pondělí 22. dubna 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 22. do 28.4. 2024

Milí přátelé, 

v úterý 23.dubna nastává úplněk ve znamení Štíra. Úplněk je tradičně časem, kdy vrcholí všelijaké naše emočné vypjaté situace a vlivem Pluta může přinést také všelijaké boje o moc, do kterých se nemáme nechat vtahovat. Jsme vyzýváni ke zdravé sebekontrole a k soustředění se do svého vlastního nitra. Když si vybudujeme stabilitu uvnitř sebe samých, nenecháme se pak rozhodit kdejakým podnětem z okolí. Pokud jsme se ocitli v problematické situaci, pomůže nám vnitřní vyrovnanost nereagovat zbytečně vyhroceně, ale nalézt přijatelný kompromis nebo neutrální výsledek namísto konfliktů. Zdravá sebekázeň nám pomůže nejen v mezilidských vztazích, ale také ke zlepšení svého životního stylu, zdraví a třeba i v hospodaření s financemi. Je to čas, kdy máme zůstat zdravě zakotvení sami v sobě, aby i naše rozhodnutí a jednání vycházela z pozice stability a rovnováhy.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Andělé a předkové (Kyle Gray)
 • Posvátný cestovatel (Sacred Traveler; Denise Linn)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Šestka Hojnosti. Ta přímo navazuje na Pětku Hojnosti z minulého týdne - ta vypovídala o nějaké formě strádání, kterou jsme prožívali, ale která byla pouze dočasná (i pokud stále trvá, můžeme očekávat, že opět pomine). Šestka Hojnosti je pro nás poselstvím, že se nám dostává velké pomoci v nejrůznějších podobách a máme jim být otevřeni. Máme si říct o pomoc, pokud potřebujeme, a s vděčností ji přijmout. Podobu této pomoci bychom však neměli určovat nebo očekávat nějakou konkrétní formu. Jednoduše buďme otevřeni všemu dobrému, a ono si to k nám najde cestu, nebudeme-li to (podvědomě) od sebe odhánět nedůvěrou a pesimismem, či pocity nezasloužení si.
Tato karta představuje opětovnou rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. Pokud jsme něco ztratili, můžeme nyní něco nalézt. Pokud jsme ze sebe vydávali mnoho energie, je tato karta vedením k tomu, abychom ji opět načerpali. Máme si dopřát péči, kterou potřebujeme, a přijímat dary, jichž se nám dostává, s vědomím, že si je zasloužíme.
Prožíváme-li naopak nyní dostatek a hojnost, může se nám dostat příležitosti se o ni podělit s méně šťastnými.

Ze sady Andělé a předkové nám vyšla karta Strážce Země, která také vypovídá o dostatku, péči, výživě, fyzickém zdraví a dalších aspektech, které patří k elementu Země. Doplňuje poselství předchozí karty a vede nás k posílení své rovnováhy a stability. Máme se tzv. "uzemnit", tedy nenechat sebou zmítat vnějšími okolnostmi a nereagovat neustále na všechny možné podněty z okolí. Ne všechno potřebuje naši reakci. Nenechávejme se zbytečně rozhodit vším, co se zrovna objeví. Soustřeďme se do svého vlastního středu, zklidněme se a snažme se pravidelně tuto svou vnitřní stabilitu posilovat (ideální jsou k tomu meditace). Propusťme ze sebe tíhu, kterou nemusíme nosit, a vědomě hospodařme se svou energií tak, že o ní budeme vědomě rozhodovat.
Pokud stojíme před nějakým rozhodováním, je tato karta také poselstvím, že se nemáme rozhodovat impulzivně, na základě silných emocí. Nejprve je třeba "vychladnout" a vše si v sobě přebrat, abychom se dokázali rozhodnout v rovnováze mezi srdcem i rozumem.
Nakonec je to také poselství, abychom trávili více času v přírodě a obnovovali své spojení s ní. Přestože pobýváme hodně v budovách, mezi čtyřmi stěnami, stále zůstáváme součástí přírody a kontakt s ní nám pomáhá k regeneraci, uzdravení a doplnění sil. Takové stromy jsou pro nás krásnou ukázkou toho, že jsme-li kvalitně "zakořeněni", může na nás působit i sebevětší vítr, a my přesto zůstaneme stát v klidu na místě. Toto zakořenění si můžeme vytvořit budováním své vnitřní stability, sebedůvěry a vědomým rozhodováním o tom, kam svou energii pustíme a kam nikoliv; a kterou energii zvenčí do sebe přijmeme a kterou nikoliv.

Třetí kartou tohoto týdne ze sady Posvátný cestovatel je Udatná odvaha. I tato karta nás vede k sebejistotě a k důvěře, že všechno se vyřeší k tomu nejvyššímu dobru všech a že i my k tomu můžeme přispět tím, že budeme sebevědomě kráčet po cestě, která je pro nás ta pravá; že budeme věrni svým vlastním hodnotám a nenecháme si je podkopávat jinými lidmi nebo nepříznivými okolnostmi, které zkouší naši víru.
Všechny tři karty vypovídají o nové stabilitě, o pomoci, o jistotě a bezpečí (pocitech, které nám možná v poslední době velmi chyběly) a o pevné půdě pod našima nohama. Nebesa nám dávají najevo, že o všechny naše potřeby bylo, je a bude postaráno, že se nemáme nechat ovládat svým strachem a že místo stěžování si na možný nedostatek máme vědomě konat kroky, které nám pomohou z této situace ven - takovým krokem může být i požádání o pomoc.
Opět je to také vedení k vědomému nakládání s naší energií.
Vkládáme-li svou energii do stížností, nadávání na situace nebo osoby, a do samotného problému, pak svou energií posilujeme problém. Místo toho můžeme stejnou energii vynaložit na snahu o nalezení řešení, a i když třeba nevíme, co konkrétně udělat, zůstaneme-li zaměřeni na řešení místo problému, posílíme svou energií jeho nalezení. O své energii a jejím užití rozhodujeme sami, a jakmile se to naučíme, vzroste tím naše sebedůvěra i důvěra v Boží vedení. Karta Udatné odvahy je o tom, že si máme uvědomit svou moc a začít ji využívat k dobru svému i ostatních, místo abychom se stavěli do pozice obětí.

* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu se nám dostává podpory v mnoha různých formách, a tak buďme otevřeni a ochotni ji přijmout a nebát se o ni požádat. Soustřeďme se na svou vlastní stabilitu a duševní i fyzickou rovnováhu. Pobývejme v přírodě a dovolme si přijmout její léčivou sílu. Nenechme se rozčilovat okolím a jeho děním, protože nás vnitřní zmatek nebo emoční rozpolcenost nikomu a ničemu nepomůže. Oproti tomu naše obnova, ustálení a dobré zdraví poslouží dobře jak nám, tak i jiným lidem nebo záležitostem, kterým se díky své vlastní stabilitě budeme moci věnovat a využívat svou energii k posilování dobra. Nebesa nám nyní připomínají, že nejsme bezmocně vydáni napospas okolnostem, ale že do velké míry sami ovlivňujeme svou realitu tím, co se rozhodujeme posilovat svou energií. Máme se stát těmi tvůrci, kterými jsme se narodili a kterými máme opravdu být.


* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 14. dubna 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 15. do 21.4. 2024

Milí přátelé,

po uplynulém novoluní a slunečním zatmění, které nás mělo povzbudit k vlastní transformaci a k přehodnocení priorit, se opět nacházíme v energii dorůstajícího Měsíce, který posiluje všechno, co nosíme ve své mysli či ve svém srdci. Jsme-li frustrováni některými okolnostmi v našem osobním životě nebo ve světě, je třeba navzdory této prozatímní skutečnosti udržovat ve svém nitru co největší mír, klid a lásku. Je to stejné, jako když máme k dispozici půdu, do které můžeme zasadit semínka - a je na nás, co v této půdě budeme živit; zda to bude láska, mír a hojnost, a nebo strach, konflikty a nedostatek. Každá nepříjemná situace je pro nás příležitostí procvičit si tuto svou dovednost - vědomě si zvolit naladění o vyšší energii navzdory tomu, že se nacházíme v situaci či okolnostech, které mají energii nízkou a pokoušejí se nás do ní vtáhnout. Naše vnitřní naladění může ve velké míře ovlivnit výsledek každé situace a zajistit co nejmíruplnější řešení a výsledek. Učiňme tedy nyní svou prioritou udržovat si klidné a spokojené vnitřní rozpoložení, jak je to půjde. Nikdo z nás není dokonalý a možná se nám to nebude dařit tak, jak bychom chtěli, avšak budeme-li se o to alespoň snažit, uděláme tím to nejlepší pro sebe i pro své okolí.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Vykládací karty archanděla Michaela (Doreen Virtue)
 • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Pětka Hojnosti. Tato karta značí období určitého strádání, ať už skutečného nebo zdánlivého, kdy si dojem strádání vytváříme sami svým myšlením. Přestože se tato karta týká především materiální a finanční oblasti, může vypovídat i o strádání citovém, energetickém nebo jiném. Tento pocit strádání anebo nějakou nepříznivou situaci zahrnující nedostatek v jakékoli formě můžeme pociťovat již déle. Změny, jimiž procházíme na osobní i kolektivní úrovni, obnášejí také propouštění starých přesvědčení, systémů či jiných věcí, které již nefungují nebo nám v životě zabírají místo, aby mohly uvolnit prostor něčemu novému - což však nemusíme na první pohled vidět a můžeme být zaskočeni náhlým chaosem.
Naši andělé nám proto připomínají, že takováto období jsou pouze dočasná a nemusíme se jich bát. Také nám připomínají, že nemusíme být na všechno sami a že si máme říkat o pomoc, ať už jiným lidem nebo andělům na Nebesích, kdykoli to potřebujeme.
Touto kartou jsme také vedeni k tomu, abychom si dali pozor na mentalitu nedostatku, stěžování si (tj. negativní afirmace) a pesimismus. Starosti, strachy a pesimistická očekávání nám v našich očích dělají danou situaci horší, než ve skutečnosti je. Naše mysl mívá tendenci všechno dramatizovat a vymýšlet si všelijaké tragédie, které by nás mohly potkat, protože si myslí, že tak budeme nejlépe na všechno připraveni - a že nám tím zajišťuje bezpečí. Jenže tím, že se permanentně udržujeme ve stresu, si žádné bezpečí nezajišťujeme a k řešení případných problémů nám to vůbec nepomůže - jen nás to obírá o energii. Naopak, zůstat co nejvíce v klidu nám napomůže k jasnému vnímání naší intuice, která by nám v případě nutnosti dala v pravý čas vědět, kdyby bylo třeba, abychom něco udělali. "Preventivní sebedestrukce" stresem nám pomůže možná tak k nemoci. 

Z Vykládacích karet archanděla Michaela nám vyšla krásná karta s názvem Příznivý výsledek. Ta nám říká, že všechno dopadne nejlépe, jak to jen bude možné a jak to bude nejlepší pro všechny zúčastněné. Abychom tomu nejlepšímu výsledku sami napomohli, je třeba ho podporovat svou energií - mentální, emoční, verbální i fyzickou. To znamená udržovat své naladění co nejvýše, v co největším klidu, míru, lásce a vděčnosti. I když se nám to třeba nebude dařit tak, jak bychom chtěli (což naznačuje karta výše), i to nejmenší, co uděláme se záměrem podpořit dobro, se počítá!
Obdobně můžeme situacím uškodit, budeme-li do nich vysílat svoje strachy, negativitu a dramatické vize. Své emoce a myšlenky bychom však neměli potlačovat - jsou normální a lidské. Je třeba jim poskytnout prostor např. vypsáním se do deníku, kreativní činností nebo rozhovorem s anděly či dobrým přítelem. Potřebujeme je vyjádřit a dostat ze sebe ven. Hlavní je, abychom se v nich neudržovali. Nejen, že bychom tím nepomáhali dané situaci, ale také bychom tím ubližovali sami sobě a svému duševnímu i fyzickému zdraví.
Archanděl Michael je bytost, která nám pomáhá překonávat náš strach, aby neměl kontrolu nad námi a naším životem. Požádejme ho tedy o pomoc, cítíme-li strach, a buďme ochotni se tohoto strachu také pustit. Mnohdy na něm podvědomě lpíme, protože si myslíme, že nás chrání. Mnohem více nám i naší situaci pomůže, když strach nahradíme nadějí a vírou.
Na kartě je také modlitba:
"Děkuji ti za nádherné vyústění této situace, které je dokonalé a spravedlivé pro všechny zúčastněné. Děkuji ti, archanděli Michaeli, že mi pomáháš věřit a důvěřovat."

