pátek 25. října 2013

Zrada

Zrada je jednou z nejhorších a nejhlubších hybných sil zármutku a prostupuje veškeré lidské vztahy. Kořeny zrady tkví skoro vždycky v dětství. Věříme, že jsme zradili někoho z rodičů, sourozenců či přátel, a trápí nás vina. Vina a zrada spolu kráčejí ruku v ruce, takže si do pozdějších vztahů zabudováváme zradu sebe sama, abychom vykoupili svou vinu.
Tím však jen posilujeme věrolomnost a ta nám dokáže způsobit ošklivé zármutky ve vztazích, v zaměstnání i v rodině. Vina za něco, co jsme dříve v životě vnímali jako zradu, se skoro pokaždé později stává příčinou zármutku. Takovou situaci můžeme ve vlastním životě přesně určit podle toho, zda jsme byli obětí série zrad ze strany přátel, rodiny nebo milenců.

Ostatní lidi i spoustu věcí zrazujeme tehdy, když klademe svoje vlastní potřeby na první místo. Navozujeme situace, kde spoléháme jen sami na sebe a soustřeďujeme se výhradně na to, aby náš plán vedl k uspokojení našich potřeb, a to za jakoukoli cenu. Zrazujeme, protože jsme navodili nějakou situaci, abychom se zprostili viny. Každá zrada je signálem zrady sebe sama nebo pokusu přivodit si porážku. Nikomu se jaktěživo nemůže podařit, aby nás zradil, pokud se už nezrazujeme sami anebo pokud se necítíme mizerně, protože zrazujeme ostatní.

V každém případě je rozhodující chovat se způsobem, který nevede ke zrazování ostatních. Pokud se nám podaří někoho zradit, vstoupíme do uzavřeného cyklu pokusů zaplatit za to sebeobětováním nebo stagnací a zármutkem. Ostatní zrazujeme třeba i z mylného přesvědčení, že jsme jaksi “špatní” nebo bezcenní. Nejdůležitější je snad fakt, že naše ego nás bude pokoušet, abychom zrazovali ostatní, protože tím nám i našemu vztahu zabrání pokračovat kupředu v lásce a štěstí. Na elementární úrovní možná začínáme zrazovat jiné, protože máme pocit, že nás zradil Bůh. Asi se cítíme provinile, protože “nežijeme v souladu se smyslem svého života” anebo nedáváme dary, jež jsme přišli v životě dávat, takže máme pocit, že to my jsme zradili Boha. Pak tedy dál navozujeme situace, v nichž jsme zrazováni, abychom se cítili lépe stran toho, že neplníme slib. Když jsme zrazeni, cítíme se zrazeni Bohem, a nechápeme, že ten cyklus zrady a viny jsme nastartovali především my sami.

Místo abychom od ostatních či od dané situace brali ve snaze uspokojit své potřeby, můžeme požádat svou vyšší mysl, aby nám ukázala způsob, jak by zvítězil každý z nás. Můžeme požádat o zázrak, který by ukázal všem, jak mít úspěch. Zrada je založena výhradně na nedorozumění, a proto ji lze vyléčit tím, že vezmeme na vědomí, proč věříme, že jsme byli v minulosti zrazeni, a pochopíme, jak ve vlastním životě inscenujeme opakování podobných vzorců.

* * *

Podstata zármutku
Zrada, která je jednou z hlavních příčin zármutku, pramení z našeho původního vzorce zrada-vina. Pokud naše rodina není spojena pevnými vazbami, objeví se zde hlavní prvky: zrada, věrolomnost a zármutek.

Podstata léčení
Pokušení zradit je posledním zoufalým pokusem našeho ega zablokovat nějaký náš důležitý dar nebo příležitost. Abychom se vyhnuli pokušení zradit ostatní, můžeme požádat o pomoc svou vyšší mysl. Ta nám ukáže, jak pokušení překonat a postoupit do vyšší roviny lásky, partnerství a úspěchu, kterou toto pokušení maskuje.

Léčivý návrh
Tvá vnitřní celistvost ti umožňuje přijímat. Zrada přijímání blokuje prostřednictvím viny. V nejhlubší rovině mysli cítíš vinu, protože věříš, že jsi zradil Boha tím, že nenaplňuješ smysl svého života čili nedáváš ostatním své dary. V důsledku tvého pokusu zradit pak v tobě ego vyvolá přesvědčení, že Bůh je tvým nepřítelem a hodlá tě ztrestat. Tohle je samozřejmě pouhá projekce tvého pomstychtivého já. Zásadní je pochopit, že Bůh ve skutečnosti nemůže zrazovat ani být zrazen. Tenhle nejhlubší vztah, jejž máš s Bohem, vytváří vzorec pro zradu, kterou můžeš potenciálně spáchat na sobě, na své rodině a vztazích.

Rozhodnutí pro léčbu
“Jsem odhodlaný vyléčit veškeré vzorce zrady, které existují v mém životě, tím, že odpustím Bohu, světu, rodině, svým vztahům, a to jak minulým, tak současným – a co je nejdůležitější: odpustím i sám sobě.”

Léčivá cvičení
Proveď následující cvičení, abys objevil, jaké vzorce zrada-vina existují ve tvém životě:

Můj zármutek: _________________
Zrada se týkala: ________________
Vina, kterou vykupuji: ____________
Lidé, jež jsem zradil: ______________
Vina, kterou cítím: ________________
Jak jsem se potrestal: _____________

Nyní se rozhodni odpustit sám sobě i všem, kterých se tyto situace týkaly.

* * *

- z knihy Milovat z celého srdce, Chuck Spezzano

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.