neděle 6. září 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 7. do 13.9. 2020

Milí přátelé,

září nám přineslo trošku klidnější a volnější energii. Přestože máme stále co dělat, není toto období tak intenzivní. Dostáváme ho jako odměnu a jako čas pro regeneraci a obnovu našich sil po všem, co máme za sebou, a také proto, abychom mohli s novou silou vstoupit do aktivnějšího období, které časem přirozeně nastane. Couvající měsíc nás v tomto ústupu do ústraní podporuje. Je to příhodné období pro obrácení se do svého nitra, introspekci, samostatné činnosti (četba, studium, tvorba..) a také pro propouštění věcí, které si již nepřejeme tahat s sebou dál na své cestě (různá vnitřní břemena, věci, které nás zatěžují) a nechme to všechno ubývat spolu s měsícem.
I v tomto týdnu jsme tedy vedeni k dobré péči o sebe samé a o své duševní i fyzické zdraví a spíše k přijímání energie než jejímu vydávání. Následujme svou intuici, která nám vždy jasně řekne, zda se máme do něčeho pustit nebo spíše ne. Každá věc, kterou uděláme pro sebe a své zdraví, se nám v dalších obdobích velmi vyplatí a naše vztahy, kreativita, hojnost i další oblasti v životě budou vzkvétat díky naší nově doplněné a načerpané energii.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Vykládací karty archanděla Rafaela (Doreen Virtue)
  • Šepot oceánu (Whispers of the Ocean; Angela Hartfield)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Férová rozhodnutí. Doslovný význam této karty je právě o rozhodování se na základě svého nejčistšího svědomí a v souladu s tím, co cítíme jako správné. Někdy je k tomu nutné odolávat názorům jiných lidí, kteří nám mohou předkládat všechny možné důvody, proč se rozhodnout jinak. Je samozřejmě moudré si je vyslechnout, konečné rozhodnutí však musí být v souladu s tím, jak danou věc cítíme my sami. Nikdo jiný nekráčí po naší cestě a jen my sami můžeme nejlépe poznat, kam nás naše duše vede. Pokud si přece jen nejsme jisti, požádejme své anděly o jasné znamení.
V tradičním tarotu je to karta Spravedlnosti, která také představuje soudní vyrovnání, spravedlivé rozsudky a někdy také vyrovnání karmické. Připomíná všem, kdo jsou frustrováni nějakou nespravedlností, že každý si dojde svého a že pokud jsme utrpěli újmu, dostane se nám všech prostředků k potřebné kompenzaci a uzdravení... a že naopak ti, kdo vědomě škodí, dostanou v pravý čas své lekce. Zákon rovnováhy funguje vždy a všude, a to i tehdy, kdy to tak vůbec nevypadá. Nespravedlivé události můžeme vídat ve svém vlastním osobním životě, ale i ve světě, kde jako by každý zloduch zázračně unikal každému následku svého konání. Není tomu tak. Naši andělé nás vedou k tomu, abychom propustili svou hořkost, přestali neustále poukazovat na toho či onoho, kdo ještě nezaplatil za své jednání, a odevzdali tuto spravedlnost do rukou Nebesům. My tu nejsme od toho, abychom dohlíželi na to, zda každý zaplatil za své činy. Jsme tu od toho, abychom my sami žili co nejlepším životem a v souladu s láskou a pravdou. Abychom my sami byli co nejlepšími lidmi a přispívali k uzdravování společnosti a světa. V tomto smyslu jsme tedy vedeni k odpuštění = puštění se dané situace či osoby, odpoutání se od ní ve všech rovinách (mentální, emoční, fyzická..- v rámci našich možností) a přenechání tohoto hrozného břemena těm, kdo si s ním poradí, ať už se jedná o osoby na Zemi či o nebeské pomocníky.
Nakonec je tato karta poselstvím o rovnováze. O důležitosti rovnováhy mezi dáváním a přijímáním energie. Mezi rovnováhou mezi námi a druhými lidmi; mezi péčí, kterou věnujeme sobě, a tou, kterou věnujeme druhým. O rovnováze mezi časem, který věnujeme jednotlivým oblastem svého života - zdraví, vztahům, práci, fyzické kondici, aj. Téma rovnováhy jsme tu měli už minulý týden, nadále nám tedy přetrvává. Může to znamenat, že jsme zatím v tomto ohledu nepodnikli žádné kroky, a je nám proto připomínáno, abychom tak učinili. Nastolíme-li ve svém životě zdravou rovnováhu, může tím zmizet spousta problémů, které v důsledku nerovnováhy vznikly - a kvůli kterým možná stále odkládáme to, co by právě všechny tyto problémy vyřešilo.