Z Orákula víl nám vyšla karta Čistý záměr. Na kartě je víla splněných přání, která nám říká, že našim přáním je vždy požehnáno, pokud vycházejí upřímně ze srdce a nikoli z ega. Připomíná nám také, že každý člověk má svou svobodnou vůli a nemůžeme do ní nikomu zasahovat. Pokud tedy naše přání zahrnuje i jiné osoby, musíme to vzít v úvahu a počítat s tím, že svobodná vůle těchto osob má stejnou důležitost jako ta naše, a aby se naše přání mohlo naplnit, musí se to stát způsobem, který bude svobodnou vůli všech zúčastněných respektovat. Je-li to náš případ, může se plnění přání pozdržet, aby byl zajištěn férový výsledek pro všechny. Buďme tedy trpěliví a v případě nutnosti své záměry přehodnoťme nebo pozměňme.
Příhodným rituálem pro plnění přání se nám nabízí právě v tomto období, kdy budou odkvétat pampelišky. Pampelišku se semínky si podržíme u srdce, vložíme do ní své přání, a pak semínka rozfoukáme. Nezapomeňme za splněné přání předem poděkovat. Tak jako si semínka najdou své místo v zemině pro svůj nový život, i naše přání symbolicky dostanou prostor a sílu ke svému zrození a růstu.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu je pro nás hlavním poselstvím, abychom se nenechali odradit dočasným nepříznivým obdobím (v jakékoli oblasti) a udržovali si pevnou víru v to, že naše přání se nakonec splní tím nejlepším možným způsobem. Přestože jejich konečná podoba nemusí odpovídat přesně našim představám, můžeme si být jisti, že výsledek bude férový vůči všem, kterých se dané přání dotýká, a splní se tak, aby všem přinesl jen to nejlepší.
Dejme svým přáním prostor a nesnažme se je kontrolovat a dohlížet na jejich plnění - kontrola pramení ze strachu a energie strachu našim přáním škodí, ne-li je přímo ubíjí.
Ať už bude náš nový týden jakýkoliv, soustřeďme se na to, aby naše duševní i fyzická energie zůstávaly na té nejvyšší možné úrovni. Dopřejme si veškerou potřebou péči o duši i tělo, a důvěřujme Nebesům, že se o všechno postarají. Bude-li třeba, abychom sami něco udělali, dostaneme k tomu jasné vedení skrze svou intuici - a tu budeme nejlépe vnímat tehdy, udržíme-li si ve svém nitru mír a pokoj bez ohledu na okolní dění.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 7. dubna 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 8. do 14.4. 2024

Milí přátelé, 

v uplynulém týdnu jsme byli vedeni k propouštění zbytečné zátěže ze svého nitra i života, ať už se to týkalo zbytečných předmětů v domácnosti, emoční tíhy v podobě starých, nedoléčených ran či zbytečných starostí, toxických vztahů nebo zátěže v jakékoli jiné podobě. V tomto duchu budeme nadále pokračovat, neboť přílišná tíha, kterou na sebe vědomě či nevědomě bereme, má negativní vliv na naše zdraví - duševní i fyzické - které si potřebujeme udržovat jak pro své vlastní dobro, tak i pro dobro všech, kterým svou přítomností zde na Zemi pomáháme nebo chceme pomáhat.
Od 1. do 25. dubna zde máme vliv retrográdní fáze Merkuru, který je však v příznivé konstelaci s Venuší, planetou lásky. Můžeme cítit větší empatii vůči sobě i druhým, a využít ji tak pro léčení své i našich vztahů. Je to také příznivá energie pro usmiřování, vzájemné domluvy a pozitivní kompromisy. Merkur, coby planeta komunikace, ve své retrográdní fázi může přinášet různá nedorozumění, výpadky elektroniky, zpoždění apod. Máme-li však lásku jako prioritu, můžeme mnohým problémům předejít, nebo je alespoň zdárně vyřešit. Usmíření může znamenat i to, že dosáhneme svého vlastního vnitřního míru prostým přijetím situace, jaká je. Pokud máme s někým konflikt a dotyčný si ze své svobodné vůle nepřeje domluvu ani smíření, můžeme smíření dosáhnout sami v sobě - můžeme sami danou záležitost uzavřít a dát přednost vlastnímu vnitřnímu míru.
8. dubna nastane novoluní v Beranu a zároveň také úplné sluneční zatmění. Jeho energie přeje naší osobní transformaci - překonání starých vzorců, přesvědčení a návyků, a přijetí a osvojení nových. Povzbuzuje nás k pozitivním změnám a pomáhá nám dosáhnout zdravé rovnováhy v mnoha ohledech.
Toto zatmění je zároveň v přímém spojení s Chironem, což je planetka nesoucí energii "zraněného léčitele". Dává nám příležitost využít námi utržené rány a bolest k vlastnímu růstu, moudrosti a pomoci druhým; najít ve svých zraněních něco užitečného a proměnit to v dar. Tato energie se projevuje jak na naší osobní, tak i na kolektivní úrovni. Tím, že uzdravujeme sami sebe, pomáháme uzdravovat i svět.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Karty skryté moudrosti (Colette Baron-Reid)
 • Orákulum poslů světla (Lightworkers Oracle; Alana Fairchild)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *


Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Devítka Činu. Ta vypovídá o našich starých nebo i nových zraněních, kvůli kterým se máme na pozoru a dost možná nedůvěřujeme lidem ani Životu samotnému. Je v pořádku dopřát si čas na své léčení a také na emoce, které pociťujeme v souvislosti se svými ranami. Tato karta přesně odpovídá výše zmíněné energii planetky Chiron, která nás vede k vlastnímu léčení a zároveň k nalezení skrytých požehnání uvnitř našich bolestných zkušeností. Pomáhá nám, abychom nezahořkli a neuzavřeli se před světem, a místo toho dosáhli svého uzdravení a nové moudrosti.
Máme-li strach znovu se otevřít, požádejme Nebesa o pomoc a ochranu. Pomohou nám nalézt zdravou rovnováhu mezi adekvátní opatrností a otevřeností. Také nám pomohou s posílením vlastní intuice, která nás spolehlivě vede a dává nám na vědomí v pravý čas, je-li třeba si dát na něco či na někoho pozor. Svou intuici však nemusíme plně vnímat, pokud ji potlačujeme nezdravým jídlem, návykovými látkami, přehnanou aktivitou nebo jinou formou tělesného rozptýlení. Intuice závisí na naší schopnosti cítit a vnímat, a jsme-li někdy přetížení svým cítěním (zejména, jsme-li vysoce citliví) a vnímáním bolesti své, druhých lidí či světa, můžeme se nevědomě snažit toto vnímání otupit v rámci sebezáchovy. K obnovení zdravého vnímání nám pomůže jak detoxikace a změna jídelníčku, tak i omezení sledování znepokojivých zpráv, negativních diskuzí na sociálních médiích a zdravá samota, během které můžeme obnovit své vlastní já, aniž by bylo ovlivňováno jinými lidmi.
Máme-li se uzdravit a pomáhat dalším, nesmíme ve svých zraněních ustrnout a lpět na nich, nesmíme potlačovat a zahánět své pocity a naopak si musíme udělat čas sami pro sebe a pro své léčení a regeneraci.

