neděle 13. listopadu 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 14. do 20.11. 2022

Milí přátelé,

zatímco minulý týden jsme byli vedeni k tomu, abychom si udrželi co největší vnitřní mír a klid a raději se pozdrželi větších kroků a rozhodnutí kvůli zesíleným emocím a jejich vlivu na náš úsudek, v tomto týdnu by se nám mělo začít vše potřebné vyjasňovat. Úplněk v kombinaci s měsíčním zatměním měl velkou sílu a ovlivnil nás všechny, ať už v menší či větší míře. Vytahoval z našeho nitra vše, co jsme potlačovali, nechtěli vidět, nechtěli si přiznat, nechtěli řešit. V období ubývajícího měsíce, ve kterém se nyní nacházíme, začíná ubývat také síla těchto rozvířených emocí i jejich vliv na nás a náš pohled na věci. Bude se nám tedy lépe uvažovat a činit rozhodnutí.
V tomto období je ideální zaměřit se na to, co si přejeme ze svého nitra či života propustit, uvolnit. Mohou to být nezdravé návyky, stará zranění nebo nicneřešící obavy a starosti. Ať se jedná o cokoli, naši andělé jsou tu pro nás a rádi nás podpoří v každé změně, která bude pro nás i pro všechny zúčastněné ta nejlepší.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Moudrost orákula (Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
 •  Léčení s vílami (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Organizace. Ta nás vede k tomu, abychom si sami v sobě, ve svém životě i ve svém okolí udělali pořádek. Znamená to podívat se objektivně na všechno, co nosíme ve svém nitru, co se odehrává v našem životě i na to, co nás obklopuje, a na základě svých nezaujatých a nezkreslených zjištění a uvědomění se rozhodli k novým změnám. Tato karta v sobě nese ryzí mužskou energii, která obnáší právě rozhodnost, jasnost mysli, racionalitu, aktivní jednání a také schopnost se na něco zaměřit a vytrvat ve svém úsilí, dokud nedosáhneme cíle. Bez ohledu na naše pohlavní v sobě všichni neseme mužskou i ženskou energii - jen v různém poměru. Obě mají pro nás všechny svůj význam a v určitých obdobích mají v našem životě své místo. Nyní nastal čas dát prostor energii mužské a dovolit jí, aby se v našem životě mohla projevit. Pokud jsme se v poslední době utápěli v hlubinách emocí, iracionálních strachů, pocitech stagnace, únavy a pasivity, tato energie nyní čeká, až jí dáme volnou ruku. Pomůže nám opět obnovit potřebnou rovnováhu. Emoční stránka je pro nás samozřejmě také důležitá - dělá nás lidmi stejně tak jako naše schopnost racionálně uvažovat - avšak dostává-li nad námi příliš velkou moc a začne-li tak převažovat nad "zdravým rozumem", může nám vzniklá nerovnováha způsobit mnoho potíží. Touto kartou jsme tedy vedeni k tomu, abychom se opět postavili na nohy a nastolili ve svém životě nový řád.
Pokud jsme došli v uplynulém týdnu k nějakým uvědoměním, zjištěním či jiné formě vnitřního vedení, nyní nastal čas ho následovat a mít při tom plnou důvěru v sebe samé i ve vedení, moudrost a ochranu Nebes.

Ze sady Moudrost Orákula jsme dostali kartu Na moře. Tou nás Nebesa vybízí k plné důvěře v Život a k odevzdání se jeho proudu. Přestože možná zatím neznáme všechny souvislosti a nevíme, proč se některé věci dějí, proč se dějí právě teď nebo proč právě nám, můžeme si být jisti, že jednoho dne do sebe vše zapadne a my pochopíme souvislosti, které možná doposud nevidíme a ani nemůžeme vidět.
Odevzdání se proudu, který nás unáší neznámo kam, je našemu egu velmi nepříjemné - tj. té naší stránce, která se neustále snaží mít všechno pod kontrolou a řídit výsledky. Snaha mít vše pod kontrolou však není vždy na místě a mnohdy bývá spíše k naší škodě než k užitku. Mnohá naše rozhodnutí a touhy vycházejí pouze z velmi omezeného úhlu pohledu a Nebesa to vidí a vedou nás k tomu, abychom připustili, že možná nevíme všechno, že možná existuje něco dobrého, co je na cestě k nám a čemu je třeba uvolnit cestu. Naše ego se jakýmkoli změnám přirozeně brání, je tedy důležité se k jejich připuštění vědomě rozhodnout a nedovolit strachu, aby nás ovládal a rozhodoval o našem životě místo nás.
"Odevzdání se" je stejné, jako když někam cestujeme autobusem, vlakem či letadlem - známe svou cílovou stanici, do které si přejeme dostat, ale nevíme, kudy cesta vede. Věříme však řidiči, strojvůdci či pilotovi, že cestu zná, a než se do cíle dostaneme, uvolníme se a zkrátíme si čas něčím příjemným.
Nebesa i Život sám dobře vědí, kam si přejeme se dostat a kudy vede ta nejlepší cesta. Naše představy o této cestě mohou být jiné a můžeme mít tendenci vynucovat si tu, kterou si představujeme a o které jsme přesvědčeni, že je ta nejlepší. Dokážeme-li však dát své ego stranou a připustit, že může existovat lepší cesta, lepší řešení, pak se nám přirozeně odhalí a my budeme vedeni přesně tak, abychom bezpečně dorazili do cíle.

Z karet Léčení s vílami jsme dostali krásnou kartu Splněné sny, která mluví sama za sebe. Přestože můžeme prožívat opravdu těžká období a můžeme se potýkat s pocity beznaděje a s pochybnostmi, Nebesa nám připomínají, že jsou tu stále pro nás a že upřímná přání, která vycházejí z našeho srdce, rozhodně JE možné splnit a že v to máme věřit. Udržet si víru v dobro a v pozitivní vývoj událostí je velká výzva, zejména když se nám zrovna nedaří nebo jsme utrpěli bolestné ztráty. Je přirozené, že naše víra a důvěra mohou být podkopány a že možná ani nemáme chuť se ještě o nějakou víru snažit. Avšak naše zraněná víra se dokáže regenerovat stejně tak dobře jako když se poraníme fyzicky. Někdy k tomu potřebujeme pomoc, ale zvládneme to.
Touto kartou se nám dostává podpůrného poselství, abychom se nevzdávali jen proto, že nevidíme výsledky nebo že čekáme déle, než je nám příjemné. Společně s předchozí kartou nám jasně říká, že přestaneme-li se snažit všechno řídit a odevzdáme se proudu Života s důvěrou, že sám ví nejlépe, kdy, kudy a kam nás nést, můžeme se brzy zázračně ocitnout právě tam, kam jsme se přáli dostat, a to i bez většího úsilí. Odevzdat se přitom neznamená pouze vyčkávat - dostaneme-li vedení k tomu, abychom učinili nějaké kroky, poslechněme toto vedení. Každý náš krok kupředu, který s důvěrou vykonáme, usnadní a urychlí celý proces.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, který máme zasvětit své důvěře v Život a v jeho přirozený vývoj. Pokud si děláme starosti s nějakou situací a nevíme, co dále udělat, odevzdejme tuto záležitost do rukou Nebes, s plnou důvěrou, že bude-li třeba, abychom něco udělali, dostaneme k tomu jasné vedení. Do té doby se zaměřme na jiné, konstruktivní věcí, abychom dané situaci ještě nepřitěžovali svou energií strachu. Chceme-li, aby se vyvinula co nejlépe, potřebujeme jí dodávat energii co nejvyšší - energii důvěry, lásky, bezpečí a míru. Cokoli, co nám pomůže v sobě tyto energie probudit a udržovat, nám v tomto týdnu nejvíce prospěje - dopřávejme si na to tedy pravidelně čas.
Uplynulé týdny nám měly pomoci uvědomit si, co v našem životě nefunguje, co potřebuje doléčit nebo dořešit, co je třeba změnit, a nyní nastává období, kdy můžeme na těchto změnách začít pozvolna pracovat. Stále přitom platí, že bychom měli mít "chladnou hlavu", zvlášť pokud se jedná o vážnější životní rozhodnutí. Rozhodujme se v souladu se svým srdcem, avšak nezatíženi intenzivními emocemi, které nás mohou vůči hlasu srdce ohlušovat.
Pokud cítíme, že potřebujeme ještě čas, dejme si ho. Není kam spěchat.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 6. listopadu 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 7. do 13.11. 2022

