neděle 14. června 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 15. do 21.6. 2015

Milí přátelé,

i v tomto týdnu se budeme věnovat tématu sebelásky. V uplynulých dnech a týdnech jsme se učili nenechat si druhými lidmi vymlouvat svá skutečná přání, což se jistě budeme učit i nadále, avšak nyní jsme uváděni více do vlastního nitra spíše než k zaměření na vnější svět, protože v našem nitru spočívá mnoho nezpracovaných pocitů, které nám mohou bránit ve štěstí a svobodě. Léčení vlastního srdce je stejně jako asertivní vystupování součástí zdravé sebelásky a je třeba mu věnovat čas. 
Největšími bloky jsou pro nás obvykle dvě emoce: lítost nad minulostí a strach z budoucnosti. Andělé chtějí, abychom nezapomínali přítomně prožívat vlastní život, protože právě v přítomnosti si vytváříme svou budoucnost. Trávíme-li přítomnost litováním minulosti, utváříme si do budoucna další lítost a přitahujeme si situace, které v nás budou lítost posilovat. Trávíme-li přítomnost strachováním se o budoucnost, přitahujeme si do dalších dní jen další strach a okolnosti, které v nás budou vyvolávat strach. V obou případech jde však hlavně o to, že neprožíváme to, co je. Řešíme, co bylo, řešíme, co bude, ale přitom si neuvědomujeme, že vše, co bude, je utvářeno tím, co děláme nyní, a to, co bylo, prostě bylo. Minulost nemůžeme změnit. Můžeme ji však prozářit krásným průzračným světlem očištění, léčení, vděčnosti a lásky. Pokud vzpomínáme na něco bolestivého nebo ošklivého z minulosti, budeme pracovat na tom, abychom se zbavili potřeby si tyto věci připomínat. Často to děláme jen proto, že máme dojem, že nás to nějak ochrání; že když na to budeme pořád a pořád myslet a pořád si na to dávat pozor, tak se podobnému ohrožení v budoucnu vyhneme. To je však jen past našeho ega, které se nás snaží udržovat v bolesti, abychom se nemohli pohnout dál a setrvávali v zajetých kolejích. Obdobně když vzpomínáme na něco hezkého, co jsme v minulosti prožili, a utápíme se v lítosti, že je to už pryč, můžeme mít problém pohnout se dál a otevřít se novým, ještě krásnějším zážitkům, protože máme dojem, že to, co jsme tehdy prožili, bylo to nejlepší a už to nikdy nezažijeme. A tak se stále držíme minulosti, toho, co bylo, protože to považujeme za to nejlepší, co nás kdy potkalo, a máme někde v sobě uložené obavy, že nic tak pěkného už nás nikdy nepotká. Cítíme-li navíc kromě lítosti nad minulostí i strach z budoucnosti - tedy máme pocit, že budoucnost bude mnohem horší než přítomnost -, přirozeně se o to pevněji fixujeme k minulosti a tomu pěknému, co nám přinesla, nebo naopak k tomu hroznému, abychom si do budoucna dali velký pozor, protože se před budoucností snažíme chránit. Takto se však nikdy nedostaneme k žití vlastního života. Nikdy se nepohneme z místa a vždy si budeme přitahovat do života stále dokola ty samé zážitky, osoby a omezující okolnosti, které v nás budou vyživovat lítost a strach. 
