neděle 22. srpna 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 23. do 29.8. 2021

Milí přátelé,

uzavírá se nám osmý měsíc tohoto roku a spolu s pozvolným přelomem léta a podzimu, který se již blíží, jsme mohli pocítit změnu také v energii. Částečně je to ovliněno i úplňkem ve znamení Vodnáře, který mnohé z nás nabil novou silou, vášní a odvahou. Kdo v průběhu tohoto měsíce poctivě pracoval na svém léčení, propouštění starých emocí a jiných energií a tím i uvolnění místa pro něco nového, může nyní zažívat i celou lavinu nových příležitostí, nápadů, pozitivních emocí a nutkání ke změnám. Současně jsme vlivem retrográdních planet vedeni nadále k sebepoznávání, kultivaci našich stinných stránek a dalšímu seberozvoji. Všechno, co pro sebe a pro svůj růst uděláme, se počítá! Naši andělé nás podporují v úklidu našeho nitra i našeho života, ve vytvoření volného prostoru v nás i okolo nás a přivítání nových požehnání. Na rozdíl od předchozích týdnů bude mít tento týden opravdu velký náboj, ale velmi pozitivní. Nynější energie je doslova hybná síla - jako obrovská dlaň, která nás popostrkuje kupředu. Dovolme jí to - je to požehnání pro nás i pro všechny ostatní :)

- Magda

Pro toto období jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Avalonu (The Wisdom of Avalon Oracle Cards; Colette Baron-Reid)
  • Andělé Atlantidy (Angels of Atlantis; Stewart Pearce)
  • Orákulum poslů světla (Lightworker Oracle; Alana Fairchild)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Trojku Citů, velmi šťastnou a veselou kartu, která představuje oslavy a radost všeho druhu. Značí velký posun v naší náladě i v naší energii; v našem vyzařování i v tom, co k sobě takto přitahujeme. Můžeme vidět první výsledky našich snah o odpouštění, osvobození se od starých křivd a zklamání, o obnovení naší víry a vlastní spokojenosti. Každý sebemenší krok kupředu směrem k lásce a míru se nyní proměňuje v mílový. Dostává se nám odměny za naši skvělou práci, a nyní se můžeme těšit z jejích plodů.
Pro mnohé z nás tato karta zvěstuje šťastné a radostné události - svatby, zasnoubení, studijní či pracovní úspěch, složení zkoušek, povýšení v práci či zvýšení platu, nalezení nové práce či založení podniku, početí či narození dítěte, duševní či fyzické uzdravení, nebo jakékoli jiné příležitosti k oslavám a sdílení své radosti s dalšími lidmi.
Je to pro nás také připomínka, jak k nám naše radostná energie přivolává další důvody k radosti. Stáváme se sami tvůrci našeho života a i přes mnohé nepříznivé okolnosti si dokážeme udržet svou vnitřní radost a světlo v srdci.
Tato karta je také o sdílení této radosti - o čase stráveném s těmi, kdo jsou nám opravdu blízcí, kdo jsou naše spřízněné duše v pravém slova smyslu. Ať je to rodina, přátelé, partner/ka, kolegové nebo i neznámí lidé (např. na koncertě nebo přednášce), máme se těšit z toho, co máme společné a co nás dělá šťastnými. Jak se říká: sdílená radost je dvojnásobná radost. A pokud se někdo trápí, dostává se mu stejného vedení - aby se spojil s lidmi, kteří jsou mu blízcí a dovolil si přijmout jejich oporu. I zde máme rčení: sdílená bolest je poloviční bolest.

Z karet Moudrost Avalonu nám vyšel Drak. Je to mocná karta, která je symbolem velké síly, jak duševní, tak fyzické. Připomíná nám, že jsme velmi mocní a silní a že dokážeme všechno, co je potřebné k naplnění našich přání i našeho životního poslání. Bez ohledu na naše individuální omezení jsme všichni schopni dosáhnout našich cílů, a to jak v naší osobní, tak i v kolektivní rovině.
Nynější energie nám pomáhá překonat jakoukoli překážku a zvládnout každou těžkost bez ohledu na to, jak hrozná se nám může zdát. Drak nám připomíná, že dokážeme cokoliv! Každému z nás se nyní dostává ohromné fyzické i duševní síly, kterou stačí jen přijmout a využít. Pokud to tak osobně necítíme, pracujme dál na propouštění našich starých energií - starých emočních zranění, starých myšlenek a přesvědčení, které nám už neslouží a spíše škodí, negativních a nezdravých návyků, aj. Nic nám neuteče - dopřejme si tolik času, kolik jen potřebujeme. Cítíme-li, že na něco sami nestačíme, vždy máme možnost požádat o pomoc někoho, kdo nám ji může poskytnout - včetně našich nebeských andělů a průvodců. Žádost o pomoc neznamená slabost nebo nesoběstačnost, ale odvahu ke změně navzdory našim omezením - a to je projev síly.
Drak nám připomíná, že skutečná síla spočívá v naší lásce, pravdě, úctě, čestnosti a v samotném jádru naší duše. Ať už se cítíme silní nebo nikoli, Drak je tady jako symbol energie, která nás přišla podpořit a která nám pomůže uskutečnit všechny dobré změny, které potřebujeme.