Milí přátelé,

blíží se nám opět úplňkové období a spolu s ním také jevy, které nám mohou a nemusí být příjemné - zesílené vnímání, zesílená emocionalita, nespavost či naopak silnější únava, a mnoho dalšího. Měsíc při úplňku odráží světlo slunce a nám nastavuje zrcadlo, abychom si uvědomili, co nosíme ve svém nitru, ve své mysli, v srdci i ve své energii. Můžeme být postaveni čelem k tomu, čemu jsme se snažili vyhýbat nebo to ignorovat. Může narůstat naše frustrace, která během úplňkového období dosáhne svého vrcholu a nám už s některými aspekty v našem životě dojde trpělivost - a navzdory naší dosavadní snaze vše trpět a nějak to vydržet, se zkrátka natvrdo rozhodneme pro změnu. Přestože úplňkové období nebývá jednoduché, je pro nás popostrčením dále po naší cestě - a současně nás také navrací k sobě samým, pokud jsme se ztratili.
V tomto měsíci nastane úplněk 8. listopadu a jeho vliv může být silnější než jindy, neboť bude zároveň úplné měsíční zatmění. Lidé mohou být více než kdy jindy podráždění, chovat se nepředvídatelně a mohou se dopouštět různých omylů. Rovněž v globální rovině se mohou objevit aspekty, které v nás vyvolají neklid, nejistotu a obavy. Udržíme-li si však sami v sobě vnitřní mír a jasnou mysl - což vyžaduje pravidelnou meditaci, propouštění svých emocí a myšlenek neškodným způsobem (např. do deníku) a odmítnutí podílet se na negativistických diskuzích - nemusí se nás tyto energie tolik dotknout. Prospěje nám nastavení zdravých hranic, asertivní přístup a ohleduplnost k sobě i k druhým. Neposilujme už tak vypjaté situace vlastním vypětím a nepřilévejme olej do ohně. Místo zběsilého okamžitého reagování na provokace nebo jiné podněty ze strany jiných si zachovejme svůj "zenový" klid a připomeňme si, že pro nás je prioritou láska a mír, které jsme sem přišli posilovat a udržovat, ZEJMÉNA v takovýchto obtížnějších časech. Jsme posly světla v temnějších obdobích, a pokud jiným světla pohasínají, musíme to své o to více posílit. Vše však začíná u nás a u pořádku v našem vlastním nitru - na ten se tedy zaměřme. Místo věcí, které nemáme pod kontrolou a které nemůžeme přímo ovlivnit, se soustřeďme na sebe. Přejeme-li si vidět ve světě lásku a mír, měli bychom sami jít příkladem a začít u svého vlastního prahu.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Moudrost Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)
 • Orákulum vílího srdce (The Heart of Faerie Oracle; Brian & Wendy Froud)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Devítka Myšlenek, která vypovídá o přetížení naší mysli negativními představami, omezujícími přesvědčeními, pesimismem a nicneřešícími starostmi. Myšlenková činnost může být v tomto období zesílena i vlivem měsíčního zatmění a dalších planetárních aspektů. Naši andělé nám tímto vzkazují, že nemáme brát své myšlenky vážně a že nic z toho, co si ve svých představách tak dramaticky vybarvujeme, není ve skutečnosti ani zdaleka tak dramatické. Přestože se v našem životě i ve světě mohou vyskytovat opravdu ošklivé okolnosti, nedávejme jim ještě větší váhu a sílu tím, že se jimi necháme porazit a nadále ovládat - když si je nadále připomínáme, oživujeme a deptáme se jimi. Dokonce i když jsou už za námi a my opět stojíme na vlastních nohách, sami si je podrážíme starostmi typu "co když" a "co kdyby".
Pro nás i pro všechny ostatní bude nejlepší, když se nyní zaměříme na očistu své mysli od přemíry negativních myšlenek. Dejme jim prostor, o který si říkají, vyslechněme si, co nám náš strach chce sdělit, ale pak zase pokračujme dál. Chceme-li přispět ke zlepšení podmínek ve svém životě nebo ve světě, nemůžeme se nechat paralyzovat a vysávat strachem. Svůj vnitřní mír a klid si můžeme udržet navzdory vědomí o tom, co všechno páchá temnota. Přitom čím silnější a zářivější je naše světlo, o to větší může být výzva našeho strachu. Nenechme se jím ovládnout a nepodléhejme vlastním vnitřním dramatům. Nám ani druhým nepomůže, když ztratíme svou sílu a budeme se vnitřně užírat. Zhasínajícím svícím nepomůže, když necháme zhasnout tu svoji, ale to, že ji budeme vědomě chránit a její plamen posilovat - tak může posléze napomoci opět rozžehnout ty ostatní.

Ze sady Moudrost Země jsme dostali kartu Inspirace. Ta opět souvisí s naší myslí - ale s jejím opačným aspektem, který spočívá v konstrukci, svobodě a tvoření, nikoli v destrukci, ovládání a blokaci. Na kartě jsou vyobrazeny krokusy, které jsou symbolem nových začátků, radosti, jemné síly, s níž prorůstají půdou ke světlu, aby nahoře rozkvetly, naděje a zdravé sebedůvěry. Touto kartou nám Nebesa připomínají naši vlastní schopnost tvořit a dávat nový život - tím, na co myslíme, jak o tom přemýšlíme, jaké emoce do toho vkládáme a jak jsme naladěni. Doplňují poselství předchozí karty a připomínají nám, jak velkou moc má naše myšlení nad tím, co prožíváme a co tedy vnímáme jako realitu. Je-li naše hlava plná hádek, argumentů a vzteku, pak stačí velmi málo, a my vybouchneme a posíláme energii vzteku dále. Je-li naše hlava plná strachu, můžeme všude vidět náznaky ohrožení a nebezpečí. Naopak, jsme-li naladěni na mír a víru, že vše bude v pořádku, začneme vnímat příležitosti, ve kterých k tomu můžeme napomoci, což nás posílí na duchu a zpětně podpoří náš vnitřní mír.
Přestože je důležité brát také v úvahu všechna fakta a přijmout, že některé věci jsou zkrátka takové, jaké jsou, stále je to naše vlastní vnímání, které buď přidává nebo ubírá těmto věcem moc, kterou nad námi mají. Pokud jsme utrpěli nějaké zranění, je to sice fakt, ale je na nás, zda si ho budeme ještě prohlubovat a zoufat si nad ním, a nebo se rozhodneme ho uzdravit a zahojit, abychom mohli znovu vstát.
Tato karta nás vybízí k tomu, abychom svou mysl ovládli, místo aby ona ovládala nás, a začali ji používat jako nástroj k tvoření toho, co si přejeme, místo abychom ji nechávali napospas energii strachu, která nás skrze ni paralyzuje a znemožňuje nám konat naše poslání, kterým je šíření, posilování a udržování lásky a míru v našich životech i ve světě.
Květiny, které na obrázku na kartě raší i zpod vrstvy sněhu a promrzlé zeminy, jsou pro nás symbolem odhodlání, vytrvalosti, životní síly a připomínkou toho, že po každé zimě nastává jaro, tak jako po každé sebevíc temné noci nastává nové ráno. Nenechme se tedy odradit ani vystrašit tím, že se věci mohou zdát chaotické, nejisté a možná i děsivé. Toto období zase pomine a spolu s ním i naše rozvířené emoce a myšlenky. Pokud necítíme ve svém nitru klid a mír, vyhněme se v tomto období nějakým vážnějším rozhodnutím. Rozhodovat se impulzivně, zbrkle a pod vlivem intenzivních emocí a zkreslených myšlenek nám nic dobrého nepřinese. Raději ještě vyčkejme a mezitím se věnujme meditacím a dalším činnostem, které nám pomohou náš vnitřní mír co nejdříve obnovit.
K této kartě patří také pěkná afirmace: "Tmy se nebojím. Pokračuji dále kupředu, v bezpečí své víry, že i toto pomine a že z této fáze vyjdu s obnovenou nadějí a radostí v srdci."

Z Orákula vílího srdce nám vyšla Paní leprikónů. Leprikóni jsou něco jako skřítci, kteří jsou spojeni s irskými tradicemi a kteří představují bytosti schopné konat nejrůznější kouzla, přinášet hrnce zlata, ale i provádět různé neplechy. Paní leprikónů vyobrazená na kartě je také kouzelná a také nás může vystavit trikům. Když se objeví ve výkladu, nabízí nám dva kouzelné předměty - křišťálovou kouli, která nám dává schopnost znát budoucnost, a nebo dar křišťálově jasné mysli. Přestože se oba dary zdají lákavé, v obou spočívá i riziko - budoucnost se dá sice předpovědět, nicméně není vytesána do kamene a do velké míry ji tvoříme a určujeme my sami. Snažíme-li se předvídat, co jak bude, mohou odpovědi, jichž se nám dostane v našem rozrušeném stavu, negativně ovlivnit to, jak se chováme v přítomnosti, VE KTERÉ tvoříme svou budoucnost - a tím si můžeme sami mnohé pokazit. Křišťálově jasná mysl znamená vidět věci tak, jak jsou, objektivně, ve vší pravdě, avšak přitom je zbavena intuitivní a vnímající stránky, která dává prostor fantazii, jiným úhlům pohledu a schopnost dívat se na věci jinak - a jinak se také rozhodovat. Oba dary nám mohou posloužit, ale i uškodit. Je tedy na nás, zda její nabídky využijeme a nebo jí jen poděkujeme a půjdeme dál.
Naši andělé nás touto kartou varují před snahou zjišťovat, co jak bude, k čemuž se uchylujeme zejména tehdy, jsme-li vystrašení a chceme najít alespoň nějakou "jistotu". Zcela jisté však nemusí být nikdy nic a jsme-li pod vlivem negativního myšlení, můžeme i pozitivní předpovědi vnímat zkresleně. A protože budoucnost si utváříme do velké míry sami - už tím, jak přemýšlíme a vnímáme -, může nám naše zkreslené vnímání různých výpovědí spíše uškodit než pomoci. Obdobně příliš upjaté racionální myšlení a syrová objektivita, která upozaďuje naši citovou stránku, nemusí být tím nejlepším rádcem, pokud jde o naše další kroky.
I touto kartou jsme upozorňováni na myšlenkový či emoční zmatek, s nímž se můžeme potýkat, a zároveň jsme vedeni k tomu, abychom se svými rozhodnutími a konáním posečkali na klidnější období. V tomto čase nemusí být nic tak, jak se zdá.

