sobota 26. prosince 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 28.12. 2020 do 3.1. 2021

Milí přátelé,

máme tady (konečně) závěr roku 2020, který nám všem přinesl mnoho těžkých zkoušek a ze kterého nikdo z nás neodchází stejně, jako jsme do něho vstoupili. Rok 2020 byl zatížen velmi silnými a těžkými vlivy, a to energetickými i planetárními. Mnoho se toho událo, a to nejen v souvislosti se světovou pandemií, ale i s dalšími světovými i domácími událostmi.
Úplněk ve znamení Raka, který nastane 29.12., nám má pomoci hodit přes palubu všechno, co jsme si z tohoto roku (nebo i předchozích let) odnesli a co si do toho nového nést nechceme. Rak je citlivé, laskavé a emocionální znamení s hlubokým smyslem pro harmonii, lásku, vztahy a domov. Právě tyto aspekty nyní velmi potřebujeme a krásně ladí s naším obdobím léčení a uzdravování se, které jsme započali již před pár týdny. Využijme tento úplněk k pozitivním změnám a rozhodnutím. Rozhodněme se pro lásku a harmonii a zahoďme všechno, co s nimi není v souladu. Zanechme v tomto roce všechno, co už ve svém životě nadále nechceme. Staré myšlení, vnímání, energie, chování, přístupy, nebo pouta k osobám či místům, která nás jen zatěžují. Tento úplněk je velmi příznivý pro tyto změny, pro naše osvobození, uzdravení, novou hojnost a nadšení pro nové věci - což dokonale podporuje čas Nového roku, kdy většina z nás činí novoroční předsevzetí nebo nové plány. Zrekapitulujme si tedy, co jsme se o sobě a o svém životě naučili během roku 2020 a rozhodněme se na základě těchto uvědomění (což byl také jejich účel), co a jak udělat jinak v roce 2021.

S láskou, vděčností a upřímným přáním toho nejlepšího do dalšího roku

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Karty posvátné Země (Sacred Earth Oracle; Toni Carmine Salerno & Leela J. Williams)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Sedmička Citů. Vypovídá o našich snech, někdy nesplněných, o našich představách a přáních, ale také o nejistotě, zda je možné je uskutečnit, nebo váhání s kroky, které by nám je pomohly naplnit. Často nám říká, že si bráníme ve splnění nějakého přání, protože se snažíme zavděčovat ostatním a jejich představám. Tímto nám andělé vzkazují, že máme žít svůj život v souladu se SVÝM vnitřním vedením, a nikoli podle názorů jiných lidí, ať už jsou nám sebevíc blízcí a ať to myslí jakkoli dobře. Jen my sami můžeme opravdu posoudit, kam nás vede naše srdce a naše intuice. Ta je vždy v souladu s nejvyšším dobrem pro nás i pro všechny ostatní. Pokud si nejsme jisti, zda opravdu vnímáme své vnitřní vedení a nikoli pouze své ego, požádejme anděly o znamení a buďme otevřeni zprávám, které začneme dostávat - vizuálně (např. ve formě různých nápisů), sluchem (útržky rozhovorů či texty písní), myšlenkami (nápady, náhlá uvědomění) či pocity.
Abychom se rozhodli co nejlépe, je třeba obnovit kontakt, který máme sami se sebou a který může být pozapomenut právě kvůli našim kontaktům s druhými lidmi a snaze se jim zavděčovat. Touto kartou nám tedy andělé vzkazují: Objevte znovu sami sebe! Budeme-li sami sebou a budeme-li žít svůj život v souladu s našimi nejhlubšími přáními, budou také přirozeně fungovat i naše vztahy s lidmi, kteří nás právě takové, jací jsme, mají rádi, a kteří jsou našimi skutečnými partnery duše.

Z Karet energie nám vyšel Muž se srdcem v ruce. Ten často znamená nějakého milujícího člověka (muže i ženu), který je v našem životě přítomen a nebo je na cestě k nám. Může to být romantický vztah, ale také přátelský, rodinný nebo jakýkoli jiný, ve kterém se k nám druhý člověk chová laskavě. Pro tento týden je to poselství o tom, že si máme dovolit přijímat lásku druhého člověka, ať už v jakékoli formě. A stejně tak že se nemáme bát ji dávat a celým svým srdcem milovat. Láska, kterou prožíváme, prospívá v první řadě NÁM, neboť jsme to my, kdo ji cítí a kdo ji nechává proudit svým tělem i duší. Láska není obchod - není to odměna, kterou někomu dáváme a kterou cítíme jen tehdy, když druhý člověk dělá to, co si představujeme. Lásku bychom nikdy neměli potlačovat, neboť tím si v sobě vytváříme jen zbytečné bloky. I pokud je některý náš vztah těžký a pokud například nemůžeme být s někým v kontaktu, protože je to zkrátka nezdravé nebo dysfunkční, stejně ho můžeme milovat - čistě proto, abychom se cítili dobře a abychom si udrželi hezkou energii. Touto kartou nám andělé vzkazují, abychom se nebáli milovat a nechat se milovat.
Někdy může tato karta znamenat i člověka, který má naše srdce "v hrsti", ale zachází s ním špatně nebo s nedostatečnou úctou. Jedná-li se o tento případ, je to pro nás poselství, abychom přehodnotili tyto své vztahy a přestali dovolovat druhým lidem zacházet zle s našimi city. Naše srdce je cenné a zaslouží si stejnou úctu a péči, jakou my prokazujeme jiným lidem. Pokud si naší lásky někdo neváží, nemá cenu snažit se mu zavděčovat (viz. první karta) nebo ho nějak přesvědčovat. Vztah, který drží pohromadě jen za cenu našeho neustálého obětování a zavděčování, stejně nevydrží. Uvědomme si svou skutečnou hodnotu, uctěme ji a dovolme si přijmout do svého života nové osoby, které si nás budou vážit stejně tak jako si my vážíme jich. Vztah musí být oboustranný, aby mohl fungovat, a jen v takovém můžeme být skutečně šťastní.