Andělé nám nyní připomínají, že nádherných zážitků má Vesmír bezedný pohár a nemusíme se tedy bát, že bychom už nemohli prožít nové štěstí. Připomínají nám, že i když nás potkaly těžké situace, z každé z nich vzešly důležité lekce, ať už jsme si je osvojili či nikoli (pokud ne, pak se nám opakovaně vracejí), které jsou pro nás a náš růst důležité. Připomínají nám, že v bezpečí jsme a budeme vždy, když budeme poslouchat vedení svého srdce a intuice. Vždy můžeme požádat o nebeskou ochranu v rovině fyzické, mentální, citové i energetické. Požádáme-li o ochranu z vlastní svobodné vůle - a dovolíme-li andělům, aby nás chránili, mnohdy i způsoby, které nechápeme a které se nám třeba nelíbí - pak je naší žádosti vždy vyhověno. Andělé i Bůh však respektují naši svobodnou vůli, a když se tedy rozhodneme nadále se strachovat nebo něčeho litovat a trápit se, nemohou s tím nic dělat, protože je to naše rozhodnutí. Když se pomodlíme, je to zcela reálná žádost o pomoc, na kterou se nám dostane zcela reálné odpovědi. My však máme sklon sílu modliteb podceňovat, a i když se tedy pomodlíme za bezpečí, hned zase začneme vysílat vibrace strachu a ohrožení - které k nám přitahují odpovídající okolnosti. Není to tedy chyba andělů, ani chyba modliteb, neznamená to, že modlitby nefungují. Když se sami rozhodneme dělat si nadále starosti nebo něčeho litovat, je to naše rozhodnutí vycházející z naší svobodné vůle, a andělé ho vždy respektují, přestože nám toto rozhodnutí přivolává do života problémy. Je na nás, abychom se to naučili - překonávat své ego a jeho pokušení, jímž nás uvádí do svých pastí strachu a úzkosti, a namísto toho se otevřít léčivému světlu Boží lásky, která je všudypřítomná a která je nám vždy k dispozici, teď a tady. Když se vědomě rozhodneme změnit svůj návyk mařit andělům jejich práci vlastní volbou strachu, velmi brzy uvidíme spoustu krásných projevů jejich nebeské pomoci. Je jasné, že žádného návyku se nezbavíme okamžitě, ale čím více si je budeme uvědomovat, tím lépe se nám bude dařit nestavět si do cesty překážky. Uvědomíme-li si, že si děláme starosti, můžeme je jednoduše odevzdat Bohu a andělům. Uvědomíme-li si, že negativně myslíme a že jsme úzkostní, můžeme požádat o vyrušení následků negativní energie, kterou jsme vyslali, a o její proměnu v energii pozitivní. Spousta těchto negativních myšlenek a pocitů přitom vychází z větší hloubky, z těch míst v našem srdci, do kterých jsme uložili své největší bolesti a svá největší zranění, abychom na ně pamatovali. Andělé nás žádají, abychom byli ochotni se těchto bolestí vzdát. Nepotřebujeme je. Nechrání nás. Nepřináší nám nic dobrého. Setrvávání v minulosti nebo naopak strachování se o budoucnost není nic, co by nám mohlo nějak pomoct ke štěstí. Štěstí můžeme prožít pouze teď a tady. Jen když se přestaneme zaobírat bolestivou minulostí a plýtvat svou energií na zhmotňování nejhorší možné budoucnosti, budeme moci být skutečně šťastní - a totéž začít vytvářet také do budoucnosti. Dopřejeme-li si tedy čas na uzdravení a vyléčení svého vlastního srdce, ovlivníme tím nejen sami sebe a své prožívání, ale i svůj život a životy ostatních, protože si do své i společné budoucnosti přestaneme přitahovat lítost a strach. Když se naučíme, že sami můžeme pozitivně ovlivnit to, co si přitahujeme do života, tím, že převezmeme zodpovědnost za své pocity a jejich léčení, budeme svobodnější a také více v bezpečí, protože si nebudeme přitahovat žádné ohrožení svými vibracemi. 
Naše pocity jsou základem toho, co přitahujeme. Nepodceňujme jejich sílu. Nepodceňujme jejich potřebu léčení. Když si dovolíme věnovat čas, pozornost a péči těmto pocitům, jedná se o cennou investici do celého našeho života. Změníme-li totiž své vlastní naladění, změníme tím i svou přitažlivost, a tím i to, co přitahujeme. Náš život se může proměnit od základů - už tím, že otevřeme své srdce uzdravení
 
