neděle 25. října 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 26.10. do 1.11. 2020

Milí přátelé,

i v tomto týdnu nám naši andělé radí, abychom se drželi stranou a nezapojovali se do zbytečných a zanícených diskuzí, které nikam nevedou a nic neřeší a které pouze vysávají energii všem zúčastněným. Pokud máme potřebu či vedení se k něčemu přece jen vyjádřit, učiňme tak až poté, co se zakotvíme ve svém vlastním středu, ze kterého nás nic nevyvede a kde si udržíme svůj vnitřní klid a stabilitu bez ohledu na možné negativní reakce, kterých je nyní všude požehnaně bez ohledu na témata. Lidé jsou nyní velmi podráždění, napjatí, nedůtkliví a emotivní, což je samozřejmě pochopitelné vzhledem k dění u nás i ve světě (a ne jen v souvislosti s koronavirovou situací). Začínají se objevovat nejrůznější problematické situace, které málokoho nechají klidným, neboť se úzce dotýkají lidské svobody, práv a životních hodnot. Obdobně založené situace zažíváme mnozí také v osobním životě. Je jasné, že v nás tyto záležitosti vyvolávají lidské emoce a že cítíme nutkání reagovat. Než se však do čehokoli pustíme, radí nám naši andělé, abychom se nejprve zklidnili, soustředili se do svého nitra a položili si otázku: „Čím mohu této situaci nejlépe pomoci?“ Možná zjistíme, že se vůbec nemusíme zapojovat do diskuze, ale že dané situaci více pomůže naše modlitba. Nebo naopak dostaneme vedení využít svého daru slova, abychom druhé inspirovali jiným úhlem pohledu nebo se zastali někoho utlačovaného. Vždy záleží na dané situaci. Nejprve se ale zeptejme svého vnitřního vedení, zda to, co se chystáme udělat, opravdu někomu/něčemu pomůže. Pokud ano, následujme své vedení. Pokud ne, najděme si lepší způsob. Všichni jsme sem přišli právě v této době, abychom ve všech těchto situacích napomohli ke zlepšení či k vyřešení v rámci svých schopností a možností. Nemusí to přitom být žádné velkolepé činy – už to, že my sami neubližujeme jiným a že šíříme lásku a úctu, je pro svět velká pomoc.

Momentálně nám stále probíhá retrográdní fáze Marsu a Merkuru (i dalších planet), a tak se cítíme být omezováni a utlačováni, přijde nám, jako by nic nešlo tak, jak má, a dochází také k nedorozuměním, špatným pochopením vyřčených slov a mnohým dalším komunikačním problémům. Vynasnažme se, ať je naše vyjadřování co nejláskyplnější a nejčistší. Svou komunikaci (krční čakru) můžeme pozitivně podpořit nošením přívěsků z modrých kamenů (zejména chalcedonu – kamene řečníků, či tyrkysu) a křišťálu, který je univerzální, nebo také světle modrým oblečením. Světle modré svíce pročistí energii i v našem prostoru. Také meditační a relaxační skladby pro čištění krční čakry nám s tím pomohou (na YouTube je mnoho takových skladeb – můžete najít i anglicky pod heslem „Throat Chakra Music“).

Aby toho nebylo málo, čeká nás úplněk ve znamení Býka, který přinese či zesílí další energie odporu a vzpoury a nahraje negativnímu myšlení. Jedná se o tzv. "modrý úplněk", tedy druhý úplněk v jednom měsíci (první byl 1.10.), a má tedy o to větší sílu. Tento úplněk nastane 31.října, současně s tradičním svátkem Všech Svatých a keltským svátkem Samhainem. Tyto svátky slavíme v období, kdy se hranice mezi naším a duchovním světem ztenčuje a snáze se tak spojujeme se svými předky. Vzdejme jim úctu a vzpomeňme si na jejich životy. Uvědomme si, co je v životě skutečně důležité. Pokud nám chtějí předat nějakou radu, např. ve formě myšlenky, vize, vzpomínky či pocitu, vezměme si ji k srdci a poděkujme za ni. 

Datum 1.11. s sebou nese numerologické poselství o síle našich myšlenek a o tom, jak velký vliv může mít na naši realitu naše myšlení a způsob vnímání. 

