úterý 15. dubna 2014

Osmidenní kurz štěstí

Den první: Definice skutečného štěstí

Jaká je vaše definice šťastného života? Žijete podle ní? Nezapomínáte zahrnovat sami sebe do této definice? Přemýšlejte o tom pozorně, neboť vaše definice štěstí ovlivní každé další zásadní rozhodnutí ve vašem životě. Například pokud si myslíte, že štěstí se nachází mimo vás, proměníte své štěstí v hledání, honbu nebo cíl; zatímco pokud víte, že štěstí je uvnitř vás, pak se vaše štěstí stane kompasem, průvodcem a pomocníkem, který vám pomůže žít bohatý život.

Cvičení pro dnešní den:

Je ohromný rozdíl mezi hledáním štěstí a následováním své radosti. Váš první závazek bude přemýšlet o otázce: "Kdy jsem nejvíce šťastný/á?" Zjistěte, co vás inspiruje, vyživuje a co rozžíhá plamínky radosti ve vašem nitru. Když si v tom uděláte jasno, pomůže vám to být k sobě upřímní a čestní, činit lepší volby a mít odvahu říci velké ANO všemu, na čem vám v životě nejvíce záleží. Řekněte svému dnešku ANO!


* * *Den druhý: Smlouva o štěstí

Jako děti jste štěstí zažívali zcela snadno a přirozeně. Štěstí je vaše původní energie. Hravost je vaší pravou přirozeností. Radost je vaše duchovní DNA. V následujících letech však vaše osobnost vytvořila 'Smlouvu o štěstí', která je plná naučených myšlenek a falešných přesvědčení, jež omezují váš denní příliv radosti.
Mezi některé příklady podmíněného myšlení patří například obavy jako "Být příliš šťastný je sobecké", přesvědčení jako "Štěstí si musím zasloužit", pravidla jako "Musím se pro štěstí tvrdě snažit" a naše vlastní ustanovené zákony jako "Musím se obětovat pro štěstí druhých" a "Není v pořádku být šťastný, když ostatní šťastní nejsou".

Cvičení pro dnešní den:


'Smlouva o štěstí' je jen metafora, ale její důsledky působí velmi reálně. Dobrou zprávou je, že můžete svou 'Smlouvu o štěstí' přepsat tím, že budete ochotni ve svém životě přijímat štěstí bez podmínek. Dnešním úkolem je 10x dokončit následující větu:

"Jedním ze způsobů, jakými omezuji své vlastní štěstí, je..."

Volně odpovídejte. Nepřemýšlejte nad tím příliš. Nechte odpovědi plynout. A potom si pozorně projděte své odpovědi a hledejte jakákoli naučená pravidla, zákony a obavy, které můžete propustit a nechat jít. Štěstí je zdarma - neexistují pro něj žádné podmínky.


 

* * *

Den třetí: Volím si štěstí

Jakmile se vzbudíte, začínáte činit volby. Většina toho, co si zvolíte, spadá do seznamu úkolů a povinností, jako dát si sprchu, obléknout se, udělat snídani a dát si kávu s kofeinem nebo bez kofeinu. Pak je tu další kategorie vašich voleb, kdy se rozhoduje, jací budete - zda budete pozorní, milující nebo šťastní. Takže, zde je velká otázka pro vás: Na stupnici od 0 do 10, jak šťastní jste se dnes rozhodli být? Je vaše skóre 5 z 10, nebo 3 z 10, nebo 9 z 10? Dokážete ve své mysli najít ten bod, v němž jste se rozhodli, jak dobrý den budete mít?

Cvičení pro dnešní den:

"Někteří lidé se snaží svého štěstí dosáhnout, jiní lidé si ho vyberou." Všechno to záleží jen na čase, který si chcete ušetřit. Pokuste se najít ve své mysli místo, kde jste se už rozhodli, jak dobrý bude váš dnešní den. Jste s touto volbou spokojení? Nastavte si pozitivní záměry právě teď a nechte svůj dnešní den, aby byl mnohem krásnější, než jak byste si mohli pomyslet. A teď uveďte své pozitivní záměry ve skutečnost tím, že uděláte tři věci, které přimějí vaše srdce zářit.

 

* * *

Den čtvrtý: Vyvarujte se nezdravého sebeobětování

Abyste byli šťastní, potřebujete znát rozdíl mezi zdravou a nezdravou obětí. Zdravá oběť znamená vzdání se něčeho, co nám již není nápomocné, neodpovídá našemu novému pravému Já a nebo to z nějakého důvodu není příliš chytré, jako např. přestat všem na všechno říkat Ano, zkrátit seznam svých úkolů a povinností na polovinu, přestat se snažit každému zavděčit a přestat popírat své vlastní potřeby.
Nezdravé obětování je, když obětujete své štěstí, své zdraví nebo svou integritu kvůli něčemu jinému. Důvod, proč je tento typ obětování tak škodlivý, je ten, že z dlouhodobého hlediska nepřinese nic dobrého vám ani nikomu jinému.

Cvičení pro dnešní den:

Když si hrajete na mučedníka, prohráváte a stejně tak prohrávají i ostatní. Jeden ze způsobů, jak se zbavit nezdravého obětování je soustředit se na přijímání. Lidé, kteří se rádi starají o druhé, sklouzávají k přílišnému dávání, které pak převyšuje přijímání, a tato nerovnováha nevyhnutelně vede k sebeobětování, vyčerpání a neštěstí.
Dnes se upište k tomu, že budete více otevření než obvykle, necháte život, aby vás podpořil a dovolíte lidem, aby dávali zase vám. Být dobrým příjemcem je způsob, který vám pomůže lépe dávat, aniž byste přitom museli sami sebe nechávat stranou.
 

