neděle 20. března 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 21. do 27.3. 2022

Milí přátelé, 

máme za sebou krásný úplněk ve znamení Panny, který mnohé z nás inspiroval k jarnímu úklidu a celkově k obnově pořádku v našem životě. I nadále jsme podpořeni touto energií a spolu s ubývajícím měsícem dostáváme ideální období pro propouštění všeho, co ve svém životě nebo ve svém nitru nepotřebujeme - staré emoce, negativní myšlení, nezdravé návyky, stres, toxické vztahy, aj. Naši andělé nás doprovázejí na každém kroku naší cesty a vždy jsou připraveni nám pomoci, když o to požádáme. Tato pomoc může mít podobu zázračného uzdravení či vyřešení situace, ale velmi často nám spíše "přihrají" do cesty nějakou osobu, věc či příležitost, které máme my sami využít ke zlepšení dané situace. Přestože sami nevíme, jak něco vyřešit, naši andělé cestu vidí a pomohou nám ji objevit nejrůznějšími prostředky - mějme tedy oči i mysl otevřené a nepoutejme se k jedné konkrétní představě, jak by mělo řešení vypadat. To, co jsme schopni vymyslet a chápat naším rozumem, je jen malé procento všech možných řešení, a tak buďme ochotni připustit i ta, o kterých nevíme (a na která se tím pádem, dle našeho rozumu, nemůžeme spoléhat). Tak vpustíme do svého života zázraky.
Přestože je v našem životě i v našem světě mnoho nepříznivých situací a událostí, které v nás probouzejí pocity marnosti a bezmoci, naši andělé nám tím spíše připomínají, že právě proto jsme tady a právě proto jsme takoví, jací jsme. Nejsme bezmocní - přišli jsme sem jako poslové světla, lásky a míru, a tak udělejme maximum pro to, aby tyto energie v našem životě převládaly a abychom je tak posilovali i v globální rovině. Každý kousek dobra se počítá!

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)
  • Andělé Atlantidy (Angels of Atlantis Oracle Cards; Stewart Pearce)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali již potřetí za poslední měsíc kartu Strážce Činu. Toto opakované poselství dostáváme ze dvou důvodů. Buď proto, že konáme dobrou práci a máme nadále sebevědomě pokračovat, uvědomovat si svou sílu a konstruktivně ji využívat k dobrým věcem, a nebo proto, že o sobě někteří z nás stále pochybují, nevěří si a staví se do pozice oběti. Patříme-li do první skupiny, pak nás naši andělé touto kartou podporují v naší sebedůvěře, v odhodlání stát si za tím, co cítíme jako správné, a v aktivním spoluutváření svého života, stejně jako ve vědomém přispívání ke světovému dobru vlastním prostřednictvím. Pokud patříme do druhé skupiny, je to pro nás opětovné povzbuzení k tomu, abychom se přestali bát a sebrali svou odvahu, abychom byli ochotni vzdát se svých negativních přesvědčení, které nás udržují v pozici oběti (sebelitování, obviňování druhých lidí či okolností, stěžování si, pesimismus, neustálé oživování a připomínání starých křivd, apod.) a stali se těmi, kým máme být - skutečně sami sebou, těmi srdečnými, láskyplnými lidmi, kteří přišli učinit svět lepším.
Soustředíme-li se na konání svého poslání, zcela přirozeně se začnou uzdravovat a řešit i naše osobní záležitosti a náš vlastní život. Pokud ve svém životě prožíváme nějakou nepříznivou situaci a zatím nevíme, jak ji zlepšit, soustřeďme se na své poslání, na šíření lásky, světla a míru, a na všechny možné dobré věci, které můžeme konat bez ohledu na cokoli. Tím dostane naše problematická situace prostor pro léčení a bude-li třeba, abychom sami něco udělali pro její zlepšení, dostaneme k tomu v pravý čas jasné vedení, kterému budeme díky svému uvolnění snáze otevření. 