Přestože je toto období velmi intenzivní a náročné, vždy můžeme najít klid hluboko uvnitř sebe samých, kde sídlí naše duše, která ví, že vše je tak, jak má být, a která také ví, kudy nás vést, pokud jí to dovolíme. Věnujme se meditacím, kontemplacím a ztišení a pravidelně se očišťujme od nánosů energií, které chtě nechtě přijímáme. Dobrá péče o sebe nám umožní cítit se dobře, ale také nám dodá dostatek energie na to, abychom mohli pomáhat dalším – což je součást našeho poslání.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Karty Energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
 • Andělé hojnosti (Angels of Abundance Oracle Cards; Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšel Léčitel Hojnosti. V tradičním tarotu je to Královna Pentaklů – klidná, vnímavá, smyslná a praktická žena stojící nohama na zemi. Právě k tomuto postoji jsme nyní vedeni. Abychom stáli nohama na zemi a stavěli se k věcem klidně, se zdravým realismem a prakticky. Abychom neřešili věci, které řešit nemusíme, a soustředili se na fakta, podle kterých se můžeme zařídit. Znamená to vybírat si informace, které přijímáme a které můžeme nějakým způsobem prakticky využít; věnovat se činnostem, které jsou užitečné (ať už manuálním nebo duševním); trávit čas s těmi, kteří si ho váží; neřešit věci, se kterými nic moc nenaděláme, a zabývat se těmi, s nimiž pracovat můžeme. Tento klidný a praktický přístup bude prospěšný jak pro nás, tak i pro mnohé další – už tím, že jim budeme inspirací.
Není třeba se o nic strachovat, není třeba se za ničím honit. Tato karta představuje člověka, který je zdravě uzemněný a který našel jistotu a stabilitu sám v sobě (a tím ji pomáhá i utvářet).
Tato karta představuje také kreativitu, smysl pro krásu, dekorace a zkrášlování (se), a je tedy inspirací také pro tvořivé činnosti. Tvořivá činnost je skvělým způsobem, jak ukáznit svou mysl a soustředit ji na něco konstruktivního. Pokud jsme tedy zmítáni emocemi, najděme si nějakou činnost, na kterou se soustředíme a která naši mysl i naše emoce usměrní a efektivně využije.

Karet Energie jsme dostali kartu Akce. Jsou na ní vyobrazeni dva koně, kteří běží za sebou – první je bílý, druhý černý. Bílý kůň představuje naše nápady, myšlenky, vize a přání, černý kůň pak představuje aktivní kroky, které je třeba podniknout, aby naše duševní energie nabrala hmotnou podobu v realitě. Tato karta nám připomíná, že je v naší moci utvářet svou realitu. A to jak v tom dobrém smyslu, tak i v tom méně dobrém. Zabýváme-li se negativitou, často nevědomky děláme věci, jimiž v sobě tuto negativitu zpětně posilujeme. Přitahujeme hádky, ztráty, negativní zkušenosti a je nám čím dál hůř. Úplně stejně to však funguje i v opačném smyslu – pokud se naplníme pozitivitou, nebo alespoň míruplným přijetím věcí takových, jaké jsou, bude nám naše realita zrcadlit právě to, co v sobě přechováváme.
Zamysleme se tedy nad tím, kam uhání náš bílý kůň. Pokud se nám jeho směr a cíle líbí, následujme ho aktivními kroky. Pokud se nám daný směr nelíbí, zavčas ho změňme, aby se nám tento nepříznivý směr nezačal projevovat v realitě. Tato karta nám říká, že máme možnost ovlivnit, kam se ubíráme – a to jak jako jednotlivci, tak i jako společnost.

Z karet Andělů hojnosti jsme dostali kartu Záplava hojnosti. Ta nám říká, že vždy budeme mít všeho dostatek a že se máme naplnit vděčností, i kdybychom zatím neměli úplně všechno, co jsme si přáli. Energie vděčnosti je důležitá, chceme-li být šťastní a mít ve svém životě dostatek. Oproti tomu energie stížností a mentalita založená na nedostatku nám ke štěstí nepomůže, naopak nám ještě přitíží.
Tato karta značí velké zlepšení naší situace (zejména, co se týká materiální a finanční hojnosti, ale může se jednat i o hojnost lásky, času, energie, aj.) Důležité je, abychom byli všímaví a nepoutali se k jednomu jedinému řešení či výsledku. Nechme Vesmíru otevřené možnosti, jak nás podpořit, a on to udělá. Toto zlepšení může přijít také ve formě pobídky k nějakému činu, který máme udělat my sami – dostaneme nápad, myšlenku, vedení něco udělat, a tak je následujme, byť třeba nemusíme hned vidět souvislost s naší současnou situací. Nalaďme se na proud inspirace a vnitřního vedení, a vše se bude ubírat tím nejlepším možným směrem.


