neděle 6. února 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 7. do 13.2. 2022

Milí přátelé,

minulý týden nám měl pomoci očistit své srdce od staré bolesti a probudit ho opět k lásce. Tento proces nebývá příjemný - často je spojen s událostmi či zážitky, které v nás bolest vyvolají, aby mohla odejít, avšak my ji cítit nechceme a bráníme se jí. Je to pochopitelné, přesto si však nějakým způsobem musí najít cestu ven, abychom se donekonečna netrápili. Pokud jsme se tedy ocitli ve stavu smutku, žalu, návalů vzpomínek nebo nevysvětlitelných emočních změn, můžeme si být jisti, že jsme na dobré cestě k uzdravení našich zranění a k obnově naší schopnosti milovat a sdílet lásku. Naši andělé nám připomínají, že jsou neustále s námi a že je můžeme vždy požádat o jejich pomoc a ochranu. Každý z nás na Zemi slouží svým způsobem jako anděl a ti nebeští nám rádi pomáhají s čímkoli, s čím potřebujeme pomoci, neboť my i oni máme společný úkol - udržovat a rozvíjet mír ve světě, a to zejména svým vlastním prostřednictvím a příkladem. Uzdravíme-li své srdce ze starých ran, uzdravujeme tím kus světa, který tvoříme my a náš "malý" osobní svět. Rozproudíme-li v sobě lásku, začne se přirozeně skrze nás šířit do našich vztahů a začne je také léčit. Jsou-li druzí lidé ochotni tuto lásku přijmout a dovolit si své vlastní uzdravení, může tento řetězec pokračovat dál a napomáhat tak k uzdravení všeho a všech, kteří to potřebují. Nenechme se tedy zastavit svým strachem, ani bolestí, která možná vychází na povrch, a dovolme si stát se ztělesněním lásky a její léčivé energie. Tato naše proměna přinese nám i našim milovaným jen to nejlepší.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty skryté moudrosti (Colette Baron-Reid)
  • Poselství bohyní (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Desítka Hojnosti - karta vnitřního i vnějšího naplnění, vděčnosti a štědrosti. Vypovídá o tom, že se nám dostává všeho, co potřebujeme a co si přejeme a že za to můžeme být vděční a plody své práce si náležitě vychutnávat. Pokud zatím tento pocit nemáme, připomíná nám tato karta, že jsme velcí tvůrci a že jsme schopni si takovou hojnost ve svém životě vytvořit. Místo abychom si stěžovali na to, co všechno nemáme a co všechno je špatně, máme se zaměřit na to dobré a upřímně si toho vážit. Tato energie vděčnosti a dostatku k nám následně začne přitahovat dostatek i v dalších formách, nebo nám přivede příležitosti, jak si ho sami vytvořit.
Touto kartou nám naši andělé také vzkazují, abychom se nezapomínali těšit z toho hezkého, byť třeba zrovna prožíváme těžší období. Nemusíme překypovat štěstím a radostí, nejsme-li na to právě naladěni, avšak navzdory smutku či strádání, které možná prožíváme, můžeme být stále rádi za mnoho pěkného, co v životě máme. Únorové období je zasvěceno probouzení ze zimního útlumu a obdobně jako začínají tát ledy, začínají roztávat také zamrzlé pocity v našem srdci a rozhýbávají se naše ustrnulé záležitosti. Nové začátky a nová energie jsou stejně krásné jako rozkvétající jaro, a tak nechme všechno staré a bolestné proudit z našeho nitra ven. Požádejme své anděly, ať všechnu tuto uvolňovanou energii promění a pomohou nám najít cestu zpět k lásce a vděčnosti.
Kdo patří mezi ty šťastnější, kteří jsou již plní lásky, může pomáhat ostatním, kdo se stále ještě uzdravují a svou cestu k lásce hledají - například tím, že jim bude posílat pozitivní myšlenky a energii prostřednictvím modliteb. Vyslaná energie si sama najde cestu k tomu, kdo ji nejvíce potřebuje, a znásobená se bude vracet tomu, kdo ji vyslal a někoho tak svou láskou obdaroval.

