neděle 31. ledna 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 1. do 7.2. 2021

Milí přátelé,

intenzivní úplňkový týden máme za sebou a nyní nastává čas pro úlevu, odlehčení naší tíhy a pokračování v procesu našeho léčení. Stále ještě vládne zimní období, které je zasvěceno útlumu, cestě do našeho nitra, odpočinku a regeneraci. Couvající měsíc nám pomáhá se zotavovat po silném úplňkovém období a spolu s měsícem bude pozvolna ubývat také vyvolané napětí, úzkosti, strachy a jiné emoce či myšlenky, na které úplněk vrhl nelítostné jasné světlo. Tento úplněk nám měl pomoci si uvědomit, v čem jsou naše slabiny, jaké různé strachy v sobě stále nosíme a co všechno v sobě ještě skrýváme, byť to nechceme vidět a také se snažíme, aby to neviděli ani ostatní. V tomto období, kdy měsíc ubývá, nechme tedy ubývat i všechno to, co bylo vyvoláno na povrch. Dopřejme si tento čas na uvolňování a odpouštění všech pocitů, které chtějí ven z našeho srdce. Přestože může být tento proces i bolestivý, je důležitý pro opětovné otevření našeho srdce a obnovení naší schopnosti milovat a nechat se milovat. Láska je naší přirozeností a tento týden je celý o návratu k ní.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty kouzelné mapy (Colette Baron-Reid)
  • Moudrost Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vyšla pro tento týden Dvojka Citů. Tento týden bude přát lásce ve všech formách. Ať už toužíme po milostném vztahu, nových přátelstvích či uzdravení vztahů, které již v životě máme, toto období bude pro vztahy a sdílení lásky příznivé. Přitom je třeba mít na paměti, že osoby, které k sobě přitahujeme, i to, jak vypadají naše vztahy, odráží do velké míry naši vlastní energii a to, co nosíme sami v sobě. Buďme tedy plni lásky sami o sobě, ať mohou naše vztahy tuto lásku zrcadlit.
Tato karta je vzkazem pro ty z nás, kdo se potýkají s nějakým komplikovaným vztahem, aby se nevzdávali a aby si udrželi naději, protože horší období bývají v každém vztahu a může se tak jednat pouze o dočasný stav a o zkoušku, která nakonec celý vztah upevní. Žádný vztah není stoprocentně dokonalý ani ideální, a čím více toho s druhým člověkem překonáme, o to pevnější a kvalitnější náš vztah je. Samozřejmě to neznamená nechat si líbit neuctivé zacházení. Pokud v nějakém vztahu prožíváme vážně ošklivé věci, není důvod zbytečně vyčkávat, zda se něco změní - zvlášť pokud k tomu dochází opakovaně. Důvěřujme v tomto své vlastní intuici.
Nakonec je toto karta odpuštění a usmíření, pokud mezi námi a jinou osobou došlo k nějakému zranění. Může to být pozitivní znamení obnovy tohoto vztahu a jeho nového základu nebo znamení usmíření, kterého dosáhneme sami v sobě. Některé vztahy se obnovit nedají a nebo si to ani nepřejeme, a to je v pořádku. Hlavní je, abychom dosáhli usmíření ve svém vlastním srdci. Tak budeme moci pokračovat dále nezatížení bolestmi minulosti.