* * *

SHRNUTÍ

Tento týden vypadá velmi dobře, ale v našich očích se může jevit jinak – to záleží na způsobu vnímání, který si zvolíme, a na míře péče, kterou budeme sami sobě dopřávat (jak na duševní, tak na fyzické úrovni). Prostřednictvím těchto karet nám andělé říkají, že náš týden bude takový, jaký si ho uděláme. Navzdory mnoha intenzivním energetickým vlivům (planetárním, globálním, sociálním…) jsme to stále my, kdo určuje, jaké pro nás to či ono je, a jsme to my, kdo si volí své reakce. Přese všechno divoké dění v našem životě i světě můžeme prožít toto období zcela klidně, s nohama na zemi. Kontakt se Zemí jako takovou nám andělé velmi doporučují, ať už pro pročištění mysli nebo pro terapeutický účinek pobytu v přírodě. I kontakt s přírodninami – s kameny, podzimními plody, rostlinami a zvířaty nám může přinést blahodárnou úlevu a připomenout nám, jak krásná příroda je – navzdory její kruté stránce, jež přináší přírodní katastrofy aj. I náš život má obě stránky a zůstává krásný. To je třeba si uvědomit. Je to dar, kterého bychom si měli vážit a který není samozřejmý. Dobrá péče, ke které patří i nedělat si starosti a radovat se z každého dne, je projevem úcty k životu. A vážíme-li si svého života i všeho ostatního, co máme, budeme přirozeně napojeni na neustálý proud hojnosti a dostatku, který je vždy přístupný všem, jen na něj někdy zapomínáme a sami si ho nějakým způsobem blokujeme. Uvolněme se a nechme vše plynout. Bude-li třeba, abychom něco udělali my sami, dostaneme k tomu jasné vedení. Jsme-li zmítáni emocemi, dopřejme si důkladnou meditaci a zklidnění. Teprve s očištěným srdcem a jasnou myslí se můžeme dobře rozhodovat, co dál.

 
* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 18. října 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 19. do 25.10. 2020

Milí přátelé,

minulý týden nám přinesl spoustu frustrujících energií. Protože jsme velmi vnímaví a citliví, samozřejmě na nás působí kolektivní nálada i dění ve světě. Tento rok je nabitý spoustou nepříjemných událostí a okolností, s nimiž se musíme vyrovnávat, a je jasné, že když vedle toho všeho musíme řešit ještě své vlastní osobní záležitosti, zůstáváme vyčerpaní a často také negativističtí.
Naši andělé nám chtějí pomoci a radí nám, abychom se i nadále snažili co nejvíce soustředit na péči o sebe a na to, co je pro nás opravdu důležité. Abychom nemarnili svou energii a čas v zanícených diskuzích, nepouštěli se do zbytečných konfliktů, nezabývali se věcmi, které řešit nemusíme (a to ani ve svých vlastních myšlenkách) a vždy si dobře promysleli, zda opravdu chceme/musíme říct to, co máme na jazyku, a zda by nebylo lepší to nechat být.
Jsme pod vlivem retrográdních planet, mezi které patří i Mars, který v této fázi přináší útlum, zpoždění a frustraci, a nově také Merkur, jehož retrográdní fáze často vyvolává nedorozumění, vztahovačnost, podrážděnost a obtížnou domluvu. Je jasné, že je toho na nás moc. Abychom to všechno co nejlépe zvládli a abychom předešli zbytečným dalším problémům, radí nám naši andělé, abychom se měli rádi, abychom si odpustili, pokud jsme něco pokazili nebo nám něco nejde tak, jak bychom chtěli, a naučili se přijímat sami sebe i druhé takové, jací jsme - i v naší špatné náladě nebo nechuti. Čím větší mír budeme mít uzavřený sami se sebou, o to míruplnější budou také naše vztahy a tím snáze projdeme celým tímto náročným obdobím.  

- Magda


Pro tento týden jsem použila sadu Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleighho Valentinea.

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

První kartou pro tento týden je Eso Citů, které při míchání samo vylétlo z balíčku. Zvěstuje nám novou lásku, ať už partnerskou nebo jakoukoli jinou. Rovněž nám připomíná, že aby mohla láska (opět) proudit, musíme jí přestat blokovat cestu strachem, hněvem nebo jinými pocity, které v sobě možná pěstujeme místo lásky.
Láska má spoustu podob a čím více lásky chováme sami v sobě, tím více jí vyzařujeme, a tím více jí k sobě přitahujeme. Platí to i opačně - čím více strachu, hněvu nebo jiných emocí v sobě chováme, tím více je k sobě přitahujeme a zpětně je posilujeme. Nechť jsme tedy plní lásky, štěstí, pocitu hojnosti, štědrosti a zdraví, a toto všechno bude v našem životě růst a šířit se také mezi ostatní.
Opět je to připomínka našeho životního poslání - být majákem světla pro všechny, kdo se trápí ve tmě, místo abychom se stali jedněmi z nich a svým vlastním prostřednictvím ještě rozšiřovali strach a temnotu. Máme být jako svíce, která rozežíná další svíce, aniž by cokoli ztratila ze svého vlastního světla.
Nemusíme být přitom dokonale pozitivní a optimističtí, pokud na to nemáme sílu. Bohatě stačí, když budeme ochotni svou tíhu propustit a když budeme otevření pozitivní změně. Ona si sama najde cestu k nám. Nemusíme vědět, jak docílit toho, abychom se cítili lépe při všem tom dění - stačí, že si to budeme upřímně přát, a stane se tak.
Eso Citů nám radí, abychom otevřeli své srdce lásce. Všechno ostatní ji bude následovat.

