neděle 29. srpna 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 30.8. do 5.9. 2021

Milí přátelé,

během minulých týdnů jsme měli možnost dopracovat se k velkým pozitivním změnám a otevřít se nové energii, která nám přišla pomoci je uskutečnit. Byli jsme vedeni k propouštění negativity, ničivých emocí i myšlenek, dysfunkčních vzorců v chování a nezdravých návyků. Pokud se nám toto podařilo byť jen z části, mohli jsme pocítit příval nové síly, která nás popostrčila dál a vyzývala nás k dalším akcím. Tato energie je zde stále přítomná a pomáhá nám získat vše, co k uskutečnění svých změn potřebujeme (nebo budeme potřebovat). Nemusejí to být žádné radikální kroky - i to nejmenší, co uděláme v souladu se svým vnitřním vedením a touhami našeho srdce, vyšle našemu podvědomí pozitivní signál, že se staráme o naše potřeby a přání, díky čemuž vzroste i naše sebedůvěra - schopnost věřit sami sobě.
Přestože jsme se mohli cítit zklamáni jinými lidmi nebo samotným Vesmírem kvůli některým nesplněným přáním, splnilo se nám mnoho jiných a spoustu z nich máme ve svých rukou my sami. Někomu však v jejich plnění brání pocit vlastní nedůležitosti, pocit nezasloužení si, tendence pouze dávat a nic nepřijímat, strach z opětovného zklamání nebo něco jiného, kvůli čemu si netroufá věřit v hojnost ani ve svou vlastní schopnost plnit si svá přání. Ať už je náš problém v čemkoli, můžeme to v tomto období odhalit, budeme-li věnovat pozornost myšlenkám, které nás v souvislosti s našimi přáními napadají, emocím, které to v nás probouzí, i zkušenostem, které nás potkávají a které k sobě podvědomě přitahujeme právě naší myšlenkovou a emoční energií ovlivněnou starými zážitky. Ne nadarmo jsme opakovaně vyzýváni k léčení a propouštění své minulosti, protože ta ovlivnila naše nynější naladění. Uzdravíme-li svou bolest z minulosti, uzdravíme tím i sami sebe v přítomnosti a naše pročištěná nová energie k nám začne přitahovat nové, pozitivnější zkušenosti. Na nás je, abychom se k těmto změnám odvážili a dovolili si je - pro své vlastní dobro i pro dobro všech, kterým na nás záleží.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty vědomé duše (Conscious Spirit Oracle Deck; Kim Dreyer)
  • Posvátný cestovatel (Sacred Traveler; Denise Linn)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Trojka Hojnosti, která nás vybízí k tvořivým činnostem a seberozvíjení. Kreativní činnost je nejen zábavná a produktivní, ale současně je úžasným způsobem, jak uvolnit a otevřít svou mysl, zaměřit ji na něco dobrého a zklidnit ji, když je třeba. Ať už se jedná o jakoukoli formu kreativity - psaní, kreslení, malování, modelování, sochaření, pletení, vaření, fotografování, šití, kutilství, zahradničení, aj. - všechny jsou založeny na naší schopnosti plynout s proudem inspirace a soustředit se plně na to, co právě děláme. U tvořivých činností nejde jen o výsledek a o to, co vytvoříme, ale o to, že vůbec tvoříme - že splýváme s proudem božské inspirace a dáváme něčemu svou formu a tvar. Že naše mysl najednou netěká od jedné starosti k druhé a nevymýšlí si tragédie přitažené za vlasy, a místo toho je pro nás nástrojem k něčemu užitečnému a příjemnému. Kreativní činnosti nám takto slouží jako terapie. Pokud má někdo pocit, že nemůže tvořit, protože je bez energie nebo síly, pak právě to, že tvořit začne, mu může energii a sílu obnovit. Důležité přitom je nesoudit a nehodnotit to, na čem pracujeme. Dělejme to čistě proto, že nás to baví a že z toho máme radost. Na výsledku nezáleží - důležitá je samotná činnost.
Tato karta nás kromě tvoření vybízí také ke studiu a rozvíjení svých mentálních i fyzických dovedností. Značí postup na vyšší úroveň, vyšší vzdělání, lepší způsobilost a zvládnutí zkoušek - včetně těch životních. Je to pro nás všechny vzpruha v podobě ujištění, že i naše nejmenší krůčky vpřed jsou stále pohyb vpřed a že každá naše snaha má svoje výsledky. Vedeme si dobře!

