pátek 15. dubna 2022

Konjunkce Jupiteru a Neptunu ve znamení Ryb

  • Konjunkce Jupiteru a Neptunu nastává každých 13 let 
  • Tato je však výjimečná, neboť se odehrává ve znamení Ryb, což se naposledy stalo v roce 1856 a znovu nastane v roce 2188
  • Znamení Ryb je pro Jupiter i Neptun "domovským" znamením, je to tedy velmi příznivý vliv, který může trvat i celé další měsíce

* * *

Energie této konstelace na nás může působit, jako bychom jednou nohou stáli v realitě a tou druhou v éteru. Tento nepopsatelný pocit, kterého si v poslední době mnozí z nás všimli, přichází jednou za život a v tomto životě ho tedy již znovu neprožijeme. Přestože se tyto dvě planety setkávají zhruba každých 12-13 let, Neptun putuje pomaleji než Jupiter a trvá mu 165-166 let, než oběhne celý cyklus zvěrokruhu, zatímco cyklus Jupitera trvá 12 let - v důsledku čehož je pro tyto dvě planety opravdu velmi vzácné setkat se ve stejné konstelaci.

Co činí toto setkání ještě magičtějším, zázračnějším a zapamatovatelnějším, je to, že Jupiter i Neptun jsou vládci citlivých, intuitivních Ryb, přičemž Jupiter je jejich vládcem tradičním, zatímco Neptun moderním, což ještě posiluje kouzelný charakter jejich spojení. Energie tohoto astrologického jevu je proto zesílena, neboť obě planety mají svůj domov v Rybách, a tak se můžeme těšit na velké štěstí, hojnost, kouzla a zázraky.

Jupiter i Neptun jsou vnější planety, a když se dvě vnější planety dostanou do konjunkce, jejich vliv trvá velmi dlouho, a tak můžeme očekávat, že v průběhu následujících měsíců nám bude energie tohoto spojení nadále prospívat. Tyto energie se začaly rozvíjet v průběhu ledna 2022 a postupně se zesilovaly, přičemž 12. dubna dosáhly svého vrcholu. Přesto je můžeme vnímat velmi silně až do 15. února 2023.

A tady to nekončí - toto setkání Jupiteru a Neptunu znamená významné nebeské znamení nových začátků a zcela nového cyklu, a tak, ať už máte jakékoli záměry, v tomto období je výborná příležitost začít novou kapitolu v našich životech, kterou budeme psát po dalších 12-13 let.

Jupiter nese energii mistrovství a ve spojení s Neptunem nám pomáhá stát se mistry našich snů. Cokoliv si přejeme zhmotnit, se nám nyní bude dařit velmi snadno. Konjunkce Jupiteru a Neptunu 12. dubna bude pravděpodobně nejkouzelnějším dnem našeho života, a tak je důležité vymezit si jasné záměry a vážně se soustředit na zhmotňování našich snů a přání.
Vesmír doslova sladil planety tak, aby nám pomohl naše sny naplnit. Planeta Neptun i znamení Ryb jsou oboje spojeny s vodou, spiritualitou, emocemi, léčením, transformací, intuicí, únikem, sny, nadějemi, přáními, inspirací a kreativitou, a tak je tento čas přesně tím pravým na to, abychom se zaměřili na své umělecké sny. Máme-li možnost, věnujme svůj čas psaní, kreslení, malování, zpěvu, tanci, hudbě a sebevyjádření v jakékoli jiné formě, kterou si zvolíme, plně a bez omluv.
Tento čas je také vhodný k využití umění na to, abychom ze sebe uvolnili emocionální energii, kterou jsme možná podvědomě dusili v sobě, a z toho vzniklé emoční bloky.

Pokud se necítíme voláni k tomu, abychom svou potlačenou energii projevili prostřednictvím umění, můžeme místo toho použít ke své citové očistě vodu, neboť Ryby jsou vodním znamením. Jakákoli aktivita spojená s vodou, včetně obyčejné sprchy nebo koupele s mořskou solí, pobytu v blízkosti jezera či oceánu, nebo to, že necháme kanout naše slzy, nám přinese hluboký terapeutický účinek. Ryby nás vyzývají k tomu, abychom se přestali bát cítit své emoce, a místo toho je zcela otevřeně vyjadřovali, aby mohly odejít z našich energetických těl, kde zůstaly uvězněny naším egem a kde mohly způsobovat v důsledku svého potlačení nejrůznější problémy, konflikty a stagnaci. 

Jupiter vládne štěstí, dobrodružství, hojnosti, optimismu, úniku, spojením na úrovni duše a příležitostem. K čemukoli se přiblíží, tomu napomáhá expandovat. Všechny vlastnosti znamení Ryb i planety Neptun jsou tedy nyní zesíleny.

