neděle 20. října 2013

Pozvěte hojnost do svého života /s pomocí metody EFT/

Vítáte nebo vyháníte hojnost?
Co kdybyste začali do svého života hojnost vítat? Se správnou pozvánkou k vám může začít proudit tolik hojnosti!
Nevyháníte náhodou hojnost svými myšlenkami a pocity? Všechno, co děláme, říkáme nebo cítíme, komunikuje s Vesmírem, ať už jsme ochotni hojnost přijmout nebo na to nejsme připravení. Jakmile začneme zhodnocovat charakter našich "pozvánek", které posíláme Vesmíru, budeme schopni lépe zvát hojnost do svého života.
Pojďme si shrnout, které pocity, chování a vibrace skutečně vyhánějí či vítají hojnost.

Vyhánění hojnosti
Pocity: Hněv, podrážděnost, odpor, strach.
Chování: Stěžování si, protivnost, netrpělivost.
Vibrace: Naladění na nouzi, přesvědčení, že pro vás není dostatek.

Vítání hojnosti
Pocity: Radost, soucit, optimismus, elán, vášeň.
Chování: Štědrost, laskavost a snadné vycházení.
Vibrace: Láska, zářivost, štěstí, víra v dostatek.

Nyní můžete zhodnotit, který druh pozvánek posíláte Vesmíru. To, k čemu vyzývám já vás, je cítit se, chovat se a vibrovat častěji na základě toho seznamu, který vám do života přizve více hojnosti, spíše než ze seznamu, který  hojnost doslova odhání pryč.
Nezabere to mnoho času, ale chce to odhodlání k tomu, abyste si přiznali, co jste celou dobu dělali nebo jak jste byli naladěni, že jste hojnost odpuzovali. Opravdu to za to stojí - dopřejte si pár vteřin na to, abyste pohlédli na svoje základní naladění a potom se rozhodli pozvat hojnost do svého života.
Když se začnete dívat po způsobech, jak přitáhnout hojnost, mobilizujete tím svou pozitivní energii a ta vysílá zprávu vesmíru, že si velmi rádi dopřejete více hojnosti k tomu, abyste si mohli hrát a užívat si. Už víte, že vždy najdete, co hledáte, a tak vyhledávejte nové, tvořivé způsoby, jak zvát do svého života hojnost!

Vibrace hojnosti
Pamatujte, že hojnosti vždy předchází vysoké naladění - naladění optimismu, radosti, vděčnosti či ocenění. Proto je třeba, abyste trávili svůj čas a energii vytvářením přitažlivých pozvánek pro hojnost. Není možné, aby hojnost přišla, pokud se budete zabývat nevýhodami a zápory.
Už víme, že Vesmír slyší hlavně naše naladění spíš než slova. Všichni jsme se naučili od učitelů Zákona Přitažlivosti, že dostáváme více a více toho, co vysíláme do Vesmíru. Pamatujte na to, že naše myšlenky jsou skutečné a že nesou energii. Na našem naladění záleží!
Každý den se vám naskýtá spousta příležitostí, jak pozvat do svého života hojnost. A když jich využijete, budete si moci užívat nové zázraky, které si budete bez přestání přitahovat. Když Vesmír vidí, slyší a cítí vaše přitažlivé pozvánky, odpoví vám na ně!

* * *

(Pokud nevíte, jak vypadá "vyťukávání", moc vám doporučuji podívat se na toto video od 13. do 15. minuty.  http://www.youtube.com/watch?v=MCP0HhOvw4Q&feature=youtu.be - pozn. překl.)

VYŤUKÁVACÍ CVIČENÍ K PŘITAHOVÁNÍ HOJNOSTI
Zde můžete najít pomocné fráze k tomu, abyste metodou EFT mohli uvolnit své bloky a tím byli schopni přitahovat do svého života to, co si přejete. Když změníte své naladění, své vibrace, změníte svůj život. Běžte kupředu a pozvedněte své naladění tím, že si zvolíte k sobě pozvat hojnost!

