pondělí 15. srpna 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 15. do 21.8. 2022

Milí přátelé,

posledních několik týdnů jsme dostávali opakovaná poselství týkající se rovnováhy ve všech možných aspektech. Je-li v našem nitru nebo v našem životě cokoli v nerovnováze, bylo (a nadále je) prioritou tuto nerovnováhu napravit a udělat pro to, co je třeba.
Naši andělé nám připomínají, že i když existují okolnosti, na které nemáme přímý vliv, stále je v naší moci to, jak na ně reagujeme a jak na nás tyto okolnosti dopadají. Jsme-li ochotni udělat si čas na to, abychom své zkušenosti vnitřně zpracovali, přebrali si je v sobě a na základě nových uvědomění učinili nová rozhodnutí, jsme tak také schopni do velké míry určit, kam se naše cesta bude nadále vyvíjet a zda bude v souladu s tím, co si opravdu přejeme a co cítíme jako to pravé.
V tomto týdnu jsme vedeni k tomu, abychom se přestali bát nesouhlasu či jiných negativních reakcí druhých lidí a sladili své konání se svým vlastním srdcem. Neznamená to být bezohlední vůči druhým, ale naopak - začít brát ohled i na nás samotné. Jsme stejně tak cenní a naše přání jsou stejně tak důležitá jako jsou druzí a jejich přání. Tak jako ochotně podporujeme druhé, musíme být láskyplnou oporou také sami sobě. Pokud to zatím neumíme, čekají nás v tomto týdnu příležitosti k tomu se to naučit.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Orákulum víl (Oracle of the Fairies, Karen Kay)
  • Orákulum poslů světla (Lightworker's Oracle, Alana Fairchild)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám na tento týden vyšla Devítka Citů. Vypovídá o šťastném a spokojeném období a o citovém naplnění, které si máme užívat, ať už vychází z čehokoliv. I když nám možná v životě některé věci chybí, stále můžeme být vděční za vše, čeho se nám doposud dostalo, a tím si udržet vysokou a radostnou energii, která k nám bude přitahovat ještě více téhož. Vyzařuje-li z nás energie spokojenosti a dostatku, Vesmír nám posílá o to více podnětů k tomu, aby nás v těchto pocitech podpořil.
Schopnost vychutnávat si to, co nás těší, je věc, se kterou mají mnozí z nás problém. Dávat a pomáhat druhým, to je samozřejmost - ale dovolit si něco pro sebe, to ne, to je sobectví. V naší společnosti je bohužel stále hluboce zakořeněno přesvědčení, že požitky, které dopřáváme sami sobě, jsou v něčem špatné, nebo že se kvůli nim stáváme zkaženými. Ze strachu, že budeme "špatní lidé", si pak sami bráníme v přijímání a užívání si dobrých věcí, po kterých ale přitom toužíme. Naši andělé nám touto kartou připomínají, že užívat si svůj život je v pořádku - ba co víc, je to nutnost! Chceme-li totiž pomáhat ostatním a dělat svět lepším, musíme k tomu sami mít dostatek energie i prostředků. Chceme-li dávat, musíme přijímat. (Opět se nám zde opakuje téma rovnováhy.)
Pokud se striktně řídíme heslem: "Napřed práce, potom zábava", možná bychom mohli alespoň na chvíli zvolnit a popřemýšlet nad tím, zda by nám právě příjemně strávený uvolněný čas nenapomohl k lépe vykonané práci - i kdyby to bylo jen na krátkou dobu.
Naučme se stejně přirozeně přijímat, jako přirozeně dáváme, a z toho, co přijímáme, se také patřičně potěšit - stejně jako když si dáme jídlo, kterým vyživujeme své tělo: nestačí ho pouze spolknout, ale je třeba ho i strávit ;)

Z Orákula víl jsme dostali krásnou kartu Ztráty a nálezy. (Shodou okolností mi právě dnes přišel newsletter s článkem o archandělovi Chamuelovi, který pomáhá nacházet ztracené věci :))
Touto kartou nám Nebesa dávají vědět, že nikdy není nic ztraceno a pokud o něco přijdeme, znovu to najdeme - byť někdy v jiné, nové formě. Pro tyto situace, kdy prožíváme nějakou ztrátu, existuje krásná afirmace: "V Boží mysli není nikdy nic ztraceno." Pomáhá jak v situacích, kdy ztratíme nějaký pro nás důležitý předmět, tak i v těch, kdy přijdeme o někoho drahého. Přestože přirozeně truchlíme a prožíváme kvůli své ztrátě nejrůznější emoce, naši andělé jsou s námi a připomínají nám, že nikdo a nic se ve své úplné podstatě nemůže na světě ztratit - jen změnit svou formu.
Pro tento týden je hlavním poselstvím této karty opětovný návrat k sobě samým, k našemu skutečnému, ryzímu Já, a všemu, co je nám hluboko uvnitř vlastní. Mnozí z nás mají tendenci neustále se přizpůsobovat druhým, jejich očekáváním, přáním a představám, zatímco zanedbáváme volání vlastního srdce. Stáváme se jakýmsi "chameleonem", který přizpůsobuje svou podobu okolí, ve kterém se právě nachází, aby zapadl, aby se zavděčil. Touto kartou jsme vyzýváni k tomu, abychom si uvědomili, kým doopravdy jsme, když právě nejsme s nikým jiným. Kdo jsme pod všemi těmi vrstvami a maskami, které si nasazujeme, abychom vyhověli jiným (nebo vlastnímu egu)? Co z nás vlastně zbyde, když se přestaneme bát druhých? Když přestaneme řešit, co si o nás kdo pomyslí a zda nás někdo nepřestane mít rád, když neuděláme to či ono? Snaha zavděčovat se druhým ze strachu, že nás jinak odmítnou nebo zraní, a přizpůsobování se jim, je manipulace, a ta nemá ve zdravých vztazích co dělat. Pokud některý náš vztah trvá jen proto, že se druhému neustále přizpůsobujeme a zrazujeme sami sebe, není to opravdový, upřímný vztah, ale dysfunkční, a ten ani přes všechnu naši snahu stejně nevydrží. Nakonec budeme stejně přiměni k tomu, abychom se podívali sami sobě do tváře - do té skutečné - a bez ohledu na naše vztahy se rozhodli být svobodní a ryzí. Skuteční přátelé a spřízněné duše, které k nám patří, s námi zůstanou - a další, kteří budou v souladu s naším pravým Já, začneme do svého života přitahovat.

