sobota 16. května 2015

Jak matky ovlivňují své dcery

Vztah mezi matkou a dcerou je pramenem zdraví každé ženy. Naše těla i naše přesvědčení o nich byla zformována z emocí, přesvědčení a chování naší matky. Ještě před narozením nám naše matka poskytla první prožitek péče. Ona je naším prvním a nejsilnějším ženským vzorem. Právě od ní jsme se naučily, co znamená být ženou, a pečovat o svá těla. Naše buňky se dělily a rostly podle rytmu jejího srdce. Naše pokožka, vlasy, srdce, plíce i kosti byly vyživovány její krví, krví, která obnáší neurochemické látky vytvořené jako odezva na její myšlenky, přesvědčení a pocity. Pokud byla vystrašená, úzkostlivá a hluboce nešťastná kvůli svému těhotenství, naše těla to věděla. Pokud se cítila v bezpečí, šťastná a naplněná, cítily jsme se tak také.

Naše těla i těla našich dcer byla stvořena bezešvou sítí přírody a výživy, biologie vědomí, kterou lze zpětně sledovat až po samotný počátek času. Proto také v sobě každá dcera obsahuje svou matku a stejně tak i všechny ženy před ní. Nenaplněné sny našich ženských předků jsou součástí našeho dědictví. Abychom se mohly stát optimálně zdravými a šťastnými, musí si každá z nás ujasnit způsoby, jimiž ji historie její matky ovlivnila a kterými nadále ovlivňuje také naše zdraví, naše přesvědčení i to, jak žijeme své životy. Každá žena, která se vyléčí, pomáhá k vyléčení také všem ženám, které přišly před ní, i těm, které přijdou po ní.

Matčin často nevědomý vliv na zdraví její dcery je tak zásadní, že již před mnoha lety jsem musela přijmout fakt, že mé lékařské schopnosti jsou pouhou kapkou v kyblíku ve srovnání s neprošetřeným a trvajícím vlivem její matky. Jestliže byl ženin vztah k její matce zdravý a plný podpory, a pokud jí její matka předala pozitivní poselství o jejím ženském těle i o tom, jak se o něj má starat, byla má práce coby lékařky snadná. Její tělo, mysl i duše již byly naprogramovány na optimální zdraví a léčení. Na druhou stranu, pokud měla matka na ženu problematický vliv, nebo pokud za sebou nesla historii zanedbávání, zneužívání, alkoholismu nebo psychické nemoci, pak jsem věděla, že i mé největší úsilí přijde zkrátka. Skutečná dlouhodobě zdravá řešení byla možná jen tehdy, když byla má pacientka ochotná uvědomit si dopad, který na ni měly věci v pozadí, a pak podniknout kroky ke změně tohoto vlivu. Přestože zdravá péče ve formě zlepšení stravovacích návyků, cvičení, léků, operací, vyšetření prsů má jistě důležité místo, nic z toho se nemůže stát součástí ženina vědomí, které utváří její zdraví.

Před narozením naše vědomí doslova řídí tvorbu našich těl. Je také neustále přetvářeno našimi životními zážitky, obzvláště těmi z dětství. Žádný jiný prožitek z dětství není tak působivý jako vztah mladé dívky s její matkou. Každá z nás si na buněčné úrovni nese to, jak naše matka vnímala své vlastní ženství, jaká přesvědčení měla o svém těle, jak se starala o své zdraví, i to, co věřila, že je nebo není v životě možné. Její přesvědčení a chování udaly tón našeho učení o tom, jak o sebe pečovat jako dospělé. A my jsme pak tuto informaci vědomě či nevědomě předaly další generaci.

I když uznávám, že i naše kultura hraje velkou roli v našich pohledech na sebe samé jako na ženy, přesvědčení a chování našich jednotlivých matek rozhodně sehrály tu největší a měly na nás o mnoho silnější vliv. Ve většině případů je ona ta první, kdo nás učí diktátu naší kultury. A je-li její přesvědčení s dominantní kulturou v rozporu, pak vliv matky téměř vždy vítězí.

- Dr. Christiane Northrup

* * *

zdroj: http://www.healyourlife.com/how-mothers-influence-their-daughters
překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.