Krok č.1: Nápomocné fráze EFT
Zatímco budete špičkami prstů poklepávat na bod na vnějším okraji druhé dlaně, opakujte si nahlas tyto fráze (nebo si pozměňte slova tak, aby více odpovídaly vaší situaci).

"I když si do svého života zvu starosti a strach, hluboce a zcela přijímám sám/samu sebe."
"I když jsem nevěděl/a, že mohu tak konkrétně vysílat své pozvánky Vesmíru, přijímám, kým jsem, i to, jak se cítím."
"I když jsem byl/a příliš zaneprázdněn/a na to, abych se soustředil/a na vysílání přitažlivých pozvánek, hluboce a zcela přijímám sám/samu sebe."

Níže uvádím místa, kam budete dále poklepávat, zatímco budete odříkávat následující fráze. Můžete tento pozitivní postup opakovat stále dokola, jak si budete přát.

Krok č.2: Poklepávejte, zatímco se soustředíte na svůj problém

Obočí: "Opravdu nevím, jak posílat pozvánky hojnosti."
Vedle očí: "Obvykle vysílám pozvánky strachu a starostem."
Pod očima: "Zval/a jsem si do života špatné zážitky!"
Pod nosem: "Ani nevím, jak do svého života zvát hojnost."
Pod ústy: "Co když nevysílám ty správné pozvánky?"
Klíční kost: "Nevím, zda to dělám správně."
Pod paží: "Necítím se jistý/á a nevěřím si, zda mohu posílat správné pozvánky."
Temeno hlavy: "Stále posílám Vesmíru ty špatné pozvánky!"

Krok č.3: Poklepávejte, zatímco se soustředíte na řešení

Obočí: "Co kdybych si udělal/a čas na to, abych do svého života pozval/a hojnost?"
Vedle očí: "Chci vynaložit čas a úsilí k tomu, abych nechal/a hojnost vstoupit!"
Pod očima: "Chci se těšit na to, jak budu vysílat přitažlivé pozvánky."
Pod nosem: "Zaměřuji se na to, abych hojnost zval/a do svého života."
Pod ústy: "Chci se cítit inspirovaný/á k tomu, abych do svého života zval/a hojnost."
Klíční kost: "Jsem připravený/á a ochotný/á přizvat hojnost do svého života."
Pod paží: "Rozhoduji se cítit se inspirován/a k tomu, abych vysílala ty správné pozvánky!"
Temeno hlavy: "Rozhoduji se, že si budu užívat to, jak zvu do svého života hojnost!"

Krok č.4: Opakujte následující fráze (ať už s ťukáním nebo bez něj)
Dovolte přistoupit více pozitivním vibracím s pomocí Zákona přitažlivosti, a to opakováním následujících frází.

"Děkuji ti, Vesmíre, za to, že mě učíš, jak do svého života zvát hojnost. Cítím se již více v souladu s hojností!"
"Děkuji ti, Vesmíre, že mi dovoluješ cítit se inspirovaný/á k tomu, abych do svého života přitahoval/a hojnost. Těším se na vzrušující výsledky pro nás všechny!"
"Děkuji ti, Vesmíre, že mi usnadňuješ přizvání hojnosti do mého života. Cítím teď, jak se mé vibrace povznášejí a jak vzrůstá i má síla!"

Jak pokračovat ve vítání hojnosti
Vyťukávejte dál a užívejte si, jak vám Zákon přitažlivosti přináší do života více toho, co si přejete! Pokračujte v tomto vyťukávání každý den a vytrvale uvolňujte své bloky, abyste mohli přitahovat hojnost.

- Carol Look

* * *

zdroj: http://www.thetappingsolution.com/eft-articles/invite-abundance-into-your-life/
překlad: Magda Techetová

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.