Tato kombinace nás může přimět dívat se na věci skrze růžové brýle a nemusíme být ochotni nastavit si zdravé hranice. Z toho pak může vzniknout naše rozčarování, když v něčem uvidíme velký potenciál (někdy nerealistický) a současně staneme tváří v tvář chladné, tvrdé pravdě. Náhle si uvědomíme, že jsme se nechali pohltit vlastní idealizací a falešnými nadějemi ohledně nějaké naší oblasti v životě - pravděpodobně na posledních 12-13 let. Navíc, protože Neptun vládne i závislostem, sklonu k popírání a fantaziím, můžeme zjistit, že to, co jsme dříve vnímali jako spojení duší, bylo ve skutečnosti spojení s traumatem, které v nás bylo oživeno a vyvolávalo v nás celou škálu emocí jako na horské dráze.

Přestože tato spojení mohla nedávno skončit (nebo i v průběhu posledních 12 let), je velmi pravděpodobné, že teprve nyní si plně uvědomujeme, čím jsme si prošli, a začínáme rozumět manipulaci, které jsme byli vystaveni. Zjistíme také, že naše pocity se uzdravují, a konečně najdeme svůj vnitřní mír. Přestože nám zůstanou citové jizvy z minulosti, nebudou už snižovat naše vibrace, ani poškozovat naše sebevědomí. Můžeme začít cítit, že se opět vracíme sami k sobě, a uvědomovat si, jak moc jsme se v minulosti zaměřovali na jiné lidi a vždy je stavěli na první místo, zatímco jsme sami sebe zanedbávali.
To se teď drasticky změní. Tato nová kapitola je o prioritě našich vlastních potřeb a o úctě a lásce k lidem, kteří nám naši energii opětují.


Neptun je také planetou duchovních iluzí a deziluzí, a tak je tato konjunkce velmi výjimečnou příležitostí opustit své staré reality, s nimiž už nesouzníme a které nejsou v souladu s tím, kudy se chceme nadále ubírat. Máme se sami sebe zeptat, nejen na to, co je v našem životě skutečné, ale zda jsme také připraveni prožít něco skutečného a hlubokého. Můžeme si také klást otázky, co nebo kdo v našem životě je pouhou iluzí nebo představou, kterou jsme si vytvořili v rámci své snahy uniknout před realitou. Bude nám najednou nad slunce jasné, co a koho chceme v životě mít, a to nyní i do budoucna. Budeme se dívat hlouběji pod povrch a jasně uvidíme skrze podvrhy a faleš. Náš celkový pohled se nyní mění, a jakmile spatříme skryté pravdy, už nikdy nebudeme schopni se vrátit ke svým starým způsobům myšlení. 

Přestože jsme my sami tvůrci našich snů, měly by být realistické, a nikoli založené na pouhých fantaziích a fikcích, aby se mohly opravdu naplnit. Zázraky se samozřejmě dějí, avšak nyní je načase si uvědomit, co je skutečné a co falešné, aby byla naše přání zcela v souladu s tím, co je pro nás to pravé.

Neptun nás vyzývá, abychom si vizualizovali své sny, zatímco Jupiter rozšiřuje a množí vše, na co se zaměříme, a tak můžeme snít ve velkém, držet si vize všeho, co si přejeme, a vysílat tuto svou novou vibraci do Vesmíru, aby ji mohl sladit a spojit s novými příležitostmi a možnostmi odpovídajícími stejné frekvenci. 

Je velmi pravděpodobné, že v průběhu dalších dní prožijeme hluboké prozření a začneme být více všímaví, nabiti energií a budeme se cítit více naživu než dříve - a zjistíme, že si velmi rychle a velmi jasně uvědomujeme nejrůznější věci. Naše smysly, intuice i vnitřní vědění budou promlouvat jazykem, kterému naše duše na energetické úrovni snadno porozumí.  

Během tohoto přechodu se můžeme cítit velmi emocionálně, neboť propouštíme pouta k určitým lidem či situacím a zjišťujeme, že některé věci jsme si vysnili jako pohádku, zatímco realita byla úplně jiná. 

Můžeme mít proto pocit, že jsme se vydali "špatnou" cestou nebo že jsme se motali v kruzích, kde jsme opakovali stále dokola totéž. Musíme si však pamatovat, že všechno se vždy děje přesně tak, jak má, a když se okolnosti náhle pozvednou, je to v důsledku Božského načasování. Věřte tedy, že nastal ten pravý čas, a buďte připraveni hnout se kupředu, jakmile se tyto energie dají do pohybu. 