Z Karet skryté moudrosti nám vyšla Strážkyně vah, která vypovídá o potřebě rovnováhy v našem životě a také spravedlnosti. Téma rovnováhy se nám zde opakuje, zřejmě proto, že se nám jí doposud nepodařilo dosáhnout v potřebné míře. Nebesa vědí, že se snažíme a děláme, co můžeme, a podporují nás, jak jen jim to dovolujeme. Touto kartou jsme vedeni k férovosti, upřímnosti a ztělesnění morálních i jiných vlastností, které bychom si přáli vidět u druhých lidí i ve světě. Budeme-li příkladem těchto vlastností, můžeme tak inspirovat mnohé další. Nemůžeme sice rozhodovat za druhé, ale za sebe ano. Nechť jsou tedy naše rozhodnutí vždy v souladu s tím, co cítíme jako správné.
Pokud řešíme nějaký konflikt, jsme vedeni k férovému jednání a objektivitě - schopnosti brát v úvahu obě strany a jejich hlediska a vidět konflikt nezaujatě, abychom se mohli dobrat ideálního řešení, domluvy či kompromisu. Ať bude výsledek jakýkoli, pro nás je důležité, abychom odcházeli s čistým svědomím.
Tato karta také poukazuje na vychýlení z rovnováhy emoční či mentální v důsledku chaotického a dramatického dění v našem životě, našem okolí či ve světě. Přímo nás vede k tomu, abychom se zbytečných dramat vyvarovali a oprostili se alespoň dočasně od přemíry informací, které nás rozčilují, zahlcují a k řešení nepomáhají. Svou energii můžeme využít mnohem efektivněji na vlastní rozvoj, uzdravení, zlepšování našich vztahů a modlitby, spíše než jí plýtvat na emoční vypětí vyvolávané zprávami, sociálními médii apod.
Poselství této karty je v podstatě velmi podobné té předchozí - vede nás ke zdravé opatrnosti a udržování zdravých hranic, ale zároveň také k léčení a upřednostnění lásky a míru před egem a hořkostí.
Také nám připomíná, že všechno se vždy přirozeně vrátí do své rovnováhy, ať už fáze vychýlení z ní trvá jakkoli dlouho. Dočkáme se.

Z Orákula poslů světla jsme dostali kartu Iniciace Vzduchem, která představuje naše myšlenkové schopnosti a mentální energii. V kontextu výkladu nám především připomíná sílu našich myšlenek, ať už konstruktivní nebo destruktivní. Buďme k sobě upřímní a přiznejme si, jakým způsobem většinou svou myšlenkovou energii využíváme. Kolik myšlenek za den věnujeme strachu a starostem? Kolika myšlenkami se za den sami zbytečně vystresujeme, aniž by to k něčemu vedlo? Kolik myšlenek věnujeme minulosti a nespravedlnosti, které se nám dostalo?
Potřebujeme si připomínat, že to, na co myslíme, to posilujeme. Vkládáme do toho energii, která tomu dává život. Navíc, pokud jsme ve svých myšlenkách zaměřeni na bolest, strach či vlastní ego, pak svou energií přitahujeme osoby a situace se stejnou energií - a dostáváme se do další bolesti, k dalšímu strachu a dalších bojů o pravdu nebo o moc.
Máme svou mentální energií přestat plýtvat na dramata a začít ji využívat k účelu, ke kterému jsme ji dostali. Mysl, kterou reprezentuje element Vzduchu, je pro nás nástroj ke komunikaci, rozhodování, nacházení řešení a k tvořivosti. Podobně jako se říká o ohni, mysl je dobrý sluha, ale zlý pán.
Nemáme-li svou mysl ukázněnou, může nás přivádět k šílenství. Myšlenky v nás vyvolávají emoce a emoce jsou také silnou energií, která se projevuje v první řadě na našem zdraví. Soustřeďme se tedy na to, abychom si každý den alespoň na chvíli dopřáli meditaci, psaní deníku, četbu, jógu, úklid domova nebo jinou činnost, při které svou mysl vědomě zklidníme a soustředíme na něco konstruktivního. Přemíru myšlenek můžeme "vysypat" podobně jako pytel odpadků - vypsáním se z nich, ať už do deníku či do počítače, vypovídáním se svým andělům, apod. Negativní a tíživé myšlenky můžeme omezit tím, že eliminujeme zdroje negativních podnětů, jako jsou již zmíněné zprávy, sociální média nebo negativně ladění lidé v našem okolí. Naopak, vědomě si vybírejme pozitivní a povznášející média, věci, které nám pomohou růst a rozvíjet se, a které nás také podpoří v našem uzdravování. Vlastním uzdravením pomáháme zároveň i zdraví světa. Není to o "zakrývání očí před realitou", ale o soustředění se na řešení místo problémů. Vlastním zdravím, jasnou myslí, objektivitou, moudrostí a inspirací pomůžeme světu mnohem více než sebeubíjením skrze dramata, strach a pesimismus.
Máme se opět stát pány nad svou myslí a začít ji využívat k dobru svému i ostatních.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden nás vede k vlastnímu uzdravování a seberozvoji. Máme se soustředit na péči o své zdraví - duševní i fyzické - a nastavit si zdravé hranice vůči svému okolí a podnětům, které z něj přijímáme. Máme omezit sledování negativních zpráv a sociálních médií, a naopak začít věnovat pozornost tomu dobrému, co ve světě je. Čemu věnujeme svou myšlenkovou energii, to posilujeme. Přestože nám leží na srdci mnoho věcí, potřebujeme v první řadě sami fungovat, abychom mohli efektivně jednat. Je v pořádku nebýt neustále v pozoru nebo setrvávat v kontaktu s komunitami, které nás stahují dolů nebo nás rozčilují, a neplýtvat svou energií.
K nové rovnováze a spravedlnosti můžeme přispět tím, že sami budeme vyrovnaní a spravedliví. Máme jednat v souladu se svými pravými hodnotami a mít jako prioritu lásku a mír, ať už se situace vyvine jakkoli. Mír může znamenat i prosté přijetí situace a smíření se s jejím stavem.
Naši andělé nám připomínají, že s železnou koulí na noze těžko vzlétneme. Můžeme si být vědomi reality, aniž by nás to emočně a myšlenkově ničilo. Ta hlavní rovnováha, na kterou se tedy máme zaměřit, je mezi energií, kterou vydáváme, a energií, kterou přijímáme. Když už budeme energii vydávat, vědomě ji směřujme tam, kde bude moci dobře posloužit, místo abychom ji rozptylovali všude možně, kdykoli nás něco rozhodí. Sami máme rozhodovat o tom, kam naše energie půjde. Protože jsme tvůrci a jako takoví máme do velké míry vliv na to, jakou formu naše "realita" bude mít.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 31. března 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 1. do 7.4. 2024

