neděle 12. ledna 2014

Poselství andělů pro rok 2014

Máte za sebou nyní poměrně složitý čas. Víme, s jakou nadějí a touhou vzhlížíte k následujícímu roku. Přestože některé záležitosti, které ještě zůstaly nedořešeny, budou v tomto roce pokračovat, nemusíte se bát, že by pro vás měly být tak těžké jako v minulém roce. Po všech těch zkouškách, jimiž jste si prošli, jste mnohem silnější, vyzrálejší a moudřejší. Ať vyvstane jakýkoli problém, budete již vědět, jak ho vyřešit, popř. budete vědět, kde se vám dostane pomoci a odpovědí potřebných k jeho vyřešení. Možná se cítíte po celém tom těžkém období vysílení a vyčerpaní, ale díky tomu se naučíte stavět se ke svým záležitostem s klidem a mírem v srdci. Uvidíte, že všechno půjde mnohem snáz, než byste řekli.
Nebudeme vám teď poskytovat poselství pro jednotlivé měsíce, neboť ta k vám budou z různých zdrojů přicházet vždy v patřičnou dobu a tak, abyste je mohli přijmout tehdy, kdy to budete potřebovat a kdy jim budete otevřeni. Připomeneme vám však mnoho důležitých pravd a zákonitostí, na které občas zapomínáte a o které v následujícím období půjde především. Jedná se o základní témata, která se k vám vrací opakovaně v různých formách. Pochopíte-li tyto věci, začnou vám situace a vztahy ve vašem životě dávat větší smysl. Někdy dříve, někdy později. Na tom však nezáleží. Není důležité KDY, ale ŽE k tomu dojde. Vše se vždy děje v pravý čas.
Mnozí jste pocítili tu zvláštní energii, která dává všem vědět, že se něco chýlí ke konci. Nejen kalendářní rok, ale i mnoho vašich starých, zaběhlých a již nefunkčních vzorců a návyků. Tato energie ve vás toto všechno vyvolává na povrch, abyste to mohli rozpoznat, pochopit a nechat to odejít. Začínáte cítit, jak důležité je nechat některé věci navždy za sebou, abyste se mohli pohnout dál na své cestě. A my bychom vás chtěli těmito velkými a pozitivními proměnami provést.

V první řadě je třeba vypořádat se s věcmi, které by mohly negativně ovlivňovat vaši budoucnost a bránit vám ve splnění vašich nejhlubších přání. To znamená vzdát se starých přesvědčení, myšlenek, dojmů, názorů a také se naučit ovládat své vlastnosti jako zatvrzelost, umíněnost či odpor ke změně. Aby se mohlo vše začít měnit, musíte být ochotni to dopustit. Někdy tomu bráníte ve snaze zanechat všechno při starém, neboť máte pocit, že tak budete mít vše pod kontrolou a jen tak budete mít jistotu. Jindy vám v tom brání vaše zatvrzelost či pýcha, neochota uznat, že jste se mohli zmýlit, že jste po dlouhou dobu věřili lžím či nepravdivým názorům, odmítání připustit, že jste sami zodpovědní za věci, které se vám dějí, a že jen vy sami můžete utvářet svůj život. Vaše ego vás v této "obraně" podporuje. Vyvolává ve vás pocity ohrožení a nebezpečí. Ať už vás straší nedostatkem lásky, přijetí ze strany druhých lidí, peněz, příležitostí, nápadů, schopností či něčeho jiného, využívá každé skulinky ve vaší sebedůvěře, aby ji podkopalo a zabránilo vám v posunu. Je to takový váš vnitřní pokušitel. Na vás je, abyste se s tímto negativním, pesimistickým hlasem vypořádali a ukázali mu, kde je jeho místo. Když si z očí sundáte černé brýle strachu, uvědomíte si, že vlastně o nic nejde a že se dá vše zvládat s klidem.

Nebát se a nežít ve strachu neznamená, že popíráte skutečnost. Situace je taková, jaká je. To je prostě fakt. Ale zda jí projdete plni strachu a nebo ve stavu vnitřního míru, to je jen o vás, to na ní nic nemění. To je čistě o vás a vašem vnitřním rozpoložení. Nemít strach neznamená, že vám na dané věci nezáleží nebo že ji neberete vážně. Znamená to rozhodnout se, že i když je situace taková, jaká je, udržíte si během ní jasnou a klidnou mysl, díky čemuž pak snáze přijdete na možná řešení a budete také více otevření řešením, která se mohou naskytnout sama od sebe.

Vzdát se návyku mít zbytečný strach je jednou z lekcí, které se nyní učíte všichni hromadně prostřednictvím jednotlivých situací ve vašich životech, stejně jako situací globálních či politických, které ovlivňují vás všechny najednou.

MÁTE MOŽNOST ZVOLIT SI ŽIVOT BEZE STRACHU. MŮŽETE PROŽÍVAT TYTÉŽ SITUACE PLNI OBAV STEJNĚ TAK JAKO V NAPROSTÉM KLIDU. I když vám to přijde nezvyklé nebo nemožné, uvěřte, že takovou možnost máte a zkuste to. Kdykoli se objeví nějaká situace, v níž začnete mít strach, uvědomte si, že máte na výběr. To, že se vzdáte svého strachu, na situaci nic nezmění. Změní se však vaše vnitřní rozpoložení. Nic na své situaci nepopíráte ani nepřehlížíte. Vidíte ji stále jasně a reálně a uvědomujete si všechny její aspekty, avšak vaše mysl při tom zůstává klidná a nevytváří vám žádný zbytečný tlak navíc. Jakmile se naučíte udržovat si klidnou mysl za každé situace, bude pro vás velmi snadné nacházet pro ně řešení, neboť nebudete zablokovaní a budete více vnímat své vnitřní či nebeské vedení.

Když se naučíte žít svůj život tak, aniž by byl ovlivňován vaším strachem, budete moci začít podnikat mnoho důležitých kroků, k nimž byste se neodhodlali, kdybyste neprošli předchozím procesem.
Přichází k vám nyní mnoho darů a požehnání, které však jako dary či požehnání vůbec nevypadají. A protože v tom žádný dar ani požehnání nevidíte, a tudíž ani netušíte, jaké dobro mohou přivést do vašeho budoucího života, považujete je za nežádoucí, bráníte se jim a odmítáte je. Máte stále strach ze změn, protože v každém nepatrném záchvěvu hned vidíte katastrofické zemětřesení. Kdykoli se věci konečně dají do pohybu (aby se mohlo uskutečnit to, co jste si přáli, zmizely vám z cesty překážky a věci či vztahy, které vám v tom bránily, prošli jste potřebnými lekcemi atd.), hned se zaleknete a čekáte to nejhorší. Místo abyste se zaměřili na smysl a cíl toho, co řešíte, a na důležité zkušenosti, které vám to přináší, soustřeďujete se hned na to, jak vám bude hrozně, o co všechno můžete přijít, jakou bolest vám to může způsobit a podobně. S takovou se ale nikam neposunete, nic se nenaučíte a vaše přání se nenaplní. Můžeme stále dokola odpovídat na vaše modlitby o splnění přání, ale protože nám nerozumíte a nechápete, že to, co se děje, vám má pomoci a nikoli vám uškodit, zase naši pomoc odmítáte.
Je-li pro splnění vašich přání důležité, abyste se nejprve vymanili z pozice oběti, budete vedeni do situací, v nichž budete mít šanci tento svůj nepříznivý postoj rozpoznat a vědomě ho propustit. Když však nepochopíte, že je to pro vás lekce, jež vám má pomoci uvolnit cestu k vašim cílům, vyložíte si celou situaci jako další důkaz toho, že jste oběť, a jen se v tom negativním postoji utvrdíte. Cesta ke splnění vašich přání se tak zase prodlouží.
Máte-li strach, požádejte nás, abychom vám pomohli se ho zbavit. Jakmile se přestanete bát a čekat ve všem jen to nejhorší, spousta věcí se uvolní, protože už nebudou spoutány vaším strachem. Je to jako dárek zabalený v krabici, který jste si dlouho přáli, ale jakmile začnete mít strach, že v krabici nic nebude a skončíte zklamaní, nebo že tam bude něco, co vám ublíží, jako byste tu krabici zase zamotávali a zabalovali ji ještě pevněji, jen abyste si nepotvrdili svá nejhorší očekávání. Dárek tak zůstane odmítnutý, a to jen proto, že na první pohled není zvenku vidět.
Někteří namítáte, že když budete počítat s nejhoršími možnými variantami, pak budete PŘIPRAVENI, když k nim náhodou dojde, a nezaskočí vás to. Myslíte si, že strach vám pomáhá být na všechno připraveni a mít všechno pod kontrolou. Ve skutečnosti je to ovšem jinak - když budete poslouchat svůj strach, začnete se vzdalovat od toho, co jste si přáli, začnete ustupovat ze své cesty kvůli myšlenkám na "Co kdyby" a "Co když", a dělat všechno možné, jen ne to, co by vám opravdu pomohlo k řešení. Čím víc se bojíte a čím více dramatických a hrozivých scénářů si vytváříte ve své hlavě, tím dál jste od svého štěstí, které jste si tolik přáli. Klubko problému si tím ještě více zamotáváte. 

