neděle 1. srpna 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 2. do 8.8. 2021

Milí přátelé,

vstupujeme do druhé poloviny tohoto roku doprovázeni oslavami vrcholícího léta a úrody. 1. srpen je tradičně zasvěcen rituálům vděčnosti, a tak si najděme alespoň chvíli na to, abychom Matce Zemi i Nebesům poděkovali za všechno dobré, co v životě máme. I v případě, že se zrovna trápíme nebo nám něco velmi chybí, můžeme najít mnoho věcí, za které můžeme upřímně poděkovat. Tato vděčnost je protijedem na pocity strádání a nedostatku a napomáhá pozvedávat naši energii. A čím vyšší je naše energie, tím snáze k sobě přitáhneme to, co si přejeme. Vděčnost je tedy všestranně prospěšný návyk :)
Náš život je plný nejrůznějších zkoušek, často velmi náročných, a naši andělé nám připomínají, že nikdy nejsme na nic sami. Pokud nyní procházíme nějakým těžkým obdobím, nebo ještě stále rozdýcháváme již uplynulá těžká období, v každém případě nám pomůže, když si dopřejeme čas a péči potřebné ke svému uzdravení. Tak jako fyzicky zraněný člověk, ani duševně zraněný nemůže plně fungovat. Je důležité mít se sebou soucit a trpělivost a být ochotni přijmout vše, co nám může pomoci se uzdravit a znovu se postavit na nohy. Je však stejně tak důležité na svých zraněních nelpět a neoživovat je; musíme je CHTÍT uzdravit. Vzdát se své pozice oběti a rozhodnout se, že již nadále oběťmi nebudeme. Tento týden nám přichází pomoci převzít svůj život do vlastních rukou, místo abychom ho stále ponechávali napospas své minulosti, která, ať už byla jakákoli, zůstává nadále jen minulostí. Každý den je nový začátek a nikdy není pozdě na nový život. Ať je tedy ten náš co nejkrásnější.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Pětka Myšlenek. Tato karta patří mezi nejméně oblíbené, přesto však představuje důležitá témata, kterými je třeba se zabývat.
Hlavní význam této karty spočívá v bolestných zkušenostech a zraněních, která jsme utrpěli vinou někoho jiného a která v nás zanechala hluboký pocit křivdy. Ať už nám někdo ublížil schválně a vědomě, a nebo nedopatřením, naše pocity jsou ryzí a lidské. Touto kartou nás naši andělé vedou k vyléčení a uznání těchto pocitů. Zapomeňme na chvíli na všechny racionální soudy naši mysli, která se snaží naše pocity analyzovat a soudit, zda jsou oprávněné či nikoli. Naše pocity jsou, jaké jsou. Jsou energií, která potřebuje být uvolněna a vyjádřena. Téma uvolňování emocí jsme tu měli i v minulých týdnech a nyní nám pokračuje - možná také proto, že se nám doposud nepodařilo je zpracovat a že nadále představují problém, který je třeba vyřešit. Nevyléčená zranění vytrvale bolí a zasahují tak do všeho, co se snažíme dělat. Znemožňují nám opravdu pokračovat - tak jako člověk se zlomenou nohou prostě NEBUDE chodit, dokud mu kosti znovu nesrostou. Ať už se jedná o fyzické nebo duševní zranění, obojí vyžaduje čas a léčbu. Dokud však budeme svou bolest přehlížet nebo znevažovat, bude se pořád ozývat a žádat o vyléčení.
V tomto týdnu si tedy pravidelně dělejme čas pro sebe, meditujme a nahlížejme do svého nitra. Naslouchejme tomu volání, které se z něj ozývá. Ať už se jedná o čerstvou nebo dávnou záležitost, naše bolest je zcela reálná a nezávislá na čase. Mějme sami sebe natolik rádi, abychom své duši i tělu dopřáli všechnu tu péči, kterou potřebují.. a také natolik, abychom sami sobě neubližovali hněvem, ukřivděností a lpění na minulosti.