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Osmička Hojnosti. Je to karta učení, vzdělávání se a zjišťování informací. V souvislosti s děním posledních dnů či týdnů je to pro nás připomínka toho, že vším, co prožíváme, se učíme důležité věci, a namísto toho, abychom se stavěli do pozice obětí, které jen doplácejí na nepřejícné vnější okolnosti, se potřebujeme dívat na své zkušenosti jako na zdroj informací. To znamená i nebrat si své zážitky osobně, ale podívat se na ně i z odosobněného hlediska - tedy objektivně, nezaujatě, jako bychom to sami přímo neprožívali, ale pouze to pozorovali a učili se z toho. Naše zážitky jsou studnice informací, a tak je můžeme využít k dobru svému i dobru druhých, kteří se rovněž mohou něco naučit z našich zkušeností.
Kromě toho tato karta znamená, že je dobrý čas na studium, návštěvu kurzu, rozvíjení svých dovedností a zlepšování svých schopností. Uvažujeme-li o změně kariéry nebo novém podnikání, je tato karta poselstvím, že je nejprve třeba si vybudovat potřebné schopnosti a pozjišťovat všechny důležité informace.

Jako druhá je tady roztomilá karta Pozitivní zjištění, v tradičním tarotu karta Slunce, která vypovídá o velkém štěstí, optimismu a úspěchu. Mohou k nám tedy přijít nějaké dobré zprávy, ať už se budou týkat čehokoli, a také to znamená, že se nám něco podaří. Také je to vybídnutí k tomu, abychom byli otevření, srdeční a nebáli se vyjít sami ze sebe, a byli nespoutaní a šťastní. S ohledem na dění posledních týdnů je to známka velké úlevy a povznesu energie, který nás povzbudí ke změnám, o nichž jsme v průběhu předchozího období přemítali a dělali si v nich jasno. Tato karta říká, že se je nemusíme bát udělat a že do našeho života přinesou velké štěstí.

A jako třetí nám vyšla karta Otevřete své srdce, což je karta lásky, milostných i jiných vztahů našeho života, radosti, potěšení a správné volby učiněné od srdce. I tato karta je pro nás potvrzením, že jednáme správně a že můžeme nyní zcela otevřít své srdce, abychom do něj mohli vnést světlo a lásku. Otevřeme-li své srdce a uzdravíme vše, co v něm nosíme bolavého, pomůže to nejen nám, ale také našim vztahům. Přestaneme se bránit a stavět mezi nás a druhé lidi bariéry, přestaneme se bát lásky a budeme schopni milovat skutečně čistě a upřímně. Nová láska zrozená v našem srdci napomůže léčení našich ran, ale také k nám bude přitahovat hodné milující lidi, kteří nás v tom podpoří, ať už jakýmkoli způsobem. Toužíme-li po nalezení spřízněné duše, pak je tato karta znamením, že se s ní potkáme a že léčení našeho vlastního srdce v tom hraje velkou roli. Staré bolesti k nám přitahují staré zážitky v novém kabátě - nosíme-li v sobě staré zklamání nebo jiné zranění, tato energie k nám nadále přitahuje obdobné zážitky prostřednictvím jiných lidí a okolností. Vyléčíme-li tedy své srdce, změníme tím i to, co jsme si do života doposud opakovaně přitahovali.

