neděle 14. února 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 15. do 21.2. 2016

Milí přátelé,

v tomto období se nám hlásí o slovo zejména andělé přírody - víly, duchové stromů a rostlin a další dobré bytosti, které chrání naši přírodu a které nás žádají, abychom jim v tom napomohli. Nejedná se pouze o péči o životní prostředí ve smyslu ekologického přístupu (za který nás mimochodem umějí zázračně odměňovat!), ale i o životní prostředí ve smyslu prostředí, v němž žijeme každý den a které zahrnuje také náš domov a pracoviště. Prostor kolem nás a to, co se v něm nachází, nás totiž ovlivňuje, a přejeme-li si něco změnit ve svém životě, napomůžeme tomu i tím, že změníme své okolní prostředí - neboť mezi námi a prostředím, v němž žijeme, existuje neustálá interakce, a tak může i úklid či očista prostoru kolem nás napomoci zpětně k úklidu a očistě našich myšlenek, pocitů nebo duševního rozpoložení. Zavolejme tedy anděly přírody na pomoc, potřebujeme-li něco změnit, a projevujme jim respekt a úctu tím, že se sami budeme snažit o co nejšetrnější využívání přírodních zdrojů a o jejich ochranu. 
Naše vnitřní životní prostředí - prostředí, v němž přebývá naše mysl a srdce - vypadá vlastně jako takový náš byt či dům. Má více místností, v každé se nacházejí nějaké věci, a záleží na tom, zda jsou to věci, které v nás vyvolávají příjemné pocity nebo naopak nepříjemné, zda je jich tam tak akorát, příliš málo nebo naopak příliš mnoho, zda nám k něčemu slouží a nebo naopak nikoli. Stejně tak mohou obsahovat kouty plné prachu nebo pavučin, skrýváme-li v tomto koutku mysli či srdce nějaké potlačené, zanedbané myšlenky a pocity. Uklízet ve své vlastní mysli samozřejmě JE možné, např. prostřednictvím meditace nebo skrze uvědomění, k nimž nás vede okolní svět, když nám zrcadlí naše nitro tím, že v nás tyto staré myšlenky a pocity vyvolává novými událostmi, aby nás na ně upozornil. Když se však pustíme do uklízení prostoru vnějšího, ovlivní to zpětně i naše prostředí vnitřní, protože věci, které jsme si nakoupili nebo vyrobili, odrážejí něco v nás a máme k nim určitý vztah. Tento vztah tudíž můžeme využít a usnadnit si tak své vnitřní změny. Obdobně také změny v našem nitru vyvolají změny ve světě vnějším.
Úklid a očista se přitom nemusejí týkat pouze předmětů, ale i osob nebo vztahů v našem životě, a v neposlední řadě i našeho fyzického těla, kterému velmi prospěje zdravější strava, dostatek čisté vody a spánku, jakákoli forma pohybu, která je mu příjemná, i péče o jeho zevnějšek :)
Tento proces nám projasní naše myšlenky, ulehčí našim pocitům a celkově napomůže změně naší energie, která nám začne přitahovat nové věci, osoby, vztahy, příležitosti aj. na základě tohoto nového naladění. Když děláme všechno pořád stejně, budeme přitahovat pořád stejné. Pokud nevíme, co přesně bychom na sobě potřebovali změnit, aby se změnila i daná záležitost v našem vnějším světě, požádejme své anděly a anděly přírody o pomoc, vedení a poučení. Rádi nám v tom pomohou, neboť s každým ulehčeným srdcem a povznesenou myslí se zároveň odlehčí a povznese energetická tíha Země, která bytostem přírody mnohdy ubližuje a která stojí za mnohým trápením na této naší krásné planetě. Pomozme tedy Zemi i našim dobrým nehmotným pomocníkům tím, že pomůžeme sami sobě a že si necháme pomoci
 
- Magda

* * *
 
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Eso Činu, které vypovídá o novém impulsu, novém nadšení a elánu, o nové chuti se do něčeho pustit. Toto nutkání něco nového začít nebo se vrhnout do víru změn může být vyvoláno i nějakým dlouhodobějším trápením, kterého už můžeme mít dost. Je to velmi pozitivní karta, která říká, že se nám nyní dostává velkých příležitostí uplatnit svou tvořivost, a to jak v doslovném tvoření, kdy něco vyrobíme, napíšeme, namalujeme, upleteme, uvaříme, tak i ve smyslu tvoření našeho života. Pokud si v něm něco přejeme změnit nebo vytvořit, budeme k tomu mít tu nejlepší energii. Podporuje také ty, kdo uvažují o novém podnikání nebo jiném započetí něčeho nového - říká, že je na to vhodný čas.

