neděle 28. prosince 2014

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 29.12. 2014 do 4.1. 2015

Milí přátelé,
blíží se nám konec roku a společně s ním i začátek nového. Pro mnohé z nás bývá tento přelom příležitostí k vytyčení si nových cílů, přehodnocení dosavadních úspěchů či neúspěchů a také k novým rozhodnutím, které vycházejí z našeho nového já, po dalším roce opět staršího, zkušenějšího a moudřejšího. Andělé říkají, že pokud teď prožíváme něco těžkého nebo smutného, vůbec to nevadí a máme vůči sobě zůstat upřímní. Vzkazují nám, že není důležité vykročit do dalšího roku "strašně pozitivní", když se tak necítíme, ale je důležité vykročit do něj UPŘÍMNÍ. A to především vůči sobě samým. V tomto období si přiznáváme své skutečné pocity, mnohdy dlouho potlačované, vyvstávají na povrch pravdy, které jsme nechtěli vidět, a to všechno má na nás nyní velký vliv. Andělé však chtějí, abychom se toho nebáli a abychom si také nemysleli, že bychom si tím nějak špatně ovlivnili další rok a své nové začátky. Andělé sami vědí, že v pravdě je ta nejčistější energie. Jako bytosti bez ega pohlížejí daleko za naše osobnostní stíny a milují nás takové, jací jsme, bez ohledu na to, co děláme nebo jak se chováme. Nevadí jim ani, když se na ně zlobíme, když se nám něco nesplnilo, protože vědí, že potřebujeme vyjádřit své pocity, a podporují nás v upřímnosti, třebaže nám samým přijde naše chování negativní. Chtějí nám tedy připomenout, že jsou stále s námi a že je můžeme poprosit o to, aby nás tímto přelomem provedli tak, abychom mohli být co nejvíce pravdiví a upřímní sami k sobě i k těm, na nichž nám záleží. V pravdě leží láska - a láska je to nejkrásnější, s čím můžeme do nového roku vykročit. Mějme se tedy rádi a žijme v pravdě ;)

- Magda

* * *

(Karty, které jsem vyložila, jsou Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Nejsou seřazeny chronologicky, všechny platí v průběhu celého týdne.)

Jako první je tu karta Intuice a vhledy. Je to karta vnitřní práce, obrácení se do sebe, do svého nitra, přemítání a vnímání. V tomto období máme zesílené duchovní i emoční vnímání, což je vzhledem ke svátečním dnům pochopitelné. Vypovídá o tom, že se snažíme najít si nějaký směr a že se v tomto ohledu nemáme nechat ovlivňovat jinými lidmi. Máme svou vlastní cestu a jen my můžeme poznat, co od ní chceme a co potřebujeme. Rovněž se nemáme nechat zviklat vlastními obavami nebo si nechat něco namluvit svým rozumem. V tomto období je důležité poslouchat intuici a pobývat spíše v tichosti vlastního nitra než v hluku okolního dění. Neznamená to, že bychom se měli izolovat od ostatních, ale že bychom mezi nimi neměli zapomínat sami na sebe a své vlastní vnitřní vedení, které jediné ví nejlépe, co je pro nás dobré.

Dále je zde karta Sedmička Myšlenek, která znamená nějaké odhalení, vyjasnění a pochopení. Pravděpodobně se jedná o všechny ty pravdy, které jsme celou dobu nosili ve svém nitru, ale které jsme se snažili přehlížet, nevidět a nevnímat. Nyní si všechno přiznáváme. Víme, co je špatně. Víme, co potřebujeme změnit, i když třeba nevíme jak. Ale když si vyjasníme, kde je potíž, a PŘIZNÁME si její existenci, pak si tím otevřeme cestu k jejímu vyřešení. Jedná se především o ty nepříjemné pravdy. Pravdy, které nás těší, nemáme důvod schovávat. Proto na nás doléhají hlavně ty nepěkné, které jsme tolik nechtěli vidět, ale které nás už natolik bolí nebo utlačují, že je nedokážeme dál skrývat. Právě ty v sobě potlačujeme, abychom se vyhnuli bolesti. Bolest však existuje dál, jen jsme se rozhodli ji nevnímat. Čeká na to, až se rozhodneme uznat její existenci a bude moci volně odejít. Můžeme se tedy v tomto období věnovat citovému léčení ve formě jakéhokoli vyjadřování pocitů, vyslovení dosud nevyslovených pravd, přiznání si těchto pravd, jasných rozhodnutí nebo jednání od srdce. Andělé chtějí, abychom si dopřáli čas na uvolnění dosud potlačovaných energií, a abychom případná rozhodnutí nechali až na chvíli, kdy si budeme jisti tím, co opravdu chceme. Není kam spěchat, přestože tento pocit můžeme mít v důsledku náhle vynořených pravd, s nimiž jako by se strhla lavina. To vše se však děje jen proto, že jsme je dlouhodobě nepouštěli ke slovu. Přestože můžeme mít pocit nátlaku nebo spěchu, nemáme se tím nechat vykolejit. To také souvisí s první kartou, která nás vyzývá, abychom za všech okolností zůstali soustředěni ve vlastním míruplném nitru.