Jsou-li okolnosti, na které potřebujete brát ohled při svém rozhodování či jednání, řekněte si o vyšší vedení a požádejte Vesmír, aby zařídil uspokojivé řešení pro všechny a ve všech ohledech. Chápeme, že někdy se neodvažujete udělat krok dál, když nemáte jistotu, že všechno bude tak, jak si to přejete. Ale tu vám strach nedá. Samozřejmě je třeba brát v potaz všechny možné závěry, ale to můžete dělat i beze strachu. Strach na situaci nic nemění, jen vás blokuje a vyvolává ve vás pocit ohrožení a nebezpečí. Oddělujete se od Boha/Vesmíru, odpojujete se od svého vnitřního vedení, a o to je to pro vás těžší, neboť jediné, co vám zbývá k následování, je váš rozum. Pokud se strachu nezbavíte, ego vám začne říkat: "Nečekej nic dobrého, to se stejně nestane, stejně nedostaneš, co chceš, na to se nemůžeš spolehnout, radši zůstaň tam, kde jsi, a trap se dál, hlavně když se nestane něco ještě horšího, a to by se určitě stalo." To zní logicky a opodstatněně, a tak ho poslechnete mnohem ochotněji, než naše vedení, které někdy bývá nelogické a vede do neznáma, ale v jehož závěru čekají vaše splněné sny.
Věci, které stagnují a nemění se k lepšímu, jsou ve svém vývoji velmi často bržděny vámi a vaší snahou zachovat všechno při starém. Věříte, že kdybyste dovolili, aby se něco měnilo, šlo by to určitě k horšímu. Odmítáte povolit otěže a svým záležitostem nedopřáváte dostatečný prostor k jejich vývinu. Máte strach, že se všechno pokazí, že to bude ještě horší, že budete cítit bolest, že budete zklamáni či zraněni, že budete strádat, atd. To všechno jsou odrazovací argumenty vašeho ega.
Nenechte se odradit tím, že vaše cesta vede tmou, v níž nevidíte na krok. Budeme vaším světlem. Povedeme vás ruku v ruce a zajistíme, abyste nezabloudili a nepřišli k žádné újmě.

Pamatujte: VESMÍR/BŮH NEMÁ DŮVOD, ABY VÁM VÁŠ ŽIVOT KAZIL NEBO VÁM NĚCO DOBRÉHO BRAL.
VESMÍR/BŮH NEMÁ ŽÁDNÝ DŮVOD VÁM UBLIŽOVAT NEBO VÁM ŠKODIT. V JEHO ZÁJMU JE TO NEJLEPŠÍ PRO VÁS, NEBOŤ KDYŽ SAMI ŽIJETE SVŮJ ŽIVOT V SOULADU S CESTOU SVÉHO SRDCE, POMÁHÁ TO VŠEM OSTATNÍM LIDEM, BYTOSTEM I CELÉMU SVĚTU. UŽ PROTO BYSTE NIKDY NEBYLI VEDENI DO UTRPENÍ NEBO ZOUFALSTVÍ, NEBOŤ BY TO NEMĚLO ŽÁDNÝ SMYSL A VÁŠ DRAHOCENNÝ ČAS BY BYL ZBYTEČNĚ PROPLÝTVÁN. VŠICHNI VŠAK MÁTE MOŽNOST SVOBODNÉ VOLBY A ROZHODNETE-LI SE ŽÍT V UTRPENÍ A PŘIVÁDĚT SI HO OPAKOVANĚ DO ŽIVOTA, VESMÍR/BŮH I MY MUSÍME VAŠI VOLBU RESPEKTOVAT. I KDYŽ BĚHEM SVÉHO ŽIVOTA PROCHÁZÍTE MNOHA ZKOUŠKAMI A SLOŽITÝMI SITUACEMI, VŽDY VEDOU ZA SVĚTLEM POZNÁNÍ, K NOVÉMU POROZUMĚNÍ A LÁSCE. NIKDY SE NESTANE, ŽE BY VÁM ŽIVOTNÍ ZKOUŠKA NEPŘINESLA JEN TO NEJVĚTŠÍ DOBRO, TAK JAKO SE NIKDY NESTANE, ŽE BY PO TEMNÉ NOCI NENASTALO NOVÉ RÁNO. NEMÁTE VŮBEC ŽÁDNÝ DŮVOD MÍT STRACH A ŽÍT V NEJISTOTĚ, NEBOŤ NIKDY NENASTANE SITUACE, KTEROU BYSTE NEBYLI SCHOPNI ZVLÁDNOUT. AŤ SE DĚJE COKOLI, JSTE SCHOPNI TÍM PROJÍT A PŘIJMOUT DAR, KTERÝ VÁM TO PŘINÁŠÍ (PŘESTOŽE HO NA PRVNÍ POHLED NEVIDÍTE). VZDEJTE SE TEDY SVÉ POTŘEBY ŽÍT VE STRACHU A OTEVŘETE SE VŠEMU NOVÉMU S VĚDOMÍM, ŽE VESMÍR/BŮH VÁS NIKDY NENECHÁ NA HOLIČKÁCH A NIKDY VÁS NEPOVEDE DO NĚČEHO, CO BY VÁM MĚLO ŠKODIT ČI UBLIŽOVAT. VESMÍR/BŮH SI PRO VÁS PŘEJE TO NEJLEPŠÍ A VEDE VÁS K TOMU SKRZE KAŽDOU SITUACI - NEBOŤ TÍM SE DOBRO ŠÍŘÍ I DÁL A NAPLŇUJÍ SE TAK TY NEJVYŠŠÍ ZÁMĚRY SMĚŘUJÍCÍ K DOBRU VŠECH ŽIVÝCH BYTOSTÍ A SVĚTA JAKO TAKOVÉHO.

