neděle 13. února 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 14. do 20.2. 2022

Milí přátelé,

přeji nám všem krásný valentýnský týden! Přestože je u nás svátek sv. Valentýna přejatý a mnohými lidmi vnímaný jako čistě komerční, můžeme ho i tak využít jako hezkou příležitost připomenout si všechnu lásku, která nás obklopuje a kterou my sami máme ve svém životě i ve svém nitru, projevit za ni svou vděčnost a posílit ji v sobě i v našich vztazích. Ve středu 16.2. nás čeká úplněk ve znamení Lva, který tento náš záměr velmi podpoří! Úplněk je tradičně časem naplnění, završení, přehodnocení a nových rozhodnutí. Přivádí k naplnění naše přání, zároveň také vrhá své jasné světlo na všechny naše strachy a temné kouty v našem nitru, do nichž jsme se báli podívat. Využijme tedy energii tohoto období k tomu, abychom se se svými přehlíženými a potlačovanými stránkami opět spojili, přijali je v celé jejich ryzosti a tímto přijetím je zároveň zbavili moci, kterou nad námi doposud mohly mít. Všechno to, čeho se bojíme, nás ze stínů v našem nitru ovládá, a přejeme-li si být opravdu šťastní, je důležité se těmto stínům postavit. Všechno se dá zvládnout a tento úplněk nám pomůže k obnovení rovnováhy uvnitř nás, ale i v našem okolí. Úplněk ve znamení Lva nás vede k obnově naší sebedůvěry, lásky k sobě i k životu, k posílení lásky v našich vztazích a zároveň ke zdravé rovnováze mezi dáváním a přijímáním, mezi péčí věnovanou jiným a tou, kterou dáváme sami sobě, mezi aktivitou a odpočinkem, mezi potřebami fyzickými a duševními, atd. Přejeme-li si posílit lásku v našem životě (ať již v jakékoli formě), je toto období skvělou příležitostí!

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Andělé lásky (Doreen Virtue)
  • Šepoty lásky (Whispers of Love; Angela Hartfield)
  • Orákulum zamilovaných (Lovers Oracle; Toni Carmine Salerno)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Pětka Myšlenek. Vypovídá o tom, že nám v plném prožívání lásky a jejích krás brání nějaké staré zranění, bolest, ukřivděnost, zahořklost a pesimismus, který jsme si vyvinuli na obranu proti dalším možným zklamáním. Naši andělé vidí, jak sami sobě ubližujeme, když lpíme na této své vnitřní obraně v domnění, že si tím pomáháme. Naše vnitřní brnění od nás odhání všechno, co si přejeme v životě mít a prožívat. A i když můžeme mít pocit, že "jsme alespoň v bezpečí", není tomu tak - nadále jsme zraňováni, nadále potkáváme různá zklamání, jen je tolik nevnímáme, protože jsme své srdce otupili, aby necítilo. Naše srdce ale JE stvořeno k cítění!
Nedovolme, aby náš strach a staré bolesti ovládly naši budoucnost a odsoudily nás k věčnému nenaplnění a hořkosti. Trpíme-li kvůli něčemu, co se nám v minulosti stalo, dopřejme si dar uzdravení a vyhledejme pomoc, kterou potřebujeme, ať již v jakékoli formě. Naše srdce si nezaslouží, abychom mu odpírali lásku, ke které bylo stvořeno, kvůli chybám někoho jiného nebo kvůli jakékoli jiné životní nepřízni. Naše srdce má být vyživováno láskou; má ji šťastně přijímat a vydávat, stejně přirozeně, jako do sebe při svém tlukotu nasává naši krev a zase ji vysílá zpět do našeho těla. Máme-li dojem, že naše pocity jaksi zamrzly a nedokážeme se opravdu z ničeho radovat, je načase obnovit tok lásky v naší bytosti. Prvním krokem je vždy navázání kontaktu se svým nitrem - a k tomu je třeba se rozhodnout a udělat si na to čas a prostor. Jakmile se nám podaří obnovit kontakt se svým nitrem, dovolme si vypustit z něj všechno, co jsme odmítali vnímat a cítit. Dovolme si všechno to vypustit ven, vyplakat se, vyvztekat, vyříkat to nebo vypsat... a dopřejme si čas na obnovení klidu a míru uvnitř nás. Nechme si čas na smíření se s těmito skutečnostmi a na naše vnitřní vyrovnání... a pak zjistíme, že se začínají v našem životě objevovat nové záblesky štěstí a nové lásky. Ať jsme prožili sebevětší zranění a bolest, nikdy to neznamená konec lásky a naděje v našem životě. Přestože je jasné, že se na nás taková bolest nenávratně podepíše, neznamená to, že už nikdy nebudeme moci být šťastní. Pokud se však rozhodneme, že šťastní nebudeme (resp. nechceme být), jedná se o naši svobodnou volbu, kterou celý Vesmír respektuje a na kterou pak nemá smysl si stěžovat. Přejeme-li si, aby se něco změnilo k lepšímu, musíme tuto změnu připustit, věřit, že je možná, a podnikat kroky, ke kterým budeme v rámci svého přání vedeni.

