úterý 29. dubna 2014

Změňte svá přesvědčení

Svými přesvědčeními si vytváříte svou realitu. Přesvědčení je to, co předpokládáte o světě kolem vás. A protože si sami vytváříte to, v co věříte, najdete také mnoho “důkazů”, že skutečnost je přesně taková, jaká si myslíte, že je. Člověk, který například věří, že ve vesmíru je hojnost všeho, bude žít a jednat tak, že ji bude skutečně zažívat. Člověk, který věří, že se peníze dají vydělat jedině tvrdou prací, je také bude dostávat jedině za tvrdou práci. Oba dva budou mít spoustu zkušeností dokazujících, že jejich “přesvědčení” o realitě je “pravdivé”. Uvěříte-li v něco jiného, můžete tak změnit to, co zažíváte.

Poté, co pracujete s energií a přitahujete si to, co chcete, budou vaše přesvědčení ovlivňovat, jak jednoduše a rychle k vám budou dané věci přicházet. Chcete-li svá přesvědčení objevovat, vzpomeňte si na nějakou situaci, která se vám přihodila v minulosti nebo v níž jste právě dnes. Může jít o problém či výzvu, která před vámi právě stojí, anebo o nějaký pěkný zážitek. Zeptejte se sami sebe, v co asi věří člověk, který si takovou situaci vytvoří a dostane se do ní? Někdo není například schopen platit své účty, stále dostává upomínky od svých věřitelů a raději kvůli nim ani nezvedá telefon; v jakou skutečnost asi takový člověk věřil, že si právě tohle vytvořil? Možná věřil tomu, že si peníze nezaslouží, že placení účtů je vždycky problém, nebo že život je zkrátka tvrdý.

Jedno z obvyklých přesvědčení zní: “Budete-li bohatí, lidé vás přestanou mít tak rádi jako dříve, budou se s vámi stýkat pouze pro vaše peníze, a nikoliv kvůli vám samotným.”
Možná máte obavy, že bohatství vás nějak oddělí od vašich přátel. Když vás někdo opravdu miluje, málokdy se v něm zklamete, pokud ovšem klamáni být nechcete. Vaše obavy, že vás ostatní nebudou mít tak rádi, budete-li bohatí, se dají snadno vyléčit – prociťujte, jak vy sami máte rádi druhé. Dáváte-li druhým lásku, sami ji také dostáváte. Už dnes jste přece do určité míry bohatí, a přitom vás lidé mají rádi. Existuje snad nějaká hranice v množství peněz, která by jim najednou zabránila vás milovat?

 
 

Má přesvědčení vytvářejí mou realitu.

Věřím ve svou neomezenou prosperitu.

Někteří z vás si myslí, že velká částka peněz může člověka zatěžovat, že je to odpovědnost, která lidi spoutává. Ovšem neschopnost platit své účty a starosti o peníze vás také mohou tížit a spoutávat. Peníze vás nebudou svazovat, když v to nebudete věřit a pokud si tímto způsobem sami neuspořádáte život. Sami si vytváříte to, v co věříte. Věříte-li, že větší částka peněz vás zatěžuje, bude lepší toto přesvědčení nejdříve změnit, než si začnete vydělávat více peněz. Jinak budete peníze vnímat jen jako závaží a spoustu odpovědnosti. Pokud jste již žádali o hodně peněz a ještě je nemáte, vaše vyšší já vám možná právě pomáhá nejdříve změnit některá z vašich negativních přesvědčení o vlastnění peněz a teprve pak vám přinese, oč jste žádali.

Váš postoj k penězům má vliv na to, jak si peníze přitahujete, jak je utrácíte a jak se k nim chováte. Myslíte si, že je možné vydělat hodně peněz prací, kterou milujete? Nebo si myslíte, že vydělat peníze znamená vybojovat si je tvrdou prací? Jestliže si něco přejete, a přitom to k vám ještě nepřišlo, máte v sobě možná nějaké přesvědčení, které vám brání danou věc získat. V každém vašem přesvědčení jsou zárodky opačné víry, která se třeba dosud neprojevila. Ve víře, že si peníze nezasluhujete, můžete najít i její protějšek: víru, že si je ZASLOUŽÍTE. Obrátíte-li pozornost od negativního přesvědčení k pozitivnímu, změníte to, co prožíváte.

Možná zjistíte, že některé takové omezující myšlenky jste získali od svých rodičů. Většina vašich myšlenek, konceptů a přístupů vzniká v mládí. Vychází z toho, co vaši rodiče a někteří další lidé říkali, v co věřili a co vám sdělovali beze slov. Objevte svá přesvědčení získaná od rodičů a ujasněte si, jestli si je chcete ponechat. Odpusťte svým rodičům za všechna přesvědčení, která vám vštípili a jichž se teď chcete zbavit. Uvědomte si, že dělali to nejlepší, co uměli. Tato přesvědčení vám nějak pomáhala ve vašem dosavadním životě a vedla vás skrze nejrůznější lekce až k vrcholu vašich možností v daném myšlenkovém rámci. Kterýkoliv ze svých starých programů či přesvědčení, které vám již neslouží, můžete opustit a zvolit si svá vlastní pravidla života. Můžete si přece vybrat jakákoliv přesvědčení, myšlenky, náhledy a představy.

 

Volím si taková přesvědčení, která mi přinášejí oživení a růst.