I to, že z vašeho života něco nebo někdo odejde, je vždy pro vaše nejvyšší dobro. Nikdy se nestane, že by z vašeho života odešlo něco, co pro vás bylo dobré. Možná máte pocit, že jste přišli o něco dobrého, protože dosud to bylo šťastnou součástí vašeho života. Co nevíte, je to, jak by se tato součást vyvíjela ve vašem životě dál. Možná od vás odešel člověk, se kterým vám bylo dobře, a tak se trápíte, neboť to cítíte jako ztrátu někoho dobrého, s kým jste byli šťastní. Nemůžete však vědět o tom, jak se tento člověk rozhodl žít dál, nevíte nic o vývoji, kterým má jeho duše projít, nevíte, jaké volby vědomě či nevědomě učinil ve svém nitru, a stejně tak třeba nevíte, že v následujícím čase by vám tento člověk začal ubližovat nebo by se změnil takovým způsobem, který by vás negativně ovlivnil do budoucna. Protože Vesmír/Bůh ví, že nic takového nechcete, odvede tohoto člověka (v souladu s jeho i s vaší svobodnou vůlí) z vašeho života pryč, abyste oba mohli jít tam, kam potřebujete a chcete jít. Jste-li donuceni k tomu, abyste opustili svůj domov či zaměstnání, připadá vám to také jako nesmyslná ztráta a přitom nevíte, že v daném domě může později dojít k havárii nebo k vážným konfliktům, jež by vám přivodily mnohem větší materiální, finanční, zdravotní i citovou újmu. Neberte ztráty ve svém životě jako tragédie nebo naschvály. Je mnoho věcí, které nevidíte, ale vidí je Vesmír/Bůh, a ten vám takto pomáhá se před nimi uchránit.
Jindy vám ztráta něčeho či někoho pomůže k velmi důležitým proměnám a poznáním, díky nimž se dostanete na svou pravou cestu a díky kterým se váš život změní k lepšímu. Nikdy se nic neděje jen tak a už vůbec ne kvůli tomu, abyste trpěli. Proč vlastně stále očekáváte utrpení? Proč stále počítáte s tím, že všechno půjde špatně? Proč stále žijete ve strachu ze změn, když víte, že vždycky se všechno děje tak, abyste si mohli splnit své sny? Čeho se tolik bojíte? Co vám tolik brání žít šťastný život?
Možná vás jako odpověď napadne něco či někdo. Mohou to být peníze, nedostatek energie či nějaký člověk. O svém životě však rozhodujete sami, přestože si mnohdy myslíte, že vás ostatní lidé či okolnosti omezují. O vašem životě nerozhodují jiní lidé nebo okolnosti. Na každý vzniklý problém existuje řešení, které jste schopni najít a uskutečnit. Nedělejte se tedy závislými na někom či na něčem. Nedělejte se oběťmi. Namísto toho zůstaňte stát pevně na svých nohou, převezměte zodpovědnost sami za sebe a svůj život, a ať se bude dít cokoli, uvědomte si, že je plně ve vašich silách přijít věci na kloub a vyřešit ji k dobru svému i všech ostatních. Když se toto naučíte, nebudete se už nikdy bát, že by vás mohl někdo (či něco) ohrozit a mít nad vámi moc.

Když nebudete tolik ovládáni strachem, snáze se uvolníte a najdete nový, lepší způsob, jak své problémy řešit. Přestanete mít takovou potřebu vše kontrolovat a neustále na všechno dohlížet. Nebudete se muset pořád starat o to, jestli se vaše přání opravdu plní, jestli opravdu bude vše tak, jak si to přejete, a pořád se ujišťovat, že všechno jde směrem, který jste chtěli. Budete totiž vědět, že i když k vašemu přání může vést jiná cesta, na konci k němu dojdete. Budete více ochotní se otevřít jiným, neznámým cestám, nečekaným okolnostem, budete ochotnější přijmout, že věci mohou probíhat jiným způsobem, než jaký jste si představovali, a přijmete ho s pokorou a klidem, neboť budete vědět, že je to tak dobře.
Když požádáte o zlepšení nějaké situace a ona se místo toho zhorší, pamatujte na rčení: "Teprve až když se dotkneš samotného dna, můžeš se od něj odrazit." To znamená, že když se situace místo očekávaného zlepšení ještě zhorší, dostává se vám příležitosti najít v sobě velkou sílu, moudrost, odvahu a odhodlanost, díky nimž uskutečníte něco, co pomůže vyřešit nejen tuto situaci, ale zároveň povede k důležité pozitivní proměně vás samých a vašeho života. Častokrát seberete odvahu k velkému rozhodnutí až tehdy, když už vám vaše situace působí takové utrpení, které nedokážete déle snášet. Když nejste ochotni toto rozhodnutí učinit, dokud nemusíte, zákonitě nastanou okolnosti, které vás k tomu donutí. Pamatujte však, že i přesto, že jste do toho "dotlačováni", je to v souladu s vaší svobodnou vůlí a vašimi přáními.
Řekněme, že si přejete láskyplný vztah, ale člověk, kterého jste si vybrali jako partnera, láskyplný není a nechce být. I když si přejete, aby váš vztah trval, vaše touha po lásce je silnější a pro váš život důležitější, a tak místo zlepšení vztahu dojde k rozchodu. Můžete cítit zklamání a hořkost, ale posunuli jste se tak blíže ke svému splněnému přání - ke skutečně láskyplnému vztahu. Začnete si více vážit sebe samých a otevřete si cestu k láskyplnému partnerovi. To však zatím nevidíte, a tak si myslíte, že je celý Vesmír proti vám a brání vám ve štěstí.
Nebo když toužíte zbohatnout a místo toho o peníze přicházíte. Zdá se vám to jako naschvál, ale jak víte, nic není náhoda. Máte-li se rozvinout natolik, abyste byli připraveni a schopni přijmout a udržet si velké bohatství, musíte se napřed zbavit sebelitování, hněvu na účty či placení, neochoty zkoušet nové příležitosti, naučit se zbytečně neutrácet a vhodně své peníze investovat, nebo si nejprve uvědomit hodnotu sebe samých, přestat se podceňovat a zpochybňovat své schopnosti. Když kvůli oné zhoršené situaci učiníte všechny ty důležité změny, naráz k vám začnou přicházet peníze, příležitosti a nápady k jejich vydělávání, nebo začnete potkávat lidi, kteří vám budou v této oblasti nápomocní. To ale ve chvíli, kdy jste přišli o peníze namísto jejich získání, nevidíte. A tak si myslíte, že je celý Vesmír proti vám a brání vám ve štěstí.

NIC SE NEDĚJE PROTI VAŠÍ VŮLI. I VĚCI, KTERÉ SE VÁM NELÍBÍ NEBO VÁS TRÁPÍ, JSOU DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ CESTY K VAŠIM SPLNĚNÝM PŘÁNÍM A CÍLŮM, KTERÉ JSTE SI SVOBODNĚ VYBRALI.