Z Vykládacích karet archanděla Rafaela jsme dostali kartu Meditace. Nic nemůže být výstižnější pro toto období. Meditace představuje spojení s naším nitrem a uvědomění si svého vlastního středu. Často jsme strženi vším tím děním kolem nás, lidmi, událostmi, povinnostmi... a zapomínáme sami na sebe. Touto kartou nás andělé vyzývají, abychom obnovili spojení se svou vlastní duší a věnovali čas a péči své mysli, pocitům a energii. Krátkou meditaci můžeme provést kdykoli během dne, postačí jen na chvíli vypnout mysl, zhluboka se nadechnout a uvolnit se. I pár minut strávených takto soustředěným vědomím nám pomůže se vnitřně osvěžit a obnovit část své energie.
K meditaci nám také mohou pomoci různé skladby k tomu to účelu (např. na YouTube je lze najít pod hesly meditační/relaxační hudba, meditative music, relaxing music; na dobrý spánek pak pod heslem "sleep music"). Kdo má rád kamínky, může nosit na těle či v kapse malý křišťál.
Také psaní deníku je formou meditace, kdy si třídíme své myšlenky a pocity, vypíšeme je ze sebe a mnohdy také na papíře uvidíme souvislosti, které nám předtím nedocházely.
Meditovat se dá i při chůzi, hlavně v přírodě.
Ať už si zvolíme jakoukoli formu meditace, podstatou je znovu se spojit se svým nitrem, zapomenout na chvíli na všechno a všechny ostatní a navrátit se zpět do svého vlastního středu. Čím častěji toto budeme praktikovat, tím klidnější a vyrovnanější budeme, a tím lépe se budeme cítit.

Z karet Šepot oceánu nám vyšla karta s názvem Dětská odevzdanost. Tato karta je o lásce - o takové, jakou cítí děti: bezmezné, otevřené, nepodmíněné a nespoutané strachem. Připomíná nám, že láska zahrnuje schopnost přijetí a úcty a že tyto své schopnosti máme ve svých nynějších situacích použít.
Pro některé z nás zvěstuje příchod nové lásky
ve formě partnera, kamaráda, kolegy, dítěte či zvířecího společníka. Také může znamenat obnovu lásky v našich již existujících vztazích - spolu s tím, jak lásku probudíme sami v sobě (i prostřednictvím péče, kterou si budeme věnovat). Krásně tím doplňuje kontext výkladu, který je o obnově spojení se sebou samými a o našem udravení a péči - neboť my všichni jsme v jádru Láskou, a tato energie vyživuje jak nás, tak i naše spojení s druhými lidmi. Necháváme-li lásku proudit celou naší bytostí, pak nás tato láska léčí a vyzařuje skrze nás - a tím k nám přitahuje další lásku ve spoustě různých podob.
Tato karta nás vyzývá, abychom v sobě probudili stejně srdečné pocity jako dítě, které se těší na Vánoce nebo na oslavu narozenin. Abychom se naplnili radostí, vzrušením, nadšením a láskou, která není ničím omezována ani podmiňována. Abychom přestali řešit, co když a co kdyby, a prostě nechali lásku proudit. Také nám stejně jako předchozí karty připomíná důležitost rovnováhy - abychom lásku dávali i přijímali. A že čím více lásky budeme mít sami v sobě, tím více jí k nám bude přicházet zvenčí, neboť podobné energie se přitahují.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden bude o obnově rovnováhy ve všech směrech a ve všech našich životních oblastech. Pokud jsme něco zanedbávali, nastal čas se tomu důkladně začít věnovat a vše si vynahradit. Pokud jsme vydávali příliš energie, máme ji nyní přijímat a doplnit. Jsme vedeni k regeneraci a obnově spojení se sebou samými - ideálně prostřednictvím meditace. Tato pozornost a péče soustředěná na nás samé pomůže lásce v našem nitru začít opět proudit naší bytostí a uzdravovat vše, co nefungovalo dobře v důsledku právě naší nedostatečné pozornosti a péče. Nemáme se bát probudit v sobě opět radost a nadšení a znovu se zamilovat do svého života. Nechme v sobě rozproudit lásku a její krásnou hojivou energii. Tato láska začne léčit nejen nás, ale i naše vztahy a všechny ostatní životní oblasti. A čím více budeme ve spojení se svým nitrem, tím více lásky z nás bude moci vyzařovat a přitahovat k nám další lásku v podobách, v jaké si ji nejvíce přejeme.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.