Z Karet energie jsme dostali kartu Anděl síly. Stejně jako předchozí karta, i tato nám říká, že jsme velmi silní a že máme svou sílu využívat ke službě dobru. Máme napomáhat k léčení (svému i druhých), soustředit se na řešení místo problémů, máme být odolní vůči svým nebo i cizím strachům a pochybnostem, zůstat pevně stát na své pozici, věřit ve svou sílu a nenechat si ji vymlouvat (ani od vlastního ega). Pokud jsme tak doposud neučinili, je tato karta pro nás velkou výzvou k přijetí své osobní síly. Máme si plně uvědomit, že jsme sem nepřišli trpět a stěžovat si, ale pomáhat a uzdravovat. A že místo toho, abychom se neustále zaobírali svými bolestmi, strachy a pochybnostmi, máme vykročit kupředu a dovolit si vlastní proměnu - zahodit všechno, co k nám nepatří, masky, které jsme si nasazovali kvůli jiným lidem, vše, co jsme předstírali, návyky, které nám ubližují, apod. Propuštěním toho, co není v souladu s naším pravým Já, umožníme, aby toto naše pravé Já mohlo konečně opět zářit a přinášet světu (i nám samým) to, co tolik potřebuje - lásku, světlo, léčení.
Anděl síly nám přichází připomenout, že na to máme. A že co nám chybí, to dostaneme. Vždy se najde cesta. Na nás je, abychom tomu věřili, a mezitím konali to, co konat můžeme. 
K této kartě patří i afirmace: "Hluboko v mém nitru je síla, která nezná hranic. Mám veškerou sílu, kterou potřebuji k tomu, abych dosáhl/a toho, co si přeji."
A tak tomu je. 

Z karet Květové terapie jsme dostali kartu šáteru s názvem Zesilte své záměry. Ta nám připomíná, že když se na něco plně soustředíme, pak to taky úspěšně dotáhneme až do konce a napomůžeme tomu k co nejzdárnějšímu naplnění. Ať už se jedná o cokoli a ať už se to týká našeho osobního či kolektivního záměru, tato karta nám říká, že všechno je možné a že k naplnění našich přání můžeme aktivně přispívat svou vytrvalostí a konstantním soustředěním na to, co si přejeme. 
S tím souvisí poselství první a druhé karta - abychom na své záměry mysleli z pozice síly a pevné víry, namísto strachu a pocitů bezmoci, jinak budeme vysílat pravý opak toho, co bychom chtěli. Přejeme-li si mír, musíme být zaměřeni na mír a víru v něj, nikoli na strach z jeho nedostatku. Přejeme-li si lásku, musíme být zaměřeni na lásku a věřit v ni, místo abychom se báli, že se nám jí nedostane. Toužíme-li po uzdravení, zůstávejme naladěni na myšlenky a pocity plné zdraví, místo abychom si stěžovali na své problémy. Pokud se nám nedaří naladit se na energii toho, co bychom si přáli, a ustrnuli jsme v negativitě, požádejme své anděly, archanděla Jofiela (který nám pomáhá vidět na světě to krásné a také krásu vytvářet) nebo jakékoli duchovní průvodce, s nimiž jsme spřízněni, aby nám pomohli to změnit. O své energii, myšlení a vnímání rozhodujeme my sami, a tak této moci využijme. Nemusíme být oběťmi svých myšlenek a emocí.
Přestože jsme se v určitých situacích možná opravdu stali
oběťmi, nemusíme jimi zůstávat. Možná jsme si nevybrali některé nepříznivé okolnosti a zkušenosti, které nás potkaly, ale můžeme si vybrat, co s nimi uděláme a jak se k nim postavíme. Můžeme je využít k vlastnímu posílení, rozšíření svých znalostí, ke zmoudření, a samozřejmě také k tomu, abychom dokázali s plným soucitem podpořit další, kdo si prošli nebo prochází něčím podobným. Podobně jako některé druhy "odpadu" mohou posloužit půdě jako hnojivo prospívající růstu rostlin, i my můžeme využít nechtěný "odpad" ve formě bolestných zkušeností a zklamání k vlastnímu růstu a rozvoji. Naši andělé nám rádi pomohou najít ten nejlepší způsob zužitkování našich zkušeností, kterým prospějeme jak sobě, tak i druhým. 