Velkou úlohou tohoto roku je pro vás vyvažování rozumu hlasem srdce. Ať jste muž či žena, jste navyklí vše hlavně analyzovat, rozebírat a přemýšlet nad tím, zatímco své pocity a všechno, co nespadá do logiky, odstrkujete stranou. Co není logické, jako by neexistovalo. Co váš rozum nechápe svou logikou, jako by bylo nereálné a nedalo se s tím počítat. Když rozum nevidí logickou souvislost s výsledkem, pak takovou možnost nepřijímá.
Rozum však není to jediné, co vám pomáhá procházet životem a řešit problémy, s nimiž se v něm potýkáte. I když je důležité danou záležitost zanalyzovat, zvážit rizika a možnosti, stále existují další okolnosti a cesty, o nichž rozum neví, protože nejsou logické. Rozum neví, že kdybyste šli do obchodu, tak tam potkáte člověka, který vám řekne přesně to, co zrovna potřebujete vědět k vyřešení problému. Ale vaše srdce to ví a ponouká vás skrze vaše pocity, abyste tam šli. Pokud neumíte své srdce poslouchat nebo mu dost nevěříte a spoléháte pouze na rozum a logická řešení, přímo si v řešení zabráníte. Navíc, dáváte-li hlavně na rozum a jeho myšlenky, vytváříte si starosti a navozujete si pocity strachu a nejistoty, které vedení vašeho srdce kalí a přehlušují. A posloucháte-li strach a vytváříte si přitom ty nejhorší scénáře, utíkají vám řešení, k nimž vás mezitím volá vaše srdce.
Naučíte-li se poslouchat srdce stejně tak jako rozum, bude to jako byste měli ve své ruce 100% spolehlivý navigační systém, který vás vždy dovede do cíle. To je pro vás i váš život velmi důležité, neboť mnozí bloudíte sem a tam a ztrácíte čas i energii, jen proto, že neumíte poslouchat své vnitřní vedení. Abyste tedy mohli dosahovat svých cílů, je třeba naučit se tuto lekci a získat tak onen navigační systém, který vás povede spolehlivě dál. 
Když cítíte, že se snažíte donutit do něčeho, co na vás nepůsobí přirozeně, tedy není to v souladu s vaším srdcem, obvykle uděláte chybu, když to přesto uděláte. Když se necháte rozumem dotlačit do věcí, které jsou přímo proti vašemu srdci, pocítíte lítost nebo ztrátu. Rozum sám funguje pouze na logice a logických souvislostech. Možná uděláte věc, která bude logická, ale štěstí vám nepřinese. Buďte tedy opatrní ve svém rozhodování a volbách, a pozorně se dívejte, nakolik jsou v souladu s vaším srdcem. Ano, někdy je třeba své pocity ovládnout rozumem, neboť srdce je milující a neuvědomuje si, že není dobré otevírat se úplně každému nebo jednat bez rozmyslu.
Rozum nemá srdce a srdce nemá rozum. Proto je důležité vedení srdce vyvažovat rozumem a naopak. Když se to naučíte, budete nacházet praktická a uskutečnitelná řešení, které budou zároveň v naprostém souladu s cestou vašeho srdce. A to je klíčem pro štěstí ve všech oblastech vašeho života.

Další zásadní lekcí v tomto roce je vaše sebepřijetí a přijetí druhých lidí. Když se přestanete bát, budete spoléhat na své vnitřní vedení a začnete více milovat sami sebe a mít k sobě úctu za každých okolností, vzroste také vaše schopnost přijímat ostatní takové, jací jsou, a za každých okolností. Nesuďte druhé, ani sami sebe. Přijměte, že jste takoví, jací jste, a pak budete moci snáze přijmout i to, jací jsou ti druzí. Všichni máte své lekce, na nichž během života potřebujete zapracovat a naučit se důležité věci, abyste mohli zase povyrůst. Nevyčítejte si to navzájem. I když vám jednání některých lidí způsobí bolest a vy je budete chtít ze svého života propustit, pokuste se alespoň pochopit, že i oni se ještě musí mnohému naučit. I vy jste jistě udělali mnoho věcí, které byste již nikdy neopakovali, neboť jste se díky nim naučili, že to nebylo dobře a že existuje lepší cesta. Není třeba toho litovat, i když jste možná někomu způsobili bolest. Požádejte ho o odpuštění (třeba jen v duchu) a propusťte ze svého srdce jakoukoli tíživou vinu, která v něm možná zůstala a jejímž prostřednictvím se trestáte. Nemá žádný smysl, abyste se trestali, odpírali si dobro a žili v sebetrýznění kvůli chybám, kterých jste se dopustili. Uděláte mnohem lépe, když tuto lekci s pokorou přijmete, uznáte, že jste se dopustili chyby, také, je-li to možné - se omluvíte lidem či jiným živým bytostem, jimž jste při tom ublížili, a již nikdy tuto chybu vědomě nezopakujete. Tím vším se posunete zase dál, moudřejší a zralejší. Budete jednat ohleduplněji a uvědoměleji. Tím prospějete sobě samým i všem ostatním mnohem více, než kdybyste se měli jen věčně kát a trestat.
Pamatujte, pocit viny nic neřeší a nikomu nepomáhá. Je důležité přijmout zodpovědnost za to, co jste udělali, ale trýznit se vinou je vskutku k ničemu.
Pokud někdo ublížil vám, nelpěte na tom, aby se cítil provinile, neboť mnohem důležitější je to, aby opravdu pochopil, čeho se dopustil, poučil se z toho a již to neopakoval. Že někdo trpí pocity viny, ještě neznamená, že si je opravdu vědom toho, co udělal, a že za to přijal zodpovědnost. Vina tohoto člověka vás neosvobodí, nevyléčí vaše rány ani ho nepovede k důležité proměně. Je to jen jeho vnitřní pocit. Snažíte-li se dosáhnout zadostiučinění, vězte, že jemu se následky vlastních činů odrazí nazpět, stejně tak jako vám a komukoli jinému. Spravedlnost ponechte nekonečné Božské inteligenci. Nechtějte kontrolovat lidi ve svém životě a dohlížet na to, aby je stihl trest, který považujete za správný. To není na vás, ale na Vyšší moci, která se o všechno vždy postará a která sama udržuje spravedlivou rovnováhu. Uvolněte se a vzdejte se potřeby kontrolovat ty, kdo vám ublížili, a dohlížet na ně. Zbavte se tohoto zbytečného břemene, osvoboďte se, znovu se nadechněte a vydejte se dál po své vlastní cestě, která vám náleží.

Jednou z vašich největších a nejdůležitějších ŽIVOTNÍCH záležitostí je LÉČENÍ VAŠEHO VNITŘNÍHO DÍTĚTE.
Přestaňte prosím nyní uvažovat jako dospělí. Pro tuto chvíli teď zapomeňte na to, že jste dospělí. Uvolněte se, zklidněte svou mysl a nalaďte se na své srdce.
Vnímáte někde v sobě nějaký smutek? Cítíte nějaký pocit, který vám přijde divný nebo nesmyslný? Chce se vám plakat? Bojíte se? Nepřemýšlejte nad tím. Nesnažte se to potlačit. Protože právě nyní se z vašeho nitra začíná konečně ozývat to malé dítě, které kdysi zůstalo nepochopené, zraněné a zapomenuté.
I když své dětství považujete za minulost, to dítě, jímž jste tehdy byli, žije stále ve vás. Stále je ve vás ten malý chlapeček / ta malá holčička, kterým rodiče nerozuměli; které nepřijímali takové, jací byli; kterým nebylo dopřáno to, co si přáli; kteří byli omezováni, kritizováni, napadáni či zneužíváni; kteří byli nuceni dělat věci, které dělat nechtěli; kteří museli poslouchat na slovo a byli vůči rodičům a ostatním lidem bezmocní; o nichž bylo rozhodováno bez jejich souhlasu; kteří byli citově vydíráni a přiměni k tomu, aby se kvůli potřebě uznání či lásky snažili mamince a tatínkovi zavděčovat a snažili se být někým, kým ve skutečnosti nebyli.