Z karet Vědomá duše jsme dostali další kartu hojnosti s názvem Vděčnost. Ta mluví sama za sebe. Být vděční je nejlepší způsob, jak k sobě přitahovat ještě více věcí, za které můžeme být vděční. Ať si ve svém životě přejeme mít cokoliv, pomůže nám, když budeme už teď vděční za všechno, co máme, a předem děkovat za to, co ještě přijde. Oproti tomu stížnosti a pesimismus od nás hojnost odhánějí. I když může být pravda, že momentálně nemáme to či ono, neznamená to, že to nemůžeme mít zítra. Nicméně čím více si něco opakujeme, tím více to posilujeme a sami to činíme svou realitou - ať v dobrém nebo ve zlém. Pokud tedy máme sklon být negativně naladění, stěžovat si, litovat se nebo se strachovat o budoucnost, je to pro nás výzva k obratu o 180° a začít dělat přesný opak.
Je jasné, že zakořeněný návyk být negativní se nezmění ze dne na den lusknutím prstu, ale vyžaduje čas a vytrvalost. Nevadí, že nám to nepůjde vždy a dokonale. Ale kdykoli se přistihneme, že jsme negativní, pesimističtí, že si někomu stěžujeme (nebo se dokonce účastníme hromadné "stěžovací konference") a že jsme zaměřeni na to, co je nebo co může být špatně, zastavme to a pokusme se z dané myšlenky vytvořit nějakou pozitivní. Ideální je každodenní večerní cvičení, kdy si zapíšeme, za co všechno jsme vděční, a každou negativní myšlenku přepíšeme na pozitivní afirmaci v takové formě, které budeme opravdu věřit. Víra je zásadní ingrediencí pro všechno, co si přejeme vytvořit či přitáhnout. Když nevěříme, že je něco možné, předem si znemožníme toho dosáhnout. Například afirmace "Celý svět žije v míru" nám může nyní připadat jako lež, ale tvrzení ve formě "I přese všechny konflikty je možné dosáhnout ve světě míru a já k němu přispívám" už nám zní uvěřitelněji - a energie tohoto tvrzení se tak dostane skrze náš "rozumový filtr" do našeho srdce i mysli, kde se stane klíčícím semínkem, z něhož pak začne vyrůstat nová realita. Kdykoli narazíme na něco, co nám vadí, co nám chybí nebo čeho se bojíme, vytvořme si afirmaci, která nám poslouží jako protijed na tyto myšlenky a pocity.
Tato karta nám také připomíná, že naše vlastní energie je forma tvoření - a ve spojení s předchozí kartou nám říká, že je v naší moci aktivně utvářet svůj život v souladu s našimi přáními. Každý z nás je tvůrce, ať už si je toho vědom či nikoli - nechť tedy tvoříme to, co si přejeme.

