pondělí 14. března 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 14. do 20.3. 2022

Milí přátelé,

máme za sebou další energeticky náročný týden a naši andělé nám proto opět připomínají, jak je důležité se dobře starat o své fyzické i duševní zdraví a nezanedbávat své vlastní potřeby. Přestože rádi pomáháme a věnujeme se všem, kdo naši pomoc a podporu právě potřebují, potřebujeme také pravidelně svou sílu doplňovat a udržovat tak zdravou rovnováhu mezi dáváním a přijímáním.
V pátek 18. března nastane úplněk ve znamení Panny. Panna je velmi praktická a energie tohoto úplňku nás povede k aktivnímu utváření svého života, podnikání konkrétních kroků pro zlepšení situací, dále k vyrovnání naší citové stránky tou rozumovou a naopak, k úklidu v sobě i kolem nás, a k praktickému přístupu, kdy budeme konat to, co vykonat můžeme, a reálně zhodnotíme, co je nebo není v našich možnostech.
Úplňky jsou tradičně časem završení, dokončení, naplnění a vyvrcholení nejrůznějších záležitostí, ať už těch, které vidíme ve světě okolo sebe, a nebo těch, které se odehrávají v našem nitru. Úplněk vrhá světlo tam, kam se často nechceme dívat, protože je nám to nepříjemné či nepohodlné. Nicméně vyhýbat se problematickým a stinným stránkám života nám nijak nepomůže - musíme se si je přiznat, uvědomit si je a začít s nimi pracovat. Jen tak je můžeme zlepšit. Zdravá a objektivní sebereflexe nám bude v tomto období velkým přínosem.
Je důležité být k sobě laskaví a místo vyčítání si našich chyb a nedostatků se raději zaměřit na jejich změnu k lepšímu. Pokud jsme něco pokazili nebo jsme s něčím nespokojeni, udělejme maximum pro nápravu a změnu. Pokud se nám daří a jsme spokojení, pak v tom pokračujme a neváhejme podpořit ostatní. Společně všechno zvládneme

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Posvátný cestovatel (Sacred Traveler Oracle; Denise Linn)
  • Šepoty přírody (Nature's Whispers Oracle; Angela Hartfield)
  • Duše zvířat (Spirit of the Animals Oracle; Jody Bergsma)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšel Strážce Činu. Tato karta může znamenat nějakou osobu, která pro nás bude v tomto týdnu důležitá a která ztělesňuje vůdcovství, inspiraci, charisma a odvahu postavit se problémům čelem. Rovněž může být vedením pro nás, abychom v sobě tyto vlastnosti probudili a posílili - dejme tedy na svou intuici, který z těchto významů se nás osobně týká; zda v sobě máme vůdčí sílu, která má nyní dostat slovo, protože nastal její čas, a nebo jsme spíše ti, kdo raději následují, a máme tedy poskytnout svou podporu vůdčím osobnostem, s nimiž od srdce souzníme a kteří jsou nám inspirací. Vůdčí osobnosti stejně jako ty, které rády následují, mají v našem světě důležité místo a navzájem se potřebují. Pokud nemáme pocit, že bychom měli někoho vést, ani že bychom chtěli někoho konkrétního podporovat, je tato karta poselstvím, abychom své kroky vedli my sami v souladu s tím, co cítíme jako to pravé. Jednáme-li v souladu se svým srdcem a našimi ryzími hodnotami, jsou všechny naše kroky vždy dobré a není důvod o sobě pochybovat.