Navažte nyní kontakt se svým vnitřním dítětem. Vaše "dětinské" pocity, které vědomě či nevědomě utlačujete a schováváte do pozadí, aby si o vás ostatní dospělí něco nemysleli nebo vás nějak nezesměšnili, jsou zcela skutečné pocity, které potřebují být vyslyšeny a vyjádřeny. Máte-li žít s otevřeným srdcem a čistě a celou svou bytostí milovat, je nevyhnutelné postavit se láskyplně ke svému vnitřnímu dítěti a všem pocitům, které jste jako děti nevyléčili a nevěděli si s nimi rady. Všechny nevyslyšené a nepochopené pocity, ať už ze strany vašich rodičů nebo jiných lidí, teď můžete vyslyšet a pochopit vy sami. Dejte si teď to, co vám rodiče a další lidé neuměli dát tehdy, když jste to tolik potřebovali. Vaše dětské pocity a potřeby zůstaly ve vás a nadále ovlivňují vaše jednání, vaše vztahy i přitažlivost vůči osobám, které je ve vás opakovaně vyvolávají.

Nesuďte, co se sluší a patří na "dospělého". Jste snad nyní někdo jiný než kdo jste byli jako děti? Byli jste snad vy a to dítě dvě různé osoby? Ne. I když jste se v průběhu svého života mnohokrát a hodně změnili, jste stále tatáž osoba, stále jste to dítě, stále jste ten malý chlapeček či ta malá holčička, kterým kdysi někdo ublížil a zůstali zranění. Dejte si nyní všechno, co vám chybělo, sami. Teď už to umíte. Teď už víte, jak to všechno bylo, víte, že ti lidé to prostě jinak neuměli. Ale vy to teď umíte a MŮŽETE si to dopřát. Nezáleží na tom, kolik let je už za vámi. Ten malý chlapec či malá dívka jsou stále ve vás, stále jste to vy, stále jsou to vaše pocity, tak skutečné a tak silné jako tenkrát. Dokud se nezačnete s láskou starat o své vnitřní dítě, nikdy se skutečně nepohnete dál ve svých dalších vztazích a nikdy nebudete schopni opravdu zcela milovat sami sebe ani druhé lidi. I když vás možná jako děti lidé zanedbávali, přehlíželi vaše potřeby a smáli se vašim pocitům nebo je ignorovali, nedělejte to nyní sami sobě znovu.

Udělejte si laskavost a dopřávejte si všechno, co vám druzí dát neuměli. Mluvte k sobě tak, jak jste si to přáli od nich, říkejte sami sobě všechno to pěkné, co jste toužili slyšet. Mluvte sami ke svému vnitřnímu dítěti a řekněte si: "Miluji tě a odteď už tě budu chránit já sám/sama. Teď už se nemusíš bát. Já ti rozumím a nikdy ti nebudu nic vyčítat. Neboj se. Teď už se o tebe postarám." Tím můžete konečně převzít odpovědnost za celý svůj život a za naplnění všech svých citových i ostatních potřeb. Odstraníte tak velkou blokádu ve svém milostném, rodinném, přátelském i kolegiálním aspektu vztahů. Zmizí základní příčiny vašich strachů, bolestí a opakovaně prožívaných zkušeností. Jako děti jste byli bezmocní a o všem rozhodovali vaši dospělí. Teď už je to jinak, ale vaše vnitřní dítě to neví. Musíte mu to říct a převzít za něj zodpovědnost. Jakmile se začnete starat sami o své vnitřní dítě a převezmete péči o něj, konečně probudíte celou svou sílu a objevíte ve svém životě tu pravou, skutečnou svobodu.

Rok 2014 pro vás bude znamenat čas pro hluboké odpuštění. Budete mít mnoho a mnoho příležitostí, jak uvolnit a vyléčit svá stará zranění, propustit ze svého nitra dlouho vězněné bolestivé pocity, které vás omezovaly a ovlivňovaly váš život, jak vyléčit a láskou naplnit všechny své vztahy, včetně toho, který máte k sobě. Prošli jste si těžkými časy, nořili se do těžkých energií, nechávali se strhávat emocemi, myšlenkami či jinými energiemi druhých a učili jste se na tom všem, jak důležité je opustit tento starý zraňující způsob, jakým jste reagovali na druhé lidi a na situace ve svém životě.
Začnete si více a více uvědomovat, jak jste všichni spojeni. Budete schopni soucitu k lidem, k nimž jste toho dříve schopni nebyli. Neboť budete chápat, že stejně jako vy, i oni se mýlí, i oni dělají chyby, i oni občas někomu ublíží (ať už záměrně či nechtěně) a i oni si ve svých životech procházejí lekcemi, jež si vybraly jejich duše pro svůj růst. Přestanete si brát chování druhých osobně a budete schopni rozpoznat, kdy vám říkají pravdu (někdy i nepříjemnou) a kdy vám pouze sdělují svůj názor, dojem či náhled na věc, který se skutečností či pravdou nemusí mít nic společného. Začnete si více uvědomovat příčiny a následky toho, co se ve vašich vztazích odehrává. Budete nacházet více a více lásky jeden k druhému i k sobě samým. Budete schopni nikomu a ničemu neubližovat, a stejně tak nedovolit nikomu a ničemu, aby ubližoval/o vám.

Přestanete soudit druhé lidi a jejich chování v situacích, kterými jste si sami neprošli. Někdy si říkáte, že na jejich místě byste se zachovali jinak, ale to nemůžete vědět, když jste takovou situaci nikdy nezažili. A i pokud ano, možná mají tito lidé prostě jiný charakter, jiné názory, jiné životní zkoušky a potřebují tuto zkušenost prožít jinak než vy. Souzení druhých lidí či situací je pro vás zbytečnou ztrátou času a plýtváním energie. Pokud jim přímo nechcete nějak pomoci nebo skutečně situaci řešit, raději je nechte být a nepřidělávejte jim ještě další tíhu svými soudy. Můžete mít názory, jaké chcete, ale pokud se vás na ně lidé přímo neptají a nebo se o nich společně nebavíte a nechcete je spolu dobrovolně sdílet, nechte si je raději pro sebe. Máte samozřejmě právo vyjádřit svůj názor, ale je na vašem zvážení, nakolik budete ohleduplní vůči těm, jimž se chystáte svá slova sdělit. Může existovat spousta věcí, které o nich a jejich situaci nevíte, a to, co se chystáte jim říct či napsat, je tak zcela nepatřičné a nesmyslné. Někdy jim to může hodně ublížit. Nemáte-li dostatek informací o tom, jaká je skutečnost, raději se ptejte a vyjasněte si všechny potřebné okolnosti dřív, než si začnete vytvářet vlastní závěry.
Když budete donekonečna jen soudit, jak je to či ono špatné nebo jak by to mělo být všechno jinak, budete pouze plýtvat svou energií, nic víc. Na situaci tím vůbec nic nezměníte. A možná by vás stálo mnohem méně energie ji prostě vyřešit a nebo si pozjišťovat informace a nápady, které vám s tím pomohou, když sami nevíte, co dělat. Můžete se časem dovědět věci, které váš názor zcela změní. Není vždy všechno takové, jak se zdá, a často vznikají zbytečná nedorozumění a zranění jen kvůli tomu, že si to neuvědomujete. Proto, než něco či někoho odsoudíte, zklidněte svou mysl a dýchejte. Uděláte mnohem lépe, když se budete zabývat svými vlastními záležitostmi. Pokud nemáte v dané záležitosti přímo něco vykonat nebo nemáte-li tomu člověku s něčím pomoci, pak neplýtvejte svou energií a zabývejte se něčím smysluplnějším. Tím uděláte dobrou věc pro sebe a třeba i pro další lidi.