Než plně pocítíme, že se energie pozvedla, může trvat nějaký čas - zejména pokud jsme doposud úzce lpěli na určitých přesvědčeních nebo způsobech myšlení. Není ale kam spěchat; požehnání a příležitosti k nám přicházejí bez omezení. Existuje vyšší důvod, proč splnění některých našich snů a záměrů trvá delší dobu a proč se některá naše přání zdánlivě neplní vůbec, bez ohledu na to, jak moc se o jejich naplnění snažíme.
Někdy se více zabýváme právě tím, proč některé věci nefungují nebo se neplní, spíše než abychom využívali svou energii k vytváření prostoru pro něco nového. Přemítání nad minulostí může být významným faktorem ztráty naší energie a zdrojů, stejně jako když se snažíme mít kontrolu nad tím, jak co dopadne.

Budeme mít zesílené smyslové vnímání, větší uvědomělost a ze zmatku budeme vstupovat do jasnosti, odemykat skryté vědění, které jsme nyní připraveni přijmout. Struktury, které podporovaly naše mylná přesvědčení, se zbortí, a jejich místo zaujmou nové systémy přesvědčení, které nám budou sloužit dobře. Budeme propouštět staré naprogramování a staré příběhy, které už nebudeme znovu opakovat. Zatímco budeme propouštět své iluze, budeme svědky toho, jak se před námi odkrývají nové kapitoly. 

Zjistíme, že už se nedokážeme vrátit ke starým verzím naší reality, která nás udržovala zaseknuté. Můžeme ji nechat se rozplývat a zatím sledovat, jak se objevuje nová. 

Čím více se probudíme, tím jasnější nám bude, že lidé žijící na této planetě žijí naprosto odlišné reality a že některé z nich jsou v přesném protikladu k té naší. To znamená, že bez ohledu na to, jak soucitně a otevřeně s nimi komunikujeme, naše slova prostě nejsou vyslyšena ani pochopena, neboť naše reality jsou příliš odlišné. 

Kombinace těchto nebeských energií nás povzbudí k tomu, abychom byli trpěliví, dokázali vše pustit a odevzdat, a umožnili tak přirozenému proudu života, aby nám pomohl osvobodit se od lpění a udržet si víru, že všechno, co nám náleží, k nám přirozeně přijde. Připomínejme si, že to, co chceme, není vždy to, co naše duše potřebuje, a že někdy má pro nás Vesmír daleko větší plán, než bychom si byli my sami schopni představit. 

Kdykoli se budeme cítit netrpěliví a neklidní, můžeme své starosti a obavy rozpustit tím, že v sobě probudíme vděčnost a otevřenost a že budeme důvěřovat Božskému zdroji, že je tu neustále pro nás, aby nás podpořil a pomohl nám překonat překážky. 

Abychom se mohli vydat kupředu bez obtíží, můžeme se nyní pokusit propustit všechny své obavy, pocity bezcennosti a nedostatku, neboť se nacházíme v období průlomů, které můžeme využít k prolomení našich návyků, v nichž jsme uvízli, tak abychom uvolnili místo pro nové, zdravé návyky. Nahraďme strach a pochybnosti vděčností a důvěrou, a nechme odejít všechno, co už si s sebou nechceme brát na další cestu.

Je důležité, abychom nad požehnáními a štěstím, které jsou na cestě k nám, příliš nepřemýšleli, abychom pak, až se zázraky objeví, byli schopni je rozpoznat a přijmout. Necháme-li si své srdce i záměry čisté a jasné, v souladu s naším nejvyšším dobrem, navzdory těžkostem, kterými jsme si prošli, budeme nyní karmicky odměněni. 

Všechna ta pozitivní energie, kterou jsme vysílali do Vesmíru, se nám nyní začne navracet a naše životy se mohou zcela obrátit - a to těmi nejneočekávanějšími a nejzázračnějšími způsoby.
Když se těšíme na budoucnost a naladíme se mentálně i emočně do stavu přijímání a dokážeme věřit s naprostým přesvědčením, že si všechno to dobré, co k nám plyne, zasloužíme, budeme svědky těch nejúžasnějších možností, které se nám v životě začnou náhle objevovat.

Intenzita těchto energií nás může i dehydratovat, a tak je toto i malou připomínkou, abychom pili dostatek vody, abychom zůstali zdravě uzemněni, a pokud můžeme, dopřávejme si také čas o samotě v meditaci. 

- Alex Myles

* * *

zdroje: https://www.facebook.com/raisingvibrations/photos/a.104509076275743/5264465253613407/
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10713011/Alignment-Jupiter-Neptune-bring-good-fortune-months-astrologers-say.html
 

překlad: Magda Techetová 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.