Druhou a třetí kartou, které vyšly společně, a které navzájem podporují své poselství, jsou Desítka Citů a Šestka Činu. Desítka Citů je karta šťastných rodinných i jiných vztahů, jejich harmonie, spokojenosti a vzájemné pospolitosti. Vypovídá o velkém citovém naplnění a zdravých mezilidských poutech, která jsou prospěšná nám i všem ostatním. Může být také vedením k odpuštění, snaze porozumět druhým, vyjasnění v rámci nedorozumění a obecně k léčení v oblasti vztahů. Šestka Činu pak vypovídá o velkém úspěchu, o tom, že se nám podaří dosáhnout našich cílů a že naše snaha a práce na našich vztazích (včetně práce na sobě a vztahu k sobě samým, který ovlivňuje i naše ostatní vztahy) se rozhodně vyplatí! Přestože si druzí lidé musí sami zvolit, jak se ke vzájemných vztahům a případným problémům postavit, náš láskyplný postoj a snaha o porozumění jim může velmi pomoci a inspirovat je k tomu, aby využili příležitosti k tomu nejhlubšímu uzdravení, a to jak vztahu samotného, tak i jejich nitra. Spojení těchto dvou karet nás motivuje k léčení a posilování vztahů s lidmi, které milujeme a na kterých nám záleží. Zároveň také říká těm z nás, kteří se cítí být vedeni k propuštění některých osob či vztahů ze svého života, že tato změna je velmi pozitivní a že pokud si přejeme mít šťastné, naplňující vztahy, je zcela v pořádku a přirozené, že jim musíme udělat místo. Všechno se dá udělat láskyplně a s úctou k druhým.

Čtvrtou kartou pro tento týden je karta Oslavy. Vypovídá o velké naději pro naši budoucnost a v podstatě podporuje poselství předchozích karet, které nás vybízejí k pozitivním změnám. Říká, že tyto změny pozitivně ovlivní i naši dlouhodobou budoucnost. Pro ty, kdo se něčím trápí, je tato karta znamením, že to brzy pomine a že pro každého z nás bez ohledu na situaci existuje naděje a řešení. Vybízí nás k víře, že všechno krásně dopadne, a motivuje nás k plánům a inspiraci do budoucna.

SHRNUTÍ
Tento výklad je velmi akční a podporuje nás ve všem, k čemu se cítíme být vedeni, ať už čerstvě nebo dlouhodobě. Zejména co se týká nových náhledů na věci, nových postojů a z nich vycházejících nových rozhodnutí a činů, jsou pro nás tyto karty znamením, že jsme na správné cestě a že je nám přáno. 
Nesmíme přitom zapomínat na své citové potřeby, které hrají velkou roli nejen v naší kariéře a dalších oblastech života, v nichž se toužíme cítit naplnění, ale i v našich vztazích, které nás velmi ovlivňují a které nám - v případě, že jsou zdravé a láskyplné - poskytují oporu a pocit sounáležitosti, který jako lidé potřebujeme. Pokud takové vztahy ve svém životě postrádáme, jsme vedeni k tomu, abychom se zamysleli nad tím, proč si ve svém životě udržujeme nenaplňující vztahy, a pak s tím něco udělali. Toto období přeje šťastným vztahům, a to jak ve smyslu jejich navazování, tak i jejich "údržby" :)
Provedeme-li jakousi introspekci a následné změny v sobě a kolem sebe, náš život bude hned o poznání šťastnější a spokojenější. Navíc se těmito změnami obohatíme o poznání, že jsme za každých okolností podporováni, že se nemusíme změn bát a také, že jsme vpravdě velmi silní a schopní - a to je důležitý základ pro naši vlastní sebeúctu, která ovlivňuje naše zkušenosti a zážitky - od kariéry přes vztahy až ke zdraví.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)
MNOHOKRÁT DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ MI POSLALI SVÉ DÁRKY A PŘÍSPĚVKY. JSTE OPRAVDU HODNÍ A VELMI SI VAŠÍ PODPORY VÁŽÍM! :)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.