Tato karta totiž hovoří také o zlomyslnosti a pomstychtivosti. Pokud nám někdo ublížil, je lidské toužit po pomstě a zadostiučinění. Chceme spravedlnost a trest pro ty, kdo nám ublížili. To je pochopitelné. Nicméně trestání druhých není naším úkolem. Pokud nejsme policisté, soudci nebo právníci, pak není naším úkolem řešit rozsudky nad ostatními. Můžeme se bránit a chránit, ale nikdy bychom se neměli strhnout k tomu, abychom sami začali útočit na druhé - bez ohledu na to, jak oprávněné by nám to připadalo. Pokud dovolíme, abychom zahořkli a stali se zlými, zničíme tím SVŮJ život. Jsou to NAŠE dny, které marníme vztekem a hořkostí. A jistě se shodneme na tom, že náš život si nezaslouží být marněn. A že ani naši blízcí a naše vztahy si nezaslouží trpět naším vztekem a neustálým omíláním minulosti.
Ať už nám druzí udělali cokoli, je to minulost. Nechme minulost zemřít. Přestaňme ji pořád oživovat a stále dokola v sobě probouzet tytéž bolestné pocity. Nechme spravedlnost na těch, kdo ji mají na starosti - ať už tady na Zemi nebo na Nebesích. Zákon rovnováhy platí pro všechny stejně a ať už se o tom dozvíme či nikoli, každý vždy dostane lekce, které potřebuje. Nemarněme svůj drahocenný čas a vzdejme se potřeby dohlížet na to, že každý zaplatí za všechno, co udělal. Udělejme za minulostí tlustou čáru a pojďme dál nezatíženi zbytečnými břemeny. Děláme tak to nejlepší pro sebe i pro ty, které milujeme.

Z Karet energie nám vyšla karta Zlomené srdce. Opět vypovídá o zraněních, která jsme utrpěli, a o jejich léčení. Zatímco předchozí karta nás spíše varovala před následky nedoléčené bolesti a lpění na našich křivdách a pomstě, tato karta nás zaměřuje na samotné léčení.
Jak řekl David Kessler, odborník v oblasti truchlení: "Zlomené srdce je zároveň otevřené srdce." Mnohdy právě nějaké neštěstí otevře naše srdce dokořán a my jsme schopni plně a čistě cítit. Jakkoli je to bolestné a smutné, naše srdce je najednou osvobozeno od vězení, ve kterém jsme ho drželi.
Pokud máme dojem, že naše cítění a vnímání je zastřené, povrchní nebo potlačené; že necítíme nic zlého, ale ani dobrého; že jsme podivně prázdní a apatičtí a nic v nás nevyvolává nadšení - toto všechno jsou známky uzavřeného srdce. Svá srdce uzavíráme z nejrůznějších důvodů, obvykle je však podstatou každého z nich strach. Strach, že budeme znovu zraněni. Strach z emocí. Strach, že ztratíme kontrolu. Strach, že nás naše emoce zničí. Snažíme se necítit, abychom netrpěli. Ale tím se bohužel nic nemění. Uzavřením srdce se vrháme do vězení. Má sice "bezpečné" čtyři stěny a mříže, kudy se k nám nemůže nikdo a nic dostat, ale ani my sami se nemůžeme dostat ven. Možná necítíme tolik bolesti, ale necítíme ani lásku a štěstí. A i když máme své srdce uzavřené před vším, stejně to nic nezmění na tom, že se smutné věci budou dít i nadále.
Naše znecitlivění způsobené uzavřeným srdcem a zablokovaným cítěním nic neřeší, ani nám nepomáhá. Brání nám žít. A svůj život máme žít, ne pouze přežívat. I když máme za sebou opravdu těžké a zničující zážitky a i když jsme už tolik unavení ze vší té bolesti, kterou jsme museli trpět, uzavřením srdce zabráníme jeho vyléčení, protože už k sobě nepustíme ani lásku, která je lékem na tuto bolest. Uzavření srdce brání jeho uzdravení. A jak už je psáno výše, nevyléčená zranění budou nadále bolet a hlásit se o slovo.