Z Karet kouzelné mapy zde máme kartu Kompas. Ta nám připomíná naši hlavní cestu, tedy naše životní poslání. Životní poslání je něco, čím jsme přišli učinit svět lepším. Mohou to být naše činy, naše koníčky a zájmy, naše profese, ale i naše osobnost, vlastnosti, jedinečné schopnosti, myšlenky a mnohé další věci, jimiž světu přispíváme a které nás upřímně naplňují. Všechny tyto věci spojuje láska - jejich základ, ze kterého vycházejí. Všechno to dobré, co děláme, vysíláme a posilujeme, vychází z naší lásky i z té univerzální, která nás všechny spojuje. Tato karta znamená, že se nyní navracíme na cestu lásky a že věci, které nyní v životě prožíváme, mají za účel nám v tom pomoci. Máme uzdravit a proměnit vše, co není založeno na lásce, a to, co z lásky vychází, posilovat a podporovat. Když konáme své životní poslání a máme své srdce otevřené a plné lásky, všechno ostatní v našem životě přirozeně funguje a uzdravuje se.
Andělé přirovnávají naše životní poslání k žilnatině v listu stromu. Podíváme-li se na zelený list, uvidíme v něm jednu hlavní silnou žílu, která prochází od jeho stopky až po jeho špičku. Z této hlavní žíly pak vychází více menších a tenčích žilek. Tyto menší žilky představují jednotlivé oblasti našeho života - naše vztahy, práci, zdraví, hojnost aj. Pokud je některá z těchto oblastí problematická a zablokovaná, pomůže jí, když se zaměříme na svou hlavní cestu, na své životní poslání, na lásku. Tak jako hlavní žíla v listu vyživuje všechny vedlejší žilky, i naše životní poslání a jeho naplňování přirozeně pomáhá naplňovat také naše ostatní potřeby a uzdravovat "vedlejší" životní oblasti. Jestliže jsme se zaměřili na jednu z těchto oblastí a zapomněli kvůli tomu na všechno ostatní, může být právě to příčinou, proč se nám nedaří ji pozitivně změnit. Je-li tomu tak, vedou nás naši andělé k tomu, abychom se místo vztahů, práce, aj. navrátili zpět na svou cestu, ke svému životnímu poslání, a soustředili se na to, k čemu nás vede naše vnitřní volání. Jakmile se navrátíme na tuto hlavní cestu, bude přirozeně postaráno i o všechno ostatní. Některé věci se mohou v našem životě uzdravit a proměnit až zázračně.Z karet Moudrosti Země jsme dostali Léčení srdce, krásnou kartu, která vypovídá o tom, že se uzdravujeme ze starých ran, že pozvolna odplouvají temné mraky, které doposud zastiňovaly světlo v našem životě, a že se budeme znovu otevírat lásce a její léčivé síle. Tato karta souvisí zejména s bolestí a zraněními, která jsme utržili ve svých vztazích, ať už byla úmyslná či neúmyslná. Krásně doplňuje první kartu tohoto výkladu, která rovněž hovoří o uzdravování srdce prostřednictvím odpuštění. Pod pojmem odpuštění přitom nemyslíme popírání svých ran, předstírání, že se nic nestalo, nebo vpuštění zraňujících osob zpátky do našeho života. Odpuštění znamená puštění se minulosti, aby nám neotravovala naše dnešky a zítřky. Znamená to rozhodnutí, že naše přítomnost a budoucnost jsou pro nás důležitější než minulost. Znamená to přijetí minulosti, jaká byla, smíření se s tím, jak jsou věci dnes, a odvaha pokročit dál nezatížení zbytečnými břemeny. Naši andělé nám rádi pomohou tato břemena odložit a posílit také naši ochotu se jich vzdát, neboť právě lpění na minulosti a nedořešených záležitostech bývá často důvodem, proč se nám odpuštění nedaří a proč je náš život ovládán minulostí.
Tato karta nás vybízí, abychom dali průchod všem svým bolestným pocitům, které jsme v sobě možná i dlouhé roky nosili, a konečně jim dali volnou cestu pryč z našeho srdce. Přiznat si své pocity a dovolit si je odžít je nezbytnou součástí procesu léčení. Přejeme-li si prožívat lásku, potřebujeme v sobě probudit také lásku k těmto pocitům, ať jsou sebevíc nepříjemné. Dovolme si oplakat své ztráty, nesplněná přání, zklamání, zrady i jakékoli jiné formy zranění, která jsme utrpěli. Postarejme se o sebe stejně tak, jako bychom se s láskou starali o každého milovaného přítele a dopřejme si veškerou péči, kterou budeme potřebovat.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden velkého léčení srdce. Přestože je to čas, který přeje romantice a lásce v nejrůznějších podobách, které se nám líbí a které si přejeme, mohou se z našeho srdce také vyplavovat staré vzpomínky, potlačené pocity lítosti, stesku či nějaké jiné, a tak nám poskytnou příležitost je propustit a uzdravit se. Uzdravením našeho vlastního srdce zároveň napomůžeme k uzdravení našich vztahů, neboť tím obnovíme svou schopnost dávat i přijímat lásku, která je pro vztahy klíčová. Navrátíme-li se zpátky sami k sobě a k cestě, na kterou nás volá naše duše, začneme se uzdravovat a plnit se láskou, která je naší podstatou. Soustředíme-li se na své životní poslání a vrátíme se zpět k tomu, kým opravdu jsme, všechno ostatní se začne přirozeně uzdravovat a řešit samo. Bude-li třeba, abychom v některé oblasti svého života sami něco udělali, dostaneme k tomu jasné vedení.
Tento týden je odpovědí na naše prosby o více lásky v našem životě. Ať už si ji přejeme prožívat ve formě romantického vztahu nebo v jakékoli jiné, vždy to začíná u nás samých a u našeho srdce, které musí být otevřené a ochotné dávat i přijímat lásku. Srdce plné strachu, bolesti či hněvu lásku odhání, i když si to možná neuvědomujeme. Jsme-li ukřivdění, že nám bylo ublíženo nebo že nám Nebesa něco upírají, těžko budeme vyzařovat krásnou přitažlivou energii. Abychom měli v životě více lásky, musíme se my sami stát láskou a obsahovat ji ve své energii. Tento týden nás k tomu vybídne. Ať již tím, že nám přednese určité vzpomínky a záležitosti z minulosti, se kterými je třeba uzavřít mír, nebo tím, že nám ukáže naše strachy a jiné emoce, které blokují proud lásky v nás i v našem životě. Přijímejme všechno, co se v tomto týdnu bude odehrávat, jako příležitost uzdravit své srdce ze starých zranění a obnovení své schopnosti sdílet lásku. Je to příprava na další fázi, v níž se začne nová láska v našem životě projevovat a ve které se budeme moci upřímně těšit z jejích darů.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.