Milí přátelé, 

v uplynulém týdnu jsme byli vedeni k odpouštění a také k tomu, abychom dávali lásce prioritu před svým egem nebo potřebou mít pravdu. Měli jsme za úkol soustřeďovat se hlavně na to dobré, místo abychom svou pozorností posilovali to, co se nám nelíbí. I nadále je pro nás toto výzvou, a to ve všech našich vztazích, včetně toho, který máme sami k sobě. Jsme vedeni k většímu soucitu a sebepřijetí. Máme se naučit mít se rádi se vším, co k nám patří, a to i s těmi stránkami, které se nám na sobě nelíbí. Případně, je-li to možné, udělat alespoň něco, co je v našich silách, abychom tyto své stránky kultivovali a naučili se je ovládat, aby nám do života nezasahovaly nechtěným způsobem. My všichni máme svou cestu, na které se mnoho věcí stále učíme, a je třeba na to pamatovat. Nikdo z nás není dokonalý a nemá smysl to od sebe ani od druhých očekávat. Mějme tedy se sebou i s druhými trpělivost a soustřeďme se na to, abychom sami dělali vše tak dobře, jak je to pro nás možné.
Velikonoční svátky, které nám tento nový měsíc uvedly, jsou oslavou nového života a znovuzrození. Využijme tedy tento čas ideálně ke své vlastní proměně a k tomu, abychom se stali těmi, kým být máme - naším ryzím Já - a kým jsme si možná doposud být nedovolili, např. ze strachu, že nás někdo druhý odmítne, odsoudí či opustí. Máme se oprostit od všeho, co našemu pravému Já doopravdy neodpovídá a co není naší pravou součástí.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Léčení s vílami (Doreen Virtue)
 • Moudrost Avalonu (Wisdom of Avalon; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšel Strážce Myšlenek, který může představovat osobu nebo situaci. Pokud se jedná o osobu, pak je to někdo výřečný, racionálně založený a komunikativní, avšak někdy chladný a emocionálně nepřístupný. Takový člověk pro nás může být v tomto týdnu důležitý. Možná nám sdělí něco, co potřebujeme slyšet (a co jsme si možná sami nechtěli přiznat), nebo nám pomůže objektivně zhodnotit určitou záležitost a najít rozumné východisko. Může to být odborný poradce v oblasti, kterou se právě zabýváme. Také to může být vedení pro nás samotné, abychom tyto vlastnosti v sobě rozvinuli a využili. Můžeme být vedeni k tomu, abychom dali emoce stranou a v určité záležitosti dali přednost rozumu. To sice není vždy příjemné, ale je to důležité, zvláště například v situacích, kdy je s námi prostřednictvím našich silných emocí manipulováno, nebo když nám zkrátka naše silné emoce zastírají zrak a zdravý úsudek.
Co se týká situace, jedná se o vedení k sebevyjádření, ať už prostřednictvím mluveného či psaného slova, obrazů nebo nějakého kreativního ztvárnění. Toto vyjádření může mít formu důležitého rozhovoru, objektivně a racionálně vedeného, ale také prostého psaní do deníku, kdy ze sebe vysypeme všechno, co máme na srdci, aniž by to kdokoli jiný slyšel a jakkoli to soudil.
Pokud cítíme vedení k nějaké formě zdravého aktivismu, pak je toto potvrzení, že jdeme správným směrem. Máme dát hlas těm, kteří nejsou slyšet, ať už jsou to např. týraná zvířata, děti, ženy, ekosystémy apod. a zastat se jich. Nebo, je-li to náš případ, zastat se sami sebe.

Ze sady Léčení s vílami nám vyšla Rodinná harmonie. Ta je dobrým znamením, že v našem rodinném životě nastává harmoničtější období a příjemně strávené chvíle, ze kterých se můžeme těšit. Řešíme-li nějaký konflikt, je tato karta nadějí, že vše bude mít dobrý konec.
Pokud nám rodinné vztahy harmonické nepřipadají, je tato karta pro nás výzvou, abychom k harmonii přispěli tím, že ji vytvoříme sami v sobě. Nemůžeme zasahovat do svobodné vůle členů rodiny, ať už nás to mrzí sebevíc, avšak sami o sobě rozhodovat můžeme. Nastolíme-li ve svém vlastním nitru mír, budeme tak podporovat i mír v naší rodině. Bude-li rodina mít stejné přání, pak se naše společné přání posílí touto energií. A pokud chce rodina živit raději konflikty, alespoň budeme mít čisté svědomí, že k těmto konfliktům sami nepřispíváme. Je to velmi podobné poselství, jaké jsme tu měli minulý týden.
Rodinné vztahy, ve kterých jsme vyrůstali, tvoří základ všech našich ostatních vztahů. Je tedy důležité si v sobě dořešit všechno, co jsme si možná odnesli nevyřešené, a staré záležitosti v sobě uzavřít - dosáhnout uvnitř sebe samých smíření s minulostí. Tohoto smíření můžeme dosáhnout bez ohledu na ostatní členy rodiny a jejich vůli. Jde tady o náš klid, náš vnitřní mír. Na ten máme přirozené právo.
V kombinaci s první kartou můžeme být vedeni k tomu, abychom si v rodině něco konečně vyříkali, jasně se vyjádřili nebo se postavili sami za sebe, je-li to nutné. Jestliže komunikace v rodině nefunguje a cítíme, že žádný rozhovor by se nesetkal s úspěchem, můžeme alespoň vyjádřit své pocity a myšlenky do deníku, a nebo napsat fiktivní dopisy těm, kterých se to týká. Tyto dopisy neodesíláme, ale píšeme je se vší upřímností proto, abychom ze sebe dostali stará emocionální břemena, která nám nepatří a která už dále nechceme nést. Poté, co dopisy splní svůj léčivý účel, můžeme je např. rituálně spálit či roztrhat a poslat po vodě, jako symbol, že celou záležitost odevzdáváme a propouštíme. Ať už se ostatní členové rodiny rozhodnou žít jakkoliv, nejsme povinni v sobě nést jejich tíhu. Odlehčením těchto starých břemen a vlastní novou lehkostí a svobodou pomůžeme rodině mnohem více, než kdybychom se trápili a plýtvali svou energií na vyživování dysfunkčních vztahů.