Je to upozornění na koloběh bolesti, do kterého jsme se uvrhli. Byli jsme zraněni a bojíme se dalšího zranění. Uzavíráme svá srdce, abychom necítili bolest a aby se k nám už nemohla dostat žádná další. Zůstáváme zdánlivě v bezpečí ve svém vnitřním vězení, ale plní nevyléčené bolesti. A láska, která je lékem pro naši bolest, stojí před mřížemi i zamčenými dveřmi našeho srdce a nemůže se k nám dostat. Naše bolest zůstává neléčená a stále stejně velká. Chceme se uzdravit, ale nechceme se otevřít, protože se bojíme, že budeme znovu zraněni. A čím více se uzavíráme, tím více jsme nemocní, a tím více bráníme svému vyléčení.
Zde stojíme před velkou a důležitou volbou - zda si zvolíme strach nebo lásku; zda si zvolíme bezpečí ve svém utrpení nebo zariskujeme své uzdravení. Karta Zlomeného srdce nám připomíná fakt, že zlomené srdce může být vyléčeno jedině tehdy, když ho otevřeme. Jsme-li otevření, jsme také zranitelní, ano. Ale láska nám nikdy neublíží. Je nejmocnější silou, která existuje. Nemá žádné hranice ani omezení. Láska dokáže zázraky. Bez ohledu na formu, v jaké se k nám láska dostává, vždy je léčivá a mocná. Proč se bránit léku, když jsme nemocní? Dovolme si pootevřít své srdce a vypustit z něj to, co už dávno chtělo pryč. Dovolme si očistit se od starých i nových bolestí a plně procítit své pocity. Když se odvážíme své srdce otevřít a vypustit z něj vše, co jsme v něm věznili, uvolní se tak spousta místa pro lásku, která konečně dostane prostor k tomu, aby nám mohla pomoci.
Nemáme co ztratit - můžeme jedině získat.


Z Orákula víl jsme dostali kartu Kouzelná brána. Ta nás vyzývá, abychom se nebáli vykročit do nové fáze ve svém životě a dveře, jimiž přitom projdeme, za sebou zavřeli. Na kartě je vyobrazena víla, která vchází do prostoru plného světla. Symbolizuje nám skutečnost, že i když nevíme, co dalšího máme před sebou, pořád to bude lepší než setrvávání v naší dosavadní vnitřní temnotě. Ukazuje nám východ z tmavého, kamenem opevněného dvora do otevřeného prostoru plného světla.
Je úžasné, jak se všechny tři karty tohoto výkladu navzájem doplňují. První nám říká, že je načase nechat za sebou hořkost a hněv, abychom se sami nestali těmi, kdo zraňují jiné. Druhá nás vyzývá k odvaze otevřít své srdce a dovolit si z něj vyplavit všechnu tu bolest, kterou jsme v něm uzavřeli ve snaze ochránit se před dalším zraněním. Tato třetí karta nám dává jistotu a naději, že je toto rozhodnutí opravdu správné a že nám přinese velká požehnání.
Text na kartě říká, že vykročit do neznáma vyžaduje velkou odvahu a důvěru, avšak právě v onom neznámu nás čekají ta největší požehnání. Vyzývá nás, abychom vykročili sebevědomě kupředu a už se neohlíželi zpátky.
Neohlížet se zpátky je velmi důležitým bodem celého procesu. Budeme-li se totiž k našim zraněním neustále vracet a stále dokola je oživovat, těžko je vyléčíme. Abychom se mohli uzdravit, musíme mít za prioritu své uzdravení, nikoli své ego lpící na pomstě a vlastní důležitosti. Je pro nás důležitější láska nebo strach? Uzdravení nebo lpění na svém zranění? Chceme svůj čas trávit sdílením lásky a obnovou vlastní spokojenosti nebo stížnostmi a upozorňováním na to, jak nám bylo ublíženo? Volba je na nás. Musíme se sami za sebe svobodně rozhodnout, že o uzdravení skutečně stojíme. Nebesa pak udělají všechno pro to, aby nám náš záměr pomohla naplnit.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k oproštění se od jakýchkoli křivd, kterých se na nás někdo dopustil, ať už vědomě nebo nevědomě. Totéž platí i o vnějších podmínkách, na které můžeme mít vztek. Můžeme se hněvat i na Boha nebo na počasí. Bez ohledu na zdroj této bolesti jsme nyní vedeni k tomu, abychom ji nechali volně odcházet z našich srdcí pryč. Požádejme své anděly, ať nám s tímto procesem pomohou a ať všechnu tu odcházející energii zneutralizují. Andělé s energiemi umí velmi dobře pracovat a napomohou k tomu, aby nic z toho, co ze sebe budeme uvolňovat, neublížilo nám ani nikomu jinému. Na své pocity hněvu či ukřivděnosti máme samozřejmě právo, ale je třeba je dostat ven a už se k nim nevracet, aby neničily náš život. Pokud nám bylo ublíženo a jsme vedeni ke konkrétním krokům a řešením, pak směle do toho, avšak nezabývejme se danou záležitostí více než je nutné. A pokud jsme již udělali všechno, co jsme mohli, ponechme všechno ostatní Zákonu karmy (rovnováhy). Soustřeďme se teď na svůj vlastní život a na to, aby znovu dobře fungoval.
Energie tohoto týdne je podpůrná pro hluboké léčení a zázračná uzdravení, budeme-li ochotni na to přistoupit. Nikdo nás nebude nutit, ale budou nám nabízeny všelijaké příležitosti k rozpoznání našich vnitřních bolestí, abychom je mohli vzápětí uvolnit a své rány uzdravit. Mohou se objevovat různé vzpomínky nebo nám někdo/něco napomůže nedoléčenou bolest v našem nitru vyvolat na povrch. To sice není příjemné, ale pomůže nám to dostat ji ven. Neberme si osobně nic, co se nyní děje nebo bude dít. Jakékoli pocity hněvu, křivdy, hořkosti, zlomyslnosti, strachu či bolesti, které v nás možná kypí, jsou vyvolány proto, aby mohly odejít. Dovolíme-li to, projdeme hlubokou očistou a důležitou osobnostní proměnou, která nám pomůže vyjít vstříc lásce, jež klepe na dveře našeho srdce. Stačí jí jen otevřít.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 18. července 2021