Když budete láskyplnější a ohleduplnější jeden k druhému, stanete se takovými i vůči jiným živým bytostem a svému životnímu prostředí - jak domácímu, tak venkovnímu. Jakkoli se chováte ke svému životnímu prostředí, to se odráží zpětně k vám. Vy a vaše životní prostředí na sebe vzájemně působíte. Je důležité mít to na paměti a chovat ke svému prostředí lásku a úctu. Není třeba, abyste se do toho nutili a vyvíjeli nějaké nadměrné úsilí. Radost z ohleduplného přístupu k životnímu prostředí se ve vás zrodí sama spolu se všemi ostatními proměnami, jimiž budete postupně procházet. Bude vám to dělat stejně dobře, jako když potěšíte nějakého druhého člověka. Cokoli můžete udělat pro pomoc zvířatům, rostlinám, krajině či celé Zemi, udělejte to a budete odměněni. Nejen vlastním dobrým pocitem naplnění, ale také vámi darovanou laskavostí, která se vám začne vracet v mnoha různých příjemných formách. Nemyslete si, že ostatní bytosti a Země sama neumějí vaši péči ocenit - umí, a velmi! Ať už je to pomoc finanční, materiální, citová (když hladíte zvířátko, něžně mluvíte na květinu či objímáte strom), nebo pomoc ve formě nějaké aktivní práce a činů, třídění odpadu, jeho minimalizování, zohlednění šetrnosti vůči zvířatům a životnímu prostředí při výběru jídla, kosmetiky, hygienických a čistících prostředků, a nebo "pouhá" modlitba, která může také vykonat zázračné věci.
Sounáležitost s přírodou vám může přinést mnohá úžasná uzdravení. Příroda vás volá a touží vás obejmout svou láskou. Duchové stromů, květin i ti ostatní vám chtějí pomoci vyléčit vaše rány a hlubokou bolest, a vaše očištěné srdce pak vyplnit svou něžnou, léčivou energií. Přírodní duchové vědí, že aby mohli lidé žít ve větším souladu se sebou, mezi sebou a se samotnou Zemí, potřebují být nejprve zbaveni svých břemen a přítěží. Neostýchejte se tedy a posaďte se do blízkosti stromů, květin či jiných rostlin, a dovolte přírodním bytostem, aby rozpustily vaši bolest, jemně ji nechaly vyplout z vašeho nitra ven a očistily tak vaše srdce ode všeho, co vám brání upřímně milovat. Uvidíte pak svět v novém světle, stejně tak jako svůj život. Uděláte-li něco pro dobro své, druhých lidí či jiných bytostí a Země, pak se vám dostane bohatých odměn. Přírodní bytosti vám pomohou odstranit z cesty vše, co by vám mohlo bránit ve tvoření a konání dobra pro tento svět. Dostali jste dar mysli, citů a fyzických schopností k tomu, abyste vytvářeli to největší dobro pro vás i pro všechny ostatní živé bytosti. Neumíte-li ho ještě zcela takto využívat a jste ochotni se to naučit pro dobro všech, budete ze všech stran podporováni a zajišťováni.

Spolu s tím, jak bude vzrůstat vaše láskyplnost a vnímavost, budou také vzrůstat vlny lásky, na něž se můžete naladit a spojit se na nich s člověkem, s nímž byste mohli sdílet své štěstí a vzájemně se doplňovat v milostném vztahu. Pokud existuje něco ve vás, co vám brání se otevřít lásce, budete procházet situacemi či vztahy, které vám pomohou to odbourat a zbavit se toho. Je to nevyhnutelné, chcete-li být opravdu šťastní. Neuhýbejte a nebojte se toho. Chcete-li být šťastní, milovaní a přijímáni, budete se potýkat se vším, co vám v tom brání. 

Nejčastěji to znamená naučit se milovat sebe samé natolik, abyste odhodili strach a opravdu udělali vše potřebné a nezbytné pro své štěstí. Naučíte se rozlišovat, co je sobecké (co vychází z ega a strachu) a co je naprosto upřímnou potřebou, jejíž naplnění bude zdravé a prospěšné vám i všem ostatním. Přestanete se tolik bát a čím více sami sebe budete milovat a ctít, tím zdravější a vyváženější vztahy budete mít. Budete-li si hlídat své hranice a respektovat hranice druhých, nebudete už v pasti vzájemné spoluzávislosti a vaše rozhodnutí či konání budou založena na svobodě a vašich upřímných pocitech. Nebudete se bát odmítnutí nebo obviňování ze strany druhých, protože si budete vědomi své hodnoty. Zmizí vaše potřeba ukazovat ostatním, jaká vaše hodnota je, neboť vám plně postačí, že ji ctíte vy sami. A lidé, kteří jsou s vámi v souladu, si ji budou uvědomovat také, a to zcela přirozeně. Není nutné si cokoli vynucovat nebo "pojišťovat" nátlakem. Není třeba snažit se mít vše stále pod kontrolou. Je rozdíl mezi tím, když jste zodpovědní a zdravě obezřetní, a tím, když jste ovládáni strachem a zuby nehty se držíte něčeho, co by zodpovědný a zdravě obezřetný člověk nechal přirozeně jít svou cestou.
Přestanete také podmiňovat svou lásku. Bráníte si tím totiž jak v dávání, tak v přijímání lásky. I vy se často cítíte milovaní, "pouze když" (...když jste takoví, když děláte tohle a děláte to tak, jak on/a to chce...) I s tímto se začnete loučit, protože se naučíte mít lidi rádi takové, jací jsou. Zbavíte se nároků, které na vás kladli druzí lidé, kteří vám říkali, jací máte být, co máte či nemáte dělat, apod. Osvobodíte se od své potřeby se druhým zavděčovat na úkor sebe.Budete vědět, že každý je takový, jaký má být.


Nezapomeňte však, že i vám to trvalo delší čas, než jste se to naučili. Každé navyklé chování vyžaduje svůj čas a trpělivost. Proto se nezlobte na druhé, že jim to nejde nebo jim to nejde dost rychle. Ponechte jim jejich prostor a věřte, že dělají vše nejlépe, jak momentálně dovedou.

Ne všichni jsou však čestní a ne všichni žijí pravdivě se sebou i s druhými lidmi. Buďte proto obezřetní u lidí, z nichž nemáte skutečně dobrý pocit, hlavně co se týká uzavírání různých smluv. Nebojte se pokládat otázky na to, co vás zajímá a co potřebujete vědět. Není-li vám něco jasné, máte právo chtít vysvětlení. Ptejte se odborníků a nechte si radit od lidí, kteří se v daném tématu vyznají. Poslouchejte také své vnitřní pocity, které z lidí máte, nejste-li si jistí, zda jim můžete věřit. Lidé, kteří ještě nekráčejí po své vyšší cestě, vycítí změny probíhající u vás všech, a budou se snažit vás k sobě nějak připoutat, protože dostanou strach. Někteří ho však nedokážou překonat a myslí si, že když něco nebo někoho získají, pojistí si tím své bezpečí. Tento strach může některé ovládat natolik, že se uchýlí k negativním a nevhodným činům, jen proto, že to vidí jako jedinou možnost. Neuvědomují si, co dělají, když jsou zaslepení strachem. Musejí se však naučit, že takto to nefunguje a že si nemohou nic vynucovat lstí, podvody, citovou či jinou manipulací, nátlakem ani násilím. Protože budete znát svou cenu a budete umět být asertivní, dokážete jim odolat a říct Ne, bude-li to třeba. To je naprosto v pořádku a děláte jedině správnou věc, když důvěřujete svému niternému pocitu, který vám dává varování.