Pokud jde o situaci, opět se nám zde dostává připomínka, že nejsme žádné oběti, ale mocní tvůrci, kteří přišli na tento svět právě v této době, aby ho pomohli navést lepším směrem. Dostali jsme do vínku empatii, citlivost, schopnost hluboce milovat, upřímnost, lásku k pravdě, silný smysl pro spravedlnost a mnohé další schopnosti a vlastnosti, které jsou v této době na našem světě potřebné a důležité. Kdykoli nás rozhněvá nebo znechutí chování těch, kdo tyto vlastnosti zatím postrádají, poslužme jim jako zářný příklad jiného přístupu. Nemůžeme nikomu nutit, aby se změnil, protože o svých změnách rozhoduje každý sám z principu svobodné vůle, a každý člověk má svou cestu a vlastní tempo růstu a rozvoje. Můžeme jim však posloužit jako inspirace a možnost změny jim tak nabídnout. Zda ji přijmou či nikoliv, to je jejich volba, avšak my tím splníme část svého poslání, kterým je právě duchovní učitelství a pozvedávání světové energie svým vlastním prostřednictvím.
S tím také souvisí další věc, na kterou bychom měli být opatrní - abychom do své energie nepřijímali nízké vibrace strachu, vzteku, nenávisti, odporu a nepřátelství, ať už se jedná o jakoukoli záležitost. Přestože na nás přirozeně působí chování jiných lidí (a utrpení, které tímto chováním způsobují), nikomu nepomůžeme, začneme-li v sobě živit a zesilovat negativitu a temnotu. Uvědomme si, že jsme "silné zářiče", a že to, co ve své energii nosíme, posíláme dál a šíříme to tak. Dopřávejme si tedy pravidelnou duševní hygienu a veškeré tyto energie ze sebe uvolňujme zdravým způsobem - vypsáním se do deníku, vypovídáním se dobrému příteli (včetně našich strážných andělů), vysportováním, meditací, vyplakáním se, očistnými koupelemi, masážemi apod. Udržíme-li si svou energii na vysoké úrovni, pomůžeme tím sobě, svému okolí i světu samotnému. O své energii a naladění rozhodujeme my sami - a to je také jedna z věcí, kterými se podílíme na aktivním utváření svého vlastního života i energie ve světě.

Ze sady Posvátný cestovatel jsme dostali kartu s názvem Odevzdejte se cestě. Hlavní její poselství je, abychom se vzdali potřeby kontroly. Ať už v osobní nebo kolektivní rovině, nyní je čas, abychom se pustili otěží a nesnažili se mít za každou cenu všechno neustále pod dohledem. Odevzdání situace do rukou Nebesům neznamená "se vzdát". Nemusíme všechno vyřešit sami. Je to podobné, jako když si v restauraci objednáme jídlo, a s klidným vědomím necháme kuchaře, aby nám ho připravil. Máme mít důvěru, že stejně jako onen kuchař, i Nebesa vědí, co dělají, a v pravý čas dostaneme jasné znamení, bude-li třeba, abychom sami něco udělali. 
Přestože v určitých konkrétních situacích jsme jasně vedeni k tomu, abychom naopak otěže převzali a aktivně se podíleli na jejich vývoji, zde nám andělé připomínají, že ne vždy tomu tak je a že některé věci se o sebe postarají samy. Pokud se kvůli nim stresujeme, nic tím neřešíme - jen si tím působíme utrpení a přidáváme si k již existujícím problémům zbytečně další.
Tato karta krásně doplňuje tu předchozí. Společně nám říkají, že jsme mocní tvůrci a že máme svých schopností a vlastností konstruktivně využívat k pozitivnímu spoluutváření naší budoucnosti, ALE že se máme zároveň pustit kontroly nad konkrétním výsledkem a prostě jen dělali to, co dělat můžeme - a nestresovali se nad tím, co dělat či ovlivnit nemůžeme. Máme pokračovat s vědomím, že děláme všechno, co je v našich možnostech a silách, a že to stačí. O všechno ostatní bude přirozeně postaráno. Pokud jsme vedeni ke konkrétním krokům, následujme toto vedení; pokud vedení necítíme, nechme raději vše plynout. Až přijde čas jednat, poznáme to.