Karetní výklad strážných andělů pro období od 19.7. do 1.8. 2021

Milí přátelé,

vydávám se letos konečně na pořádnou delší dovolenou (jako dárek k mým brzkým narozeninám :)) a po většinu tohoto období nebudu mít přístup k internetu (což mi vyhovuje - čas od času je skutečné "odpojení" vskutku osvěžující). Proto jsem pro nás všechny udělala výklad na oba dva zbývající červencové týdny, které jsou velmi zajímavé.

V týdnu od 19. do 25.7. nás čeká úplněk ve znamení Vodnáře, který nás ve své konstelaci může hnát kupředu za "vzdušnými zámky", a tak je nám doporučeno, abychom si i přes posílenou fantazii a bohaté sny ponechali trošku prostoru pro svůj rozum a zdravý úsudek :) Tento úplněk může také v lidech vyvolávat podrážděnost, a tak si neberme nic osobně. Mějme soucit sami se sebou, když se nebudeme cítit zvlášť dobře, stejně jako i s druhými. Jsme v tom všichni společně a nakonec nám tato energie, byť může být zpočátku frustrující, může pomoci k novým uvědoměním a rozhodnutím, jež nám pomohou naplnit naše přání. 

V posledním červencovém týdnu, tedy od 26.7. do 1.8. bude měsíc opět ubývat, což nám poskytne ideální čas pro introspekci, meditaci a přehodnocení některých věcí. Začátek srpna je také tradičně věnován oslavám hojnosti a úrody. Keltský svátek Lughnasad, který se slaví 1. srpna, je i pro nás skvělou příležitostí vzdát díky za všechno, čeho se nám dostává; za dary Země, které jsou nám poskytovány, za mír a bezpečí, kterým jsme požehnáni, za dostupnou pomoc a péči... a obecně za cokoli, za co můžeme vzdát díky. Přestože možná v životě nemáme úplně všechno tak, jak bychom chtěli, a přestože můžeme prožívat i opravdu těžká a ošklivá období, stále jsou věci, za které můžeme děkovat a které nám zůstávají bez ohledu na cokoli. Vděčnost a poděkování k nám vždy přitahují další věci, za které budeme moci být vděční, a tak se nezdráhejme tuto hojnost oslavit (a ne jen 1.srpna, ale kdykoli, kdy si uvědomíme, kolika požehnání se nám dostává). 