* * *

SHRNUTÍ
Přestože je každá karta použitá ve výkladu z úplně jiné sady, všechny nám říkají totéž: Pod tlakem minulých či současných energií můžeme mít problém myslet a vnímat jasně, a proto bude lepší, když se prozatim vyvarujeme velkých rozhodnutí a raději počkáme. Prospěje nám pravidelná meditace, zdravý způsob uvolňování myšlenek a emocí ze svého nitra ven, klidné aktivity jako poslech relaxační hudby, četba milých knih, sledování filmů pozvedávajících duši, procházky v přírodě... a mnohé další. Kdo má rád kamínky a krystaly, může si vzít na pomoc křišťál, který je univerzálním ochranným kamenem a který v sobě nese symbol světla.
Mějme v tomto týdnu na paměti, že se my sami i druzí lidé můžeme cítit nepříjemně a že naše chování nemusí být vůbec osobní, i když to tak může vypadat. Nevztahujme si tedy na sebe nic z toho, co bude dráždit naše ego. Naší prioritou je láska a mír, nikoli boje a strach. Pokud přece jen vstřebáme negativitu, ať už zvenčí nebo probuzenou z našeho vlastního nedoléčeného nitra, dopřejme si čas na důkladné očištění od těchto energií. Naši andělé nám rádi pomohou najít ten nejlepší způsob, jak to uskutečnit, požádáme-li je o to a budeme-li jejich vedení následovat.
Budeme-li se potýkat s přemírou myšlenek nebo emocí, dostává se nám pro tento týden rady, abychom se nesnažili hádat budoucnost, ale spíše jí napomohli k tomu, aby byla co nejpozitivnější - tím, že se sami dáme do pořádku a obnovíme ve svém nitru klid a mír. Tak zajistíme, že budeme vše vnímat jasně, že naše racionální i citová stránka dostanou svůj prostor a že naše rozhodnutí a další kroky budou vycházet opravdu z pozice toho nejvyššího dobra.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

úterý 1. listopadu 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 31.10. do 6.11. 2022

Milí přátelé, 

nadchází nám dušičkový týden zasvěcený památce našich zesnulých blízkých a vzdávání úcty našim předkům. V keltské tradici je poslední říjnový den zvaný Samhain věnovaný rituálnímu rozloučení s obdobím aktivity a plodnosti, jímž bylo jaro a léto, a současně vstupu do období tichosti, introspekce a odpočinku. Během uplynulých měsíců jsme si všichni hodně zažili, ať již na osobní nebo globální úrovni, a i nadále cítíme, že je ve světě i kolem nás mnoho těžké energie. Nicméně právě proto jsme byli na tuto planetu sesláni - abychom jí pomohli svým vlastním prostřednictvím. Naši andělé nás vedou k pravidelné vnitřní očistě a uvolňování těžkých energií z našeho nitra ven. Způsob, jakým ze sebe tyto energie dostáváme, se může lišit u každého z nás - někdo se vypláče, někdo vše spálí při sportu, někdo se vypovídá dobrému příteli či svým andělům, někdo tyto energie vloží do tvorby umění, někdo rituálně spálí papírek se všemi starostmi v ohni, pošle ho po proudu řeky pryč, pohřbí do země nebo odevzdá roztrhané kousky větru. Někteří z nás mohou mít tendenci více jíst, utíkat k televizi nebo si hledat jiné způsoby, jak se procítění a uvolnění těžkých energií vyhnout - to nám však nepomůže a uchylování se k návykovým látkám či chování naopak ještě více prohloubí naše nepříjemné pocity. Dopřávejme si tedy pravidelně čas sami na sebe a na meditaci. Požádejme své anděly, aby nám pomohli propustit vše, co tížilo a doposud tíží naše srdce. Období Památky zesnulých se netýká jen našich zesnulých blízkých, ale také našich nenaplněných snů, zklamání, a všech forem ztrát, které jsme během svého života potkali, ať již dávno nebo nedávno. Dovolme si dát tomu všemu upřímné Sbohem, oplakat své ztráty a dopřát si tak prostor pro uzdravení a vnitřní smíření, které si k nám najde svou cestu, jakmile to připustíme. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Magická poselství víl (Doreen Virtue)
 • Karty skryté moudrosti (Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *


Z Tarotu strážných andělů jsme dostali pro první listopadový týden kartu Otevřete se úspěchu. Říká nám, že si vedeme dobře (i když nám to tak možná nepřipadá), a že máme pokračovat s důvěrou kupředu. Je to také pozitivní znamení, pokud se právě potýkáme s nějakými překážkami, že se nám je podaří překonat. Často jsme to přitom my sami, kdo nám stojí v cestě - sami si klademe do cesty překážky ve formě negativních přesvědčení, pesimistických názorů a očekávání, odhánění pomocníků, neochoty přijímat, nedůvěry v dobro, apod. Touto kartou jsme vyzváni k tomu, abychom si v pohybu kupředu přestali bránit, přestali se ho bát a konečně se vydali směrem, kterým nás vede naše srdce. 
Touto kartou jsme také vedeni k tomu, abychom se postavili do pozice vítězů, nikoli obětí. Téma oběti se nám zde opakuje již déle. Přestože jsme v mnohých situacích opravdu mohli skončit jako oběti něčího jednání nebo nepříznivých okolností, nemusíme v této pozici setrvávat a ještě se v ní utvrzovat. Máme na to, abychom se opět postavili na nohy, a nedovolili tak osobám či okolnostem, které nás srazily na kolena, aby nad námi rozhodovaly i nadále. I když jsme se za svůj život opravdu mohli stát mnohokrát oběťmi, touto kartou nám Nebesa připomínají, že jimi nemusíme zůstat a že jsou připravena nám pomoci se z této pozice a přesvědčení vymanit. Čím více se litujeme a čím více rozebíráme, jak se máme špatně, tím hůř se cítíme a tento stav stále prohlubujeme. Cesta ven nespočívá ve falešné pozitivitě a předstírání, jak jsme v pohodě, když nejsme - ale v uznání toho, co se stalo, a uvědomění si, že je to minulost. Musíme si umět říci: "Ano, toto se mi stalo a bylo to hrozné, ale už je to pryč a já to chci nechat za sebou. Mám na víc než na tohle. Přestože mě tento zážitek změnil a možná i zlomil, jsem to stále já a budu také dál rozhodovat o tom, jak budu žít - ne moje minulost."
Jakmile projevíme svou ochotu vzdát se pozice oběti a přestaneme plýtvat energií na obviňování druhých lidí nebo okolností, vrátí se nám nazpět spousta síly, kterou pak budeme moci využít pro své uzdravení a nové dobro. 

Ze sady Magická poselství víl nám vyšla karta Nový domov. Ta může mít doslovný význam ve smyslu stěhování na nové místo nebo nejrůznější úpravy a záležitosti týkající se našeho fyzického domova. Pokud uvažujeme o stěhování či jiné změně týkající se bydliště, nebo cítíme nutkání k pořádnému úklidu doma, je tato karta potvrzením, že jdeme správným směrem a že nám chystané změny prospějí.
Pokud momentálně necítíme žádné vedení ohledně domova ve smyslu bydlení, vypovídá tato karta o našem pocitu domova. Říká se, že domov není místo, ale pocit. Domov pro nás znamená, že se cítíme v bezpečí, že můžeme být bez obav sami sebou, že jsme milováni a přijímáni... a právě toto bychom měli vybudovat ve svém vlastním nitru. Naučit se mít rádi sami sebe bez ohledu na naše chyby nebo omyly, umět si odpustit, přijímat se i s tím, co se nám na nás nelíbí... a tím zároveň získat tuto schopnost také vůči druhým. Čím lepší máme vztah sami se sebou, tím lepší jsou přirozeně naše vztahy s ostatními lidmi. Navíc je tak osvobodíme od zodpovědnosti, kterou na ně klademe za svůj pocit přijetí a milovanosti. Čím méně se máme rádi my sami, tím více se upínáme k druhým a k jejich projevům lásky k nám. Tak vzniká nezdravý tlak a závislost, která v harmonických vztazích nemá co dělat. Místo abychom tedy vyčítali druhým, že se k nám nechovají tak či onak nebo že nám něco nedávají (nebo toho nedávají dost), zapracujme na tom, abychom si to napřed uměli dát my sami. Zjistíme, že když se naučíme cítit se dobře sami o sobě, nezávisle na druhých, našim vztahům se uleví a zcela přirozeně začnou odrážet pocit domova, který jsme si vybudovali ve svém nitru. 
Pokud se tedy v tomto období zabýváme svými vztahy, toto je téma, na kterém můžeme zapracovat - zlepšit své vztahy tím, že si nejprve sami v sobě vybudujeme pocit přijetí, lásky a bezpečí. 