Objevíte-li nějaké přesvědčení, které vás tlačí zpět, nechte je klidně odejít a vytvořte si přesvědčení nové. Jeden ze způsobů, jak to udělat, je ztišit se, zavřít oči, představit si kolem sebe světlo a symbolicky odstranit svou starou víru. Můžete si například představit před očima nápis "Nezasloužím si peníze". Pak jej postupně, po jednotlivých písmenech vymažte. Představte si na jeho místě nové přesvědčení, napsané třeba velkými písmeny "Zasloužím si peníze". Svou novou víru si dále upevňujte tak, že si ji budete říkat, kdykoliv na ni pomyslíte. Zapište si ji a tento nápis si umístěte tam, kde na něj dobře a často uvidíte; třeba doma nebo v zaměstnání.

Vaše emoce a představivost mohou posilovat, anebo naopak zeslabovat vaše přesvědčení. Nepopírejte nebo neignorujte svá stará přesvědčení. Přijměte všechna stará přesvědčení, která objevíte, jako své představy o realitě, a nikoliv jako pravdivá fakta. Potom si představte sami sebe s opačným přesvědčením. Pokud věříte, že vydělat si peníze je těžké, představte si, že je to vlastně jednoduché. Představte si tento obraz tak skutečný, jak to jen půjde. Využívejte přitom naplno svou obrazotvornost a zároveň také prožívejte pozitivní pocity, které budete mít, až tuto svou novou představu uskuetčníte. Každý den si jednou v klidu připomeňte své nové přesvědčení. Pokud si myslíte, že si nezasloužíte krásné věci, běžte a kupte si pro sebe nějakou skutečně krásnou věc. Začnete-li to tak dělat, objevíte nové pocity a přesvědčení, přes něž se budete dívat na svět a budete v nich také tak žít.

 
Má přesvědčení mi vytvářejí jen samé dobré věci.

Můžete si vytvářet taková nová přesvědčení, která vám pomohou nashromáždit peníze. Například víra, že si můžete vydělávat prací, kterou milujete, vás bude motivovat k větší tvořivosti. Možná uvěříte, že peníze jsou pro vás žádoucí, protože vás posunou k vašemu vyššímu poslání a pomohou vám prospět lidstvu. Věříte-li, že jste chudí, vaše podvědomí vám bude pořád vytvářet takové okolnosti, které vám váš pocit chudoby jen potvrdí. Myslíte-li si, že bohatství je špatné, bráníte sami sobě využít své schopnosti a dovednosti, které by vám jinak mohly zajistit příjem. Věříte-li, že je lepší žádné peníze nemít, možná potlačujete nějaké své nadání, protože jeho využití by vám jinak mohlo přinést finanční úspěch.

Než se naučíte přitahovat si do svého života nové věci, začněte nejdříve měnit názor na sebe sama a svá přesvědčení o tom, zda si tyto nové věci zasloužíte.

Jedna žena si například velmi přála přitáhnout si do života nový byt, mnohem hezčí než ten, ve kterém dosud bydlela. Po roce se svým manželem naspořili tolik, že si mohli dovolit hezčí bydlení, a tak se přestěhovali. protože se nový byt té ženě zdál mnohem hezčí než ten starý, začala si domů častěji zvát své známé, začala se lépe oblékat a celkově se cítila mnohem lépe. Myslela si, že její nový byt zvýšil její mínění o sobě samé. Ve skutečnosti ale změnila názor na sebe již dávno předtím, než se přestěhovala. Nový byt přišel, až když změnila své přesvědčení o tom, co si zaslouží. Kdyby hned objevila, že ve skutečnosti chtěla změnit obraz o sobě samé, začala by rovnou žít tak, aby vzrostlo její sebevědomí. Prostředky na nový byt by pak třeba také přišly dříve. Takto jí trvalo celý rok, než v ní dorostlo přesvědčení, že může mít lepší domov a že si jej také zaslouží.

 
Zasloužím si hojnost.

Zeptejte se teď sami sebe: "Existuje nějaký důvod, proč bych nemohl/a mít ve svém životě hojnost? Zasloužím si ji? Myslím si, že bohatí lidé si ji zaslouží více než já?" Zamyslete se nad všemi důvody, proč je úplně v pořádku, abyste měli peníze.
Pomyslete na něco, co jste v nedávné době dostali nebo získali a co pro vás mělo velký význam. Dostali jste tu věc a doufali jste, že vám přinese oživení a růst a možná i nový obraz sebe sama. Jaký nový obraz sebe sama vám ta věc přinesla? Než jste ji získali, museli jste třeba změnit některá svá přesvědčení o tom, kdo jste a co všechno můžete mít. Jaký nový pohled na sebe sama jste objevili, když jste si ji pořídili?
Jeden muž si například koupil velmi kvalitní spací pytel a stan, jaký si již dlouho přál. Objevil tak nový obraz sebe sama: muž přírody, úspěšný a zasluhující si kvalitní vybavení.
Pomyslete teď na něco, co chcete a co ještě nemáte. Jaký nový obraz sebe sama vám to dovolí získat? Jaké nové přesvědčení potřebujete, abyste si to vytvořili? Tvoříte-li si nová přesvědčení a pocity o sobě samých, posilujete možnost přitáhnout si věci, které chcete, a zesilujete svou schopnost magnetizovat.

* * *

- z knihy Tvoření peněz, Sanaya Roman

 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.