Ze sady Šepoty přírody máme pro tento týden nádherné poselství Nechť je láska vaším majákem. Tato karta je opět o vůdcovství založeném na lásce. Říká nám, abychom svými kroky následovali lásku a abychom sami byli láskou, kterou mohou následovat další.
Nebesa nám touto kartou radí, abychom si (pro dobro osobní i kolektivní) chránili svou energii a vědomě ji udržovali naladěnou na lásku a mír. Nenechme se vtahovat do panického myšlení, ani do bojů a konfliktů, nereagujme na provokace, odolejme pokušení začít prosazovat a obhajovat své názory, nenechme si krást svou energii a čas, nepřidávejme se k těm, kdo šíří strach, pocity křivdy, závist, hněv a jiné podobné energie. Buďme těmi, u koho tento řetěz skončí. Buďme těmi, kdo ho vědomě přeruší a rozhodnou se jinak - v souladu s naším láskyplným jedinečným srdcem. Jsme jiní, protože MÁME být jiní. Jsme citliví mezi bezcitnými, ohleduplní mezi bezohlednými, upřímní mezi prolhanými, čestní mezi podvádějícími, věrní mezi zrazujícími, obětaví mezi sobeckými, jemní mezi hrubými, pomáhající mezi zraňujícími... a i když nás tato naše odlišnost a vydělenost někdy ničí, jsme tu PRÁVĚ PROTO. Abychom všechny tyto krásné a důležité věci v našem světě udrželi naživu a aby nezanikly tváří v tvář masovým projevům jejich přesného opaku. Dostali jsme silnou vůli, která nám brání zradit sebe samé a naše hodnoty, zůstat věrní tomu, v co věříme, a nevzdávat se i přesto, že jsme vystavováni velkému zoufalství a zdánlivé marnosti. Tato karta nám připomíná, že na každém z nás záleží! Sami sebou udržujeme ve světě to dobré a pomáháme ho zde posilovat! To, že jsme takoví, jací jsme, byť nezapadáme do většiny společnosti, je v pořádku!
Když vidíme, jak se tolik lidí žene do temnoty, buďme světlem, které jim chybí, místo abychom se přidali mezi jejich stíny. Neposilujme už tak existující temnotu tím, že se do ní necháme vtáhnout a vyplýtváme na ni svou drahocennou energii. Nehádejme se s těmi, kdo se chtějí hádat, a neplňme se odporem a hněvem. Udělejme místo toho něco dobrého a užitečného - i kdyby to mělo být "jen" ono rozhodnutí nemarnit svůj čas na negativitu. Nemusíme na nic reagovat, nemusíme se nechat provokovat, nemusíme nikomu nic vysvětlovat, nemusíme se objahovat, nemusíme ani navštěvovat sociální média nebo místa, kde se koncentruje negativita. O svou energii jsme povinni se starat, tak jako třeba o malé děti. Dítě bychom také nevystavovali urážkám, zlomyslnosti nebo jiným podobným situacím. Nezapojujme se tedy do nich ani my sami a uctěme svou duši i tělo tím, že je ochráníme a budeme se o ně dobře starat. Milujme je; milujme svůj život a važme si ho. Tato láska povznáší naši energii, pomáhá nám překonat naše vlastní problémy, a zároveň pozvedává také ostatní, s nimiž se na své cestě potkáváme. Buďme těmi, kým být máme: majáky lásky. Dovolme své odlišnosti a unikátnosti, aby splnila svůj účel a začala se plně projevovat; a naopak vědomě odmítněme posilovat a podílet se na tom, co není v souladu s láskou.