Z Karet skryté moudrosti nám vyšla Našeptávačka ducha, což je karta, kterou nám Nebesa připomínají, že nejsme sami a že jsou tu stále pro nás, kdykoli potřebujeme poradit, kudy dál. Během tohoto týdne můžeme očekávat nějaké náhlé pochopení, nápad, vhled do situace a nové informace, které nám pomohou se rozhodnout, jaké další kroky podnikneme. 
V souvislosti se vztahy nám tato karta připomíná, že druzí lidé jsou pro nás učiteli a že se díky nim dozvídáme spoustu věcí o sobě samých. Obdobně však, když věnujeme čas vlastnímu sebepoznávání a práci na sobě, přirozeně přechází tato naše vnitřní pozitivní změna i do našich vztahů. Oboustranně si tak můžeme skrze naše vztahy mnohé předat a navzájem se významně posunout. 

* * *

SHRNUTÍ
Pro tento týden nám Nebesa vzkazují, že je v našich silách pohnout se kupředu a učinit ve svém životě změny, které si přejeme - jen si to musíme dovolit a musíme uvěřit, že je to možné. Máme se přestat vymlouvat na různé okolnosti nebo jiné osoby a soustředit se místo omezujících aspektů na to, co dělat můžeme. Místo rozebírání problémů a stěžování si na ně, se soustřeďme na řešení; pozvěme ho do svého života, a ono se objeví. Sami přijdeme v pravý čas na to, co bychom mohli udělat pro vyřešení problémů nebo zlepšení svého života (i životů jiných). Klíčem je pro nás uvědomit si, že vše, co potřebujeme, máme již v sobě - a to, co nemáme, jsme schopni si zajistit, ať už sami nebo s pomocí někoho dalšího. 
V tomto týdnu se máme soustředit na obnovu své vnitřní stability, sebedůvěry, sebeúcty a lásky k sobě i k druhým. Cokoli, co uděláme pro sebe a svou vnitřní harmonii, zcela přirozeně prospěje také našim vztahům. Jakmile se začneme cítit lépe a budeme ve větším klidu, snadno k nám pak začnou přicházet poselství, která nás navedou k dalším krokům. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 23. října 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 24. do 30.10. 2022

Milí přátelé, 

vstupujeme do závěru nejbarevnějšího podzimního měsíce a spolu s ním nadchází 25. října také novoluní ve znamení Štíra, které bude zároveň slunečním zatměním a které nás povede k lásce a úctě k naší vlastní bytosti, k projevování této lásky a úcty patřičnou péčí, asertivním přístupem vůči ostatním a jasným vyjadřováním svých potřeb a přání. Naše vztahy s druhými lidmi vždy vycházejí z toho, jaký vztah máme sami k sobě - zda si sami sebe opravdu vážíme (a zda natolik, abychom dokázali říct druhým Ne, pokud překračují naše hranice a chovají se k nám neuctivě), zda jsme ochotni opravdu přijmout to, co si přejeme a co si potřebujeme (a zda to od sebe neodháníme se slovy "To je dobré, jsem v pohodě" apod.), zda se sebou samými mluvíme láskyplně místo abychom se shazovali a kritizovali, stejně jako z mnoha dalších projevů, které dávají druhým - ale i našemu vlastnímu Já - najevo, zda jsme si vědomi své vlastní ceny a kde máme nastaven svůj standard. Mít se rádi neznamená sobectví ani bezohlednost, ale to, že stavíme hodnotu své vlastní bytosti na stejnou úroveň, jakou přirozeně přisuzujeme všem ostatním. Pro druhé bychom se rozdali, ale svou vlastní duši i tělo mnohdy bezohledně zanedbáváme; přitom my jediní jsme za ně zodpovědní, jen my můžeme opravdu plnit jejich potřeby a právě na nás se spoléhají. Zacházíme-li dobře sami se sebou, cítíme se přirozeně milovaní a spokojení - a pak tato energie plyne také do našich vztahů a přitahuje k nám osoby v podobném ladění. 
Podzimní a zimní období patří našemu nitru, ústupu do ústraní, meditacím, odpočinku, regeneraci a sebereflexi. Místo aktivního vydávání energie ji máme dočerpávat a dopřávat si vše, co potřebujeme. Budeme-li tedy naslouchat tomu, co nám naše duše a tělo říkají, a budeme jim vycházet vstříc, začneme se cítit lépe po obou stránkách - a to je základ pro všechno ostatní, co potřebujeme řešit nebo co bychom si přáli dělat. Zasvěťme tedy tento týden laskavému přístupu k sobě tak jako k druhým, a vše ostatní se začne přirozeně uzdravovat a měnit k lepšímu, neboť skrze nás začne do našich záležitostí proudit nová energie lásky. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Karty sebelásky (Self-Care Cards; Cheryl Richardson)
 • Orákulum posvátné Země (Sacred Earth Oracle; Toni Carmine Salerno)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali dvě karty společně, obě jejich poselství se tedy doplňují. První z nich je Otevřete se úspěchu, kterou nám Nebesa vzkazují, že si vedeme dobře a že se úspěšně posouváme kupředu, i když nám to tak možná nepřipadá (a i když můžeme mít pocit, že jdeme dokonce pozpátku). Abychom svůj pokrok usnadnili, je důležité mít vyjasněné priority - tou hlavní by v tomto období měla být láska a úcta k sobě i druhým. 
To nám ostatně potvrzuje druhá karta z této sady, Pomocník Citů, která představuje láskyplného a milujícího člověka ochotného k usmíření. Nechme stranou konflikty a křivdy a soustřeďme se raději na to, jak se z těchto bolestných situací uzdravit. Pokud nás někdo zranil, nemusíme se nutně usmiřovat s ním, ale měli bychom si zachovat či obnovit mír sami v sobě a nedovolit mu, aby nás nadále zraňoval, byť jen v našich myšlenkách. Buďme ochotni se pustit a už se k tomu všemu nevracet. Rozdmýchávání konfliktů nám nepomůže, tak jako požár je třeba hasit a ne do něj ještě přikládat. Pomocník Citů je karta míru - jak mezi lidmi navzájem, tak i míru v našem vlastním nitru. Mír ve světě začíná mírem uvnitř každého z nás. Dejme mu tedy prioritu. Potřebujeme-li ze sebe dostat něco, co nám náš mír narušuje a vyjádřit se, Nebesa nám ráda pomohou najít ten nejlepší způsob pro nás i pro všechny ostatní.
Zároveň je pro nás připomínkou toho, že chováme-li lásku ve svém vlastním srdci, přirozeně se pak setkáváme s lidmi, kteří jsou také láskyplní - a že společně pomáháme udržovat a posilovat lásku a mír i ve světě - a to jak svým vlastním prostřednictvím, tak i skrze naše vzájemné vztahy založené na lásce, míru a úctě.
Společně nám tyto dvě karty říkají, že to nejlepší, co nám v životě pomůže posunout se vpřed, překonat překážky a naplnit naše přání, je láska a mír, kterými vyplníme své nitro a celou svou bytost. Pokud jsme doposud byli plní strachu, hněvu, hořkosti, starých křivd a jiných nepříjemných pocitů či myšlenek, projevme Nebesům ochotu se těchto energií vzdát, a ona nám pomohou je zdravým způsobem dostat ven, tak aby nezatěžovaly a nešpinily naši mysl, srdce či tělo. I to je projev důležité péče, kterou naše duše a tělo potřebují a která je pro nás nyní hlavním tématem. 

Z Karet sebelásky nám vyšla karta Sny. Tou mohou být myšleny jak sny, které máme při spánku, tak i sny ve smyslu přání. Pokud jde o naše noční sny, ty v sobě nesou mnoho tajemství a symboliky. Během nočního spánku se konečně otevírá naše podvědomí, které je v bdělém stavu odstrčeno do pozadí. Když tedy konečně dostane prostor, může z něj vycházet na povrch všechno, co jsme taktéž odstrčili do pozadí své mysli, ať už vědomě nebo nevědomě. Všechny potlačené myšlenky a pocity mohou během nočního snění dostat volnou cestu na povrch a naše sny pak mohou sloužit jako prostředek k jejich propuštění. Slouží tedy jako očista pro naše podvědomí, ke kterému se jinak jen těžko dostáváme. Pokud se nám zdají sny, při kterých se uvolňují některé naše silné emoce, ať už příjemné nebo nepříjemné, můžeme si být jisti, že se jedná právě o tento případ. Nezáleží vůbec na tom, co konkrétně se nám zdálo, neboť naše mysl si nachází sama potřebnou symboliku, která pomáhá věci z našeho podvědomí vytáhnout ven. Nehledejme tedy v tomto druhu snů žádný větší význam než uvolnění potlačených či nedoléčených pocitů. Pokud se v našich snech objevují nějaké konkrétní symboly, mohou pro nás představovat velmi osobní vedení. Tytéž symboly mohou pro různé osoby znamenat různé věci, nedoporučuji tedy vyhledávat jejich význam ve snářích, ale spíše se zeptat sami sebe, co pro nás daný symbol znamená - nebo požádat svou duši, aby nám pomohla jeho význam pochopit. 
Pokud jde o naše sny ve smyslu přání, věcí, o kterých vědomě sníme, vyzývá nás tato karta k tomu, abychom si ke snění dali svolení a prostor. Možná jsme v poslední době příliš pohlceni okolním děním a vším, co musíme řešit, a na snění nám tak nezbývá žádný čas. Ten si máme udělat. Nemusí to být dlouhé hodiny. I pár minut, během kterých dopřejeme své představivosti prostor a potěšíme se vizemi toho, co bychom si přáli, může mít velký podíl na jejich naplnění a také na tom, že povzneseme svého ducha nad pozemské starosti a tato naše odlehčená energie nám pomůže lépe vnímat svou intuici a její vedení. Karta Sny nám tedy říká, že máme být ochotni propustit ze svého nitra vše, co nás stahuje dolů jako závaží, a naopak se naplnit vizemi toho, co bychom si přáli a co v nás vyvolává krásné, příjemné pocity. 