Druhou kartou pro tento týden je Posel Myšlenek, který představuje buď osobu nebo situaci. Pokud se jedná o osobu, jedná se o někoho velmi racionálního, s podnětnými nápady, kdo je také komunikativní, ale kdo může postrádat empatii. Velmi často se jedná o někoho, kdo to možná myslí dobře, ale vyjadřuje se způsobem, který citlivé lidi zraňuje. Pokud se s někým takovým setkáme, pokusme se nebrat si jeho způsob jednání osobně a vzít si z toho, co říká, jen to, co je pro nás důležité (pokud tam něco takového je - např. konstruktivní kritika).
Dále tato karta symbolizuje bezcitné a přehnaně kritické jednání. V současné době se to týká zejména všudypřítomné kritiky a stížností naší společnosti, která má ve zvyku si ulevovat tím, že očerňuje jiné, přehazuje zodpovědnost tam či onam a poukazuje na všechno, co je špatně, místo aby se podílela na řešení. V tomto ohledu nám andělé radí, abychom se k tomuto obecnému naladění nepřidávali. Nenechme se stahovat dolů negativitou druhých. Nepřipojujme se do diskuzí založených na shazování, očerňování a stěžování si. Pokud je nějaká diskuze podnětná, obohacující a přínosná, je to v pořádku. Většina takovýchto debat však v současné době nikam nevede, nic neřeší, a v konečném důsledku jen vysává energii všem zúčastněným, což zvláště v tomto období opravdu nepotřebujeme.
Přijímejme pouze konstruktivní, užitečnou kritiku a veďme pouze smysluplné, obohacující diskuze. Všechno ostatní nechme být. Nebudeme-li na tyto divoké energie reagovat, přestaneme je k sobě přitahovat.

Ke třetí kartě se přidala ještě čtvrtá, obě se tedy doplňují.
Třetí kartou je Pětka Myšlenek, která nám dává varování před pomstychtivostí a egoistickým pocitem zadostiučinění, který nám ale nikdy nic dobrého nepřinese. Zlo nezaženeme ani nezměníme tím, že se sami staneme zlými - jen ho ještě podpoříme a rozšíříme svým prostřednictvím. Pamatujme, máme šířit světlo, ne další temnotu. Ať už nás cokoli zranilo nebo rozčílilo, nestaňme se dalšími zraňujícími. Tato karta poukazuje na náš pocit bezpráví, křivdy a ponížení, které bychom rádi oplatili, ale pokud se o to pokusíme, skončíme jen ještě více nešťastní. Pokud jsme utrpěli nějakou nespravedlnost, odevzdejme ji do rukou Nebesům a zákonu karmy. Soustřeďme se na vlastní uzdravení a na to, co můžeme udělat pro zlepšení své situace my sami.

Čtvrtá karta, která vyšla společně s třetí, je karta s názvem Vidět jasně. Říká nám, že bychom se na celou situaci měli podívat z úplně jiného úhlu pohledu. Mimo jiné nám tím říká, že svou situaci vidíme zkresleně, zaujatě a omezeně - a proto se cítíme tak zle. Podívejme se na tutéž záležitost úplně jinak a pozorně sledujme své pocity. Co kdybychom se jí prostě pustili a nechali ji být? Možná se ozve ego s tím, že to přece nejde, to přece nesmíme nechat jen tak... ale neuleví se přitom našemu srdci, které touží po klidu a harmonii? Je nám cennější náš vnitřní mír nebo potřeba neustále všem dokazovat svou pravdu a pouštět se do boje s ostatními? Nebude pro nás přínosnější, když se místo všeho, co je špatně, soustředíme na to, co je dobře? (a za co můžeme každý den děkovat?)