Ze sady Moudrost Avalonu nám vyšla Žabka, která nás rovněž vede k očistě a propuštění zbytečné tíhy, a to jak ve fyzické rovině, tak i v té emocionální. Nepořádek neznamená pouze neuspořádané věci v našem domově či na pracovišti, ale i všechno, čím máme zaneřáděné vlastní nitro. Tak jako vyhazujeme odpadky do koše, potřebujeme propustit ze svého nitra vše, co tam jen zabírá místo, nebo nám dokonce škodí. Mohou to být staré emoce jako zahořklost, výčitky, zrada, strach, ale i myšlenky a myšlenkové vzorce, negativní přesvědčení, tendence ke stěžování si a pesimismu...
Úklid v našem domově napomůže i našemu vnitřnímu úklidu. Věci, jimiž se obklopujeme, v určitém smyslu odrážejí naše nitro. Máme k nim nějaký vztah. A tak všechno, co máme ve svém domově a co nás obklopuje, zpětně působí na nás. Tím, že si uspořádáme věci okolo sebe, tak uklízíme částečně i své vlastní nitro.
Mnohdy se stává, že objevíme věc, která v nás vyvolá nějaké zapomenuté pocity. I to je součást našeho uzdravování. Provětrejme tedy své skříně a nejrůznější kouty v domově a rozhodněme se, co bychom si chtěli ponechat a co bychom raději nechali jít. Nemusíme přitom věci vyhazovat - můžeme je také darovat nebo prodat. Podstatné je, abychom uvolnili místo tím, že starou energii propustíme, a dovolíme tak přijít energii nové.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k tomu, abychom ze sebe dostali všechno, co nás tíží, ať už formou důležitého rozhovoru s někým, koho se to týká, a nebo prostě vypovídáním se příteli či andělům, nebo psaním do deníku. Hlavní je to, abychom vyjádřili své skutečné pocity a myšlenky, a nenechali je "hlodat" uvnitř nás. Čím více se snažíme nějaký pocit přehlížet, tím více se hlásí o slovo. Jsme tedy vedeni k upřímnosti, jak vůči sobě samým, tak i vůči druhým.
Zejména se to týká rodiny, ve které obvykle zůstává mnoho nedořešených záležitostí a nevyjádřených slov. Ne vždy nám pomůže otevírat tato témata se členy rodiny, kteří nejsou řešení otevřeni; v takovém případě nám pomůže fiktivní dopis, který jim napíšeme, ale nepošleme jim ho. Své pocity ze sebe vyjádříme a necháme je odejít, aby netížily naše nitro. Nemá smysl čekat, až nás vyslyší někdo, kdo nás vyslyšet nechce a možná nikdy chtít nebude.
Léčení našeho vztahu k rodině je důležité, protože z něj vychází všechny ostatní vztahy. Potřebujeme se uzdravit z následků, které na nás rodina zanechala, ať už jsou více či méně vážné. Máme zapracovat na tom, abychom si vytvořili domov sami v sobě, ve svém nitru. Členům rodiny, ať už se rozhodnou pokračovat dál jakkoliv (nebo jsou-li někteří členové rodiny zesnulí), můžeme prostě s láskou požehnat a pokračovat po své cestě s mírem v srdci; s přijetím skutečnosti, že jsou zkrátka takoví, jací jsou a jací být chtějí.
Svou vnitřní obnovu a očistu od břemen můžeme podpořit také úklidem a reorganizací svého domova. Fyzickým pořádkem podpoříme svůj pořádek duševní. A naopak, vnitřní hnutí nás může vést k tomu, že učiníme změny ve svém okolí.
Nebesa nás vedou k tomu, abychom ze svého nitra i ze života propustili všechnu tu tíhu, kterou jsme v sobě doposud nosili, a která dost možná ani není naše. Odevzdejme ji do rukou andělům, aby ji proměnili v neutrální energii, a pokračujme dál bez této zbytečné zátěže. Zasloužíme si být svobodní a sami sebou.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 24. března 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 25. do 31.3. 2024

Milí přátelé, 

závěrečný březnový týden nám začíná částečným měsíčním zatměním úplňku ve znamení Vah. Jeho konstelace bude přát lásce, štěstí, spolupráci a také posilování a utváření míru. Jsou-li to tedy aspekty, které si přejeme ve svém životě a ve světě rozvíjet, máme k tomu ideální čas. Přesto se můžeme setkat i se zklamáním, neboť bohužel, ne všichni si na světě přejí totéž. Naším úkolem je nenechat se odradit a nenechat se také obírat o svou energii marnou snahou někoho o něčem přesvědčovat. Zůstaňme věrni sami sobě a svým hodnotám - tím pomůžeme k inspiraci dalších, kdo budou ochotni inspiraci přijmout.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Poselství bohyní (Doreen Virtue)
 • Andělé a svatí (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšel Posel Myšlenek. Tato karta může představovat osobu nebo situaci. Pokud jde o osobu, je to někdo myšlenkově/racionálně zaměřený, což je přínosné například ve vědě nebo jiných oblastech, kde rozumové schopnosti hrají hlavní roli, ale stejně tak to může znamenat osobu, která dává rozumu přednost před srdcem a činí mnohdy chladná rozhodnutí, která mohou a nemusí být správná, právě kvůli absenci citu. Někdy znamená člověka silně kritického, který sice říká pravdu, ale opět nemusí mít cit pro formu svého vyjádření - může se někoho dotknout a svými slovy ublížit, ať už chtěně nebo nechtěně. Dejme na svou intuici, co se týká konkrétního významu ohledně osob v našem životě. Možná tato karta symbolizuje nás samotné a vyzývá nás buď k většímu zapojení rozumu (abychom se neřídili pouze emocemi, zvláště pokud jsou nyní rozdivočelé) a nebo naopak, pokud nás naše mysl začala ovládat, pak nás vede k myšlenkovému klidu a k ovládnutí naší mysli, která má sloužit nám - ne my jí.
Pokud se nám dostane od někoho v tomto týdnu nějaké kritiky, zvažme nejprve, zda je tato kritika adekvátní a konstruktivní. Ne každou kritickou poznámku musíme přijmout. Kritika je pro nás důležitá jen tehdy, pomáhá-li nám růst a zlepšovat se. Samozřejmě to však není omluva pro verbální zneužívání! Někteří lidé jsou zdatní manipulátoři a dovedou vykládat svou šikanu druhých jako "pomoc k jejich růstu". Dejme si tedy pozor jak na formu kritiky, tak i na to, od koho kritika pochází. Nejsme povinni snášet neuctivé jednání a nejsme povinni přijímat kritiku, která nás pouze sráží a není ničemu užitečná.
Dále je to pro nás rada, abychom byli opatrní se souzením druhých. Je pochopitelné a lidské, že se někdy na druhé lidi zlobíme a soudíme je, zvlášť když způsobují utrpení nám nebo jiným (i světu). Nechce se po nás, abychom je "měli rádi", ale abychom sami nepropadali nenávisti a jiným podobným energiím, které právě vedou námi odsuzované lidi k jejich činům. Přejeme-li si prožívat více míru a lásky, přechovávejme v sobě tyto energie. Když už se stane, že se rozhořčíme, dovolme těmto emocím zase odejít a nedržme se jich. I proto, že poddáváme-li se konfliktním energiím, často tím přitáhneme konflikty i do svého vlastního života - což nechceme. Lidé, kteří v sobě nosí hněv, přirozeně reagují na hněv náš. Chceme-li tedy předejít zbytečným konfliktům, neživme je sami v sobě, ani se do nich nezapojujme (např. v různých diskuzích). Dejme si klidně pauzu od sociálních médií a zpráv.
Přišli jsme sem v této době světu pomoct, ne mu přitížit dalšími konflikty.