 

* * *

Den pátý: Dejte sami sebe na první místo

Jsme velmi vytížená a zaneprázdněná generace. Život nám někdy může připadat šílený. Seznam úkolů se nám nijak nekrátí. A pokud se nezastavíte, odcizíte se svému pravému já. Možná si slibujete, že si na sebe už už uděláte čas, ale kdy bude to už? Když se nezastavíte, bude z vás každý den jen šmouha a skončíte jako jakási korporátní verze svého skutečného já, neboli jak říká Maya Angelou, ptákem v kleci. Touha být více sami sebou je tím, co vás zachraňuje. Nemůžete být šťastní, když nejste sami sebou. Když si sami přislíbíte štěstí, máte klíč ke šťastnějšímu životu, který bude více odpovídat vašemu skutečnému já.

Cvičení pro dnešní den: 
 
Nemůžete být šťastní, když zanedbáváte a přehlížíte sami sebe. Dnes si dejte sami se sebou schůzku. Dejte si nejméně 15 minut na to, abyste se sami se sebou sešli, věnovali se sami sobě a dali sami sebe na první místo. Toto není sobecké - je to základní životní potřeba každého člověka. Nalaďte se i na své zdraví. Zeptejte se sami sebe: "Co právě teď potřebuji?" "Jaké zprávy mi dává mé tělo?" "Jak se cítí mé srdce?" a "Co mi říká má vlastní moudrost?" Možná nastal čas k tomu, abyste si řekli o pomoc. Váš život bude mnohem lepší, když se o sebe budete hezky starat.
 

 

* * * 

Den šestý: Váš vnitřní úsměv

"Většinu času se příliš nebavím a ve zbývajícím čase se nebavím vůbec." řekl jednou Woody Allen. Někdy může být život tak šílený, vyčerpávající a naléhavý, že se soustředíte jen na to, abyste vůbec celý den přežili, než abyste se pokusili si ho nějak užít. Letíte na autopilota. Jste spíše reaktivní než kreativní. Všechno se stává nastaveným programem a váš život se stává jen rozmazanou šmouhou. Tíha a únava, kterou cítíte ve svém těle, je jasným znamením, že existuje lepší cesta.

Cvičení pro dnešní den:

Studie o štěstí prokazují, že lidé, kteří dosahují vyšších úrovní štěstí, nemají o nic lepší životní okolnosti než vy. Proč jsou tedy tak šťastní? Jednou z odpovědí je, že tito lidé vědí, jak si užívat svůj život. Slovo "užívat si" znamená vnášet do něčeho radost. Dnes si udělejte čas na to, abyste nalezli svůj vnitřní úsměv. A to tak, že 1) zjistíte, co vám dodává energii, 2) soustředíte se na to, co milujete, a 3) zjistíte, co vás inspiruje. Opakujte si: "Dnes pamatuji na to, abych si vychutnával/a zázrak svého života."


 

* * *

Den sedmý: Odpuštění

Existují dva postoje, které prokazatelně zvyšují vaši úroveň štěstí. Jsou to odpuštění a vděčnost. V některých případech je ke štěstí v přítomnosti potřebné, abyste se vzdali svého lpění na představách o lepší minulosti. Odpuštění je klíč k uvolnění minulosti a k chopení se života v přítomném okamžiku. Je nemožné nést si s sebou všechna možná zranění a být přitom šťastní. Nemůžete být oběť a zároveň mít radost. Nemůžete se zanedbávat a zároveň se cítit celiství. Odpuštění vám pomáhá najít znovu své srdce, být k sobě upřímní, nechat minulost jít a osvobodit se.

Cvičení pro dnešní den:

Dnes si procvičujte odpuštění sami na sobě. Prohlašte tento den za Den nových začátků, ve kterém odpustíte sami sobě za všechny minulé chvíle, během nichž jste se k sobě chovali neláskyplně a nedbale. Odpuštění sobě samým je klíčem k sebelásce. Je to velmi důležité, neboť je nemožné skutečně milovat druhé a přitom nemilovat i sebe. A také, čím více budete sami sebe milovat, tím snazší bude i pro druhé milovat vás. Odpuštění je klíčem k lásce a štěstí.* * *

Den osmý: Být vděční

V kurzu Buďte šťastní dostávají účastníci Deník vděčnosti, který si mají denně vyplňovat po osm týdnů. Vděčnost je často označována jako nejkratší cesta ke štěstí. Proč? Zaprvé, vděčnost vám pomáhá pamatovat na to, co je ve vašem životě opravdu důležité. Nezapomínejte, že abyste byli šťastní, potřebujete obětovat to, co důležité není, pro to, co důležité je. Zadruhé, vděčnost vám pomáhá rozvíjet vaši schopnost přijímat. Jak říká můj kamarád Chuck Spezzano: "Jakmile je člověk připraven přijímat, dar se objeví."

Cvičení pro dnešní den:

Dnes si udělejte malou rekapitulaci této mini verze osmidenního kurzu programu Buďte šťastní a sepište si seznam nejméně osmi požehnání, průlomů a užitků, kterých se vám dostalo. Zázrak vděčnosti spočívá v tom, že čím více vděčnost procvičujete, tím více věcí, za které můžete být vděční, začnete nacházet. Darem vděčnosti je to, že vám pomáhá podílet se plně na svém vlastním životě a všímat si toho, co je již tady. To je velmi důležité, protože nakonec, jediná věc, kterou ve svém životě opravdu postrádáte, je více vašeho skutečného já.


 

* * *

- Robert Holden
Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.