Jako poslední tady máme kartu Pětka Citů. Je to karta žalu a oplakávání. Je to karta, která poukazuje na to, že jsme prožili ztráty nebo zklamání, s nimiž je nyní třeba se vyrovnat. S ohledem na přelom starého a nového roku je pro nás známkou velkého očištění, uvolnění a úlevy. V souvislosti s pravdami, které jsme si teď najednou uvědomili, můžeme cítit lítost, stesk nebo jiné city, které s nimi souvisejí. A protože nastal čas upřímnosti a láskyplnosti vůči sobě samým, dopřejme si toto léčení. Oplakejme neoplakané, pokud to potřebujeme. Je lidské cítit žal nebo smutek a je zdravé je skutečně procítit namísto jejich potlačování. Odpuštění je také na místě, a to hlavně vůči nám samým. Možná litujeme toho, že jsme něco neudělali, nebo naopak udělali, nebo že jsme to neudělali jinak. To všechno je minulost, která nás však dosud bolí a zraňuje nás dál, protože jsme si dříve nedovolili ji přijmout a procítit, když byla ještě přítomností. Ať už vůči sobě nebo i druhým cítíme jakékoli city, které nás blokují nebo nám ubližují, nastal čas je pustit ven spolu se vším, co jsme v sobě dusili. Pomůže nám to. A jak andělé zmínili už v úvodu k tomuto výkladu - přiznání si pravdy je projevem lásky, a právě ta je pro nás to nejdůležitější.

SHRNUTÍ
Tento týden nám může připadat citově velmi vypjatý. Zdá se však, že jsme již ochotni se ke svým niterným problémům postavit čelem a přijmout je, ať jsou jakékoli. Dostali jsme se do fáze, kdy jsme opravdu ochotni se odpoutat a osvobodit se. Přejeme si možná, abychom do dalšího roku vstoupili šťastní a plni radosti, ale abychom mohli být skutečně šťastní a radostní, je třeba se nyní věnovat sami sobě a svému nitru. Nevadí, když do půlnoci 31.prosince nezvládneme všechno, co jsme chtěli. Andělé říkají, že náš čas v tomto nehraje žádnou roli. Nemáme na tom lpět. Nemusí být všechno tak, jak si to představujeme. Důležité je hlavně to, abychom byli upřímní a cítili se tak, jak se opravdu potřebujeme cítit. Abychom před sebou nic neskrývali, i když se nám to nelíbí. I tato pravdivost a upřímnost jsou projevy velké lásky a úcty k životu, který jsme dostali a který máme nadále žít, a tak je třeba ho přijmout se vším všudy, i když se stalo tolik věcí, které jsme nechtěli, i když se tolik věcí nevyvedlo podle našich přesných přání, i když jsme nedostali něco, co jsme tolik chtěli. To všechno je za námi. Ale dokud se nesmíříme s tím, že to tak je, dokud vůči sobě nebudeme pravdiví a nepřijmeme vše, co jsme dosud přijmout odmítali, budeme stále stavěni čelem před svou bolest, dokud to neuděláme. 

Tento přelom dvou roků je pro nás nejen časovým mezníkem, ale také obdobím velkého očištění a uvolnění, které následně vede k vnitřnímu osvobození. Když se přestaneme svých pravd bát a přestaneme se před nimi schovávat, zjistíme, že se nám lépe dýchá a že můžeme dělat věci, o kterých jsme si dříve mysleli, že je nezvládneme nebo že je nemůžeme dělat. Projdeme-li touto vnitřní změnou, pomůže nám to žít lépe a ve skutečném štěstí. Právě to jsme si tolik přáli. I když jsme si možná mysleli, že budeme šťastní za těch a těch podmínek, když budeme mít to a tamto, ve skutečnosti můžeme být šťastní jen tehdy, když máme své nitro čisté a pravdivé. Teprve pak nám mohou všechny ty věci či okolnosti přinášet potěšení - a naopak ty nepříjemné věci a okolnosti nás přestanou tolik strašit a nebudou nám bránit ve svobodné cestě životem. Vše, co teď uděláme pro své nitro, je naším vkladem do další budoucnosti, a to nejen dalšího roku, ale celého našeho života. Udělejme pro sebe všechno, co můžeme, abychom si za to v budoucnu jednou poděkovali

* * *

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.