Co se týká financí - s tím, jak poroste ve vašich očích vaše vlastní hodnota a budete si více vážit sebe samých i druhých, odrazí se tento pozitivní vzestup také na vašich financích. Musíte se ale vzdát starých přesvědčení, že ničeho není dost, že je nedostatek a chudoba a že se to nedá změnit. DÁ. Přestože existuje mnoho chudých lidí, kteří strádají ve finanční i materiální oblasti, je ve vašich (i našich) společných silách to ovlivnit a pomoci světu ke změně k lepšímu. S tím, jak budete propouštět staré věci a vítat nové, budete propouštět vše, co vás omezuje, i v myšlenkách a pocitech. Tím odstraníte hlavní příčinu toho, proč vám vzniká v životě nedostatek. A protože budete mít i lepší vztahy s druhými lidmi, budete se moci podporovat navzájem, ať už finančně, materiálně, citově či jinak. Může vám tak do cesty přijít někdo, kdo vám dá nápad či nabídku, díky nimž najdete cestu k hojnosti.

Důležitým zlomem ve vašem životě je SKUTEČNĚ uvěřit, že MŮŽETE být bohatí a žít v hojnosti. Oprostit se od všeobecně zažitého přesvědčení, že všeho je málo, práce je málo, nabídek je málo, příležitostí je málo... že všeho je málo a musí se o to bojovat. Oprostit se od sebepodceňování a negativních přesvědčení, která vás omezují či vás uvrhávají do pozice oběti, jako například: "Já to nedokážu, Já na to nemám, Já nejsem dost schopný/á, Já si nezasloužím víc peněz za to, co dělám, Přijímat peníze je špatné, pokud nejsou vydělány prací, Mám peníze jen tehdy, když pracuji, Můj příjem je závislý jen na zaměstnání/dávkách, Mít nedostatek je normální, Jen chudý člověk má zlaté srdce, Je sobecké chtít peníze, Nikdo nemá dost peněz, Peníze mě omezují a nedovolují mi to či ono, Nenávidím peníze, V této zemi to nemůže fungovat" a mnoho a mnoho dalších prohlášení, která dnes a denně vyslovujete nahlas či pouze v mysli. Jak můžete čekat dostatek peněz, když vysíláte tak negativní a pesimistické myšlenky? Jak můžete čekat, že zbohatnete, když si stěžujete, jak peníze nemáte? Nejste oběťmi peněz. JE ve vašich silách si je zhmotnit, přitáhnout či získat výměnou za nějaké své dílo či službu. MŮŽETE mít dost peněz. Je úplně jedno, jak na vás všichni křičí, že je všeho málo a že musíte šetřit a nemůžete si nic dovolit. Nenechte se strašit médii a masovým naladěním. Je jedno, že všichni ostatní věří, že jsou oběťmi vlády, poplatků, špatných zákonů a rozhodnutí jiných lidí. Vy tomu věřit nemusíte. Vy se nemusíte dělat obětí. Máte na výběr! Každý si sám tvoří svůj život, tak proč byste měli žít v chudobě jen proto, že všichni ostatní jsou na ni zvyklí a tvoří si ji dál? Co vám brání zkoušet nové věci, přijímat nové příležitosti, učit se nové dovednosti, tvořit nové věci a porozhlížet se po tom, co lidé potřebují, abyste jim mohli svou prací pomoci? Když pracujete s láskou a vkládáte ji do toho, co tvoříte či děláte, lidé to ocení. Rádi vám zaplatí, když cítí, jak jim vaše práce pomáhá.

KAŽDÝ Z VÁS NĚCO UMÍ A VŠICHNI SE PODPORUJETE NAVZÁJEM.
VŠEHO JE DOST PRO VŠECHNY.

Pokud je vám nepříjemné nechat si platit, začněte pracovat na své ochotě přijmout peníze za práci, kterou děláte rádi. Je to spravedlivá výměna. Také byste se necítili dobře, kdybyste si v obchodě něco vzali a nezaplatili za to člověku, který to pro vás vyrobil. Když umíte s láskou dávat, potřebujete také umět s láskou přijímat. Máte-li špatný pocit, když vám někdo dává peníze a platí vám za něco, co jste pro něj udělali, odpusťte si a poděkujte tomu člověku i Vesmíru za to, že je všechno tak dokonalé a že vždy dostáváte všechno, co potřebujete. Že vždy máte dostatek peněz na vše potřebné a ještě více. OPRAVDU tomu věřte! OPRAVDU pociťujte, že MŮŽETE mít hojnost a MŮŽETE žít šťastní a zajištění ve všech směrech! Mnozí si říkáte pozitivní afirmace a říkáte si, jak BY to bylo krásné, ale ve skutečnosti tomu nevěříte. I když máte denně před očima skutečné příběhy lidí, kteří před lety žili úplně stejně jako vy, s omezeními, s problémy a těžkostmi, a dnes jejich životy oplývají hojností a radostí - stejně tomu nevěříte. Říkáte si: "Jim se to mluví, když mají všechno, ale u nás je realita jiná" - a neuvědomujete si, že i oni museli svou "realitu" změnit sami. Všichni tito lidé začínali od nuly. Všichni, kteří něco dokázali a dosáhli něčeho, začínali od začátku. Cokoli dokáže jiný člověk, dokážete také. I když jste každý jedinečný a žádný z vás neumí úplně všechno, všichni máte možnost žít takový život, jaký chcete. Všichni máte možnost učit se ze svých životních lekcí a růst, rozvíjet se a aktivně utvářet každý svůj den. Sami rozhodujete o tom, čemu uvěříte, co si vyberete, jak se zachováte, jak se k čemu postavíte. Je to jen na vás, na nikom jiném. A když si toto uvědomíte a skutečně to procítíte a přijmete jako tu nejvyšší pravdu, budete na té nejlepší cestě k vytvoření hojnosti nejen ve finanční oblasti, ale i v těch ostatních.

Ve své práci využívejte co nejvíce svých talentů a schopností, rozvíjejte se a především - nebraňte se zkoušení nových věcí. I to, co si myslíte, že neumíte nebo že to není ve vašich silách, může být cestou, která vám přinese novou radost. Jsou aktivity, které vám skutečně nesedí a dělat je nechcete. Ty můžete vyloučit. Ale u věcí, které jste ještě nezkoušeli, si nedělejte předčasné závěry a nebraňte se je alespoň vyzkoušet. Mohou to být oblasti, do nichž jste ještě nikdy nevkročili. Také vám mohou za tu chvíli pomoci k novým zkušenostem nebo k objevení nové dovednosti, či ke zvýšení sebedůvěry.

Přestanete odkládat to, co si plánujete na někdy v budoucnu, a začnete na tom pracovat již teď. I když možná ještě nemáte dost peněz nebo schopností, aby se vám to mohlo splnit hned, krok za krokem se k tomu budete blížit, až toho dosáhnete. Je ovšem třeba tyto kroky skutečně dělat. Co můžete právě nyní skutečně udělat pro své sny?

Zredukujte svůj denní rozvrh na skutečně jen ty nejdůležitější věci. Naplánujte si na každý týden, co chcete či potřebujete udělat a zařídit, vypusťte z něj to, co není důležité nebo co vás nijak nenaplňuje či dokonce vyčerpává, a podívejte se, zda je v něm práce a aktivita rovnoměrně vyvážená zábavou, rozvíjením vztahů s milovanými lidmi, spiritualitou, péčí o své zdraví a odpočinkem. Všechny tyto oblasti potřebujete rozvíjet rovnoměrně. Nefunguje-li jedna, ani ty ostatní nebudou fungovat tak, jak by měly. V určitých obdobích možná bude převažovat vaše zaměření na jednu z nich, ale poté je třeba zase všechno vyrovnat a dopřát pozornost těm ostatním. Takto si budete udržovat trvalou rovnováhu a spokojenost ve svém životě, díky čemuž budete cítit pevné zázemí a mít dostatek síly i energie k pomáhání druhým.