Ze sady Poselství bohyní jsme dostali kartu bohyně Isoldy s názvem Nehynoucí láska. Ta nám připomíná, že i přes dočasné nepokoje a konflikty, ať už na osobní nebo kolektivní úrovni, stále přetrvává mnoho lásky mezi námi a dalšími lidmi, a tu nemůže nic uhasit.
Je to také poselství pro ty, kterým zesnul někdo milovaný, že tato láska trvá a vždy bude trvat, neboť láska není omezena časem, prostorem ani formou. 
V jistém smyslu je to také připomínka toho, že láska je mocnější než strach. I když tváří v tvář utrpení a temnotě můžeme pociťovat beznaděj a ztrácet víru, právě víra a naděje jsou tím, co pomáhá udržovat a posilovat v našem životě i ve světě to dobré.
Náš svět utváříme skrze sebe samé a naše jednotlivé životy. Soustřeďme se tedy na to, abychom my sami byli ztělesněním toho, co si přejeme od druhých - buďme plni lásky, míru a pokoje, a nenechme si to brát těmi, kdo prahnou po konfliktech (viz. první karta). Je to pro nás zkouška, která nás má posílit a upevnit v našem odhodlání.
Pokud jsme se s někým pohádali a máme pošramocený vztah, připomíná nám tato karta, že pokud dáme přednost lásce před egem, stále máme šanci na nápravu a uzdravení vztahu. (To platí i v rovině kolektivní.)
Nakonec je to pro nás poselství, abychom kvůli utrpěným ztrátám a zraněním nezanevřeli na to dobré, co existuje. Dopřejme si čas na své uzdravení, propuštění emočních břemen, přestávku od médií a tíživých zpráv, a soustřeďme se na to, co si přejeme - na lásku, mír a uzdravení. Tím pomáháme sobě, druhým i světu mnohem více než strachem, lítostí a pesimismem. (Nedaří-li se nám těchto vnitřních břemen zbavit, neváhejme vyhledat odbornou pomoc. Překročí-li naše emoční či myšlenková zátěž určitou míru, můžeme z toho doslova onemocnět a v takovém případě je odborná pomoc důležitá a nutná.)

Z karet Andělé a svatí jsme dostali krásnou kartu Vítězství!, která nás povzbuzuje v našich snahách a říká nám, že úspěch rozhodně JE možný! - a je na dohled. Ať už se jedná o cokoli, setrváme-li ve svých modlitbách a dalších pozitivních krocích, které konáme, pak se výsledky ukážou.
Naši andělé vědí, jak je pro nás mnohdy ubíjející, když se pořád snažíme a snažíme a výsledky nepřicházejí. Nemáme se však vzdávat jen proto, že výsledky nevidíme. Každý krok, který děláme ve směru svých přání, se počítá! Andělé nám připomínají, že se nemáme těšit pouze z vrcholu, na který šplháme, ale že bychom se mohli naučit užít si i cestu k němu. Cesta samotná není o nic méně důležitá než její cíl. Dopřejme si tedy své uznání za všechno, co jsme doposud vykonali a překonali, ať už výsledky vidíme nebo ne. Dovolme si cítit se dobře už proto, že jsme všechno udělali nejlépe, jak jsme uměli.
Tato karta je také znamením konce nějakého těžkého období či zkoušek, jimiž jsme procházeli. Pokud nám zatím konec připadá v nedohlednu, požádejme své anděly o pomoc a vedení - a brzy se nám naskytne krásný rozhled.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu máme učinit svou prioritou mír a pokoj, a to zejména ve svém vlastním nitru, ve svém srdci i ve své mysli. Potýkáme-li se s přemírou myšlenek či emocí, vypusťme je do deníku, spalme je při cvičení nebo je propusťme nějakým jiným zdravým způsobem. Vyhněme se jejich potlačování návykovými látkami nebo jinou formou závislostního chování.
Čím větší mír budeme chovat ve svém vlastním nitru, tím snáze ho posílíme, utvoříme nebo obnovíme i v našich vztazích. Naopak, budeme-li se v myšlenkách zabývat konflikty, velmi snadno si nějaký přitáhneme. Když už se do nějakého dostaneme, uděláme nejlépe, nebudeme-li ho živit. Dejme přednost lásce před egem a jeho potřebou dokazovat si svou pravdu. Soustřeďme se na to, abychom my sami a náš život reflektovali to, co si přejeme od druhých.
Vytrváme-li na své cestě, podaří se nám mnoho dobrého. Ať už toto dobro bude mít jakoukoli formu, jistě nás výsledky potěší. Do té doby však nemusíme pouze čekat; máme se těšit už teď z toho všeho, co jsme zvládli, překonali a dokázali. K tomu nepotřebujeme výsledek, ale prosté uvědomění si těchto skutečností.
Naši andělé nás v tomto období povzbuzují a podporují v našem dobrém snažení a rádi nám na naší cestě pomohou, kdykoli je o to požádáme a budeme-li ochotni nechat si pomoci.
Tento týden nám připomíná, že na našem posláním záleží - a že tímto posláním je přispívat vlastním prostřednictvím k energiím lásky, míru a léčení.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 17. března 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 18. do 24.3. 2024

Milí přátelé, 

jaro máme v plném proudu a jeho energie nás vybízí k pozitivnější náladě a vlastnímu rozkvětu. Je však přirozené, že se můžeme po zimním období stále ještě cítit unavení a nemít tak sílu na všechno, co bychom si přáli uskutečnit. Naši andělé nás vedou k dobrému odpočinku a péči o naše tělo i duši. Tak jako rostliny se ke svému rozkvětu dlouho připravují, i my potřebujeme čas, než v sobě budeme moci opět probudit novou sílu. Není kam spěchat a nic nám neuteče.
Měsíc, který nám během tohoto týdne dorůstá, podporuje i náš vlastní růst a postupné naplňování našich přání. Soustřeďme se tedy zejména na to, co si přejeme, podnikněme kroky k uskutečňování našich plánů, a vyvarujme se zbytečné negativity a dramat. Na cokoli se zaměřujeme, to je nyní podpořeno v růstu. Nechť tedy do symbolické "půdy" našeho nitra zasazujeme pouze semínka lásky, míru, zdraví, hojnosti a všeho, co si přejeme, aby v našem životě rostlo.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
 • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Strážce hojnosti, který může představovat buď osobu nebo i situaci. Pokud se jedná o osobu, pak je to člověk stojící nohama na zemi, velmi praktický a šikovný, co se týká uskutečňování věcí. Má stabilitu a zázemí sám v sobě a pomáhá je také utvářet okolo sebe. Je velmi úspěšný a umí se těšit z toho, co má. Takový člověk nám v tomto období může být nápomocný - zejména co se týká financí, materiálního zabezpečení nebo také zdravé duševní vyrovnanosti. Stejně tak můžeme být touto kartou sami vyzváni k tomu, abychom v sobě tyto vlastnosti rozvíjeli a pro dobro všech je využívali.
Pokud se jedná o situaci, je to pro nás poselství o šťastné změně naladění, o vnitřní spokojenosti i vnějším zajištění. Proud hojnosti a dostatku je nynější energií podporován a ať už se jedná o jakoukoli formu této hojnosti, máme ji s vděčností přijmout. Tato karta může vypovídat o brzkých pracovních nabídkách, úspěšných obchodních rozhodnutích nebo jiných příležitostech, které nemáme váhat využít.
Všechno to dobré k nám přichází zcela přirozeně - na nás je, abychom tomu sami nestáli v cestě svým myšlením, stěžováním si, pesimismem, pocity viny a nezasloužení si nebo lpěním na svých dosavadních omezeních, přesvědčeních a návycích, které nám hojnost blokovaly.