Ze sady Andělé lásky jsme dostali kartu Zasnoubení. Ta může mít doslovný význam pro ty, kteří našli svou spřízněnou duši a kteří se rozhodli spojit své životy v manželství. Pro milostné vztahy je tato karta příznivým znamením, že dochází k jejich prohloubení a povznesení na vyšší úroveň - sem patří i jejich uzdravování, pokud jsou právě nějak problematické.
Pro ty, kdo stále ještě čekají na svého partnera či partnerku pro život, je toto znamení, že opravdu existuje člověk, s nímž budeme moci být šťastní, a že si ho snáze přizveme do života, když prohloubíme lásku k sobě samým a budeme si ji hýčkat - když si budeme sami sebe vážit, prokazovat tuto úctu prostřednictvím našich činů (např. že nikomu nedovolíme, aby nám ubližoval nebo nás využíval, nebo že budeme říkat Ne, když něco nebudeme chtít udělat, že se budeme dobře starat o své tělo i duši...)
Zasnoubení představuje rozhodnutí dvou lidí spojit své životy, vzájemně se ctít a pokračovat po životní cestě ruku v ruce, ve šťastných i méně šťastných časech. Toto rozhodnutí však můžeme učinit i my sami vůči své vlastní osobě - máme si slíbit, že se budeme ctít, že o sebe budeme láskyplně pečovat stejně tak jako to děláme pro druhé, že se budeme dobře starat o své zdraví (fyzické i duševní), že se nebudeme zanedbávat, že se budeme mít rádi i tehdy, když se nám nebude zrovna dařit, a naopak že se budeme upřímně těšit ze všeho, co se nám dařit bude. Tuto stránku "závazku" často opomíjíme. Pro druhé dokážeme snést modré z nebe, ale na to, co potřebuje naše duše a tělo nemáme problém opomenout nebo to odložit na později. Obnovíme-li tedy stejnou úctu, jakou máme k druhým lidem, i vůči sobě samým, napomůžeme tak zároveň i k tomu, že si přitáhneme do života člověka, jenž bude tuto úctu prokazovat také (tj. jak vůči sobě, tak vůči nám) nebo že v našich již existujících vztazích začneme tuto zdravou úctu obnovovat a rozvíjet. Touto kartou nás andělé žádají, abychom se rozhodli milovat a ctít sebe samé i druhé stejnou měrou, a tím přispěli k rozvíjení a budování šťastných a vyrovnaných vztahů.