Nebojte se své aktivity třídit a jasně se rozhodovat, co z toho potřebujete neodkladně udělat a vyřešit, a co může počkat. Veďte si deník, do něhož si budete zapisovat každý úkol či plán, který vás napadne, a diář, do něhož si tyto aktivity rozplánujete tak, abyste udělali vše potřebné a přitom nic nezanedbali či nevynechali. Ponechejte si v něm také prostor na neočekávané a neplánované okolnosti, které mohou nastat. A také se netrapte, když za den nestihnete udělat všechno, co jste ve svém plánu měli. Možná na to nebyly ty pravé podmínky a nebo jste svůj čas vložili do něčeho, co bylo v danou chvíli důležitější.
Když se vzdáte všech nepotřebných aktivit, budete mít více času a energie, které budete moci vložit do toho, co je pro vás skutečně důležité. Postaráte-li se o to, abyste se rovnoměrně věnovali všemu, co je pro vás důležité, vzroste tím také vaše sebeúcta. Budete si věřit a budete vědět, že se na sebe můžete spolehnout. Budete klidnější, protože již budete vědět, že umíte říci Ne či Ano v pravou chvíli v souladu se svým srdcem a že když se takto rozhodujete, je to dobré pro všechny, včetně vás samých.

Více se dívejte na to, co druzí lidé potřebují a po čem se ptají. Například stále více lidí stojí o dobré potraviny a suroviny, které nejsou plné chemikálií a nejsou vyráběny či pěstovány synteticky. Pokud máte zahrádku, můžete pěstovat vlastní plodiny a prodávat je, stejně jako jimi sytit i sebe samé. Pokud doma pečete čerstvý chléb bez přidaných látek, jistě by se našli lidé, kteří by ho také uvítali. Existují i lidé, kteří by chtěli originální oblečení podle svých představ, ale v obchodech takové nenajdou, protože obchody se řídí aktuálními módními trendy, které jim nesedí nebo se jim nelíbí. Umíte-li šít, proč nezkusit něco pěkného ušít?
Dávejte o sobě vědět! Ukažte lidem, co umíte! Když vás to baví a děláte to s láskou, a máte prostor pro tvořivost a rozvíjení se, zdokonalujte se v tom a využívejte toho! Nejste-li si jistí ohledně záležitostí podnikání či prodeje atd., nebojte se kontaktovat někoho, kdo se v tom vyzná a poradí vám! Využívejte svých talentů a všeho, co děláte rádi, neboť právě tím můžete lidem nejvíce pomoci. A oni se vám za to velmi rádi odmění.

Uvědomte si prosím, že OPRAVDU MŮŽETE mít a dělat to, co si přejete. Přestaňte si jen stěžovat a bědovat nad tím, jak se jiní mají dobře a vám nic nevychází, a jak dobré předpovědi platí pro jiné, ale ne pro vás. Uvědomte si, že kdykoli se objeví něco pozitivního a vy nad tím mávnete rukou s tím, že "to je utopie", sami si vytváříte přesný opak. Budete-li popírat a odmítat všechny náznaky pozitivity s tím, že vy se přece máte špatně, vám se nic nedaří, všichni jsou proti vám a jste v tom sami, vytváříte si tím jen další zážitky, které vám to potvrdí a ve kterých skončíte jako oběti. Můžeme dělat vše, co je v našich silách, ale když se sami neustále nalaďujete na negativitu a pocit, že jste bezmocná oběť, vybíráte si TYTO zážitky a my i Vesmír to musíme respektovat jako vaši svobodnou volbu. Kdykoli se můžete rozhodnout změnit své naladění a přestat se zabývat negativitou nebo přemýšlet o nějaké situaci zraňujícím způsobem. Stačí se pouze podívat na věci z jiného úhlu a hned na vás budou působit jinak. Ale to je jen na vás. My vám můžeme nabídnout a poskytnout svou pomoc, ale je jen na vás, zda ji skutečně přijmete a využijete ke změně, a nebo se rozhodnete setrvat v dosavadním způsobu myšlení a vnímání. Převezmete-li odpovědnost za to, jak se na věci díváte a jak je vnímáte, získáte tím sami nad sebou i nad svým životem moc. Už ji nebude mít nikdo a nic jiného. Pokud se však rozhodnete setrvávat ve svém zvyku házet všechnu vinu a zodpovědnost na ostatní, budete nadále oběťmi, o kterých rozhodují jiní lidé a vnější okolnosti - a tento rok se vás bude o to více snažit přimět tuto tendenci opustit.

  • V tomto roce budete nacházet svou osobní SVOBODU. Budete se cítit ve všech ohledech svobodnější, neboť se naučíte, jak se nepoddávat strachu, ale setrvat místo toho v klidu a míru, v němž k vám budou moci volně proudit nové nápady k řešení situací. Nebudete se bát ničeho, co přijde, neboť budete vědět, že k vám nikdy nepřijde nic, co byste nemohli zvládnout.
  • Budete svobodnější ve svých vztazích, protože budete umět milovat a přijímat sebe samé i druhé, takové, jací jste, a budete mít pro sebe i pro druhé pochopení. Přestanete být na druhých a jejich názorech závislí a budete si vědomi toho, že všichni jste na jedné lodi a každý máte svou cestu, která je právě pro vás ta nejlepší. Přestanete se navzájem omezovat a budete respektovat své vlastní hranice i hranice druhých.
  • Budete svobodnější ve svém projevu a cítění, neboť když uzdravíte své dávné dětské rány, převezmete zodpovědnost za své vnitřní dítě a budete ho pravidelně utěšovat, nebude na sebe muset již upozorňovat tím, že by vám přitahovalo do života stále se opakující zraňující situace. Budete mít opravdu zcela otevřené srdce a budete umět milovat a radovat se tak, jako kdybyste sami byli dětmi.
  • Budete svobodnější během svých životních lekcí, neboť budete vědět, že to byla VAŠE volba si je přitáhnout do života, a že cokoli k vám přichází, vám má pomoci v cestě za svými splněnými sny. Namísto zahořknutí budete za tyto příležitosti děkovat a posunovat se tak na své duchovní cestě mnohem rychleji, snadněji a s lehkostí.
  • Budete svobodnější v oblasti svých financí a práce, protože budete vědět, že JE skutečně možné žít v naplnění a blahobytu. Naučíte se být více otevření novým příležitostem, protože budete umět poslouchat své vnitřní vedení, které vás k nim neomylně povede. Budete si vědomi, že jste na tento svět přišli za nějakým účelem a že v něm máte něco důležitého zanechat. Stejně tak jako že si zasloužíte dostávat za svou práci to, co potřebujete zase vy. Rozhodnete-li se žít v souladu s touto pravdou, cesta se najde sama.

Všechno, co jste se v předchozích letech naučili, budete nyní využívat, díky čemuž bude pro vás tento rok snazší a příjemnější. Zrekapitulujte si prosím všechno to důležité, co jste si z minulého roku odnesli, zapomeňte na všechno, co si nepotřebujete nosit s sebou do toho dalšího, a otevřete se tomu, co teď přichází. S uvědoměními, které jsme vám nyní připomněli, budete schopni vidět v každém okamžiku dar a otevřete mu vděčně svou náruč. Ničeho se nebojte a postupte dál. Máte na to! A my vás neustále ochraňujeme a podporujeme, ať už nás vnímáte či nikoli. Svůj život máte prožít naplno, neboť jen tak tomuto světu přinesete to nejlepší. Přestaňte se tedy svazovat a omezovat a vzlétněte vzhůru. Od toho jste tady.

* * *

(prostřednictvím naslouchání přijala: Magda Techetová)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.