SHRNUTÍ
V tomto výkladu máme hned dvě karty Velké Arkány a to ještě jedny z nejkrásnějších, jedná se tedy o velké, důležité změny, které nám přinesou nádherná požehnání. Mlha, která nás zaslepovala, se nyní začíná rozplývat, a my můžeme vidět první záblesky zázraků, kterých se nám dostává. Karty radostného sluníčka a srdečné lásky společně nesou nádherné poselství o tom, že dovolíme-li si otevřít své srdce, propustit jeho bolest, vyléčit jeho rány, očistit ho a následně do něj vpustit nové, nádherné city, velmi brzy se náš život promění.
Léčení srdce a učení se ze svých prožitků je tedy pro tento týden velkým tématem. Když sami sobě projevíme lásku tím, že si dopřejeme potřebné léčení a čas na zkoumání svých pocitů, naše duše, tělo i celý Vesmír se nám odmění a budou tuto naši lásku zrcadlit. S láskou k sobě samým souvisí také připuštění si, že si opravdu zasloužíme být šťastní. Litujeme-li něčeho, co jsme v minulosti neudělali nejlépe, můžeme mít skrytou potřebu se za to trestat tím, že si odpíráme dobro a že ho od sebe odháníme pocitem nezasloužení si. Pak můžeme mít dojem, že je celý Vesmír proti nám a že nám nechce nic dobrého dopřát, ale přitom bychom to možná sami nedopustili. 
Zkusme si představit, že opravdu máme to, co si tolik přejeme. Jaký z toho máme pocit? Cítíme, že jsme toho hodni? Cítíme, že je to opravdu naše? A nebo máme pocit, že nám to nenáleží a že je to jen zbožné přání, které se nikdy nemůže splnit? Sníme o něčem krásném, ale máme přitom pocit, že to se nemůže nikdy splnit? Že si něco tak hezkého nezasloužíme? Nebo že se to plní jiným lidem, jen ne nám? Všechny tyto pocity a myšlenky nyní začněme propouštět. Proč by se to nemohlo splnit i nám? Proč bychom měli trpět a strádat? Na tento svět jsme nepřišli proto, abychom celý život protrpěli a promarnili lítostí, stěžováním nebo strachem. Udělejme tedy to, co potřebujeme pro pozitivní změnu ve svém životě - začněme léčení uvnitř, a ono se velmi brzy začne projevovat i vně. Otevřeme se, vyjděme sami ze sebe, překonejme sami sebe! Vyjděme ze své zóny pohodlných omezení a odvažme se věřit i tomu, co jsme ještě nikdy nezažili! Jediný důvod, proč jsme to ještě nezažili a proč nás takové štěstí dosud nepotkalo, je ten, že jsme také nikdy sami nebyli takoví, abychom si tyto zážitky přitáhli a dovolili si je prožít. Můžeme mít v sobě spoustu vnitřních zábran jako pocity viny nebo nepatřičnosti, které nám jednoduše nedovolují cítit štěstí. Věnujme se tedy tento týden meditacím a zkoumání sebe samých, tak abychom odhalili, kde je zakopaný pes, a na tomto problému následně zapracovali. Naši andělé nám s tím samozřejmě mohou pomoci. Můžeme pracovat se svými strážnými anděly, ale i s archanděly, např. Michaelem, který nám pomůže oprostit se od strachu, Urielem, který nám pomůže při práci s emocemi, Rafaelem, archandělem léčitelem, který léčí vše, včetně těla, citů nebo situací, a třeba také Hanielem, ženským archandělem, který nám může pomoci se zjemnit, nebát se být zranitelní a citliví a připustit si k sobě něžné, jemné energie, které k nám mnohdy nemohou přijít kvůli tvrdé bojovné krustě, kterou jsme se zahalili. Své anděly můžeme k této spolupráci přizvat jakkoli. Například touto (nebo i jinou) modlitbou:

"Milí andělé, jsem ochotný/á propustit bolest, kterou jsem nosil/a ve svém srdci. Pomozte mi prosím odpustit sám/sama sobě, že jsem se touto bolestí ničil/a tak dlouho. Omlouvám se sám/sama sobě i všem ostatním, kterým jsem možná ublížil/a kvůli svým zraněním. Děkuji vám za naprosté očištění mého srdce od zranění, která jsem utrpěl/a, a žádám o jeho celistvé vyléčení. Prohlašuji, že jsem ochotný/á udělat vše, co je potřebné k tomuto vyléčení. Jsem ochotný/á vzdát se pocitů zatvrzelosti, neporazitelnosti, lpění na tom, že mám pravdu, pocitů falešného bezpečí a falešné jistoty, které pociťuji ve svých omezeních, a všech ostatních citových bloků, které mi dosud bránily ve změně. Nyní se otevírám novému štěstí a do svého života vítám vše, co přinese to nejlepší mně i všem mým milovaným. Odpouštím si, očišťuji se, uzdravuji se a zcela čistý/á a vyléčený/á se otevírám novému štěstí. Děkuji za všechno krásné a dobré, co nyní do mého života vstupuje. Amen."

(Andělé nám pomohou i bez modlitby, stačí na ně jen pomyslet a v duchu je požádat o pomoc. Čím upřímnější žádost je, nejlépe vlastními slovy, tím více otevře našim andělům bránu do našeho života.)

Přestože léčení našich citů bude jistě vyžadovat delší časové období, andělé chtějí, abychom se v tomto týdnu věnovali tomuto léčení přednostně. Energie tohoto období přímo nahrává léčivým proměnám, a tak, když jí nebudeme klást odpor, ale dovolíme si ji využít k jejímu pravému účelu, bude to velmi dobrá investice nejen pro toto období, ale pro celý náš život. Nastartujme pozitivní změny a něžné léčení už nyní. Nechme se zahalit křídly svých andělů a odevzdejme se do jejich péče. Spolupracujme s nimi na objevování svých temných zákoutí a ta společně s nimi prosvětleme tím nejzářivějším světlem - světlem lásky a štěstí. 

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥ Tímto také děkuji všem, kteří mi své příspěvky poslali, velmi si jich vážím a děkuji za ně! 
  
* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.