neděle 4. července 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 5. do 11.7. 2021

Milí přátelé,

máme za sebou poměrně náročné období, které se na nás mohlo určitým způsobem podepsat, ať už ve větší či menší míře, a tak nám pro následující týden radí naši andělé, abychom se soustředili na očištění své energie (a navrácení se ke své vlastní místo těch, které jsme na sebe nachytali od jiných lidí nebo situací). Očista naší energie se dá provést mnoha způsoby, vždy má však podobný postup:

  • dostat ze sebe to, co v nás ulpělo, a odevzdat to Nebesům, aby se o tuto uvolněnou starou energii postarala;
  • navázat kontakt se svým nitrem, které jsme v poslední době možná nebyli schopni plně vnímat přes rušivý šum negativních energií, jež jsme do sebe přijali;
  • obnovit svou vlastní energii a vyzařování tím, že se budeme věnovat tomu, co opravdu milujeme a co nás naplňuje - tedy vše, co nás dělá "námi".

Naši andělé nám pro tento týden radí, abychom takzvaně "dělili zrno od plev" a rozlišovali, čemu se opravdu potřebujeme věnovat a čemu nikoli, co je opravdu důležité a co nikoli, co je třeba řešit teď hned a co může ještě počkat, a zjednodušili si svůj časový i energetický rozvrh na nezbytné minimum. Tak si uchováme dost energie i pro sebe a vytvoříme si prostor pro svou důležitou vnitřní očistu. (Tu můžeme doprovázet i očistou fyzickou - očistnými koupelemi, detoxikační stravou...)
Andělé nám připomínají, že zanedbáváme-li své vnitřní očistné procesy, dochází k podobnému jevu jako při neuklízení špíny v domě. Když neutíráme prach, vrství se (a čím dál více se šíří po domě). Když nevyhazujeme odpadky, hromadí se (a stále více zapáchají.) Když neuklízíme sami v sobě, hromadí se v nás energetická špína ve formě starých emocí, myšlenek, vzpomínek a dalších věcí, kvůli kterým se pak stáváme podrážděnými, unavenými a kvůli kterým pak také všechno vnímáme jako mnohem horší, než to ve skutečnosti je - protože náš vnitřní zrak je zašpiněný a zkreslený tím, co v sobě nosíme. Vypuštěním jakékoli energetické špíny ze svého nitra pomůžeme jak sami sobě k tomu nejlepšímu možnému zdraví a spokojenosti, ale také k co nejlepšímu vývoji našich záležitostí. Budeme se rozhodovat jasně, rozumně a v souladu se svým srdcem, protože budeme snáze vnímat svou intuici. A i výsledky našich rozhodnutí a našeho jednání pak budou odrážet tu nejvyšší možnou energii.
Využijme tedy tohoto týdne k očištění své energie a přivítejme energii novou, kterou nám 9.7. přinese novoluní ve znamení Raka - tedy ve znamení lásky, harmonie a míru. Vypusťme ze sebe vše, co láska, harmonie a mír není, a otevřeme svou náruč tomu, co si přejeme.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty Moudrosti Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)
  • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů máme pro tento týden Devítku Myšlenek. Touto kartou nás andělé varují před přehnaně negativním a dramatickým myšlením a z něho vycházejícím jednáním. Důrazně nám radí, abychom nejednali na základě svých intenzivních emocí a zbrklých závěrů, které můžeme mít sklon si o věcech dělat. Abychom mohli mít ve své situaci opravdu jasno a mohli se také co nejlepším způsobem rozhodnout, je důležité projasnit nejprve svou vlastní mysl a srdce. K tomu je třeba dopřát si čas na vnitřní očistu, které věnujeme tento týden.
Vypusťme ze sebe všechno, co nás doposud tížilo, ať už je to něco čerstvého nebo nějaká dlouhodobá záležitost. Nikomu a ničemu nepomůže, když to budeme nosit v sobě a týrat se tím. Vypišme to do deníku, vyčistěme si hlavu jízdou na kole nebo procházkou v přírodě, meditujme, pracujme s krystaly, poslouchejme relaxační hudbu, vyplačme se, vypovídejme se ze svých pocitů a myšlenek svým andělům (ať už nebeským nebo pozemským) a nic z toho, co bude z našeho nitra vycházet, nesuďme. Účelem této očisty je toto všechno pouze vypustit, nikoli posuzovat, rozebírat a opětovně se k tomu vracet. Tak bychom se nikam nedostali. Je-li třeba, abychom my sami učinili nějaké kroky v nějaké záležitosti, můžeme se do nich směle pustit - ale až si pročistíme hlavu a srdce a budeme mít opravdu jasno v tom, že naše rozhodnutí je správné a že naše kroky povedou tím nejlepším směrem pro všechny. Naši andělé nám rádi pomohou si vše ujasnit a dají nám také jasné znamení, zda jdeme správně a nebo by bylo třeba ještě něco přehodnotit. Není kam spěchat, nic nám neuteče.
Toto je karta akutní psychohygieny, která by měla mít prioritu před vším ostatním, protože náš myšlenkový a emoční stav má přímý dopad na všechno, do čeho se chystáme vstoupit. Nechť je tedy energeticky co nejvyšší.

