středa 3. září 2014

BERAN - Podřízený

"Řekl jsem to velmi hlasitě a jasně, šel jsem a křikl jsem mu do ucha, a když jsem zjistil, že dveře jsou zamčené, strkal jsem do nich a tlačil a kopal a bušil..."
"Na včerejšek darmo vzpomínat, protože to jsem byla docela jiná."

 
Pohovor s potenciálním podřízeným, je-li typický Beran, by mohl probíhat asi takto:
ZAMĚSTNAVATEL: Vidím z vašeho životopisu a doporučení, že jste v posledních dvou letech pracoval u šesti různých podniků, pane Bootsikarisi.
BERAN: Říkejte mi Charlie, pane Flaxmane. Ano, chci postoupit dopředu. Jakou má cenu zůstávat v práci, kde už se nemůžete naučit nic nového a nemůžete firmě nijak prospět?
ZAMĚSTNAVATEL: To mně právě dělá starosti, Char, ehm, pane Bootsikarisi. Mám obavy, že až vás zaučíme a investujeme do vás peníze, taky vás to u nás brzy přestane bavit.
BERAN: Myslel jsem si, že by vás to mohlo znepokojit. Ale nemusíte mít strach. Informoval jsem se o vaší firmě a jsem si jistý, že se tady nebudu cítit nevyužitý, protože tu vidím spoustu příležitostí pro každého, kdo se opravdu snaží. Vždycky jsem chtěl pracovat se skutečně tvůrčím a pokrokovým vedením. To je tak vzácné, že bych radši počkal, až budete mít pro mě místo, než abych šel někam jinam.
Není třeba dodávat, že šéf, který překoná počáteční šok z tak neobvyklého pohovoru, pravděpodobně Berana okamžitě přijme. Tento druh upřímného zápalu pro společnost se těžko hledá v dnešní době, kdy zaměstnanci myslí hlavně na svoje zabezpečení a ochranu prostřednictvím odborů, takže se vyplatí přehlédnout Beranovu prudkost a ješitnost.
Přijetí Berana do zaměstnání může být nejobratnější tah, jaký jste kdy udělali, nebo se může stát největším zdrojem problémů, jaký jste kdy zažili. Jde o to, jak zaměříte tuto výbušnou, neřízenou střelu. Jestliže mu přidělíte monotónní práci od devíti do pěti, je to nesprávné rozhodnutí. Ze začátku se možná bude rozplývat úsměvy, aby na vás zapůsobil, ale brzy bude neklidný a nešťastný. Dá vám to neomylně najevo, například tím, že každý den přijde o trochu později, zůstane déle na obědě nebo si bude v práci psát osobní dopisy. Toto jsou všechno varovné signály, že není spokojen. Stále je ještě pro firmu velkým přínosem, ale nudí se, a když se Beran začne nudit, jeho přednosti rychle ustupují nedostatkům.
Dejte mu práci, kde může samostatně rozhodovat a kde je, pokud je to možné, zodpovědný jen vám. Můžete-li si to dovolit, aniž byste narušili pracovní morálku na pracovišti, umožněte mu přicházet do práce podle libosti. Zanedlouho si všimnete, že i když někdy ráno přijde až v deset nebo v jedenáct nebo stráví na obědě dvě hodiny, bude večer odcházet jako poslední, zvláště je-li třeba dodělat nějaký mimořádný úkol. Také patrně jako jediný z vašich zaměstnanců přijme práci navíc bez reptání, protože to bude považovat za výzvu.
Mnoho Beranů je ochotno pracovat až do svítání, je-li to nutné nebo pracují-li na nějakém vzrušujícím projektu, a pravděpodobně budou spíš znát noční uklízečku než ranní telefonistku. Kolem páté odpoledne se nebudou nervózně dívat na hodiny, tak proč dělat povyk, když ráno přijdou ve čtvrt na jedenáct? To je jejich argument a má v sobě jistou logiku.
