neděle 23. listopadu 2014

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 23. do 30.11. 2014

Obdobně jako minulý týden bych i tentokrát ráda doplnila poselství pro ten následující, a to s Tarotovými kartami strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Karty, které jsem vytáhla, platí všechny v průběhu celého týdne, nedělím je na dny. Co se týká jejich významů, dejte také na své vlastní vnitřní vedení, bude-li vám napovídat osobní význam, který mají karty speciálně pro vás. Přestože je poselství společné pro vás všechny, pro každého může mít zároveň i individuální význam. Neváhejte mu tedy naslouchat.
Vím, že poselství Doreen Virtue a Roberta Reevese, které každý týden překládám, nám poskytují vskutku dostatečně velkou hojnost informací. Budete-li si to však přát, mohla bych i já "přispívat svou troškou do mlýna" pravidelně společně s nimi ;) 

- Magda

* * *

Jako první nám vyšla karta Dvojka Hojnosti. Vypovídá o tom, že doslova nevíme, co dřív. Buď jsme přetíženi mnoha různými úkoly, mnoha nápady, co podniknout, a nebo máme obecně svůj život v nerovnováze. Tato karta nás vyzývá, abychom pro samé povinnosti nezapomínali na hravou, uvolněnou energii. Neberme život příliš vážně. Když jsme napjatí a úzkostní, zablokováváme se a totéž se následně odráží i v našem vnějším životě. Pokud prožíváte nějaké bloky např. v proudu financí, příležitostí apod., může tato karta naznačovat, že se bloky uvolní, když se uvolníte vy sami. Stres a napětí nic nezachrání ani nepojistí. Často však v této iluzi žijeme a pleteme si strach se zodpovědností. Přestože můžeme druhým lidem připadat "lehkomyslní", když neumíráme strachy v takové či onaké situaci, není to tak. Můžeme brát v úvahu všechny možnosti a přesto zůstat klidní a vyrovnaní. UDRŽENÍ ROVNOVÁHY je pro nás tedy tento týden důležitým tématem, a to jak v souvislosti s rovnováhou vnitřní, tak i s tou vnější, kdy se postaráme o to, abychom svůj čas trávili smysluplně a byli spokojení vnitřně i vně.

Dále tu máme kartu Čtyřka Myšlenek. Vybízí nás k odpočinku, oddechnutí, spánku... ale i k naslouchání během chvil ticha, nejlépe v přírodě, kdy se nám mnoho věcí ujasní, mnoho nepodstatných věcí se nám z hlavy vypustí, a mnoho nových, užitečných věcí k nám naopak přijde. Říká nám, že odpovědi na své otázky máme hledat ve svém nitru, nikoli ve vnějším světě. Připomíná nám, že přehnané rozebírání situace nám v ničem nepomůže. Máme rovněž změnit svůj způsob smýšlení, neboť ten, jímž jsme mysleli dosud, nás dovedl jen do dramatu a stresu. Nastal tedy čas přehodnotit náš dosavadní postoj k různým situacím, lidem, vztahům a činnostem, a na základě nových náhledů (získaných po potřebném oddechu a pročištění mysli) se rozhodli pro změnu.
Tato karta může poukazovat na vaši potřebu volna a odpočinku jak duševním (kdy nás vybízí, abychom přestali tolik nad vším přemýšlet a dopřáli si psychický oddech), tak i fyzickém (zde může varovat před nemocí způsobenou přetížením organismu, popř. důležitost pomalejšího návratu do všedního života po nemoci). V souvislosti s první kartou to znamená, že abychom uvedli do rovnováhy vše, co nyní v našem životě vyrovnané není, je třeba si udělat chvíli pro sebe a věnovat čas tiché kontemplaci a projasnění mysli. Máme se vyhnout přílišnému přemýšlení nebo přemíře aktivity, neboť právě tím svůj život uvádíme do nerovnováhy.