Obě tyto karty nám společně říkají, že EXISTUJE LEPŠÍ CESTA. Existuje lepší způsob myšlení, vnímání i jednání. Existuje lepší přístup i postoj. Než se necháme strhnout současnými energiemi, soustřeďme se do svého nitra a nalaďme se na něj. Hluboko uvnitř nás je spousta lásky, míru i klidného vědomí, a jediné, co potřebujeme udělat, je uvědomit si je - a postavit je na první místo. Může to být obtížné, neboť kolektivní energie je nyní velice silná a snadno nás unáší s sebou, když si nejsme vědomi jejího vlivu, avšak přece jsme to stále my, kdo rozhoduje o tom, kam naše energie poputuje. Rozhodneme-li se nepřipojit k této energii svou vlastní a začít místo toho vyzařovat jinou a hezčí, brzy uvidíme, jak velký vliv může mít naše vlastní působení na nás i na naše okolí - ať blízké či širší.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, kdy se budeme potýkat sami se sebou a s intenzitou některých svých emocí. Možná se také setkáme s někým, kdo bude prožívat takovýto boj, a máme s ním proto soucítit, místo abychom se nechali vyprovokovat k nějakému konfliktu či předsudkům. To nejlepší, co můžeme pro sebe i pro druhé v tomto týdnu udělat, je soustředit se sami do sebe, do svého nitra, a napojit se na lásku, mír a klid, které se v něm nacházejí. Očistěme se od toho, co jsme doposud pochytali (očistnou koupelí, nošením krystalů, vypsáním svých pocitů a myšlenek na papír - a jeho případným spálením, vysportováním, poslechem relaxační hudby, aj.) a začněme vyzařovat novou, čistou energii. Pokud se necháme strhnout k nikam nevedoucím diskuzím nebo budeme reagovat na výzvy ke konfliktům ze strany druhým, jen zbytečně ztratíme čas a energii. Věnujme se raději tomu, co je opravdu důležité. Místo toho, co nefunguje, se zaměřme na to, co funguje. Místo toho, co nemůžeme ovlivnit, se zaměřme na to, co ovlivnit můžeme, a pusťme se do toho. Místo lidí, kteří nás nemají rádi, se zaměřme na ty, kteří nás rádi mají, a věnujme se jim. Místo dosavadního negativního náhledu na určité věci se zkusme na všechno podívat jinak. Hlavním poselstvím pro tento týden je, že vždy existuje lepší cesta, a kdo je ochoten ji vidět a vydat se po ní, tomu se nyní otevírá.
Přeji mnoho vytrvalosti i síly nám všem.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

středa 14. října 2020

Jak rozpoznat depresi a jak pomoci těm, kdo jí trpí

Cítit se čas od času špatně je normální. Pokud však tyto pocity přetrvávají déle než 2 týdny a začínají vážně zasahovat do vašeho života, může se jednat o příznak deprese. 

Deprese se rozvíjí nenápadně a pozvolna. Člověk trpící depresí si často vůbec neuvědomuje či nepřiznává, že se necítí nebo nechová obvyklým způsobem. 

Jako první jsou to většinou partner/ka, člen rodiny nebo pečovatel, kdo si uvědomí, že s jejich blízkým něco není v pořádku a že je třeba vyhledat pomoc.

* * *

Po mnoho let byla psychická onemocnění jako úzkost či deprese tabuizována a otevřeně se o nich nemluvilo. Když si někdo zlomí ruku, postup je jednoduchý - běž na rentgen, podstup léčbu a potom rehabilitaci. Na rozdíl od fyzických zranění jsou však duševní zranění nenápadná a často také nevědomě skrývaná. Příznaky a projevy duševních onemocnění mohou být dlouho ignorovány a nepovšimnuty. Někdy bývají přisuzovány například danému životnímu období, stresujícím událostem, hormonálním změnám či povaze osobnosti. Je velmi časté, že se lidé o psychických onemocněních nebaví ani s nejbližšími lidmi. Negativní názory a stigma spojené s mentálním zdravím vznikají často v důsledku špatného porozumění, kulturních přesvědčení, miskonceptů a/nebo nedostatku znalostí o duševních onemocněních a s nimi spojených projevech.

Deprese je nemoc, nikoliv lenost, nedostatek vůle nebo slabošství. Je to nemoc, která vede k vážnému životnímu utrpení. 

Zasahuje jak toho, kdo jí onemocněl, tak i celou jeho rodinu. Vede k pocitům ztráty smyslu života. Naštěstí se dá léčit. A moderní doba přinesla velmi účinné možnosti léčby. Mnoho lidí trpících depresí však nehledá pomoc. To může být proto, že si ani neuvědomují, že mají depresi, nebo to vědí, ale stydí se to přiznat, a doufají, že depresi nějak překonají sami. Nebo nevěří, že existuje účinná léčba a nutí se překonat depresi silou vůle, což není možné. Bojí se přiznat depresi, protože mají pocit, že je to stejné jako přiznat slabost nebo selhání. Informací je zřejmě ještě stále málo. Je třeba zdůraznit, že nepřiznat depresi a neléčit ji je podobně nerozumné jako nepřiznat cukrovku, žaludeční vředy nebo poruchu štítné žlázy. Zanedbaná deprese devastuje jak postiženého člověka, tak celou jeho rodinu a léčí se hůře, než když člověk přijde včas. Neléčená deprese může skončit sebevraždou.

* * *

NEJČASTĚJŠÍ ZNAKY DEPRESE

Deprese má mnoho možných symptomů. Tyto symptomy mohou být složité a mohou se u různých lidí velmi lišit. Mohou trvat týdny i měsíce a narušovat váš rodinný, pracovní i společenský život. Následující seznam příznaků deprese obsahuje nejčastější z nich, žádný člověk trpící depresí však nemá všechny. Jak již bylo řečeno, u každého člověka se mohou projevy deprese velmi lišit.

