pondělí 8. srpna 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 8. do 14.8. 2022

Milí přátelé,

energie nového týdne je volnější, přestože nás čeká úplněk ve znamení Vodnáře, a to 11. srpna. Měsíc bude v tuto fázi zároveň v konjunkci se Saturnem a v kvadratuře s Uranem. Mohou se objevit určitá omezení, zpoždění či frustrace, avšak tato konstelace nám zároveň umožní skrze nepříjemné podmínky vyrůst, zmoudřet a dokonce je i konstruktivně využít k něčemu dobrému. K tomu je však třeba, abychom byli trpěliví, pokorní, flexibilní a emočně zralí. K tomu nám dopomůže pravidelná meditace, dobrá péče o své tělesné i duševní potřeby, dostatečný odpočinek, psychohygiena a asertivní přístup, kterým ctíme své hranice. Je to týden, během kterého nemáme bojovat - byť to neznamená "vzdát se". Máme ctít svou vlastní energii, pošetřit si ji, uzdravit ji a posílit - tím, že jí nebudeme plýtvat na vzdorování přirozenému proudu Života, ale umožníme si plynout v souladu s ním.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Andělské karty (Doreen Virtue)
  • Moudrost orákula (Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* **

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vychází Čtyřka Myšlenek, kterou nás andělé vedou ke zklidnění naší mysli. Jsme-li ve stresu, máme tendenci neustále nad věcmi přemýšlet, stále dokola je analyzovat, rozebírat je s druhými lidmi a svým permanentním zaměřením na problém napomáháme nechtěně tomu, že tento problém narůstá a zesiluje. Musíme si uvědomit, že to, na co zaměřujeme svou mysl, a tedy i svou mentální a následně i emoční energii, to posilujeme. Pokud si tedy něco nepřejeme, uděláme nejlépe, když to nebudeme ještě posilovat a udržovat si to v životě tím, že se na to budeme stále dokola zaměřovat a vkládat do toho svou energii. Místo problému se zaměřme na řešení - a do toho pak vkládejme energii. Pokud zatím nevíme, jak daný problém vyřešit, uvolněme svou mysl, dejme jí pohov a ona se přirozeně otevře Božské inspiraci, která nám pomůže najít to nejlepší možné řešení a navede nás v pravý čas ke krokům, které budeme moci udělat. Čím více se ale stresujeme, tím více svou mysl uzavíráme právě možným nápadům na řešení, a tím méně také vnímáme svou intuici, která je velmi klidná a trpělivě čeká, až se uvolníme a zklidníme dostatečně na to, abychom si začali opět vnímat. Touto kartou nám andělé vzkazují, že to nejlepší, co můžeme momentálně udělat pro zlepšení stresujících situací, je uvolnit se a alespoň na chvíli nic neřešit. Trávení času v přírodě, dostatek spánku a meditace nám v tom velmi pomohou.

Z Andělských karet jsme dostali kartu Archanděl Michael, který nám připomíná, že se nacházíme vždy a všude pod Božskou ochranou a že jednáme-li v souladu s Božským vedením, bude o nás vždy postaráno. Tato karta často vychází tehdy, když máme strach a pocity ohrožení. Archanděl Michael nám v těchto situacích ochotně přichází na pomoc, neboť náš strach nikdy ničemu nepomůže - ve skutečnosti k nám přitahuje a způsobuje ještě další problémy a důvody ke strachu. Ať už se v našem životě nebo ve světě odehrává cokoli, máme si uchovat víru v sílu Lásky a v neomezenou moc Vesmíru a jeho proudu hojnosti. My sami jsme velcí tvůrci a máme mnoho schopností, dovedností a znalostí, které můžeme využít ke zlepšení své situace - i situací jiných lidí či našeho světa. Přišli jsme sem jako pozemští andělé - lidé, kteří mají přirozeně schopnost velkého citu a empatie, kteří touží po míru a harmonii a napomáhají je vytvářet a šířit. Necháme-li se polapit vlastním strachem, naše světlo uhasíná, místo aby jasně zářilo a pomáhalo nám i ostatním vidět lépe na cestu před sebou. Součástí našeho poslání je naučit se strachu odolávat a nenechat se jím ovládat. Čím více se něčeho bojíme a čím více to rozebíráme (viz. předchozí karta), tím více klesá naše energie a my se propadáme do hlubin temnoty, jako po spirále dolů. Udělejme laskavost sobě i ostatním a požádejme své anděly o pomoc s překonáním našeho strachu. Přestože se jedná o normální lidskou emoci, která nám má ve své ryzí podstatě napomáhat k naší sebezáchově, neměli bychom se stát jejími otroky. Být odvážní neznamená, že se nebudeme bát, ale že budeme nadále konat vše, co je v našich silách, přestože se bojíme. Archanděl Michael, coby anděl odvahy, ochrany a bezpečí, je pro nás v tomto ohledu tím nejlepším průvodcem a pomocníkem. Není omezen časem ani prostorem a může proto doprovázet všechny, kdo ho o to požádají, současně. Jako všechny nebeské bytosti však musí respektovat naši svobodnou vůli a rozhodneme-li se, že se stresovat a strachovat chceme, jedná se o naši volbu a do ní nám zasahovat nebude. Nemá smysl si ovšem potom stěžovat, že nám nikdo nepomohl, jestliže jsme této pomoci sami zabránili nebo se rozhodli ji ignorovat a dělat všechno po svém. Opět je nám v tomto smyslu připomínána pokora a schopnost uznat, že někdy prostě nevíme všechno nejlépe a že čas od času pomoc potřebujeme a že je to tak v pořádku.