Přestože je toto léto poměrně náročné a přineslo nám v osobní i globální rovině mnoho zvratů a frustrace, dostává se nám příležitosti ohromného vnitřního zesílení a rozvoje. Neházejme tedy flintu do žita (i když k tomu možná máme sto chutí), buďme na sebe hodní a dovolme si projít tímto obdobím co nejsnáze - tedy aniž bychom si k tomu, co nyní probíhá, přidávali ještě zbytečnou další tíhu svým vlastním myšlením nebo způsobem vnímání. Přijímejme věci takové, jaké jsou, bez zbytečných soudů, bez rozčilování, a zůstaňme soustředěni ve svém vlastním nitru. Zaměřme se na to, abychom my sami fungovali co nejlépe v rámci svých možností, a všechno ostatní se o sebe postará.

- Magda

Pro toto období jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Avalonu (Wisdom of Avalon; Colette Baron-Reid)
  • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Moudrost Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

VÝKLAD PRO TÝDEN OD 19.7. DO 25.7. 2021


Z Tarotu strážných andělů nám pro třetí červencový týden vyšla Sedmička Činu, která vypovídá o bojovném a obranném postoji. Pokud se nám děje nějaké bezpráví, je pro nás tato karta vedením, že se nemáme bát stát si za svým a obhájit si, co je třeba. Musíme si však dát dobrý pozor, zda se nám bezpráví opravdu děje, a nebo nám to tak pouze připadá. Mnohdy je totiž "ohrožení", které v někom nebo v něčem vidíme, pouze projekcí nějakého našeho strachu či nedořešeného vnitřního konfliktu, a tedy vytvořenou iluzí, která se však může zdát zcela reálná. Než se tedy pustíme do nějakého boje, dopřejme si čas na zklidnění a nejprve celou situaci zvažme s "chladnou hlavou", bez citového zabarvení. Jsme-li si jisti, že je třeba se bránit nebo za něco bojovat, pak směle do toho. Pokud však zjistíme, že se možná nic zlého neděje a že se v nás pouze probudil nějaký náš strach, pak nám tato situace posloužila jako zrcadlo, díky kterému si můžeme své strachy přiznat a začít je uzdravovat.

Z karet Moudrost Avalonu nám vyšla Víla Země, tedy bytost symbolizující zemský živel a vše, co s ním souvisí. Touto kartou jsme vedeni ke zdravému "uzemnění". To se týká zejména situací, kdy jsme unášení proudem svých zdivočelých myšlenek a emocí, jež nám zkreslují naše vnímání. Naše mysl má být naším nástrojem - nikoli my jejím. Protože toto období může být pro mnohé z nás velmi intenzivní, je celkem logické, že i naše myšlenky a emoce se rozbíhají všemi směry a páchají paseku - ať už "jen" v našem nitru, nebo se projevují i navenek skrze naše jednání a reakce. Abychom toto období přestáli co nejlépe, radí nám naši andělé a průvodci, abychom se "postavili nohama na zem" a plně vnímali. Abychom přestali řešit "co kdyby" a "co když"; abychom se přestali rozčilovat nebo strachovat; abychom se nesnažili všechno kontrolovat, a místo toho se prostě soustředili na jednu věc a uzemnili tak své zběsilé myšlenky a emoce podobně jako hromosvod uzemňuje blesky při bouři - tak nenapáchají žádné (nebo jen minimální) škody.
Tato karta je také vedením k péči o naše fyzické tělo, které je zatíženo nejen náročným počasím, ale hlavně naším stresem. Najděme si tedy nějaký zdravý způsob, jak uvolnit své napětí, jak se odreagovat, jak své tělo vyživovat a hýčkat, a v tomto týdnu mu věnujme svou pozornost. I to je jedna z věcí, které nám pomohou zaměstnat pozitivně naši mysl, zůstat v klidu a nenechat se rozházet.

