neděle 14. června 2015

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 15. do 21.6. 2015

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 15. do 21.června. V Severní Americe a dalších místech ve světě je 21.červen Svátkem otců, tedy dnem, kdy oslavujeme své vlastní tatínky nebo osoby, které pro nás byly otcovské, ale také dnem léčení těchto našich vztahů, je-li to náš případ. Dnes bych tedy chtěla pracovat s úplně první sadou karet, kterou jsem kdy vytvořila, a to s Andělskými kartami. K vytvoření této sady karet mě přivedla má zesnulá babička, která mě oslovila ve snu a řekla mi, ať studuji Pythagora a ať vytvořím vykládací karty, a tak jsem je po nějakém čase, kdy jsem řešila, jak by měly vypadat, tyto karty vytvořila. Tak jako každý týden se nad těmito kartami pomodlím a požádám Boha, aby nám poslal tři karty představující začátek, střed a konec týdne, skrze které nám dá své požehnání, vedení a také shrnutí toho, co můžeme v tomto týdnu očekávat. Retrográdní fáze Merkuru nám již skončila, energie se tedy začala trochu zjemňovat, přesto však stále vyvstávají některé životní lekce, které se všichni musíme naučit, a stejně tak tedy vyvstává i naše ego. Je třeba se tedy neustále modlit a volat si na pomoc Boha a anděly, aby nám pomohli s bolestivými pocity, které z našeho ega vždy vycházejí. Když se něčeho bojíme, ego vždy okamžitě vyskočí, aby nás vystrašilo, ale proto tady nejsme, maximálně proto, abychom se těmto strachům naučili čelit a nechávat je jít. Pojďme se tedy podívat na karty, které nám pro tento týden vyšly.

Pro začátek týdne tady máme kartu Nová láska. Ta může mít doslovný význam pro naše nezadané přátele, že k nim přichází nové partnerství a že s někým, koho jste potkali, můžete mít vztah. Je to tedy velmi dobrá zpráva pro ty, kteří si hledají milostného partnera. 
Obecné poselství pro nás všechny pak spočívá v nové lásce vycházející z našeho srdce. Budeme tedy otevírat své srdce, abychom do něj mohli nechat vstoupit lásku, abychom ho mohli vyléčit z jakékoli bolesti, kterou jsme utrpěli ve svém životě a z části tedy i ve svých vztazích. Andělé mi ukazují, že v průběhu posledních týdnů, které byly poměrně hrubé a silné, jste trávili nějaký čas sami se sebou a svými myšlenkami a naučili jste se naslouchat na úplně nové úrovni, a také jste se naučili více otevírat své srdce lásce, která k vám přichází od Boha i vašich andělů. A ta zpráva, kterou nám tím dávají a kterou nás chtějí podpořit, je, že se máme milovat. Máme být milováni a máme si dovolit být milováni. Je to velmi silné poselství.
Začátek týdne bude tedy celý o lásce, o tom, že budeme mít své srdce otevřené navzdory tomu, že jsme byli zraněni a že se bojíme. Protože to je odpověď, kterou hledáme. 

A naprosto dokonale to souvisí s kartou pro střed týdne, Svoboda. Svoboda znamená propustit minulost. A nejen ji propustit, ale také se z ní poučit a vyléčit se z ní. Je to tedy osvobození se od bolesti minulosti. Žena na obrázku mi připomíná postoj "Nechávám to jít, propouštím strach, vzdávám se svých starostí, tíhy a břemen, a oslavuji se svými anděly to, že mi pomáhají, že to nyní vše předávám Bohu a osvobozuji samu sebe i svou duši." Takže otevíráte své srdce, necháváte jít všechen strach. Opravdu, když se budete dívat, jak se vaše srdce otevírá, začne mizet i strach.

Podívejte, jak dokonale k tomu sedí i karta pro víkend, Duchovní růst. Je to tedy týden velkého učení se, ale rozhodně je to učení méně bolestivým způsobem, než jaký jste prožívali v průběhu posledních týdnů. Budeme se tento týden učit, že je opravdu mnohem lepší být milující, hodní a trpěliví k sobě samým i k druhým, než setrvávat ve strachu svého ega, které se bojí, co si lidé pomyslí, co když moje potřeby nebudou naplněny, nebo další strachy ega. Je mnohem lepší mít své srdce otevřené, přijímat tu lásku, která k nám přichází, propustit minulost, osvobodit se od ní, a v tom pak právě spočívá náš duchovní růst. 

Takže... wow! Než přijde Den otců, dostane se nám úplně nových lekcí a požehnání, a to je velmi důležité, protože my všichni máme nějaké problémy se svými otci, se kterými jsme se ještě nevypořádali, a když je nevyléčíme, můžeme pak tyto problémy promítat na všechny své mužské autority nebo také milostné partnery, máme-li vztah s mužem, může to být také Bůh-Otec, na kterého projektujeme své nevyléčené problémy, a tím pak ovlivňujeme vztah mezi námi. Duchovní růst v tomto týdnu bude během Dne otců skutečně kulminovat. I když tento svátek neslavíte, zvu vás, abyste v tomto čase strávili nějaký čas o samotě v meditacích a modlitbách, nebo případně i zavoláním či napsáním svému otci, přestože může být již na Nebesích, a zkrátka opravdu otevřít své srdce a dostat se do kontaktu s původními zraněními a odevzdat je Bohu, protože vás jen drží zpátky a činí vás nesvobodnými. Také nám to brání ve zhmotňování, protože mužská energie hraje ve zhmotňování velkou roli. Viděla jsem také, jak mnohé ženy, které vyléčily své problémy s otci, ztratily nadbytečnou váhu, hlavně ze spodních částí svého těla! A to je jediné, co od svých otců chceme, zkrátka jim říct: "Jsi člověk, udělal jsi lidské chyby, udělal jsi chyby, které mě hluboce zranily, ale já si tím nenechám bránit ve svém životě. Toto je můj život a já sám/sama si nyní budu svým rodičem. Miluji tě, odpouštím ti, beru zpět všechno neodpuštění, tati, nechávám tě jít k Bohu a žehnám té části našeho vztahu, která byla potřebná pro duchovní růst nás obou." (výdech)... A prostě se osvobodit, jen tak. 

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooha! Mějte nádherný týden!

* * *

zdroj: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ANDGFSRlNJY
překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.