PSYCHICKÉ SYMPTOMY

 • člověk ztrácí zájem o věci, které ho dříve těšily, nebo není schopen si je užívat
 • cítí se špatně, bezmocně a beznadějně
 • má nízkou sebedůvěru a sebevědomí
 • je velmi plačtivý
 • jedná na základě pocitu viny
 • je podrážděný a nedokáže být tolerantní k druhým
 • nemá žádný zájem ani motivaci
 • má problémy s rozhodováním
 • má problém se soustředit i na ty nejobyčejnější věci, jako je sledování televize nebo čtení článků
 • necítí v životě žádné potěšení
 • bojuje s častou úzkostí a starostmi
 • může přemýšlet o sebevraždě nebo sebepoškozování

FYZICKÉ SYMPTOMY

 • má pomalejší vyjadřování i pohyby nebo je naopak neklidnější než obvykle
 • je často velmi unavený a chybí mu energie
 • nemá chuť k jídlu nebo se naopak přejídá
 • má zažívací obtíže (s trávením či vylučováním)
 • spí abnormálně často nebo se mu naopak nedaří spát skoro vůbec
 • trpí nevysvětlitelnými bolestmi
 • ztrácí chuť k milování
 • u žen může být narušen menstruační cyklus

SOCIÁLNÍ SYMPTOMY
 • vyhýbání se kontaktu s přáteli a společenským událostem
 • zanedbávání svých obvyklých zálib a koníčků
 • problémy v rodinném, pracovním či společenském životě
* * *
 
ÚROVNĚ DEPRESE
Deprese nastupuje pozvolna a nenápadně, a tak může být obtížné si vůbec všimnout, že něco není, jak má být. Mnozí lidé se snaží se svými symptomy vyrovnat, aniž by si uvědomili, že jim není dobře. Často na tuto skutečnost musí poukázat blízký přátel nebo člen rodiny, aby si dotyčný uvědomil, že má nějaký problém. 

Lékaři rozlišují depresi podle závažnosti:
 1. lehká deprese - má menší dopad na váš každodenní život
 2. středně těžká deprese - má závažný dopad na váš každodenní život
 3. těžká deprese - téměř zcela vám znemožňuje žít svůj život; někteří lidé s těžkou depresí mívají také psychotické projevy (halucinace, silné přesvědčení o něčem, co není pravda, aj.)
* * *
 
DEPRESE VS. ŽAL
Mezi depresí a žalem může být obtížné najít rozdíl. Mají mnoho společných znaků, ale přitom se v některých věcech zásadně liší.  
Žal je zcela normální reakce na prožitou ztrátu, zatímco deprese je onemocnění. 
U lidí, kteří truchlí, pocity smutku a ztráty přicházejí a odcházejí. Jsou však stále schopni těšit se z hezkých věcí a těšit se na budoucnost.
Oproti tomu lidé trpící depresí cítí smutek trvale. Těžko se z něčeho radují a nedokážou vidět na budoucnosti nic pozitivního. 

* * *
 
DALŠÍ TYPY DEPRESE
Existují také specifické typy deprese a podmínky, za kterých se deprese může objevit jako jeden ze syptomů. Spadá sem:
 • poporodní deprese - některé matky, otcové či partneři prožívají depresi poté, co se stanou rodiči; toto je známo jako poporodní deprese a léčí se obdobně jako klasická deprese, za pomoci terapie, rozhovorů a antidepresiv
 • bipolární porucha - známá také jako maniodeprese, je onemocnění, při němž člověk prožívá jak depresivní stavy, tak i naprostý opak (mánii); příznaky deprese jsou zde podobné jako u klinické deprese, ale stavy mánie mohou vést k sebedestruktivnímu chování - například ke gamblingu, nevázanému sexu, impulzivnímu utrácení, apod. 
 • sezónní afektivní porucha - známá většinou jako zimní deprese, je deprese spojená s konkrétním obdobím v roce (nejčastěji se zimou)
 • deprese u seniorů - u starších osob se mohou vyskytovat také další příznaky deprese:
  - prázdná lednice a spíž (což svědčí o nedostatečné výživě)

  - zanedbávání vzhledu

  - zanedbávání hygieny

  - téměř žádná radost z návštěv 
* * *

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FAKTA, KTERÁ JE TŘEBA ZDŮRAZNIT:
 • deprese je nemoc
 • je to VELMI ČASTÁ nemoc
 • deprese neznamená, že je člověk "nenormální" nebo "blázen", ani to není známka osobní slabosti
 • léčba pomáhá naprosté většině postižených zbavit se příznaků
 • bez léčby mohou příznaky deprese trvat i léta
 • nejvíce kompetentní pro léčbu deprese je odborník na duševní zdraví - psycholog/psychiatr
 • nejdůležitější pro léčbu a předcházení depresi je užívání léků
 • významnou roli může sehrát i psychoterapie, která naučí člověka porozumět sám sobě, i tomu, co se v depresi děje, a zvýší odolnost vůči stresorům
 • postiženému může velmi pomoci laskavé a trpělivé přijetí od rodiny a přátel
* * *