Ze sady Posvátný cestovatel jsme dostali kartu Nekonečná hojnost. Ta krásně završuje tento výklad a potvrzuje nám, že JE možné dosáhnout hojnosti v našem životě i v našem světě a že se nám dostává všech potřebných prostředků k tomu, abychom toho dosáhli. Hojnost se přitom netýká pouze financí a materiálních věcí, ale i lásky, zdraví, času, nápadů i všeho ostatního, co jen můžeme potřebovat a chtít. Aby mohla hojnost do našeho života přijít a zůstat v něm, je důležité, abychom my sami byli v souladu s energií hojnosti. To znamená hojnost v našem myšlení, hojnost v cítění a vnímání, hojnost v našich přesvědčeních a také ve fyzické péči. Ať už si přejeme do života přitáhnout a udržet v něm cokoliv, co má pro nás hodnotu a cenu, potřebujeme sami nést energii hodnoty a ceny. S tím má mnoho z nás problém - cítíme se naopak bezcenní (často kvůli negativním zkušenostem s druhými lidmi, kteří si nás nevážili nebo naše vědomí vlastní hodnoty podkopali svým jednáním či soudy), nevěříme si, odpíráme si dobré věci, podceňujeme se a shazujeme svou hodnotu ještě sami. S tím musíme přestat. Celý tento výklad nám říká, že nás čeká ohromný příliv hojnosti ve všech podobách a že se nám dostane všeho, co potřebujeme... ale musíme této hojnosti otevřít dveře a přestat jí bránit v příchodu do našeho života svou negativitou a strachem. Máme si méně stěžovat a více děkovat; máme se přestat shazovat a začít se podporovat; máme se přestat litovat a vzít místo toho svůj život do svých rukou; máme se přestat bát o budoucnost a začít ji sami aktivně utvářet tak, aby byla co nejlepší. Sami se staňme příkladem hojnosti, a ona k nám bude přirozeně přitahována ve všech formách. A to pomůže nejen nám, ale i mnohým dalším, neboť čím více sami máme, tím více můžeme dávat. Vytváření, udržování a sdílení hojnosti je součástí našeho životního poslání, kterým učiníme svět lepším.

* * *

SHRNUTÍ
Výklad pro tento týden je celý o hojnosti. Naši andělé nám tímto dávají jasné poselství, že je o nás postaráno a vždycky bude - a že není důvod k obavám. Přestože vidíme mnohá neštěstí ve světě i v našem osobním okolí, musíme si uvědomit, že právě proto jsme tady - abychom pomáhali všude, kde je třeba, vším, co umíme a máme. Abychom však mohli pomáhat druhým, když to potřebují, musíme mít sami dostatek sil i prostředků. Naše strádání nikomu nepomůže - naše hojnost ano. Ať už je to hojnost finanční a materiální, nebo hojnost lásky, léčivé energie, laskavých slov, umění tvořit krásná díla nebo jiné naše unikátní stránky, kterými můžeme světu přispět, nyní jsme vedeni k jejímu rozšiřování a k odstranění všeho, co jí stojí v cestě. Budeme-li se mít dobře, můžeme pak k tomutéž pomáhat i všem ostatním. Vesmír dokonale zařídil, že všechno, co dělá šťastnými nás, dělá zároveň šťastným i náš svět. Naše osobní štěstí přispívá současně ke štěstí světa. To, co nás naplňuje, je současně naším posláním. Každý z nás je unikátní součástí celku a každý do něj vnáší něco důležitého - pokud si v tom sám nebrání.
Naši andělé nás vybízejí k tomu, abychom se zamysleli, čím nebo kým se cítíme být omezeni, a zda je toto omezení skutečné nebo jen domnělé. Pokud jsme opravdu něčím omezeni, zamysleme se nad tím, co bychom mohli dělat i přes toto omezení. Nic nemusí být tak ztracené, jak se zdá. Požádejme své anděly o pomoc a nápady, jak se s omezujícími podmínkami vypořádat, a mezitím konejme vše, co můžeme konat i navzdory těmto podmínkám. Tak se budeme cítit silnější a stoupne i naše víra v nové možnosti - které se nám začnou velmi rychle objevovat a podporovat nás v cestě dál.
Mějme důvěru v hojnost i ve svou vlastní schopnost si ji vytvářet, udržovat a sdílet ji s druhými, a následujme kroky, ke kterým budeme vedeni. Naše hojnost je přínosem pro nás i pro všechny ostatní.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.