Z Orákula posvátné Země nám vyšla karta Vliv, která má mnoho různých významů. V návaznosti na kartu snů nám jasně říká, že my sami máme velký vliv na splnění toho, o čem sníme a co si od srdce přejeme. Možná si v některých ohledech nevědomě sami stojíme v cestě tím, jak o věcech smýšlíme - možná jsme přesvědčeni, že není možné, aby se nám naše sny splnily, a nebo že to není možné pro nás. Možná máme strach, že když dosáhneme splnění svých přání, utrpíme pak jejich ztrátu. Někdy se bojíme vzdát se svých omezujících podmínek, přestože toužíme po svobodě, protože bychom pak ztratili mnohé výmluvy, které používáme, když se stavíme do pozice oběti a obviňujeme druhé lidi nebo okolnosti. Nebo máme ve svých přáních jasno, ale doposud jsme neučinili žádné konkrétní kroky k jejich naplnění. Existuje něco, čím si sami bráníme v naplnění svých přání? Negativní přesvědčení, odmítání pomoci, neochota uvěřit, strach být šťastní, nebo zvyknutí si na svá omezení? Zeptejme se sami sebe a dejme si upřímnou odpověď. Co bychom mohli udělat jinak, aby se náš život posunul směrem, jímž si přejeme, aby se ubíral? Jakmile dostaneme odpověď, následujme ji aktivními kroky a potřebnými změnami. 
Na této kartě je vyobrazena žena s bílou holubičkou - dalším symbolem míru - a na holubičce je zvýrazněno její červené srdce. Krásně se nám zde propojuje poselství všech karet, které nás v tomto týdnu vyzývají k tomu, abychom přede vším dávali přednost lásce a míru. Jak v naší osobní, tak i v globální rovině je tento láskyplný a soucitný přístup velmi důležitý, mocný a vlivný. Každý z nás tvoří kousek našeho světa a skrze sebe a to, jací jsme, jak se chováme a co děláme, utváříme svůj díl ve světě. Čím více lidí bude plných lásky a ochotných k usmíření a zachovávání míru, tím větší moc budou všichni dohromady mít. Přestože se v našem světě objevuje mnoho zla, stále je v něm mnoho dobra, na které bychom neměli zapomínat a na které bychom se o to více měli zaměřit a posilovat ho svým vlastním prostřednictvím. Karta Vliv nám v tomto smyslu připomíná, že zdaleka nejsme bezmocní a že každý z nás má svým dílem vliv na utváření našeho světa - a že na každém z nás záleží, stejně jako na našich osobních volbách. Kdykoli se rozhodneme pro lásku a mír namísto lpění na starých křivdách a zlosti, je to jako bychom dali našemu světu další dávku léku na jeho bolest. Dobrou péčí o sebe samé a vlastním uzdravením přispíváme k péči a uzdravení toho kousku světa, který tvoříme. Nemůžeme měnit druhé lidi, ale sami sebe ano. Buďme tedy těmi, kým jsme sem přišli být - posly a strážci světla v obdobích temnoty, léčiteli a pomocníky, kteří skrze sebe samé inspirují ostatní a jdou jim jako zářící majáky příkladem. 

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, který máme zasvětit lásce a míru, stejně jako léčení těch našich zranění, kvůli kterým se nám vnitřního míru a pocitů lásky nedostává. Máme zapracovat na tom, aby z našeho nitra odešlo všechno, co není v souladu s láskou a mírem, a když už do něj něco takového vpustíme, abychom to zdravým způsobem vyjádřili a zase propustili. Je normální a lidské cítit občas zlost, hněv, hořkost, bolest a mnohé další nepříjemné pocity, nemusíme je však vyživovat a udržovat v sobě naživu. Dopřejme si léčení, které potřebujeme, ale snažme se k utrpěným zraněním opakovaně nevracet a nedávat jim už žádnou energii. 
Rovněž nepřistupujme na výzvy k hádkám a konfliktům. Odmítněme se účastnit diskuzí a argumentací, které nikam nevedou, nic neřeší a pouze víří emoce a vytvářejí další, nové a zbytečné problémy. Také neodpovídejme na snahu některých lidí nás napadat a vyprovokovat. Nepřilévejme olej do ohně - pomozme ho uhasit. Je-li někdo zlostný, sami zůstaňme ukotvení v harmonii; je-li někdo neuctivý, sami si zachovejme své uctivé jednání; šíří-li někdo zlo, sami posilujme dobro; je-li někdo prolhaný, sami buďme upřímní a pravdiví, atd. Rozhodujme vědomě o sobě a svém jednání, místo abychom jen impulzivně reagovali. Věnujme se meditacím, modlitbám, četbě, cvičení nebo jakékoli jiné činnosti, která nám pomůže ztišit a uklidnit naši mysl, srdce i tělo. Tento vnitřní mír si pak nenechme ničím a nikým narušit. Je to důležité nejen pro nás, ale i pro svět.
Dejme míru (nejen) v tomto týdnu naprostou prioritu - a všechno ostatní se začne se měnit v souladu s naší volbou. Naše vztahy se mohou začít zázračně uzdravovat už jen tím, že jsme se zklidnili, odpustili bolestné emoce ze svého nitra a otevřeli se harmonii. Naopak, čím více jsme uvnitř nažhavení na konflikt, tím spíše si nějaký přitáhneme a tím více podnětů ke zlosti budeme dostávat. Je na nás, co si zvolíme.
Novoluní ve Štíru je pro nás příležitost uvědomit si, kde máme své bolístky a citlivá místa, a zaměřit se na jejich hojení a ošetření. Vpustíme-li do svého nitra i života Lásku a ponecháme jí volnou ruku, přirozeně začne působit všude tam, kde vznikla zranění způsobená jejím nedostatkem. 
Není se čeho bát. Láska se o všechno postará - pokud jí to dovolíme a necháme ji působit a konat skrze nás. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 16. října 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 17. do 23.10. 2022

Milí přátelé,

omlouvám se za dlouhou odmlku, během které jsem se snažila obnovit své síly. Přestože tato obnova stále ještě není u konce a stále mi chybí spousta sil na to, abych se mohla stránce i výkladům věnovat jako dřív, občas se najde chvíle, kdy se cítím lépe a kdy se mi zadaří něco opět vytvořit, přeložit či nasdílet, za což jsem velmi vděčná. Chci vám všem moc poděkovat za vaši úžasnou podporu a pochopení! Opravdu mě zahřálo u srdce to množství laskavých slov a upřímných přáníček, kterých se mi od vás dostalo :) MNOHOKRÁT VÁM DĚKUJI!!!
Co se týká našeho nynějšího týdne, období couvajícího Měsíce nám nyní přeje v aktivitách, při kterých se věnujeme své vlastní duši a putujeme do svého vlastního nitra. Je to ideální období pro introspekci, meditaci, rozjímání a také odpočinek. Vše, co si v tomto období uvědomíme a vyjasníme, nám pak pomůže si zvolit nové záměry, kterým je tradičně zasvěceno novoluní. To nám nastane 25. října ve znamení Štíra a bude zároveň slunečním zatměním. Současně bude v konjunkci s Venuší, planetou lásky, a budeme se tedy zabývat zejména svými citovými záležitostmi. Budeme vedeni k upřímnosti vůči sobě samým a k přiznání si, zda nám v našem citovém životě vše funguje a nebo jsou zde věci, které stále čekají na vyřešení a naplnění. Projevíme-li lásku sami sobě a budeme si vážit svého vlastního srdce (což také znamená přestat druhým dovolovat, aby se k nám chovali neuctivě nebo nás dokonce zneužívali), přirozeně tím pozveme lásku do svého života také v jejích ostatních rozmanitých formách.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Karty Energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
 • Moudrost Avalonu (The Wisdom of Avalon Oracle; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali kartu Duchovní učitel. Ta nás vede k našemu vlastnímu duchovnímu růstu, sebepoznávání, k pobytu o příjemné samotě, která vyživí naši duši a během které dostaneme konečně opravdu prostor jen sami pro sebe. Na obrázku je poustevník s lucernou, který symbolizuje naši cestu do vlastního nitra a posvícení do těch koutů, na něž jsme (možná záměrně) zapomněli a v nichž stále leží určité záležitosti, na které nechceme vzpomínat, které nás možná velmi zranily, ale které právě proto, že zůstaly odsunuty do pozadí naší mysli i srdce, musejí o to hlasitěji volat o pozornost. Pokud se nám stále dokola opakují určité nepříjemné zkušenosti, - až podezřele podobné našim dřívějším zážitkům - , můžeme si být jisti, že na sebe touto cestou chtějí strhnout pozornost naše nedoléčené rány nebo nedořešené záležitosti. Dopřejme si v tomto týdnu čas na péči o svou duši, o svou mysl, srdce i tělo, naslouchejme jim a dovolme si přijmout vše, co potřebujeme ke svému uzdravení a k růstu. Chce-li něco z našeho nitra ven na světlo, dovolme to. Každý náš pocit a myšlenka jsou důležité a mají svůj hlas, který potřebuje být vyslyšen. Ani my nemáme rádi, když někomu potřebujeme něco říct, a on nás neposlouchá a ignoruje. Projevme sami sobě lásku tím, že vyslechneme vše, co nám chce naše nitro říci, i když se mnohé věci neposlouchají snadno. Velmi se nám tím uleví, ustrnulé energie se konečně opět rozhýbou a umožníme-li, aby vše přirozeně plynulo tak, jak je třeba, nakonec vše zapadne na své místo a náš život se začne dávat do pořádku i bez našeho snažení.
Tato karta nám také doporučuje nechat si poradit od moudrého a zkušeného rádce, pokud cítíme, že bychom nějakou radu či pomoc potřebovali.