JAK POMOCI LIDEM, KTEŘÍ TRPÍ DEPRESÍ

 • Staňte se pro svého blízkého citovou oporou a bezpečným zázemím, kde se může cítit milovaný, ceněný a přijímaný i se svou nemocí.
  Člověk v depresi potřebuje obzvláště velkou citovou podporu. Citová podpora znamená laskavost, trpělivost a porozumění. Člověk s depresí potřebuje cítit, že ho přijímáme, i když je nemocný. Dávejte mu najevo, že vám na něm záleží a že jste tu pro něj. U lidí s depresí je velmi důležité, aby věděli, že v tom nejsou sami. Přijímejte je i s nemocí takové, jací jsou, a nesuďte je. Poskytněte jim bezpečné zázemí, povzbuzujte je v trpělivosti a snažte se o citlivé zacházení a bedlivé naslouchání. Při katastrofických scénářích, které je někdy přepadají, je třeba poukázat na to, co je reálné. Důležité je posilovat naději na vyléčení, i když člověk s depresí tomu často nevěří. Naštěstí je to pravda - deprese je dobře léčitelné onemocnění. Staňte se pro svého blízkého zdrojem pozitivity, spojení a podpory a posilujte své vzájemné spojení.

 • Zůstávejte spolu v kontaktu prostřednictvím zpráv, telefonátů nebo osobních schůzek.
  Lidé trpící depresí mohou být velmi osamělí a izolovaní a může pro ně být těžké opustit svůj dům. I tak jim velmi pomůže vědomí, že s nimi někdo zůstává a že existuje někdo, komu na nich záleží.

 • Vyhněte se přehnanému soucitu a litování - depresivní člověk se pak cítí ještě hůř.
  Lidé s depresí potřebují společnost, ale přehnaná péče někdy může zhoršit jejich pocity viny a selhání. Pomoc musí být dávkována v rozumné míře. Pokud jde o běžné denní činnosti, jako je úklid, mytí nádobí, žehlení - zvažte, co je v jejich silách. Nenuťte je násilím, aby tyto činnosti vykonávali. Spíše zkuste zpočátku dělat společně malé úkoly a postupně, jak se bude jejich stav zlepšovat, nechávat více na nich. 

 • Jemně je pobídněte, aby si dokázali SAMI pomoci - například tím, že zůstanou fyzicky aktivní, budou se starat o svou výživu a věnovat se příjemným věcem.

 • Vyhledejte informace o pomoci a službách, které jsou jim k dispozici, jako například psychoterapie nebo podpůrné skupiny pro lidi trpící depresí ve vašem okolí, a nabídněte jim je.
  Podpořte rozhodnutí nemocného navštívit psychologa nebo psychiatra a zahájit léčbu. Čím dříve bude léčba zahájena, tím bude úspěšnější a kratší. Léčba "zanedbané" deprese obvykle trvá delší dobu. Během celé léčby ho podporujte, aby vytrval, dokud příznaky neustoupí, což může trvat několik týdnů i měsíců. Podporujte ho v léčbě a užívání léků i poté, co příznaky nemoci úplně ustoupily. Je totiž třeba zabránit návratu deprese.

 • K ničemu je nenuťte, ale trpělivě zvěte.
  Sami také zvažte, zda toho není na něj moc. Má příliš málo energie. Pozvěte ho na procházku, krátký výlet, do kina nebo na jiné aktivity, o kterých víte, že je má rád. Neurážejte se, pokud vás odmítne, a zkuste to znovu. Podporujte ho v účasti na těch aktivitách, které mu přinášely radost nebo alespoň úlevu. Mohou to být koníčky, sportovní aktivity, kulturní nebo církevní zážitky. Dbejte však na to, aby jich nebylo příliš mnoho.

 • Rady typu "Pojď se radši projít" nebo "Podívej se na to dobré" nefungují a nepomáhají.
  Člověk trpící depresí se bude cítit ještě hůř, protože NENÍ SCHOPEN "vidět to dobré" nebo "hodit to za hlavu". Deprese je NEMOC a ten, kdo jí trpí, nemá stejné duševní schopnosti jako ostatní - tak jako člověk se zlomenou nohou nemůže jednoduše ignorovat zlomeninu a rozběhnout se. Projevte mu místo toho svou důvěru v něj. Řekněte mu: "Já ti věřím. Mám tě rád/a. Záleží mi na tobě. Jsem tu, abych ti pomohl/a. Vím, že jsi silný/á a že to zvládneš."
  A myslete to upřímně!

 • Nebuďte mudrci a neraďte jim.
  Neříkejte jim, ať jdou k lékaři, ať jedí jiné potraviny, apod. Neříkejte jim, co by měli nebo neměli dělat. Místo toho se svého blízkého zeptejte, zda už pro řešení svého problému něco zkusil, co mu pomáhá, a jestli už vyzkoušel to či tamto. Nabídněte mu své nápady či informace, ale nechte na něm, zda je využije či nikoli.