Ze sady Andělé Atlantidy nám vyšla Božská Inteligence, která představuje univerzální Vědomí, jehož jsme všichni součástí. Protože každý z nás je jedinečný a nenapodobitelný, čerpáme z tého Vyšší Inteligence individuálně různé věci. Každý z nás tak může přinést na tento svět něco dobrého a jedinečného - jak tím, co umí a co dělá, tak tím, kým je. Karta Božské Inteligence nás přišla povzbudit, abychom si více věřili a abychom si dovolili začít využívat svou přirozenou moudrost a dovednosti... a hlavně: abychom si dovolili být sami sebou!
Z nejrůznějších důvodů mnozí z nás potlačují sami sebe a snaží se některé své stránky skrývat před světem (a někdy i před sebou samými). Netýká se to přitom jen těch stránek, které se nám nelíbí a které jsou problematické. Často potlačujeme a skrýváme i velmi pozitivní a světlé stránky, kterými bychom mohli šířit a konat mnoho dobrého, jen kdybychom si to dovolili a nebáli se. Naše ego i ego druhých lidí v nás tuto odvahu zadupává, když k tomu dostane příležitost. Možná nás někdo někdy zranil svou kritikou či necitlivostí, nebo jsme z nějakého jiného důvodu uvěřili, že náš vrozený talent je špatný nebo nedostatečný a nestojí za pozornost.
Touto kartou jsme vedeni k návratu ke svým talentům a k tomu, kdo jsme. Máme být sami sebou a konat to, co cítíme, že je v souladu s tímto naším pravým Já. Naše pravé Já je láskou a světlem, a proto z něj nikdy nevychází žádné přání nebo konání, které by mohlo komukoli včetně nás uškodit. Nemusíme se bát, že by naše duše, která je láskou, nebo naše talenty (vycházející z této lásky) mohly vést k něčemu zlému. Nedovolme strachu a egu rozhodovat o našem životě. Staňme se opět sami sebou a začněme dělat to, co jsme sem dělat přišli - to, co je na nás jedinečné a co je pro náš svět velmi důležité.

Dodatečně jsem vybrala ještě kartu z Orákula poslů světla, kde jsme dostali téměř identické poselství pod názvem Božské talenty. Zesiluje význam toho, kým jsme a co umíme. Naši andělé nám říkají, že naše dobrota, laskavost, empatie i veškerá snaha tyto vlastnosti uplatňovat v našich vztazích a v našem konání má velký význam pro nás i náš svět a má dalekosáhlý dopad, i když si to třeba neuvědomujeme. Naše světlo je velmi důležité jak pro náš vlastní život, tak i pro náš svět. Opět nám připomínají, že každý z nás je důležitý - tím, kým je, i tím, co dělá. Nemusíme být superhrdinové a dělat velkolepé činy, o kterých se píše v novinách, abychom udělali ve světě rozdíl. I to, že prostě máme rádi svou rodinu, že pomůžeme příteli v nesnázích, nebo že někomu ukážeme cestu ve městě - to všechno jsou podle nás "drobnosti" či samozřejmosti, ale ve skutečnosti jsou to velmi významné formy dobra a světla v našem světě, které pomáhají kolektivní dobro a světlo udržovat a posilovat. Nechť je tedy této krásné energie v nás i v našem životě co nejvíce. Náš "Božský talent" není nic tajemného ani složitého - je to samotné jádro naší bytosti: to, kým jsme, i vše, co běžně z lásky děláme.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden je pro nás výzva, abychom se odměnili za naši tvrdou práci a vytrvalost a využili jakékoli příležitosti k potěšení se a ke sdílení radosti s lidmi, které milujeme a s nimiž si navzájem rozumíme. Máme do svého života přivítat novou energi, která nás přišla povzbudit a aktivovat k jednání. Pokud zatím tento příliv nové síly necítíme, pracujme dál na vlastním léčení a propouštění starých energií ze svého nitra - tato změna se pak přirozeně projeví i v našem životě a v našem okolí.
Všechno, co toužíme udělat, dokážeme. Ať už dříve nebo později, jednoho dne se nám naše přání vyplní a svých cílů dosáhneme. Vše, co si přejeme z hloubi srdce, je zároveň naším posláním, které učiní svět lepším. Ať je to tedy cokoliv, vychází-li naše touha z našeho srdce, je předurčena k úspěchu... jestliže si v něm ovšem sami nezabráníme.
Abychom dokázali svá přání uskutečnit a učinit tak svět lepším a láskyplnějším místem, máme konečně uvěřit sami v sebe, ve své schopnosti, ve svou moudrost i v dobro celé naší vlastní bytosti. Přestaňme o sobě pochybovat a vydejme se kupředu plni obnovených sil a víry. Máme k tomu vše, co potřebujeme, a jsme podporováni ve všech směrech.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.