Z Karet energie jsme dostali kartu Slunce. Ta vypovídá o velkém rozkvětu našeho vlastního Já, naší jedinečnosti, našich darů a naší osobní svobody. Navazuje na předchozí vedení o sebeléčení a uzdravení svého nitra a je pro nás tak příslibem, že nám celý proces velmi pomůže. Osvobodíme-li se z vlastního vězení, do kterého jsme se uvrhli snahou některé věci nevidět, popírat a vyhýbat se jim, velmi se nám uleví. Postavíme-li se čelem ke svým výzvám a na rovinu vyřešíme vše, co je třeba, pocítíme příliv nové osobní síly a energie, která nám současně pomůže i s léčením našich ran a dořešením našich neukončených záležitostí. Tyto dvě karty nám společně říkají, že všechno, co potřebujeme ke svému uzdravení a osvobození, máme uvnitř sebe. Nemusíme čekat na nikoho a na nic, od koho nebo od čeho si slibujeme změnu. Jsme to my, kdo ji má moc učinit a kdo musí dát svolení k tomu, aby se mohla uskutečnit. Sebevětší množství dobrých terapeutů, rádců a pomocníků nemůže na našem životě nic změnit, jestliže přitom sami stojíme v cestě a odmítáme cokoliv měnit, cokoliv otevírat.
Tato krásná karta je pro nás povzbuzením k tomu, abychom se nebáli otevřít své nitro dokořán a vpustit do něj léčivou energii lásky a světla. Jakmile přestaneme být otroky svých starých ran a křivd, které jsme uzavřeli hluboko do zadních koutů svého nitra, staneme se konečně doopravdy sami sebou - těmi, kým jsme vždy měli a máme být. A budeme-li sami sebou, přirozeně k sobě začneme přitahovat vše, co bude odpovídat naší skutečné energii.

Ze sady Moudrost Avalonu nám vyšly společně dvě karty - Pavouk a Motýl.
Karta Pavouka nás vyzývá k tvoření a ke kreativnímu vyjádření. Nemusíme tvořit jen proto, abychom něco vytvořili, ale už kvůli samotné tvořivé činnosti, ať už je to cokoli - psaní, malování, kreslení, šití, vaření, modelování, kutilství, fotografování, aj. Je to čas, během kterého se může naše mysl uvolnit a přestává nám tak blokovat naše vnitřní léčení svými soudy a racionalizací, k čemuž dochází, když se snažíme vše analyzovat nebo když se za něco kritizujeme. Při tvořivých činnostech svou mysl zaměříme na něco konstruktivního a ona tak nemá prostor utíkat jinam a zasahovat do našich ostatních vnitřních záležitostí.
Zároveň nám Pavouk připomíná, že my sami tvoříme svůj život a i přes mnohé věci, které možná nemůžeme ovlivnit, jsme stále svými pány a nemáme na to zapomínat. Přestože jsme mohli lecos vytrpět, stále máme moc nad tím, jak se rozhodneme ke svým ranám postavit a zda si dopřejeme změny, které potřebujeme, nebo se jim naopak budeme vyhýbat a obviňovat druhé lidi nebo vnější okolnosti za to, co prožíváme. Naše tvořivá síla nespočívá jen v relaxačních aktivitách - máme ji také na to, abychom utvářeli svůj život tak, aby co nejvíce odpovídal tužbám našeho srdce. Pokud můžeme nyní něco udělat pro zlepšení svého života (a tím i životů dalších, neboť pavoučí síť symbolizuje také naše vzájemné propojení), věnujme v tomto týdnu svůj čas tomu, abychom si to promysleli a uvědomili. V pravý čas se nám pak dostane konkrétního vedení, co a jak uskutečnit.
Karta Motýla nám připomíná krásu, která je v našem životě přítomna a ze které se můžeme těšit. Vede nás k tomu, abychom se sami na sebe, na druhé lidi, na svět i na Život sám dívali očima lásky a uvědomovali si to krásné. Pokud v poslední době bojujeme s pesimismem a negativním náhledem na sebe či na svět kolem sebe, je toto poselství o to důležitější. Protože - jak nám připomíná Pavouk - sami tvoříme svůj život tím, jak na něj pohlížíme, jak myslíme, jak vnímáme, co z nás vyzařuje a co k sobě tím vším přitahujeme. Negativita a pesimismus k nám bude lákat ještě více důvodů k negativitě, zatímco ochota vidět to dobré a krásné a těšit se z toho, nám pomůže přitáhnout naopak o to více podnětů k vděčnosti a radosti. Je na nás, co si zvolíme a co budeme svým zaměřením posilovat.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, ve kterém se máme zaměřit zejména sami na sebe a na práci se svým nitrem. Máme se věnovat léčení našich ran, které stále ještě vyžadují péči a hojení, stejně jako dořešit a uzavřít (alespoň v sobě) záležitosti, které jsme odsunuli hluboko do své paměti a odmítali se k nim vracet, byť zůstaly nedořešené. Nemáme se bát podívat sami do sebe a vnést světlo zejména do oněch nejtemnějších koutů, na které jsme se snažili zapomenout. Toto je týden, kdy se máme začít osvobozovat od toho, co nás doposud zevnitř ovládalo, co ovlivňovalo a určovalo naše reakce, naše chování, myšlení a vnímání, a co nás činilo někým jiným, než kým doopravdy jsme.
Osvobození a uzdravení JE možné a je také nezbytné k tomu, abychom mohli být sami sebou - těmi, kým jsme sem přišli být - a mohli světu předat to, co mu můžeme dát pouze my. Každý z nás je unikátní a přináší na svět jedinečný dar už tím, že existuje. Nemějme tedy strach zahodit to, co nám v naší svobodě brání a co naši duši ubíjí. Nebesa nám pomohou najít ten nejlepší možný způsob, jak tyto změny uskutečnit. Na nás je tyto změnit dovolit a vědomě se pro ně rozhodnout.
Nejsme oběti, ale tvůrci. Přestože se v některých ohledech můžeme cítit bezmocní, stále máme moc nad sebou, nad tím, jak se k čemu postavíme a jak budeme dále pokračovat. Máme si proto uvědomit všechno to krásné, co život přináší a z čeho se můžeme těšit, a TO posilovat svou energií, svou pozorností a zaměřením. Už tím, že se rozhodneme vědomě zaměřit na to krásné, činíme volbu, skrze kterou tvoříme něco nového. V každém okamžiku se můžeme rozhodnout začít znovu a jinak. V tomto týdnu si tedy vyhraďme čas na výpravu do svého nitra, kde si uvědomíme a vyjasníme, kudy se vydat dál.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 11. září 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 12. do 18.9. 2022