Z karet Šepoty lásky nám vyšla karta Odpuštění. Stejně jako první karta poukazuje i tato na nějaké naše nedořešené vnitřní záležitosti, které v nás vyvolávají bolest, zklamání, hořkost a nedůvěru v lásku a štěstí. Říká nám, že lpěním na tom zlém, co se nám stalo, nás šťastnými neudělá, a že nám to nikdy nepomůže ani k tomu, abychom se podobným věcem vyhnuli - naopak, tato bolestná energie, kterou v sobě udržujeme, k nám bude přitahovat ještě více téhož.
Pokud prožíváme zklamání a zranění opakovaně, nemáme se ještě více utvrzovat ve své nedůvěře - naopak, je to volání naší duše po uzdravení, která nám prostřednictvím zrcadlení do zážitků s okolními lidmi a okolnostmi vysílá zprávu o tom, co v sobě nosíme a co potřebujeme vyřešit. Například pokud nás opakovaně lidé zrazují, možná prostě potřebujeme uzdravit nějakou prvotní, hlubokou zradu, kterou jsme prožili v rané fázi života a která nám od té doby přitahuje zkušenosti o podobné energii. Pochopíme-li tyto vzkazy naší duše a zapracujeme na uzdravení prvotního zranění, přestanou se nám tyto zkušenosti opakovat a náš život se promění. Pokud nás lidé zanedbávají a připadá nám, že na nás nikomu nezáleží, zapátrejme ve své paměti po období, kdy na nás něčí nezájem nebo zanedbání napáchalo první velké škody. Téměř vždy najdeme stále krvácející ránu ve svém dětství nebo v období našeho mládí. Stejně tak se může jednat i o záležitost z minulých životů, kde jsme si něco nestihli dořešit (zde pomůže regresní terapie). Nové negativní zkušenosti, které prožíváme v současnosti, jsou často jen jazykem naší duše, která se nám snaží ukázat něco z minulosti, co potřebuje uzdravit a změnit. Místo abychom se tedy zaměřovali na ty nové situace a osoby, obraťme se dovnitř a uvědomme si, co v nás probouzejí za pocity - a kde jsme kdysi v minulosti pocítili tyto pocity poprvé. Buďme ochotni se těchto starých bolestí pustit - přesně to znamená "od-puštění". Neznamená to promíjení činů druhých, které nás zranily, ale propuštění pocitů, které to v nás zanechalo a které nás možná ještě doposud ovlivňují. Odpuštění znamená rozhodnutí osvobodit se od negativního vlivu naší minulosti na naši současnost a budoucnost.

Dodatečná karta z Orákula zamilovaných má název Zhmotňování zázraků a říká nám, že my sami máme moc nad tím, jak se láska (a všechno ostatní, co si přejeme) v našem životě zhmotní. Sami tvoříme zázraky - nemusíme čekat, až se objeví nějaký zvenčí. Máme si uvědomit, že i když některé okolnosti nemůžeme ovlivnit (zejména pokud jde o svobodnou vůli jiných lidí), stále existuje mnoho věcí, nad kterými moc máme a kde ji můžeme pozitivně využít.
Na kartě je napsáno: "Váš sen se brzy stane skutečností. Věřte svému srdci a následujte jeho vedení."
Na našich přáních záleží - i když nám to mnohdy může připadat opačně. Vpusťme si tedy zázračnou energii do svého nitra i do našeho života, a nechme jí volnou ruku, aby mohla léčit, uzdravovat a proměňovat. Budeme-li vedeni ke konkrétním krokům, které máme učinit my sami, neváhejme je následovat.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden nás vede k převzetí odpovědnosti za svůj vlastní život i za lásku, kterou v něm máme. Máme si uvědomit, do jaké míry bráníme sami sobě ve štěstí, jak si sami stojíme v cestě a jak kazíme svůj vlastní život, když lpíme na starých zraněních, křivdách a negativních zkušenostech. Nikdo z nás v životě neměl JEN negativní zkušenosti - všichni jsme měli i pozitivní. Obojí k životu patří. Naše mysl se ale zaměřuje výhradně na to zlé a bolestné, protože si myslí, že nám zajistí ochranu, když se bude předem vyhýbat všemu, co by mohlo "zavánět" zraněním. Tím od nás ovšem odhání i lásku a láskyplné vztahy, protože ty vyžadují naše otevřené (a zranitelné) srdce a ochotu důvěřovat. Nejsme-li ochotni věřit v lásku a dobro, nemůžeme se divit, že v našem životě chybí. Je na nás, zda v sobě najdeme odvahu a odhodlání změnit svůj postoj, uzdravit své staré (i novější) rány, a změnit svou energii tak, abychom si do života začali přitahovat nové lidi, nové vztahy, novou hojnost a nové zkušenosti.
Sami jsme velcí tvůrci, a tak se přestaňme vymlouvat na to či tamto, a převezměme moc nad svým vlastním životem. Energie úplňku ve Lvu je pro nás v tomto smyslu tou nejkrásnější a nejsilnější energií, jakou bychom si mohli přát, a tak toho využijme ;)

* * *
Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.