Z karet Moudrosti Země jsme dostali kartu Tvořivost. Tou nám andělé připomínají, že jsme tvůrci svého života a do jisté míry také života ve světě - neboť každý z nás tvoří ve světě podíl a má na něho tímto podílem vliv. Připomínají nám tím také, jak je důležité při tomto procesu tvoření (ať už si ho uvědomujeme nebo ne) vycházet z lásky a z energií, které si přejeme ve svém životě i ve světě vidět, namísto strachu a temnoty, ke kterým máme tendenci se uchylovat, jsme-li pod tlakem nejrůznějších nepříznivých situací, zjištění či zkušeností. Opět to souvisí s potřebou naší vnitřní očisty, neboť hromadí-li se v našem nitru negativita v jakékoli formě, pak z této negativity také tvoříme - a výsledky se nám pak přirozeně nelíbí. Místo toho, abychom obviňovali jiné lidi nebo okolnosti z toho, jak nám je, soustřeďme se na to, abychom my sami byli laskavou osobou plnou světla. Toto světlo k nám začne přitahovat další světlo - tak jako doposud k nám možná naše vnitřní temnota přitahovala další temnotu. Tvořme svůj život vědomě tím, že se sami staneme nositeli energie, kterou si přejeme přitahovat.
Tato karta souvisí také s kartou předchozí a radí nám, abychom své negativní myšlenky a tíživé pocity ventilovali ideálně nějakým tvořivým způsobem - psaním deníku, kreslením, nebo vyrobením něčeho užitečného, zasazením stromu.... Možností máme spoustu. Podstatné je uvolnit ze sebe své nahromaděné emoce a myšlenky způsobem, který nikomu (včetně nás) neublíží a který ideálně napomůže ke vzniku něčeho užitečného.

Z Orákula víl nám vyšla karta Životní energie. Víly jsou andělé přírody a moc dobře vědí, jak je životní energie ve všem na této planetě navzájem propojena. Všechno se vším souvisí a kdykoli někde něco nefunguje, přestává fungovat celá řada dalších oblastí. Z tohoto pohledu se máme podívat také na svůj vlastní život a jeho oblasti (vztahy, zdraví, finance...) Pokud nám něco v životě nefunguje, je dost možné, že příčina neleží v dané oblasti, ale někde v nás samotných. Očištěním svého nitra od nánosů starých energií může proto dojít k odblokování nějaké oblasti našeho života, kterou se tak znovu rozproudí energie a která může být krásně obnovena, uzdravena a naplněna novým štěstím! Touto kartou nám andělé i víly dávají vědět, že nebudeme rozhodně litovat, rozhodneme-li se vzdát svého lpění na starých emocích a myšlenkách, které nám působily utrpení.
Lidé mají tendenci udržovat si v sobě staré pocity a myšlenky v domnění, že jim to nějak pomůže, ale opak je pravdou. Patříme-li mezi ty, kdo mají problém se pustit minulosti, požádejme své anděly i anděly přírody o pomoc. Velmi rádi nám pomohou přetnout nezdravá pouta a uvolnit ze sebe energie, které nám ubližovaly. Každý kousek tíhy, který propustíme sami ze sebe, napomáhá k odlehčení i energii světa. Je to tedy všeobecně prospěšné rozhodnutí, kterým nemůžeme nic ztratit - můžeme jen získat.

* * *

SHRNUTÍ
Energie tohoto týdne se nám bude snažit pomoci vystrnadit z našeho nitra nejrůznější staré pocity a nezdravé návyky v myšlení či jednání. Vše, co nás bude nyní potkávat, má za cíl nám pomoci se očistit od všeho starého, co už nám neslouží, abychom se mohli připravit na novou energii, která je za dveřmi. Mnozí z nás již v těchto dnech vycítili, že se blíží něco nového. Mohly nás potkat neobvyklé zážitky a zkušenosti nebo úplně noví lidé. Mohli jsme dostat nějaký nový nápad nebo myšlenku, díky které jsme dosavadní záležitosti uviděli v úplně jiném světle. Toto všechno jsou záblesky nové energie a nových začátků, které jsou přímo před námi. Nynější období máme zasvětit tomu, abychom ze sebe oprášili to staré, zhodnotili, co si ponecháme a co propustíme, a vykročili na cestu dál nezatížení a nezaslepení zbytečnými dramaty. Životním posláním každého z nás je mír a láska, a právě ty k nám nese nová vlna jako na velkých andělských křídlech. Na nás je, abychom se s touto energií dostali do souladu - a k tomu se musíme rozhodnout my sami.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.