Z Karet skryté moudrosti jsme dostali Dámu daru, která ještě posiluje poselství předchozí karty. Říká nám, že se nemáme bát být štědří a neschovávat si svou lásku (nebo jakoukoli jinou formu hojnosti) jen pro sebe. Připomíná nám, že bez ohledu na to, jak moc možná strádáme, stále existují věci, kterých máme dostatek a o které se můžeme podělit. Může to být naše dobrota, čas, péče, víra, podpora, ale i materiální věci, finance nebo aktivní fyzická pomoc. Uvědomíme-li si, že vždy máme něco, za co můžeme být vděční, a jsme-li ochotni dělit se o to dobré i s dalšími, posilujeme tak své vědomí hojnosti, kterou si pak snáze přitahujeme do života. Dáma daru vypovídá o tom, že jsme-li ochotni dávat a být štědří (ať už se jedná o cokoli, co dáváme), rozpohybujeme tak přirozený proud hojnosti, který nám zase zpětně přinese to, co potřebujeme a co bychom si přáli dostat.
Je samozřejmě důležité zachovávat zdravou rovnováhu mezi dáváním a přijímáním - jako srdečně založení lidé máme tendenci hlavně dávat, ale nedovolujeme si nic přijímat v domnění, že je to důkaz naší šlechetnosti; (ve skutečnosti tím říkáme, že jsme méně důležití než ostatní, čímž ponižujeme své vlastní Já, které pak přirozeně trpí pocitem méněcennosti). Máme-li sklony výhradně dávat a nic nepřijímat, zapracujme nyní na obnově zdravě rovnováhy. To, že si dovolíme něco přijmout a upřímně se z toho těšit, z nás neudělá žádné sobce ani lakomce - to se děje jen tehdy, sklouzne-li člověk do opačného extrému, v němž pouze bere a nic nevydává. Pokud máme strach z přijímání, požádejme své anděly o pomoc s obnovou a udržováním zdravé rovnováhy, a oni na to rádi dohlédnou. Totéž samozřejmě platí i v případě, že se potýkáme s opačným problémem - strachem z dávání.

Ze sady Poselství bohyní zde máme kartu bohyně Isis, s názvem Minulé životy. Poukazuje na to, jaký vliv má naše minulost (ať již v tomto nebo v minulém životě) na naši současnou situaci. Přestože vypovídá konkrétně o našich minulých životech, z nichž si naše duše může nést různá traumata, zkušenosti nebo třeba sliby, které nyní zkreslují a ovlivňují náš nynější život, nejčastěji se jedná o vliv zkušeností z našeho dětství v tomto životě. Jako děti jsme automaticky přejímali všechno, co jsme viděli u svých rodičů nebo jiných blízkých osob, a to i v případě, že se jednalo o destruktivní vzorce. I naši rodiče takto nevědomě přejali mnohé způsoby, které jim ubližovaly a které pak bohužel přenesli i na nás. Tato karta nás vede k uvědomění si vzorců, které se v našem životě opakují a které jsme si jako děti vštípili jako "pravdu", byť to pravda být nemusela. Možná jsme si vštípili, že nikdy nebudeme v bezpečí, že je normální užívat proti druhým násilí, že nemůžeme spoléhat na nikoho než na sebe, že nás naši blízcí vždycky opustí, že nikdy nebude ničeho dost, apod. Všechno to, co jsme se kdysi naučili jako "normální" nebo jako "realitu", jsme si pak následně zhmotňovali, vytvářeli a přitahovali dál a dál, a ještě více se tak ve svém přesvědčení utvrzovali.
Naši předkové žili v příšerném traumatickém období a v život ohrožujících podmínkách (války, totalita, aj.) a aby přežili, museli se tomu duševně adaptovat. Rozvinuli si v sobě způsoby myšlení, vnímání a jednání, které jim umožnily přežít extrémně bolestná období. Nicméně tyto vzorce vycházející z hlubokých traumat a frustrujících omezení předali i následujícím generacím a v našich rodinách se tak dědí strach o přežití, boj o dostatek, podezřívavost a nedůvěra a mnohé další věci, které nám v nynější době jen ubližují a znemožňují nám se ze svého života těšit. Náš život je velký dar a dostali jsme ho proto, abychom ho žili, ne pouze přežívali. Předchozí dvě karty hojnosti a štědrosti jsou pro nás připomínkou, že mít se dobře není nepřirozené ani nemožné - což však můžeme vidět jinak v důsledku svých dosavadních zkušeností a vštípených přesvědčení.
Přestože je život na této planetě současně nádherný i krutý, neznamená to, že bychom měli svůj čas zde jen promarnit strachem z jeho kruté stránky. Mnozí z nás si nedokážou krásné chvíle v životě užít, protože se neustále bojí toho, že pak přijde něco špatného nebo že o to hezké zase přijdou. Tento strach je však jednou z příčin toho, že k nám negativní zkušenosti přicházejí - jsou k nám přitahovány podobnou energií našeho strachu. Udělejme si tedy laskavost a přestaňme se bát. Dovolme si projevit upřímnou vděčnost za to dobré a neplýtvejme svou silou na naříkání nad tím zlým. Přišli jsme sem v této době právě proto, abychom energii světa pozvedli a pomohli mu k zachování jeho zdraví, hojnosti, lásky a míru. A kdyby to nebylo možné nebo to nebylo v našich silách, nebyli bychom tady. Začněme si věřit a staňme se těmi, kým máme být - posly světla, lásky a uzdravení.

* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu jsme vedeni k tomu, abychom se upřímně těšili z hojnosti, které se nám v životě dostává. Pokud doposud strádáme, je to pro nás inspirace a vedení k tomu, abychom si vytouženou hojnost v jakékoli formě začali sami vytvářet a změnili svou energii a naladění tak, abychom k sobě začali přitahovat nové, pozitivní zkušenosti. Zároveň nám tímto Nebesa vzkazují, že tato hojnost JE možná. Mnohým z nás brání v cestě ke splnění našich přání právě nedůvěra a pochybnosti o tom, zda je vůbec možné být šťastní a spokojení. Obnova naší víry v dobro a hojnost je tedy prvním krokem, který potřebujeme učinit - a Vesmír nám pak rád posvítí na naše další kroky.
Pokud máme problém přijímat nebo věřit v hojnost, je velmi pravděpodobné, že jsme doposud ovlivněni naší minulostí, ať už se jedná o naše vlastní negativní zkušenosti a nebo hluboce zakořeněná přesvědčení, která nám vštípili naši blízcí kvůli jejich negativním zkušenostem. Kdykoli jsme o něčem hluboce přesvědčeni, potkáváme pak zkušenosti, které nám ho zpětně potvrzují a o to těžší je pro nás uvěřit něčemu jinému. Je-li to náš případ, zapracujme v tomto týdnu na zkoumání svých přesvědčení a na změně těch, které nám ubližují a které k nám přitahují pravý opak toho, co bychom si přáli. Každý sebemenší krok, který uděláme pro změnu svého myšlení, vnímání, jednání a vyzařování k lepšímu, je velmi důležitý, a nemáme se nechat odradit, když se nám nebude tato změna dařit hned. Čím hlubší jsou kořeny těchto přesvědčení, tím více času a vytrvalosti je třeba k jejich vykořenění a nahrazení novými, které nám budou sloužit a podporovat nás na naší cestě.
Tento týden nám přichází připomenout, že hojnosti je dostatek pro všechny, a to v jakékoli formě, kterou si přejeme ve svém životě mít. A že my sami můžeme do velké míry ovlivnit to, jak snadno k nám bude hojnost proudit. Jsme to my, kdo ovládá stavidla tohoto proudu - jen si musíme začít více věřit a uzdravit v sobě vše, co tuto sebedůvěru (i důvěru v Život) podkopává. Je to týden lásky k sobě samým a ke vzdání úcty a díků za vše dobré, čeho se nám dostalo, dostává... a dostávat bude.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.