Dodatečným poselstvím pro tento týden je karta Pomocník Citů. Tato karta může popisovat situaci a nebo osobu. Znáte-li někoho, s kým je vám velmi dobře, kdo je zasněný a romantický, kdo má rád umění a je schopen hlubokého cítění, pak v tomto týdnu spolu zřejmě budete mít co do činění :) Může to být také někdo, koho zatím neznáte, ale koho potkáte. Pokud si přejete potkat nového partnera či partnerku, může je tato karta zosobňovat. Rovněž však může vyzývat vás, abyste si v sobě tyto vlastnosti sami rozvíjeli, přejete-li si takového člověka přitáhnout.
Co se týká situace, tato karta znamená láskyplnou atmosféru - ale i její udržování. To může poukazovat na rodinné, milostné či jiné vztahové prostředí, ale také na naše vlastní, vnitřní prostředí. Je třeba uchovávat si v sobě lásku, a to nejen proto, abychom pomáhali druhým, milovali je a inspirovali je svým naladěním, ale i pro naše vlastní léčení. Pokud jste se dlouhodobě hněvali, báli nebo jinak stresovali, o to více potřebujete nyní svůj vnitřní prostor, své nitro, vyplnit léčivou silou lásky. Milovat nemusíte někoho nebo něco konkrétního. Můžete prostě milovat. Můžete se cítit dobře, můžete se cítit milovaní a můžete být milující bez ohledu na to, zda kolem sebe někoho máte a nebo zda jde všechno tak, jak jste chtěli, či nikoli.
Naše vnitřní rozpoložení se nám může zdát závislé na vnějších okolnostech, ale ve skutečnosti jsme to my, kdo rozhoduje o tom, jak budeme naladění. Sami se můžeme rozhodnout, že se budeme cítit jinak, že se prostě přestaneme stresovat a ničit si své duševní i fyzické zdraví vztekem nebo úzkostí, a že se začneme cítit dobře a těšit se ze svého života, ať je jaký je. Takové naladění je balzámem pro naši vlastní duši i tělo, ale také pro všechny ostatní. Jistě víte, jak na vás působí lidé, kteří jsou šťastní a usměvaví, kteří vás potěší už tím, že se vám podívají do očí a předají vám tu svou "jiskru" lásky a spokojenosti. Nyní jsme vybízeni k tomu, abychom byli také takoví. Přes všechny trable a zdánlivé nespravedlnosti se prostě rozhodněme zůstat klidní a spokojení. Čím krásnější pocity v sobě budeme rozvíjet, tím krásnější bude naše vyzařování a tím krásnější vibrace si budeme do života přitahovat ve formě věcí, lidí, vztahů, situací i činností.
Závěrem tato karta také vypovídá o nové romanci, nově rozvinuté lásce v dosavadních vztazích a otevřená srdce :)

SHRNUTÍ
Je-li v našem životě něco v nerovnováze, nyní na tom zapracujeme, a to jak vnitřně (skrze změny svého smýšlení a postojů), tak i ve vnějším měřítku (aktivním konáním, vnějšími změnami, fyzickým odpočinkem). Budeme se učit přitahovat do svého života osoby a situace na základě svého vlastního vnitřního rozpoložení a naladění. Protože nám vnější svět zrcadlí náš svět vnitřní, budeme si svůj vnější svět utvářet pomocí vnitřních změn. Tou největší změnou pro nás je naplnit se láskou - bez ohledu na to, co se v našem životě děje. Pro lásku nemusíme mít důvod. Je důležité naučit se milovat nezávisle na okolnostech a našich vztazích. Nejsou žádnou podmínkou pro naše štěstí, přestože ho mohou podpořit. O svém štěstí či neštěstí rozhodujeme jen my sami. Je lidské cítit všelijaké emoce a je zdravé je projevovat. Není však třeba se jimi nechat pohltit. Tento týden si uděláme čas pro sebe, kdy se uvolníme, dopřejeme si relaxaci nebo meditaci, pročistíme si hlavu od zbytečných myšlenek, z těla uvolníme zbytečné napětí, a kdy si konečně zase oddechneme. Svůj čas má však v rukou každý sám a sám o něm rozhoduje. Kladou-li na vás lidé příliš mnoho požadavků nebo leží-li na vašich ramenou příliš mnoho úkolů, roztřiďte si je a věnujte se jen tomu nejdůležitějšímu. Co můžete odložit na později, odložte. Udělejte to, co udělat musíte, a pak si odpočiňte. I kdybyste si věnovali jen půl hodinky k večeru s pěknou knížkou, pomůže vám to cítit se lépe.
Jste-li nemocní nebo po nemoci, soustřeďte se nyní výhradně na to, abyste se uzdravili. To se týká i citového léčení. Když se léčíte, jste na prvním místě. Nestarejte se o to, jestli to ostatní chápou nebo ne. Věnujte si lásku a péči, kterou potřebujete, a vaše duše i tělo vám budou vděčné. Na oplátku vám pak do života přitáhnou mnohé příjemné věci, jimiž vám svou vděčnost dokážou :)
Budeme-li věnovat dostatek lásky a péče sobě samým, budeme se přirozeně cítit lépe. To se následně odrazí i na naší schopnosti milovat druhé a na našich vzájemných vztazích. Když si uhlídáme své zdravé hranice a budeme spokojení, zavládne vřelost a láskyplnost také mezi námi a druhými lidmi. Cítíme-li se dobře, můžeme napomoci i k vyléčení různých trablí ve svém domově. Vycházíme pak z pozice lásky a úcty k životu, což se pozitivně odrazí  na naší mezilidské komunikaci. Přestože tento efekt nemusí být znatelný vždy a u každého, skutečně má velkou sílu. Láska, ať už ji druhý člověk vnímá či nikoli, je velmi mocná a přináší požehnání každému, kdo ji cítí, ať už ji vysílá nebo přijímá. Tento lék je dar od Boha, který můžeme nosit ve svém srdci nezávisle na okolnostech. A toužíme-li po krásném vztahu a lásce ztělesněné jiným člověkem, je pak tím spíše důležité být naplněni toutéž energií, jakou si přejeme sdílet.

To je tedy pro tento týden vše a těším se zase někdy příště :)

* * *

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.