Ze sady Andělé Atlantidy jsme dostali kartu Radost. Ta nám připomíná, jak je důležité starat se dobře také o sebe při vší té práci, kterou vykonáváme, a nezapomínat na pěkné stránky života, stojíme-li tváří v tvář těm ošklivým. Říká nám, že právě v temnotě je nejvíce zapotřebí světla; právě v těžkých obdobích je nejvíce zapotřebí umět se povzbudit na duši něčím pěkným. Právě proto, že existuje tolik utrpení, je o to více potřeba, abychom léčili a uzdravovali (i sebe samé). Udržováním zdravé rovnováhy mezi vydáváním a přijímáním energie umožníme, abychom mohli nadále fungovat a vykonávat to nejlepší, co dokážeme.
Ve víru starostí a problémů máme tendenci brát radostné zážitky jako něco zbytného; něco méně důležitého a postradatelného - oproti tomu všemu "akutnímu", co nás "ohrožuje". Již odpradávna máme vštípenou jako absolutní prioritu "eliminovat nebezpečí" a teprve poté se věnujeme dalším věcem. Nicméně naše permanentní zaměření se na problémy a na to, co nefunguje, vůbec nic neřeší a celou situaci nám ještě zhoršuje kvůli vznikajícímu stresu a často i jím způsobeným zdravotním problémům. Náš mozek si myslí, že když bude permanentně myslet na problém, tak ho tím vyřeší. Dávno samozřejmě víme, že to není pravda. Těžko se nám pod tímto tlakem a ve stavu duševního (i fyzického) vyčerpání dostane nějaké závratné myšlenky nebo nápadu, který by nám mohl nějak pomoct, a čím více se problémem zabýváme, tím je to všechno jen horší. K řešení potřebujeme pravý opak. Potřebujeme se uvolnit, dobře o sebe pečovat, obnovit svou důvěru v Život... a inspirace k dalším krokům k nám přijde sama. Nemusíme si nic vynucovat, ani se vyčerpávat zoufalou snahou o vymyšlení řešení. To řešení už existuje, my se jen musíme otevřít natolik, abychom ho dokázali uvidět. Jsme-li zaslepeni strachem, nemůžeme se divit, že nevidíme lásku.
Tato karta nás vede ke změně naší energie; k jejímu pozvednutí na vyšší vibrace. Přímo navazuje na poselství o našich záměrech - když si něco přejeme, měli bychom svůj záměr podpořit odpovídající pozitivní energií a ne zoufalstvím. První dvě karty tohoto výkladu nám důrazně připomínají, že nejsme žádní chudáci, kteří sem přišli bědovat, jak je všechno špatně; přišli jsme to změnit. Máme k tomu všechno, co potřebujeme, a pokud nám přece jen chybí, dostaneme to, jakmile uvěříme, že je to možné, a otevřeme tomu cestu k nám tím, že změníme své naladění. To všechno JE v naší moci.

* * *
 
SHRNUTÍ
V tomto týdnu se máme plně chopit své osobní síly a aktivně se podílet na řešení problematických situací. Pokud zatím nevíme, jakým způsobem je řešit, uděláme nejlépe, když se uvolníme, zaměříme se na to pěkné, co život nabízí, a dáme své mysli "pohov". Čím více se dokážeme uvolnit, tím snáze k nám přijdou nápady a vedení, které nám ukážou, co dalšího máme podniknout.
Jsme důrazně vedeni k vystoupení z pozice oběti a k uzdravení zranění, které v nás tento pocit zanechaly. Mnozí z nás v životě prožili velmi ošklivé situace, v nichž opravdu oběťmi byli, avšak nemusíme v této pozici zůstat. Minulost nezměníme, ale budoucnost změnit můžeme.
Pokud si přejeme naplnění nějakého našeho přání, ať už v osobní nebo kolektivní rovině, máme se v první řadě zaměřit na to, aby naše energie (tj. energie toho, co v sobě nosíme - našich myšlenek, pocitů, slov, činů) odpovídala tomu, co si přejeme přitáhnout. Místo abychom čekali, že nás to, co si přejeme, učiní šťastnými, rozhodněme se být nejprve šťastní - a to, co si přejeme, přijde samo.
V tomto týdnu máme příležitost poznat svou skutečnou sílu a dát prostor svému pravému Já. Dlouho jsme žili v ústraní a možná i ve strachu z této své síly a svobody. Andělé nám však přišli připomenout, že právě ti, kdo mají největší strach z toho, že by svou silou někomu uškodili, jsou toho nejméně schopni. Být silní neznamená být hrubí nebo zlí. Ve skutečnosti lidé, kteří jsou hrubí a zlí, jsou právě ti nejslabší, a proto mají potřebu si svou sílu dokazovat na jiných. Síla, o které mluvíme, je LÁSKA. Je to světlo, které jsme přišli vyzařovat to temnějších období; mír, který jsme přišli udržet, posílit a rozšířit v období konfliktů; léčení, kterým jsme přišli pomoci všude tam, kde je třeba uzdravení. Ani jednoho z toho není důvod k tomu mít ze síly strach. I když jako lidé nejsme dokonalí a každý z nás má své stinné stránky, není to důvod držet se zpátky. Zvykněme si opět na svou sílu. Buďme ochotni být plně svým pravým Já, sladit svůj život s našimi záměry založenými na lásce, a aktivně jednat v souladu s nejvyšším dobrem pro všechny. Právě to je naším posláním a právě to učiní šťastnými nás i ty, kteří nás obklopují.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.