Z Orákula poslů světla jsme dostali kartu Pozvánka ke spojení. Nebesa nám touto kartou vzkazují, že jsou tu pro nás a že s nimi máme komunikovat. Nejen ve smyslu modliteb, přijímání a předávání poselství nebo meditací, ale i ve smyslu upřímných hovorů, kdy svým andělům vylijeme celé své srdce, bez jakékoli cenzury nebo racionálních soudů. Naši andělé nás touto kartou žádají, abychom jim svá srdce otevřeli a řekli jim všechno, co v sobě nosíme - možná i velmi dlouho. Andělé nemají ego a neurážejí se jako lidé. Můžeme se klidně vztekat, stěžovat si, klít nebo dupat, a žádný z nich se na nás nebude kvůli tomu zlobit. Místo toho naplní nově vzniklé volné místo v našem nitru láskou a hojivou energií. Andělé jsou tu právě od toho, aby nám pomáhali během našeho života ze sebe tyto energie dostávat a proměňovat je tak, aby nikomu, včetně nás, neuškodily. Naši andělé CHTĚJÍ, abychom jim řekli od plic všechno, co se nám nelíbí nebo co nás frustruje. Od toho jsou tady. Chtějí očistit naše srdce i mysl od nánosů bolesti, které v nás ulpěly. Je jedno, jak iracionální naše projevy mohou být - rozum musí jít stranou. Neblokujme si své emoce neustálým souzením toho, zda jsou nebo nejsou opodstatněné, zda nejsou moc prudké, zda jsou či nejsou přiměřené apod. Dopřejme si během tohoto týdne čas o samotě, kdy ze sebe dostaneme všechno, co potřebuje jít ven, a vůbec nad tím nepřemýšlejme. Pokud přistihneme svou mysl, jak nám do toho kafrá, je třeba ji bez milosti umlčet. Přemýšlení, kritizování a racionální analýze se většina z nás věnuje každý den až až, a je tedy jedině fér dát nyní stejný prostor také svému srdce, které "jen" cítí, zato hluboce. Pokud potřebujeme, požádejme své anděly o pomoc s tímto procesem, a oni nám pomohou ho uskutečnit v ten nejlepší čas a v nejlepších podmínkách.
Vedle komunikace s Nebesy je toto také poselství, abychom se zamysleli nad svými pozemskými spojeními - nad tím, komu věnujeme svou energii nebo sami sebe. S lidmi, s nimiž se stýkáme, si vytváříme pouta, ať už si je uvědomujeme či nikoli, a ne vždy jsou tato pouta pozitivní, láskyplná a prospěšná. Některé vztahy a kontakty nás vysávají, svazují a ubližují nám, a tímto jsme vedeni k jejich přehodnocení a nezbytným změnám. Je to logické, neboť abychom mohli být sami sebou (viz. druhá karta) a patřičně si užívat svůj život (viz. první karta), musíme se oprostit od těch, kdo nás v tom nepodporují, kdo od nás vyžadují přetvářku a nezdravé přizpůsobování, nebo nám v našem štěstí dokonce záměrně brání. Je zcela v pořádku rozloučit se s lidmi, kteří k nám nemají stejnou úctu jako my k nim, a vymezit jasné hranice. Naše Já je stejně tak důležité a zaslouží si stejně tak velkou úctou, jako všichni ostatní.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, ve kterém je naším hlavním úkolem rozpomenout se na to, kým vlastně jsme - a k této osobě se vrátit. Pokud trpíme pocity opuštěnosti a osamělosti, je velmi pravděpodobné, že se jedná o pláč našeho vlastního nitra, které opakovaně opouštíme kvůli všem ostatním. Nastal čas, abychom si vynahradili všechno, co jsme si doposud odpírali, přestali se ohlížet pouze na druhé a jejich názory, přestali se nechat vydírat tím, zda nás někdo uznává a přijímá či nikoli, a projevili patřičnou úctu té bytosti, která se skrývá uvnitř nás a která doposud čekala na konci řady, ve které neustále někdo předbíhal a ve které nemá šanci se bez našeho přičinění posunout blíže.
Máme si uvědomit, kým opravdu jsme, když se právě někomu nepřizpůsobujeme, a tímto člověkem se snažit být trvale. Nepřetvařovat se, nehrát si na někoho, kým nejsme, abychom zapadli nebo aby nás někdo nezavrhl. Skuteční přátelé nás nikdy nezavrhnou, a falešné přátele nepotřebujeme.
V tomto týdnu se máme detoxikovat - od všeho, co neodpovídá našemu pravému Já, a od všeho, co nás od něj odvádí. Naši andělé nám rádi pomohou, aby tyto pozitivní změny proběhly co nejharmoničtějším způsobem, pokud je o to požádáme a pokud budeme ochotni opravdu propustit ze svého nitra i života vše, co je třeba nechat přirozeně jít.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.