Milí přátelé,

nový týden nám začíná v dozvuku nedávného úplňku ve znamení Ryb, který nás uvedl do hlubin naší mysli i srdce a možná nás také donutil vypustit na povrch některé naše potlačované myšlenky a pocity. Retrográdní fáze Merkuru, která započala o den dříve (9.9.) a která potrvá až do začátku října, nás staví tváří v tvář faktům, které nemusejí být úplně příjemné, ale které je důležité si přiznat, abychom mohli své budoucí dny utvářet v souladu s pravdou a láskou. V tomto období je více než kdy jindy důležité nebrat si věci osobně, zejména co se týká komunikace - toho, co kdo říká, kdo co jak napsal, apod., protože vše, co slyšíme, čteme nebo jinak vnímáme, filtrujeme skrze své vlastní názory, postoje, momentální naladění a další faktory, a můžeme tedy přijímané informace vnímat jinak, než jak byly myšlenky. Naše vnímání může být zkreslené a my i druzí lidé můžeme mít tendenci překrucovat to, co se k nám dostává, a tak buďme opatrní, abychom si nepůsobili zbytečně další problémy. Nebude-li nám něco jasné, vždy můžeme druhé slušně požádat o vysvětlení a vyjasnění jejich sdělení.
V tomto období nám velmi prospěje introspekce, sebezkoumání a vnitřní očista - uvolňování našich emocí a myšlenek pomocí deníku, důvěrných rozhovorů (s lidmi či s našimi anděly), uvolňování stresu při sportu či relaxaci, pravidelná meditace, procházky v přírodě, tvořivé činnosti nebo cokoli jiného, do čeho můžeme své zesílené mentální a emoční energie vložit, aniž bychom tím komukoli včetně sebe ublížili. Budeme-li se pravidelně zbavovat přetlaku, který uvnitř cítíme, předejdeme tomu, aby se tento přetlak uvolnil ve chvílích, kdy to opravdu nechceme. Ne každý je však schopen se sebou takto pracovat, což bychom měli mít na paměti - a být připraveni na to, že někdo v naší přítomnosti může emočně vybouchnout a chovat se nepříjemně, i když to třeba vůbec nechtěl. I nám samým se to jistě mnohokrát v životě stalo, a tak si zachovejme zdravý odstup, neberme si nic z toho osobně a dovolme druhým být lidmi, stejně jako sami sobě.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Vykládací karty archanděla Michaela (Doreen Virtue)
 • Moudrost Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali pro tento týden kartu s názvem Otevřete své srdce. Ta nám říká, že hlavním tématem tohoto týdne budou naše vztahy, schopnost dávat a přijímat lásku a také rozhodování se v souladu s hlasem našeho srdce.
Pokud jde o zdraví našich vztahů, dobře víme, že základem pro dobrý a stabilní vztah je v první řadě naše vlastní schopnost mít se rádi, vážit si sami sebe a mít nejprve dobrý vztah sami k sobě. To znamená ctít své vlastní vnitřní vedení, dobře pečovat o svou duši i tělo a jejich potřeby, nedovolovat druhým, aby nám jakkoli ubližovali, umět se za sebe postavit, když je třeba, a nebát se rozhodovat sami za sebe tak, jak to cítíme jako správné.
Přejeme-li si mít ve svém životě skutečné přátele, skutečně milujícího partnera či partnerku, nebo jakýkoli jiný vztah, ve kterém budeme milováni a přijímáni takoví, jací jsme, je nezbytné mít toto přání jako prioritu a neustupovat. Neudržovat za každou cenu vztah s někým, kdo nás přijímá jen za určitých podmínek, kdo nás citově vydírá, kdo nás nějak využívá nebo s kým žijeme neustále ve strachu, že nám odmítne dát svou lásku či přízeň, pokud nebude takoví či onací, nebo pokud nevyhovíme nějakému očekávání. Tak jako my sami dokážeme druhé milovat bez podmínek a přijímat je takové, jací jsou, i s jejich lidskými nedostatky, máme právo požadovat totéž z jejich strany. Zasloužíme si mít ve svém životě milující osoby, s nimiž budeme moci být sami sebou a se kterými budeme prožívat opravdovou lásku ve všech jejích krásných podobách. Aby se toto naše přání stalo skutečností, musíme se pevně rozhodnout, že nic jiného než právě toto nebudeme tolerovat a že jsme ochotni se vzdát vztahů, které na lásce založeny nejsou. Odmítněme se trápit a buďme ochotni propustit ze svého života ty, kdo nás ve skutečnosti nemilují a komu na nás doopravdy nezáleží - komu dost možná záleží pouze na tom, co od nás dostává. Rozhodněme se, že budeme udržovat pouze zdravé a vyvážené vztahy, které budou založeny na lásce, důvěře, upřímnosti a hlavně vzájemnosti a rovnováze mezi dáváním a přijímáním.
Začněme přitom sami u sebe a rozhodněme se dát sami sobě lásku, kterou jsme si možná dlouho upírali, zatímco jsme ji hojně rozdávali všem ostatním ve snaze se jim zavděčit. Dopřejme si stejně vroucnou péči, jakou prokazujeme zcela samozřejmě druhým. Čím láskyplnější budeme mít vztah sami k sobě, tím láskyplnější osoby budeme k sobě přitahovat a tím láskyplnější budou přirozeně i naše vztahy.

Z Vykládacích karet archanděla Michaela nám vyšla Práce s léčivou energií. Tou jsme nyní vyzýváni zejména k tomu, abychom uzdravili svá zranění, která jsme možná utrpěli v našich předchozích, ale i aktuálních vztazích. Pokud došlo nebo dochází k nějakým nedorozuměním (což v momentálně probíhající retrográdní fázi Merkuru není nic neobvyklého), dopřejme si čas na to, abychom vše rozdýchali, a buďme ochotni případně také odpustit druhým lidem to, co nám řekli či udělali, ať už záměrně či nezáměrně. Současně požádejme také o odpuštění my sami, pokud jsme záměrně či nezáměrně někomu ublížili (a nemusíme o tom ani vědět).
Dále je to pro nás připomínka toho, že jsme přišli na tento svět právě v této době, abychom mu prostřednictvím své vlastní energie pomohli s uzdravením. Ať už se jedná o jakékoli bolestné události, které se ve světě nebo mezi lidmi dějí a které v nás vyvolávají silné emoce, je v naší moci pomáhat ve všech těchto oblastech ke zlepšení - už tím, že sami nejsme zlí a že my sami nešíříme bolest. Každá naše volba má dopad, ať už do menší nebo větší míry, a každé rozhodnutí, při němž si zvolíme lásku místo strachu, soucit místo souzení, světlo místo temnoty, je důležité jak pro nás, tak i pro náš svět.
Abychom mohli co nejlépe pomáhat světu, musíme však nejprve pomoci sobě, abychom sami byli zdraví a plní sil, a to v duševní i fyzické rovině. Nezapomínejme sami na sebe, zatímco se věnujeme všem ostatním. Přestože v určitých situacích má obětování se svoje místo, ne vždy je to nutné. Musíme si uvědomit, že brát ohled i na sebe nás nedělá sobeckými, ale naopak - činí nás to silnějšími a schopnějšími pomáhat dalším.

Ze sady Moudrost Země jsme dostali kartu Prosperita, kterou nám Nebesa připomínají, že všeho je ve Vesmíru dostatek a že vždy dostaneme všechno, co budeme potřebovat. Jinými slovy, pokud stojíme před rozhodnutím nechat něco jít nebo provést nějakou velkou změnu, při které se musíme vzdát něčeho starého, připomíná nám tato karta, že se nám dostane na oplátku nového přílivu hojnosti a dostatku, ať už v jakékoli podobě. Prosperita nezahrnuje pouze peníze a materiální dostatek, v jehož kontextu se nejčastěji zmiňuje, ale také dostatek lásky, přijetí, pocitu hodnoty, vnitřního míru a klidu, dostatek času, nápadů a zábavy, dostatek odpočinku nebo čehokoli jiného, co je v našem životě vítáno. Na kartě je vyobrazek pramen vody, který symbolizuje proud hojnosti. Něco přitéká, něco odtéká, a tak je to v pořádku. V tomto smyslu nás varuje před snahou zmrazit všechno tak, jak je, jen abychom o něco náhodou nepřišli. Když lpíme na něčem nefunkčním nebo dokonce škodlivém, ze strachu, abychom nepřišli i o to málo, sami bráníme hojnosti v cestě k nám. Je-li to náš případ, jsme touto kartou vyzýváni k obnovení důvěry v Božský proud hojnosti, který je k dispozici nám všem, a k ochotě pustit ze svých rukou vše, co je třeba nechat jít a co již naplnilo svůj účel. Nikdy nezůstaneme bez vyrovnání - pokud ovšem nové hojnosti sami neblokujeme cestu svým negativním myšlením, naladěním a vyjadřováním. Buďme vděční za všechno dobré, čeho se nám dostalo, dostává a ještě dostane - a tato energie k nám bude přitahovat ještě více důvodů k vděčnosti.