Z Orákula jednorožců jsme pro tento týden dostali kartu Představivost. Tou nám připomínají, že naše schopnost vizualizace a představivosti má velkou sílu a že jejím prostřednictvím můžeme dobře ovlivnit, jakým směrem se bude náš život vyvíjet.
Každý z nás si občas něco představuje, ať už si to uvědomujeme či nikoli. Tyto představy v nás přitom vyvolávají emoce, a ty jsou energií, která k nám přitahuje odpovídající věci a zážitky. Jsme-li plní lásky a představujeme si krásné věci, potkávají nás další a další láskyplné a krásné zkušenosti. Jsme-li naopak plni hněvu či hořkosti, můžeme si všimnout častějších konfliktů a důvodů k hněvu, které k sobě přitahujeme. Tím, co v sobě nosíme, utváříme svůj osobní svět, a tím také část našeho společného světa. Energie, kterou jsme a kterou vyzařujeme, k nám přitahuje stejnou energii v dalších podobách a formách, a tak reálně ovlivňuje to, co v našem životě je. Tento nástroj můžeme vědomě využívat. Proto jsme ho také dostali - abychom napomohli utvářet lepší svět skrze aktivní tvoření svého vlastního jednotlivého světa. Nemůžeme sice rozhodovat o jiných, neboť každý z nás má svou vlastní svobodnou vůli, ale o sobě samých a o svém životě rozhodovat můžeme. A rozhodneme-li se, že budeme příkladem lásky a míru, můžeme tak učinit a přispět svým dílem k lásce a míru ve světě.
V osobní i globální rovině je toto pro nás vedení k tomu, abychom se oprostili od svého rozhořčení a frustrace, a místo toho se zaměřili na něco konstruktivního. Pokud se nám něco nelíbí, změňme to. Nástroj k tomu máme :) A pokud nevíme, jak to udělat, požádejme své anděly, ať nám s tím pomohou. Jejich posláním je pomáhat nám s naším posláním - a dělají to velmi rádi!

* * *

VÝKLAD PRO TÝDEN OD 26.7. DO 1.8. 2021

Z Tarotu strážných andělů nám pro závěr července vyšla Čtyřka Myšlenek, která mnohým z nás zvěstuje kýžený myšlenkový klid a pokoj. Tato karta představuje ticho, klid, ztišení a nečinnost, které nám i našim životním situacím poskytují příležitost k odpočinku a snažšímu průběhu. V tomto týdnu nemáme nic řešit, pokud to není nezbytně nutné. Máme se vzdát své tendence všechno analyzovat a rozebírat, a místo toho nechat danou věc prostě být. Neznamená to, že zůstane neřešená - ve skutečnosti jí tím poskytneme prostor pro svůj vlastní vývin a rozvoj. Kdykoli vidíme, že naše snaha o vyřešení nikam nevede (nebo danou situaci ještě zhoršuje), je to jasné znamení, že existuje nějaké další, lepší řešení, které však musíme připustit - i když o něm nevíme a netušíme, co by to mohlo být. V tomto týdnu jsme vedeni k odevzdání svých starostí Nebesům s důvěrou, že se o všechno postarají a že nám bude v pravý čas vše navráceno zpět do našich rukou uzdravené či odblokované, abychom mohli pokračovat ve své dobré práci odpočatí a plni nové energie.