Beranovi není přírodou dáno, aby byl schopný dodržovat přesný, pravidelný program, i když se v práci od něj vyžaduje. Jeho úžasná tvůrčí energie k němu přichází v každé době a nelze ji stěsnat do něčí představy o řádném pracovním dni. Může vás požádat o odpolední volno, protože si potřebuje vyřídit naléhavé osobní záležitosti, ale třeba se vrátí zpátky ten samý večer a bude ponocovat v kanceláři nebo se příští den objeví časně ráno, aby dohnal, co zameškal. Jedna věc, kterou nesnese, je odevzdat práci, která není perfektní. Tato kvalita je příliš dobrá, abyste se jí vzdali, přestože Beran nevěnuje pozornost detailu a pohrdá běžnou kancelářskou rutinou. Stojí za to se smířit s jeho nezávislostí a využít jeho fantastického odhodlání dosáhnout úspěchu, které evidentně firmě prospěje, pokud jste dost rafinovaní a trpěliví, abyste ho správně využili.
Peníze pro něj nejsou prvořadým důvodem k práci. Bude trvat na tom, aby dostal zaplaceno, jak si zaslouží (jak si on myslí, že si zaslouží), aby netrpělo jeho ego a status, ale peníze nikdy nejsou hlavním cílem. Motivuje ho úspěch a finanční odměna je vždy podružná. Často asi požádá o půjčku, protože Beran většinou žije nad poměry. Přesto ho víc povzbudí uznalé poklepání na rameno než příplatek pěti dolarů týdně. Samozřejmě asi budete muset zkrotit jeho přirozenou touhu řídit všechna oddělení, protože překypuje nápady, jak by se každý pracovník firmy včetně vás mohl dostat k vytčenému cíli rychleji. Naučíte-li se však nebrat jeho časté a impertinentní návrhy jako urážku, dostanete od něj množství originálních a výnosných nápadů.
Vždy ho zaměstnejte tam, kde se něco děje, kde může firmu pozvednout a kde se stýká s lidmi. Nikdy ho neupoutávejte ke stolu, kde musí dělat stejnou práci den co den pod dohledem jiného zaměstnance. Beran přijme příkazy jen od velmi mála lidí, protože je přesvědčený, že jen velmi málo lidí je lepší než on. Nepochybně si myslí, že vy jste, jinak by u vás nepracoval. Když se ujistí, že chápete a oceňujete jeho úsilí, zřejmě se z něj stane nejvěrnější, nejpilnější a nejkompetentnější pracovník vašeho podniku. Zaměstnáte-li ho však na podřadném místě, splní jen nejnutnější mechanické úkoly.
Pochopitelně nemůže vždy začít na vrcholu, i když by rád. Pokud se musí učit novou profesi od začátku, zkuste mu uložit mimo denní povinnosti nějaký důležitě znějící úkol, aby se aspoň cítil na špičce. Umožní mu to zachovat si tvář sám před sebou. Aby ze sebe dokázal dostat to nejlepší, potřebuje si myslet, že bez něj by podnik nefungoval. Beran je propagátor od přírody. Bude nadšeně chválit vaši firmu před svou ženou, přáteli, taxikáři, číšníky a kýmkoliv, kdo je ochoten poslouchat v kině nebo na plovárně a nejen v čase, za který je placený to dělat. Donutí každého, od burzovního makléře po pojišťováka, aby dělal reklamu vašemu podniku. Jen málo lidí (kromě Lvů) se mu vyrovná v získávání nových zákazníků, a to i těch, o kterých jste si mysleli, že jsou beznadějně ztracení, a v prosazování nejambicióznějších plánů, jaké můžete vymyslet zvlášť když si Beran myslí, že jste závislí na jeho schopnostech.
Přijdou-li finanční potíže, tento podřízený není z těch, kteří opouštějí potápějící se loď. Po dobu krize zůstane s vámi a asi přispěje několika nápady, jak ji vyřešit. Beran nedokáže pochopit, že něco či někdo, v koho věří, včetně sebe samého, může neuspět. Tento rys se vám jistě nejednou hodí v chmurných dobách.