Z Karet energie jsme dostali krásnou kartu Anděla rovnováhy, který nás vybízí ke zdravému vyrovnání mezi dáváním a přijímáním, mezi pracovním a osobním životem, mezi pozorností, kterou věnujeme vnějšímu světu, a tou, kterou věnujeme vlastnímu nitru, k rovnováze mezi aktivitou a odpočinkem, k rovnováze mezi péčí o naše vztahy s druhými a péčí o vztah k sobě samým... jistě bychom našli mnoho dalších příkladů. Cokoli je nyní v našem životě v nerovnováze, se hlásí o pozornost, péči a nápravu.
Zejména je to vedení k dobré péči o své zdraví - duševní i fyzické. Cokoli můžeme udělat pro obě tyto části své bytosti, nám velmi prospěje. Můžeme zlepšit svůj jídelníček, zařadit více pohybu, trávit méně času s lidmi, kteří nás vysávají nebo se kterými si upřímně nepřejeme být, přehodnotit aktivity ve svém rozvrhu a omezit je na nejdůležitější, investovat peníze do účinné terapie, začít více meditovat či tvořit... Dejme na své vnitřní vedení, které nám jasně řekne, na co se potřebujeme nejvíce zaměřit. Mějme na paměti, že cokoli dobrého uděláme pro sebe a své zdraví, děláme zároveň také pro dobro lidí kolem nás, tak i pro dobro našich snů, pro jejichž uskutečňování budeme mít více energie i nápadů.

Z karet Květové terapie nám vyšla kopretina s poselstvím Zjednodušte svůj život. Velmi podobně jako předchozí karta nás vede k tomu, abychom ze svého rozvrhu (ale i ze své mysli a srdce) vyškrtali všechno, co tam nutně nemusí být, abychom zbytečně nevydávali energii, kterou nyní potřebujeme sami pro sebe. Nemáme jí nekonečné zásoby a je třeba, abychom s ní zdravě hospodařili. Tato karta nám připomíná, že když zredukujeme počet činností, do kterých vkládáme energii, budeme mít na každou z nich více energie. Jinými slovy, máme se místo kvantity zaměřit na kvalitu. Snažíme-li se zvládat příliš mnoho věcí, nakonec žádnou z nich neuděláme pořádně a stejně nebudeme mít pocit zdárného zakončení a vyřízení. Ne všechno, co se tváří akutně, je opravdu akutní. Nemusíme hned přiběhnout, když někdo zapíská. Udělejme si seznam věcí, které potřebujeme vyřídit, i těch, které bychom rádi dělali (jen kdybychom nemuseli pořád vyřizovat to či ono), vyškrtejme z rozvrhu vše, co může počkat, a zredukujme celý seznam jen na to nejdůležitější, jen na pár úkolů za den - a nedávejme na první místo jen povinnosti, ale i činnosti, které nás těší a které potřebuje naše duše pro svou výživu. Nejsou o nic méně důležité!
Mezi naše úkoly by měla patřit právě i péče o sebe, zvláště pokud máme tendenci ji zanedbávat. Nahromaděné nenaplněné potřeby naší duše či těla, jejichž volání vědomě či nevědomě ignorujeme, se jednoho dne o naši pozornost nekompromisně přihlásí. Raději tedy předejděme zbytečným problémům a věnujme si potřebnou péči co nejdříve.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se máme zklidnit a uvolnit a nechat věci plynout vlastním tempem. Nemáme na nic spěchat, ani vyvíjet tlak - zejména na sebe samé. Čím lépe se budeme starat sami o sebe a obnovu rovnováhy ve svém životě, tím lépe se všechno bude vyvíjet, protože naše energie se pozvedne - a spolu s ní všechno ostatní. Dovolme si přijímat dobro a upřímně se z něj těšit. Jaro je obdobím nových začátků a nového života, a než se naplno pustíme do toho svého, potřebujeme načerpat síly a regenerovat se. Naši andělé nám rádi pomohou upravit náš rozvrh a zbavit se pocitů tlaku, spěchu a jiných nezdravých návyků. Cokoli pro sebe nyní uděláme, uděláme také pro dobro svého okolí a našich přání.Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

středa 6. března 2024

Odpuštění / Přijetí

Pojem "odpuštění" můžeme mít zažitý jako "předstírání, že se určitá věc nestala" nebo "že už nám to nevadí". Je pak přirozené pociťovat odpor k radám, které nás k odpouštění vybízejí - avšak ve smyslu osvobození se od negativního vlivu naší minulosti na naši přítomnost; vzdání se svého lpění na dané situaci. Mnohem výstižnější je pak pojem PŘIJETÍ dané skutečnosti z minulosti jako faktu, který se stal.


* * *
"Některé věci se nedají odpustit. Je v pořádku cítit vztek, když někdo překročí hranice. Je v pořádku žádat spravedlnost. A je v pořádku odstranit něčí energii ze svého života, pokud vám ublížil. Není vaše povinnost uzdravit ostatní svou láskou nebo je zachránit před vlastní bolestí. To je jejich práce, ne vaše. Z této pozice můžete přejít k PŘIJETÍ.

Přijetí je důležité, protože bez něj se vzpíráme sami sobě. Můžeme nad tím dumat, přát si vrátit běh času, zmítat se ve výčitkách a myšlenkách na pomstu nebo pohlížet na svět velice pochmurně. Když dokážeme uznat, že není v pořádku, k čemu došlo, a současně k sobě vpustit nové možnosti, dáváme si šanci žít opět s otevřeným srdcem.

Přijetí není ani tak o tom vidět nevinnost ostatních nebo pochopit příčiny jejich jednání. Je to o ochotě brát minulost takovou, jaká je, a uvědomit si, že nemůžeme přepisovat historii ani změnit status quo. Díky přijetí dokážeme integrovat svou realitu a vědomě se rozhodnout vidět, že na světě stále existuje dobro.

* * *
ODPUŠTĚNÍ/PŘIJETÍ NEZNAMENÁ, ŽE:
- si musíte daného člověka znovu pustit do života,
- dostanou druhou (třetí, čtvrtou...) šanci,
- to, co udělali, je v pořádku a nenesou za to už odpovědnost,
- bagatelizujete bolestný incident,
- nemáte nárok se kvůli tomu, co se stalo, nějak cítit.


ODPUŠTĚNÍ/PŘIJETÍ ZNAMENÁ, ŽE:
- přijímáte, že to, co se stalo, už nelze změnit,
- vaše pocity jsou platné a jste připraveni cítit se jinak,
- jste připravení oprostit se od neustálého přehrávání dané události ve své mysli a nervové soustavě,
- jim nechcete dávat moc tím, že budete v těle zadržovat zlost a strach."

* * *
- z knihy Staň se tou pravou, Sheleana Aiyana