Z Karet energie jsme dostali kartu s názvem Zahrada a brána, která vypovídá o překonávání komfortní zóny. Komfortní zóna je pojem, kterým označujeme všechno, co je nám známé a co nám tedy vnitřně připadá jako bezpečné. Bohužel ve spoustě případů jsou naše známé životní zkušenosti nešťastné, frustrující a bolestné, ať už se týká našeho dětství a rodinného prostředí, ve kterém jsme vyrůstali (to je nejsilnější faktor, který ovlivňuje náš současný život) nebo jakákoli další silná zkušenost, kterou jsme v průběhu svého života získali. Mohli jsme být opakovaně zklamáni ve svých vztazích, mohli jsme být okradeni, využíváni, týráni nebo jsme utrpěli nějakou bolestnou ztrátu. Všechno, čím jsme si v průběhu života prošli, se stalo naší součástí - onou "zahradou", ve které stojí dívka vyobrazená na kartě. Toto všechno už známe. A protože to známe, připadá nám to bezpečné, povědomé; víme, co od toho čekat, a můžeme se předem připravit. Jestliže se pro nás synonymem bezpečí stalo utrpení, zneužívání, zklamání a podobné věci, pak si nevědomě do života přitahujeme stále dokola tytéž bolestné zkušenosti. Podvědomě je vnímáme jako bezpečné, protože s těmi už jsme se setkali a ty už známe. Vědomě je však ve svém životě samozřejmě nechceme - a zde se nám dostává příležitosti k tomu, abychom sladili své vědomí s nevědomím a odemkli bránu naší "zahrádky omezení". Dívka na kartě má na krku řetízek s klíčem k zámku od zahrady. Symbolizuje nám, že máme k dispozici všechno, co potřebujeme, abychom ze svého omezení (ze své "zahrady utrpení") vyšli ven do nového prostoru a mohli začít na čisté půdě zasazovat semínka toho, co si opravdu přejeme - nikoli toho, co je nám známé. K tomu je třeba velká odvaha a odhodlání. Přestože si přejeme být šťastní, bohatí, zdraví, milovaní a požehnaní, ve skutečnosti máme strach, že se nám to splní. Tak moc jsme zvyklí si stěžovat, že něco není podle nás; obviňovat druhé lidi nebo okolnosti; nebýt spokojení... I když víme, že to všechno je krásné, a upřímně si to přejeme, někde uvnitř nás je hlásek, který je z toho všeho zděšený a který to v žádném případě nechce dopustit - a odrazuje nás. Tento vnitřní hlásek je naše ego - jakýsi "duch sebezáchovy" - které se řídí výhradně tím, co je mu známé a "bezpečné". Kdykoli nám "hrozí" změna, ego udělá všechno proto, aby se nic nezměnilo. Začneme-li konat kroky ke svému štěstí, naše ego nás přiměje hodit sobě samým klacek pod nohy a neuspět, abychom šťastní nebyli - hlavně aby se nic nezměnilo. Pro ego je změna hrozbou, i když je pozitivní a dobrá. Naše ego neřeší, jestli je změna dobrá nebo ne - nechce žádnou změnu. A to na něm nikdy nezměníme. Náš strach (ego) nikdy nezmizí. Jediné, co můžeme udělat, je uskutečnit danou změnu bez ohledu na náš strach. Rozhodnout se ke změně, i když se bojíme. Jak se říká: Odvaha není absence strachu, ale schopnost jednat i strachu navzdory. Právě k tomu nás tato karta vede - abychom se odvážili ke změně, po níž toužíme, a začali konat aktivní kroky k jejímu uskutečnění, a to navzdory svému vnitřnímu odporu a zděšenému egu. Naši andělé a archanděl Michael nám s tím rádi pomohou, požádáme-li je o pomoc. Jakmile projevíme ochotu a odvahu vykročit kupředu směrem ven ze svého omezení, Nebesa nás ihned popostrčí dále a zahrnou nás vší pomocí a zdroji, které budeme potřebovat.