Z karet Posvátné Země jsme dostali kartu Umírněnost. Ta má mnoho různých významů. V kontextu výkladu je to především vedení o tom, abychom nic nepřeháněli. Abychom se nenechali unášet silnými emocemi, které v nás úplňkové i novoroční období může probouzet. Je to tedy v jistém smyslu doporučení ke zdravému sebeovládání, ať už se to týká čehokoliv.
Z postavy vyobrazené na kartě vyzařuje zvláštní klid. Bez ohledu na dění v našem životě nebo ve světě máme uvnitř sebe stále přítomný pramen lásky a míru, který nikdy nevyschne a který tu vždy bude pro nás, budeme-li se potřebovat osvěžit a připomenout si svou podstatu, kterým je láska a světlo. Pokud nás pohltila silná a chaotická energie svátků nebo nějaké události či situace, jsme touto kartou vedeni k meditaci, zklidnění a vnitřnímu ukotvení.
Touto kartou nám také naši andělé připomínají, že ať už se děje cokoli, vždy je nám k dispozici nekonečná hojnost lásky a světla a že se do ní právě teď máme ponořit a nechat se hýčkat. Nechme okolní dění, ať se o sebe postará samo. Odevzdejme ho do rukou našim andělům, kteří nám dají jasně najevo, pokud bude třeba, abychom něco udělali. Soustřeďme se na tu jiskru lásky a světla, kterou máme hluboko uvnitř, a dovolme jí, aby naplnila celou naši bytost až po okraj. Dovolme si znovu zazářit a nechat toto světlo prosvítit a uzdravit i všechno a všechny v našem životě. Právě to je naše skutečné poslání.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, kdy máme velmi příhodně provést retrospektivu uplynulého roku, zhodnotit, co si ponecháme a co si naopak do nového roku s sebou brát nechceme, a zanechali všechna stará břemena za sebou. S novým rokem přichází nová energie, a tak jí dovolme, aby nás naplnila a aby nám pomohla hnout se kupředu. Navzdory stále trvajícím omezením a nepříznivým událostem je toto čas pro pozitivní změny a proměny. Většina těchto změn nás vede k osvobození se od všeho, co nás svazovalo, co nám nedovolovalo být šťastní a sami sebou (zejména se to týká některých našich vztahů a lidí, jimž jsme se snažili zavděčovat) a k opětovnému návratu k našemu pravému já, jímž je láska a světlo. Máme si v tomto týdnu uvědomit, kým opravdu jsme, a že tato naše podstata je úžasná a dokonalá právě taková, jaká je. A že právě taková je hodna lásky. Přestože má každý z nás stinné stránky osobnosti, dá se na nich pracovat a zkultivovat je. Jsou to pro nás příležitosti k růstu a vlastním proměnám. I s našimi stíny je však důležité umět se milovat a nebránit si v přijímání lásky jen proto, že nejsme dokonalí. Obdobně se nemáme bát milovat druhé jen proto, že nejsou dokonalí oni. Samozřejmě to neznamená nechat se využívat nebo někomu dovolovat, aby nám ubližoval. Bezpodmínečná láska není o tom nechat si všechno líbit, ale dávat ve svém srdci prioritu lásce - a to i lásce k sobě. Vymezit druhým hranice a ctít sami sebe je také láska.
Právě sladění se s láskou a světlem, které je v našem jádru, je podstatou tohoto týdne. Návrat k sobě samým a obnovení své vnitřní svobody. Staneme-li se opět sami sebou, takovými, jací opravdu jsme, vše bude přirozeně vzkvétat a nová energie, která přichází s novým rokem, nás popožene kupředu tím nejlepším možným směrem. Otevřeme své srdce lásce a dovolme si milovat a být milováni. Zanechme za sebou všechno, co s naší láskou a světlem v souladu není. Využijme nadcházející úplněk k hlubokému očištění od starých energií a k zahození starých břemen. Dejme si uznání za to všechno, co jsme v tomto roce museli vytrpět a vydržet. Uznejme svou sílu a schopnosti a uctěme svou duši i tělo dobrou péčí a laskavými slovy. Uznejme svou vlastní cenu a hodnotu našeho života, a na jejím základě se rozhodněme pro nový směr, jímž se budeme ubírat. Novoroční energie nás v tom s láskou podpoří!

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.