Když ho požádáte, aby pracoval o víkendech či svátcích, dočasně mu snížíte plat během krize nebo mu uložíte, aby si v případě nemoci nebo dovolené přibral práci někoho jiného, málokdy si bude stěžovat. Jenom mu nezapomeňte srdečně poděkovat a dát mu najevo, že si toho upřímně vážíte. Existuje málo věcí, které by neudělal, jen aby se mu od vás dostalo nadšené pochvaly. Nikdy nepřipisujte jeho práci na účet někoho jiného, nevzbuzujte v něm pocit viny, že přišel pozdě, nechvalte příliš druhé v jeho přítomnosti, nepřipomínejte mu stále jeho chyby zvlášť před svědky a nikdy mu nedávejte najevo, že si přejete, aby se neprosazoval. Jinak bude podrážděný, frustrovaný a líný. Nebudete ho muset vyhodit. Než se k tomu dostanete, dá výpověď sám. V každém případě obvykle není nutné Berana kárat. Vyjdete-li mu vstříc, první se vám omluví za chyby, které udělal díky svému přirozenému spěchu a impulzivnosti, a upřímně se bude snažit je neopakovat. I když mu tyto pokusy vždycky nevyjdou, jeho úmysly jsou obdivuhodné. Možná by bylo dobré ho v soukromí taktně školit, aby nebyl tak prudký a nadměrně sebevědomý, ale nesmíte zlomit jeho ducha. Zkusíte-li to, neuspějete a tímto pokusem přijdete o jeho svěží a cenný optimismus.
Jakmile rozpoznáte jeho talent, málem se přetrhne, aby ho dokázal. Kritika u něj nikdy nedocílí zamýšleného účinku. Kromě toho jsou jeho předtuchy vždy spíš správné než chybné, i když prognostici mají na věc jiný názor. Beran má zvláštní schopnost chápat přítomnost s jasnozřivostí, která chybí jak těm, kdo se nemohou odpoutat od minulosti, tak těm, kdo upínají všechny naděje k budoucnosti. Takže se vyplatí mu naslouchat, přestože jeho snaživost a jistota, že má pravdu, občas vedou k tomu, že zapomene na dobré způsoby.
Co nejdřív mu zvyšte plat nebo ho povyšte, abyste mu dali najevo, že si počíná dobře a vás to těší, a v každém případě ho co nejrychleji nechte pracovat samostatnë nebo ho udělejte vedoucím. Vzbuďte v něm pocit, že je vaším osobním partnerem. Při jednání s ním je třeba si uvědomit, že ze sebe vychrlí ohromující počet hodnotných podnětů k danému projektu jen v případě, že se cítí nějakým způsobem důležitý. Potlačíte-li jeho vzrušení a idealismus, rychle ztrácí zájem, stane se sklíčeným a nešťastně přenechá svou pozici jiným což je zbytečná ztráta vzácného a užitečného talentu. Nemá-li prostor k propagaci, tvůrčí práci a myšlení, není k ničemu. Logika a laskavost si k němu vždy najdou cestu.
Protože je Beran od přírody inovátor a vůdce, je doma téměř v každé profesi. Neexistují zvláštní obory, kde se mu daří nejlépe. Ať jde o pěstitelský skleník nebo policejní stanici, ať nosí hasičskou helmu nebo chirurgickou roušku, musí mít vždycky navrch. Přitahuje ho reklama a styk s veřejností, protože mu poskytují možnost propagovat, stejně tak mu jde prodej. Ale můžete mu nabídnout jakékoliv zaměstnání od učitele k řidiči náklaďáku, od moderátora k stavaři, a všude hned zapadne, pokud ovšem má dost prostoru k uplatnění nadbytečné energie a egoismu.
Někdy asi narazíte na Berana, který svůj elán tolik neprojevuje a vyznačuje se klidnějším jednáním a sebeovládáním, ale rozhodně pusťte z hlavy, že se dá zatlačit do kouta. Jeho místo je vpředu, mezi avantgardou. Usměrňujte jeho schopnosti a vydělá vám hromadu peněz, a přitom zůstane neochvějně věrný zvlášť když půjde do tuhého. Rozhlédnete-li se kolem sebe, zjistíte, že tyto přednosti vás přijdou velmi levně.

* * *
- z knihy Sluneční znamení, Linda Goodman

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.