Z karet Moudrosti Země nám vyšla karta Božské světlo. Významem této karty je doslova úleva od deprese. Je o nalezení naděje a obnovení víry skrze spojení s Vyšší Silou, ať už ji nazýváme jakkoli. Tato univerzální síla je milující a má nekonečnou uzdravující moc. Tato karta přichází k lidem, kteří jsou nešťastní, smutní a zastiženi šokem a traumatem. Ať už se to týká tragických okolností v důsledku extrémního počasí (tornádo, záplavy..) nebo jakýchkoli jiných, tato karta je zde důraznou připomínkou, že nikdy nejsme sami a že nám bude vždy poskytnuto všechno, co potřebujeme. Patříme-li mezi trpící, dovolme si přijmout pomoc v jakékoli podobě, ve které k nám přichází. Jsme-li naopak plni energie a připraveni pomáhat těm, kdo to potřebují, pusťme se do toho - toto je náš čas.
Božské světlo je jiskrou, která je uvnitř každého z nás a která nás všechny navzájem propojuje. Božská jiskra je důvodem, proč dokážeme jeden druhému beze slov porozumět a pomáhat si. Božská jiskra je tím, co máme všichni společné, bez ohledu na rozdílnosti a unikátnost každého z nás. Božské světlo nás všechny propojuje a vytváří tak nádhernou síť lásky a léčivé energie.
Dopřejme si tedy chvíli a pociťme toto světlo uvnitř nás. Vnímejme, jak je propojeno se stejným světlem uvnitř našich milovaných; jak jejich světlo je propojeno se světly jejich milovaných... a jak toto světlo prostupuje celým naším světem a pomáhá nám všem se léčit. Prociťme lásku tohoto světla k nám všem. Toto Božské světlo je vždy v nás i s námi a nikdy nezmizí - podobně jako Slunce nezmizí jen proto, že ho právě nevidíme skrze hustá mračna. Deprese, smutek a strach jsou jako ta mračna - zatemňují náš pohled a dělají nás slepými vůči světlu, které je přitom stále přítomno v nás i ve všem, co nás obklopuje. Dovolme si toto světlo v sobě posílit, nechat ho rozhořet a nechat jeho léčivou láskyplnou energii pronikat do každé buňky našeho těla, do každého našeho vztahu, do srdcí našich milovaných, do srdcí všech, kdo se trápí, i do nitra naší Matky Země, která také potřebuje uzdravení a péči.
Tato karta nám připomíná, že navzdory těžkým obdobím a tragickým okolnostem je nám vždy neustále k dispozici všechna láska, léčení a útěcha, které potřebujeme. Jsme-li připraveni posloužit této krásné síle jako prostředníci, požádejme Nebesa o vedení a příležitost. Jsme-li těmi, kdo potřebují pomoc, požádejme o ni a buďme ochotni ji přijmout. Obnovme toto krásné propojení mezi námi všemi tím, že si budeme vědomi Božského světla a dovolíme mu, aby nás vyplnilo a abychom se tak stali jeho ztělesněním.

* * *

SHRNUTÍ
Druhá polovina července může být energeticky velmi rozmanitá, a tak je pro nás důležité obnovit spojení se svým vlastním středem a nenechávat se z něj vystrnadit. Máme se zdravým způsobem uzemnit, soustředit svou pozornost na něco konstruktivního a nedovolit svým myšlenkám a emocím běsnit. Máme-li v sobě nahromaděné emoce a myšlenky, je třeba je zdravým způsobem vypustit - např. psaním do deníku, kreslením, sportováním, aj. Potlačované myšlenky a emoce vytvářejí bloky, a tak si najděme nějaký - ideálně tvořivý - způsob, jak je ze sebe dostat, aniž bychom sobě nebo komukoli jinému ublížili. Je to součást hygieny tak jako každodenní sprcha k omytí nečistot z našeho těla. Dokážeme-li se zklidnit a soustředit svou energii na něco dobrého, pomůže nám to předejít mnohým zbytečným konfliktům a unáhleným rozhodnutím.
Toto období nás vede k překonání dosavadních omezení, která si však z velké části vytváříme my sami. Máme sebrat odvahu a rozhodnout se vystoupit z komfortní zóny, je-li pro nás tato komfortní zóna zničující (viz. výše).
Karty, které společně vycházejí, nám na jednu stranu říkají, jak je důležité udržet se v klidu a vnitřním pokoji, ale na druhou stranu nás vybízejí k pozitivní, uvědomělé akci. Tyto uvědomělé rázné kroky kupředu však můžeme vykonat právě díky uklidněné a jasné mysli a díky srdci nezatíženému intenzivními emocemi. Teprve až se dostaneme do svého středu a vnitřního klidu, můžeme jednat dále, v souladu s tím, co nám bude říkat naše srdce - které díky zklidnění konečně jasně uslyšíme.
Pokud jsme utrpěli nějakou ztrátu nebo jiné zranění, je důležité přijmout pomoc. Toto období není jednoduché a ani extrémní počasí nám zrovna nepomáhá. Říct si o pomoc je známkou síly - říkáme tím, že chceme jít dál a vše obnovit. A máme-li to štěstí, že jsme požehnáni spokojeným životem, buďme připraveni pomáhat těm, kdo toto štěstí nemají. My všichni se navzájem krásně doplňujeme a tyto dva týdny nám pomohou tuto pravdu ukázat v plné kráse.

* * *