úterý 29. června 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 28.6. do 4.7. 2021

Milí přátelé,

nynější období je pro nás velmi náročné, ať už kvůli nešťastným událostem, které postihly některé z nás, nebo kvůli jiným vnějším i vnitřním vlivům, kterým se těžko bráníme a u kterých nás stojí mnoho sil, abychom jim odolávali a zůstali stát pevně na nohou. Naši andělé nám proto nyní doporučují zejména to, abychom učinili svou prioritou číslo jedna rovnováhu mezi péčí o sebe a o druhé a vyškrtli ze svého rozvrhu všechno, co v něm nemusí být. Abychom se nepřetěžovali úkoly, které nemusíme dělat hned nebo které ani nemusíme dělat my, a dopřáli si čas na fyzický i duševní odpočinek. Abychom vedle pomáhání druhým a vydávání energie nezapomínali také dobře pečovat o sebe samé a dovolili si energii také přijímat. Udržíme-li si tuto rovnováhu, budeme moci dobře fungovat i navzdory nepříznivým podmínkám a budeme moci pomáhat ostatním o to lépe a déle, aniž by to bylo na náš úkor - a to je součást našeho životního poslání, které jsme sem přišli konat. Naši andělé nám připomínají, že konáme-li své poslání a necháváme se vést hlasem svého srdce, pak všechno přirozeně funguje a o všechny naše potřeby je přirozeně postaráno.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Andělské karty (Doreen Virtue)
  • Květová terapie (Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Desítka Činu, karta přetížení a přehlcení různými břemeny, ať už v jakékoli formě. Vystihuje energii těchto dní, které jsou přímo nabité nejrůznějšími náročnými situacemi a které na nás kladou možná až neobvyklou tíhu. Pokud cítíme, že je toho na nás moc, dovolme si nyní polevit, shodit ze svých beder nepotřebnou zátěž a odpočinout si. (To se týká i "empatické zátěže", kdy se trápíme přejímáním cizí bolesti do svého vlastního nitra.) Dovolme si tedy zastavit se a dočerpat síly. Dovolme druhým, aby nám pomohli, a nebojme se je o pomoc požádat. A nemějme pocity viny, když si tento čas a péči dopřejeme. Naše duše a tělo jsou stejně tak cenné jako duše a tělo kohokoli jiného, a potřebuje stejně tolik lásky a úcty.

Z Andělských karet jsme dostali kartu Sebepřijetí, která zdůrazňuje poselství andělů o potřebě rovnováhy mezi láskou a péčí, kterou projevujeme druhým, a tou, kterou projevujeme sami sobě. Karta Sebepřijetí obvykle znamená, že na sobě něco odmítáme, že se nám na nás samých něco nelíbí, soudíme to a kritizujeme, a touto sebenenávistí ubližujeme své duši nebo i tělu. A máme s tím přestat. Pokud se nás tento problém týká, požádejme své anděly o pomoc s obnovením lásky a úcty k sobě samým. Máme-li totiž zdravý a láskyplný vztah sami k sobě, máme ho pak také k druhým lidem. A naopak, nemáme-li sami sebe doopravdy rádi, nemůžeme mít opravdu rádi ani jiného člověka - náš vzájemný vztah bude vždy prodchnutý strachem, hněvem nebo jinou emocí, která s láskou nesouzní. Naučit se milovat a ctít sebe samé je tedy dobré nejen pro nás, ale i pro všechny ostatní, s nimiž sdílíme svůj život.
Tato karta nás také vede k obdobné schopnosti přijetí, pokud jde o situace a okolnosti. Ať už jsou příznivé či nikoli, měli bychom se umět smířit s tímto stavem věcí, neplýtvat energií na boj proti tomu, co se nám nelíbí (což může být jedno ze zbytečných břemen, které nás obírají o energii - viz. první karta) a místo toho svou energii vložit buď do řešení - můžeme-li pro zlepšení situace něco udělat - a nebo do modliteb a odevzdání dané záležitosti do rukou Nebes (nevíme-li zatím, co bychom mohli pro zlepšení udělat). Tak či tak, vnitřní mír je ideální postoj, který pomůže jak nám cítit se lépe navzdory okolnostem, tak napomůže i co nejlepšímu vývoji dané situace, protože nebude zatížena naším strachem, hněvem nebo bojovnou energií.
Přijetí neznamená, že nám situace nevadí nebo že se snad vzdáváme, ale že objektivně akceptujeme stav dané situace a že jsme ochotni nechat jí prostor ke svému vývoji a také k řešením, která se mohou nečekaně objevit.

Z karet Květové terapie jsme dostali poselství Komunikujte se svými anděly. Ta mluví sama za sebe - připomíná nám, že nejsme na nic sami a že jsou nám vždy k dispozici naši nebeští i pozemští pomocníci. Naši andělé vědí, co potřebujeme a co si přejeme, ale potřebují, abychom je o pomoc požádali a dali jim tak své svolení zasáhnout. Andělé respektují naši svobodnou vůli a do ničeho nezasahují, pokud je o to sami nepožádáme. Dovolme jim tedy, aby nám pomohli tím nejlepším možným způsobem, a ponechme jim k jejich zásahu prostor. Bude-li třeba, abychom my sami něco vykonali, dají nám k tomu jasné vedení.
Vedle andělů na Nebesích jsou nám k dispozici také andělé na Zemi v lidské (nebo i zvířecí) podobě, a tak se neváhejme obrátit pro pomoc i na ně... nebo se sami stát pozemským andělem pro někoho jiného.
Tato karta se týká také komunikace obecně a vybízí nás všechny, abychom se vyjadřovali s láskou a dovolili svým slovům, ať již psaným nebo mluveným, aby se stala šiřiteli dobra. I vlídné slovo či modlitba může mít ohromný léčivý účinek. Stejně tak důležité je hovořit pravdivě a upřímně, ať už se jedná o příjemná nebo nepříjemná témata. Hovořme s druhými na rovinu a stejně tak buďme ochotni vyslechnout si jejich pravdu a hlediska. Toto vzájemné sdílení nám pomáhá upevňovat naše vztahy a očišťovat je od nejrůznějších nedorozumění a jejich následků.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden máme věnovat obnově harmonie a rovnováhy ve svém životě, ať už se jedná o cokoli. Může to být rovnováha mezi množstvím času věnovaného práci, rodině a sobě samým; mezi dáváním a přijímáním; mezi aktivitou a odpočinkem, aj. Máme odložit všechna břemena, která teď nemusíme nést, a nepřibírat si další. Máme si nechat pomoci těmi, kdo nám svou pomoc nabízejí, a nebát se říct si o ni, když ji potřebujeme. Pokud patříme mezi ty, kdo mají energie dostatek, můžeme naopak poskytnout pomoc a podporu někomu druhému.
Máme se zaměřit na jasnou a láskyplnou komunikaci, ať už se jedná o hovory, které vedeme s druhými lidmi, nebo o ty, které vedeme sami se sebou. Mějme rádi sami sebe stejně tak, jako máme rádi druhé.
Snažme se být laskaví a vyjadřovat svou pravdu jasně a láskyplně zároveň. Tak přinese všem zúčastněným stranám ten nejlepší možný výsledek.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.