* * *

SHRNUTÍ
Výklad pro tento týden navazuje na ten předchozí, který nám připomněl, že sami jsme tvůrci svého života a sami rozhodujeme do velké míry o tom, jak bude vypadat. V tomto týdnu jsme vedeni k léčení svého srdce a rozvíjení jeho schopnosti milovat a nechat se milovat. Čím láskyplnější je naše srdce, tím láskyplnější jsou i naše vztahy, neboť do nich proudí láska přímo z nás. Pokud některé vztahy nejsou na lásce založeny, mohou nyní projít velkou zkouškou, při které buď skončí nebo se zásadně promění.
Naše schopnost lásky z nás dělá také léčitele v mnoha různých směrech, a tak neváhejme svou schopnost dávat i přijímat lásku využívat ve prospěch všech a čiňme svá rozhodnutí na základě upřímného hlasu svého srdce, namísto našeptávání a zastrašování ze strany našeho ega, které se snaží za každou cenu zachovat všechno při starém a namlouvá nám, že všechno bude ještě horší, když si změny dovolíme. Život sám však proudí a plyne, ať chceme nebo ne, a sebevětší snaha držet tento proud na uzdě mu v tom nezabrání. Naučíme-li se plynout spolu s ním a činit své volby v souladu s tím, co právě cítíme jako to nejlepší, bude všechno přirozeně fungovat, a to nejen pro naše vlastní dobro, ale i pro dobro ostatních.
Jsme vedeni k tomu, abychom si dovolili do svého života přivítat to, po čem toužíme, a byli zároveň ochotni vzdát se toho, co našim přáním brání v jejich naplnění a co blokuje všechno to dobré, co k nám přichází - ať už jsou to nezdravé vztahy, negativní myšlení a pesimismus, neustálé stížnosti a hořekování, nebo nedořešené pocity křivdy, zrady a ztráty.
Naše vlastní léčení napomáhá současně léčit i náš svět. Cokoli dobrého uděláme sami pro sebe, děláme automaticky i pro ostatní. Nechť nám tedy tento týden napomůže poodhalit vše, co je třeba změnit či uzdravit, a Nebesa nám ráda pomohou to uskutečnit tím nejlepším možným způsobem, budeme-li ochotni to připustit.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)Retrográdní fáze Merkuru ve znamení Vah (9.9. - 2.10. 2022)

Merkur, planeta proslulá pácháním neplechy zejména co se týká komunikace, vstoupila do retrográdní fáze ve znamení Vah, což může zapříčinit určitý chaos a zmatení v našich nejbližších vztazích.

Důvod, proč jsme Merkurem tolik ovlivňováni, spočívá v jeho velké hustotě, která astrology vede k víře, že je z velké části tvořen železem. Jako by se okolo Slunce pohyboval obrovský magnet, který pokaždé, když se přiblíží k Zemi, zapůsobil buď silnou přitažlivou nebo silnou odpudivou silou - buď táhne, a nebo tlačí.

Během retrográdní fáze je Merkur ve své nejbližší pozici vůči Zemi, kvůli čemuž se u nás častěji vyskytují emocionální výlevy a mnozí lidé se cítí přetížení, nestabilní a vyhození z rovnováhy.

Merkur je notoricky známý jako "problémový jedinec", pokud jde o jeho retrográdu. V tomto období můžeme očekávat i ty nejneočekávanější a nahodilé události. Rozhovory, interakce a plány, které by normálně plynuly a byly jasné, mohou být najednou plné zmatení a komplikací, a cokoli se může zvrtnout, přestat fungovat nebo dokonce vybouchnout.
Merkur má vliv na naše myšlenkové procesy a způsob komunikace, a tak nebuďte překvapeni, pokud v tomto období nebudete téměř vůbec schopni rozpoznat, co si vy sami nebo druzí lidé myslíte, co vlastně říkáte nebo co děláte.

Také naše telefony, emaily nebo hlasové zprávy jako by začaly žít svým vlastním životem, když je Merkur v retrográdní fázi, neboť naše komunikace a to, jakým způsobem přijímáme zprávy zvenčí, se může vymknout našim zvykům. Můžeme zjistit, že nedokážeme dát dohromady kloudnou větu, že neumíme vysvětlit, jak se vlastně cítíme, nebo vysvětlit, proč jsme řekli nebo udělali určité věci - a to nejšílenější na tom je, že ani my sami sobě pořádně nerozumíme, natož abychom pomáhali druhým nás pochopit!

Jedna z věcí, ve kterých Merkur exceluje, je ukázat, kdo v našem životě má nebo naopak nemá být. Nebuďte překvapeni, pokud některý váš vztah pohodově plyne, a pak se v něm zničehonic objeví nepřekonatelná překážka, která vás nepustí dál. Stejně tak se může stát pravý opak, kdy nám Merkur ukáže, že bez ohledu na různé zkoušky a překážky, které nám přijdou do cesty, zůstávají naše vztahy pevné, plné podpory a neotřesitelné.

Hlavní oblasti, ve kterých můžeme pocítit narušení, jsou ty, v nichž jsme si vytvořili iluze nebo ve kterých lpíme na nereálných očekáváních, co se týká lásky a romance. Můžeme si všimnout, že aspekty našeho života, ve kterých jsme se zoufale snažili udržet rovnováhu, se najednou překlopí, a veškerá naše tvrdá práce, kterou jsme vynaložili na udržování harmonie, přijde vniveč.

Jsme-li v jakémkoli našem vztahu jednou nohou v něm a jednou nohou ze dveří, můžeme pocítit, jak nás Merkur buď tlačí dovnitř nebo vytahuje ven; jak nás nutí, abychom se buď rozhodli pro skutečný závazek a nebo se úplně vyvázali.

Pokud jsou naše základy pevně vystavěné, snadno odoláme každé bouři, kterou Merkur vyvolá, avšak pokud je máme jakkoli narušené nebo pokud my či druhá osoba trpíme závažnými pochybnostmi a nebo pokud my či druhá osoba nejsme upřímní a sami sebou, je velmi pravděpodobné, že nám Merkur zavaří a že vytvoří problémy a drama, aby nefunkční pouta přerušil.

V retrográdní fázi se zdá, že se Merkur pohybuje pozpátku - a i my sami můžeme mít tendenci pohybovat se nazpět ve svých osobních životech. Můžeme se znovu zabývat svou minulostí a připomínat si určité zážitky, které nás nějakým způsobem traumatizovaly a zanechaly v nás citovou bolest. Můžeme mít také usnadněný přístup ke svým snům, které mohou být velmi živé a realistické. Můžeme zatoužit po opětovném spojení s někým z minulosti, a nebo pocítit potřebu určité věci definitivně uzavřít. Některé osoby z naší minulosti se mohou nečekaně navrátit, aby se nám omluvily nebo znovu posílily náš vzájemný vztah.

Tyto návštěvy z minulosti mohou být pro nás opravdu matoucí, ale je třeba si uvědomit, že jediný důvod, proč Merkur znovu vytahuje staré energie, je ten, že stále existují lekce, které si z toho můžeme odnést, a nebo že jsme stále ještě nedořešili určité záležitosti, nedoléčili si nějaké zranění, nepustili se něčeho úplně a nedokončili cyklus.

Někdy je nejsnazší způsob, jak zvládnout období retrogrády Merkuru, jednoduché heslo "co má být, to bude" a důvěřovat, že toto působení Merkuru je formou Božího zásahu a že každá událost, která buď něco rozbije nebo naopak regeneruje, je pro naše nejvyšší dobro a je součástí vyššího plánu.

Od běžných kamarádství až po intimní vztahy můžeme být svědky toho, jak slabá nebo naopak silná naše vzájemná spojení opravdu jsou. Jedna z věcí, které Merkur opravdu nemá rád, je cokoliv (nebo kdokoliv) nejistého, a tak mějte důvěru, že ať už zapůsobí jakkoli, aby vám nějakou jistotu dal, bude to z velmi dobrého důvodu.

Pokud se v tomto období něco rozpadne, nemusí to být nadlouho, neboť 25. září nastane novoluní ve znamení Vah, a protože novoluní jsou vždy o nových začátcích, můžeme zjistit, že Merkur i Váhy nám touto cestou nabízejí druhou šanci. Pokud je to právě to, co si přejeme, je důležité dopřát si čas na to, abychom plně zpracovali, co se stalo, a porozuměli tomu, proč - abychom mohli vše udělat příště jinak a učinili nezbytné změny proto, abychom do budoucna předešli podobným problémům (zejména v tom, jak komunikujeme). V období novoluní bude Merkur ve znamení Panny, což nám přinese zcela nové energie. V této fázi můžeme prožívat dokonalost našich spojení, neboť Panna má extrémně vysoké standardy, a pokud se tedy rozhodneme zkusit to s nějakým vztahem znovu, měli bychom si dávat pozor na to, abychom si vše neztěžovali tendencí pořád něco/někoho kritizovat.

Mnozí lidé by si přáli, aby mohli během retrogrády Merkuru jednoduše zalézt a uložit se ke spánku, nebo nalezli únikovou cestu, neboť je téměř jisté, že se objeví nějaké turbulence. Pravdou však je, že jsme-li dobře uzemnění, žijeme-li přítomností a jsme si vědomi toho, že nás může zastihnout něco nečekaného, budeme toto období vnímat jako důležitou poznávací lekci, která nám nakonec přinese přesně to, co potřebujeme, abychom svůj život přeorganizovali a abychom pozměnili směr, kterým míříme, a připravili se tak na vše, co nám budoucnost přináší.

Přestože to tak téměř nikdy nevypadá, retrográdní fáze Merkuru je vždy skrytým požehnáním a zasahuje do našich životů pouze tehdy, když v našem životě není něco v pořádku. Slouží nám jako připomínka toho, že pokud nejsme my sami ochotni utvářet svůj život, Merkur to udělá za nás. 


- Alex Myles

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/photo?fbid=392873676372807&set=a.343032224690286
překlad: Magda Techetová