Ze sady Moudrost orákula nám vyšla karta Na moře. Vypovídá o tom, že někdy - jako právě v tomto období - je pro nás nejlepší pustit vše ze svých rukou a nesnažit se alespoň na chvíli všechno kontrolovat a řídit. Věci mívají i svůj vlastní plán, Vyšší plán, kterému možná zatím nerozumíme, ale který dává v širších souvislostech dokonalý smysl. Dovolíme-li jim, aby se odehrávaly svým vlastním tempem, podle svých vlastních pravidel a potřeb, můžeme zjistit, že se nejen vyvinuly dobře, ale dokonce mnohem lépe, než jak by tomu bylo v případě našeho řízení a zasahování do nich. Když se uvolníme (opět je zde odkaz na první kartu) a dopřejeme sami sobě i našim záležitostem patřičný prostor a volnost, najednou začnou do našeho života plynout zázraky a skvělá řešení. Dveře se začnou otevírat, a to i tam, kde bychom je možná nečekali.
Touto kartou nám Nebesa připomínají, že jsou tu s námi, že nejsme na nic sami a že nemusíme mít za každou cenu neustále všechno pod kontrolou. (To platí i o našem neustálém vnitřním analyzování situací, kterým se snažíme dosáhnout pocitu kontroly nad nimi.) Karta Na moře nás vybízí k tomu, abychom se nechali unášet jako loďka na mořských vlnkách a dovolili proudu Života zanést nás tam, kam se máme dostat, přestože zatím nevíme, kde přesně to je. I v případě, že se pomyslná hladina moře zklidní a my zůstaneme na nějaký čas stát na místě, je to v pořádku. Důvěřujme tomuto proudu, že nás vždy dostane v pravý čas na pravé místo - pokud to dovolíme - a ono se tak stane.

* * *

SHRNUTÍ
Celý tento týden je věnován tématu odevzdání. Naší schopnosti pustit věci ze svých rukou a dovolit jim, aby se vyvíjely svým vlastním tempem, podle vlastního načasování a tím nejlepším možným způsobem, který nemusí vždy odpovídat naší osobní představě. Máme být ochotni přestat lpět na tom, co by jak mělo být, vzdát se své potřeby neustále na všechno dohlížet a mít všechno pod kontrolou, přestat své záležitosti donekonečna rozebírat a stěžovat si na ně, a místo toho se obrátit do svého nitra a dopřát si chvíli pauzu. Když se alespoň na chvíli uvolníme, pustíme otěže a odevzdáme vše do rukou Nebesům, vrátí se nám daná záležitost nazpátek uzdravená, nebo se nám dostane konkrétního vedení, jak můžeme k jejímu uzdravení přispět my sami. K tomu je třeba mít otevřenou a flexibilní mysl, a tak se v tomto týdnu soustřeďme na to, co nám k tomu pomůže - meditace, kvalitní spánek, pobyt v přírodě, příjemný čas o samotě. Místo snahy vše aktivně řešit a vydávání své energie ven, se máme naopak uvolnit, dovolit si být chvíli pasivní a energii načerpat. Jakmile nastane ten pravý okamžik, abychom něco udělali, dostaneme k tomu jasné vedení.
Mějme důvěru v Život i v Božskou ochranu, které se nám dostává, obraťme své naladění ze strachu na lásku a víru, a změna naší energie k nám přirozeně přitáhne nová řešení, nové nápady, nové zážitky a zkušenosti, které nás v ní ještě podpoří.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.