 • Pochopte, že deprese je nemoc, nikoliv lenost, neochota nebo útěk od práce či nepříjemností.
  Ten, kdo jí trpí, si to nijak nezavinil. Léčba ho může deprese zbavit, ale potřebuje také vaši pomoc, přijetí, ohledy a trpělivost. Víme, že i pro rodinu je velmi těžké, když některý z jejích členů onemocní depresí. Často je hledán viník v nemocném nebo v některém jiném členu rodiny. To je však velký omyl. Za depresi nikdo z vás doopravdy nemůže. Podpora rodiny však může léčbu deprese usnadnit a zkrátit.

 • Nezlehčujte stav nemocného a neobviňujte ho.
  Neříkejte mu, že je líný nebo že se dost nesnaží. Neobviňujte ho ze schválnosti a neříkejte mu, že je blázen, apod. Není to pravda a zle mu křivdíte. Navíc takové odsudky zhoršují jeho depresi. Je nutné vyhnout se kritizování, mentorování, napomínání, nucení k tomu, aby se "více snažil", "projevil více vůle", "nebyl tak líný", apod. Takové naléhání mu vysloveně škodí, protože vede k sebevýčitkám, kterých už má tak nadmíru. Člověk v depresi líný není - jeho vůle je postižena nemocí. Sám to nedokáže překonat, i kdyby velmi chtěl. Za to, že prožívá depresi, se velmi stydí. Výčitky a mentorování jeho stav zhoršují. I bez nich si stále něco vyčítá a neustále se sám kritizuje. Je třeba mu pomoci, aby depresi přijal jako nemoc, kterou je třeba léčit. Pro blízké je důležité, aby neznevažovali pocity nemocného, nepochybovali o tom, že prožívá to, co sděluje, nepřesvědčovali ho, že to tak není. Naopak, snažte se mu pomoci dělat věci, na které nestačí sám.

 • Nedávejte si vinu za jejich stavy a neberte si je osobně.
  Deprese je nemoc a oni ani my za ni nemůžeme. Není to ničí vina. Je to zkrátka fakt, se kterým je třeba se vypořádat. Ať říkají cokoli nebo se chovají jakýmkoli způsobem, není to záměrné. Ovládá je nemoc a oni sami s tím velmi bojují. Tito lidé nedokážou cítit pozitivní pocity. Někdy nejsou schopni porozumění, ocenění, víry ani přijetí naší podpory. Nenechte se tím odradit. Nemohou za to. Není to schválně. A není to osobní. Nevztahujte si jejich chování nebo slova na sebe, nechte to být. Neposilujte jejich špatné pocity ze sebe samých svými reakcemi. Oni sami si vše vyčítají až dost.

 • Neberte si osobně, když s vámi nechtějí být.
  Člověk trpící depresí je přetížený a nechce tím vším zatěžovat ještě vás. Cítí se hrozně, a to poslední, co chce, je přenést svůj smutek a jiné mizerné pocity na někoho blízkého. Proto se uzavírá a někdy i přeruší kontakt. Buďte tedy laskaví a řekněte mu prostě: "Jsem tu pro tebe, až budeš chtít."
 • Dobře se starejte také o sebe.
  Vztah s člověkem trpícím depresí je velmi náročný, a tak je důležité nezapomínat také na péči o sebe samé. Není naší zodpovědností ani kompetencí "napravit" jeho situaci nebo uzdravit jeho nemoc. Naším úkolem je být mu oporou, ne řešitelem. Zeptejte se ho: "Řekni mi, co pro tebe můžu udělat."

 • Nepodceňujte poznámky o sebevraždě.
  V případě, že se takové poznámky objeví, nenechávejte ho samotného a vyhledejte lékaře.

 • V depresi nemohou pomoci léčitelé, akupunktura, homeopatie ani jiné alternativní praktiky, a to zvláště tehdy, pokud takový léčitel požaduje ukončení řádné terapie nebo vysazení antidepresivní medikace. To může vést k výraznému a závažnému zhoršení stavu. (Jako podpůrné metody k řádné léčbě však mohou být vhodné.)

 • Buďte velmi trpěliví a nevzdávejte to.

Chování, kterým může okolí pomoci člověku s depresí, zahrnuje trpělivost, laskavost, ohledy a vcítění se do jeho stavu. Člověk, který nikdy sám depresí netrpěl, nemůže nikdy plně pochopit, co všechno deprese působí. Každá pomoc a vstřícný krok k nemocnému však může mít na jeho léčbu velmi významný vliv!

* * *

zdroje: kniha Deprese a jak ji zvládat; Prof. MUDr. Ján Praško, CSc., Hana Prašková, Jana Prašková
články:
https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/signs-someone-is-depressed/
https://www.nhs.uk/conditions/clinical-depression/symptoms/
https://www.youtube.com/watch?v=0Yr4hyFSJPk
https://www.youtube.com/watch?v=k5PRxE4yJpw

 překlad + zpracování: Magda Techetová