Dodatečná karta ze sady Duše zvířat je láskyplnou tečkou za celým výkladem, neboť její název je Láska. Zvířetem na kartě je srnka, která představuje něhu, jemnost, nevinnost, klidné vědomí, léčivou energii, krásu, starostlivost, ale i dobrou intuici. Stejně jako v uplynulých týdnech dostáváme i tentokrát připomínku, že "tichá voda břehy mele" a přestože se naše jemná síla může zdát bezcenná a nepatrná tváří v tvář hrubosti a zlu, pod povrchem toho všeho stále působí a nakonec může i takovýto jeden stálý, vytrvalý nenápadný pramínek "vody" rozbourat "skálu". Láska je nejmocnější síla, která v našem světě existuje, a i když nemůže vždy zabránit utrpení způsobenému strachem a temnotou, stále má sílu léčit a regenerovat. Obdobně Matka Příroda neumí vždy zabránit zemětřesením, povodním, požárům či jiným katastrofám, při kterých trpí mnoho bytostí, a přece dokáže dát nový život a napomáhat k uzdravení. Zaměřme se tedy právě na to - místo zoufání si nad nenávratnými škodami a ztrátami a strachem z možných dalších se soustřeďme na pomoc, léčení a obnovu. My sami jsme součástí přírody a neseme v sobě část stejné síly, jakou má ona sama.
Srnka nám přišla předat poselství o nesmírné síle naší lásky a něžnosti. Žádá nás, abychom si ji udrželi. Abychom si nemysleli, že naše citlivé a milující srdce nemá oproti bezcitnému sebeprosazování jiných žádný význam. Opak je pravdou. Ti, kdo jsou agresivní a bezohlední, se tím snaží zamaskovat svou vnitřní nejistotu, strach a slabost. Žádný skutečně silný člověk nemá nikdy potřebu si svou sílu dokazovat, protože , že ji má. Pouze ti, kdo ji postrádají, si zoufale hledají způsoby, jak sebe i druhé přesvědčit o opaku. Nenechme se tedy zastrašovat ani odrazovat tím, co někteří lidé předvádí, a držme se své lásky, víry a vnitřního míru. To je náš úkol. Přestože nejsme tolik vidět, v konečném důsledku to bude právě tato energie - jemná, nenápadná, ale věrná a vytrvalá - která do velké míry napomůže rozbourat to nefunkční a naopak vystavět něco nového a lepšího.
Ať už v rovině osobní nebo kolektivní, toto je poselství o síle naší lásky a jemnosti, která nám pomůže dosáhnout toho, co si přejeme, nenecháme-li se odradit svou zdánlivou "bezvýznamností" a "bezmocností". Jsme na dobré cestě a máme na ní vytrvat.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, který máme celou svou bytostí věnovat Lásce. Mějme tuto nádhernou energii jako naprostou prioritu a nedovolme tomu, co v souladu s láskou není, vstupovat do naší energie. My sami rozhodujeme o tom, co do sebe přijmeme a co nikoli. Přestože jsme citliví a okolní energie a projevy lidí mají na nás logický dopad, stále máme vládu nad tím, do jaké míry se tím necháme ovlivňovat nebo zda se tím necháme ovládnout. Jedním z našich úkolů zde na Zemi je právě nepodlehnout masové negativitě a nepodporovat šíření temnoty. Naopak, máme dát prostor svému citlivému, milujícímu srdci a nechat ho zářit jako maják pro všechny, kdo bloudí. Máme plně využít svou odlišnost k tomu, abychom napomohli zastavit nepříznivý vývoj situací, které jsou pod vlivem strachu a negativity, a napomohli jim ke zdravému vyvážení láskou a pozitivitou. I nám samým v osobní rovině velmi pomůže, když budeme ctít Lásku jako hlavní prioritu a dáme jí prostor k působení a uzdravování v našich osobních záležitostech. Buďme laskaví k sobě i k druhým a buďme anděly na Zemi, kterými jsme sem přišli být. Dělejme to, co umíme nejlépe, buďme sami sebou, těmi skutečně ryzími lidmi, jimiž hluboko uvnitř jsme, a konejme v souladu s tím, co cítíme jako správné. Soustředíme-li se na svůj Božský úkol, všechno ostatní se o sebe přirozeně postará.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.