čtvrtek 8. května 2014

Emocionální vydírání

Je zřejmé, že některé emoce lze použít jakožto určitou formu útoku. Zcela jasným útokem je například hněv. Když se nás někdo pokouší ovládnout tak, že na nás svaluje vinu, každý z nás má pocit tlaku. Bohužel platí, že když používáme vinu coby prostředek k ovládnutí jiných, možná vyhrajeme celou řadu bitev, ale válku nakonec prohrajeme. Součástí všech forem emocionálního vydírání je používání negativních emocí a viny, kterou vyvolávají, aby někoho ovládly: dotyčný pak udělá všechno tak, jak chceme my, a pokud ne, je za to potrestán. Emocionální vydírání a snaha ovládat však budí odpor, který pracuje proti nám. S emocionálním vydíráním souvisí truc a špatná nálada v mnoha podobách - to je způsob, jímž se snažíme dosáhnout svého.

Jakožto zbraň lze použít i neklid, depresi, ublíženost, odmítnutí, přecitlivělost, zármutek či utrpení všeho druhu. Když trpíme, často nám nedochází, že tento fakt používáme coby zbraň nebo určitou formu ovládání partnera. A pokud naše emoce nepůsobí natolik silně, aby přiměly ostatní chovat se, jak my chceme, používáme zármutek jako formu pomsty. Klidně dotyčné osobě zakrvácíme celé zádveří, abychom oznámili větu: "No jen se koukněte, co mi tenhle surovec udělal! Koukněte se, co mi to provedl!" Jen si vzpomeň na někoho, kdo je věčně v depresi, trpí jako zvíře a chodí od rána do večera s kyselým obličejem; tenhle kyselý obličej říká: "Jsem na tom takhle bledě kvůli tomu, cos udělal, nebo co se ti udělat nepodařilo!"

Zármutky a selhání v našem dospělém věku signalizují světu, že nás partner zklamal, když jsme ho nejvíc potřebovali - a nejen partner, když se vrátíme v čase ještě o kus, vlastně nás zklamali i rodiče. Dáváme rodičům vinu za svou současnou situaci, protože jsme přesvědčeni, že to oni zodpovídají za naše blaho.
A přece se pod emocionálním tlakem a snahou o ovládnutí skrývá primární volání o pomoc, volání po lásce. Jestliže na toto volání o pomoc odpovíme, bude i nám na oplátku pomoženo ve chvíli, kdy to budeme potřebovat. Pokud na manipulaci, snahu ovládnout nás nebo vydírat reagujeme zlostně, je to jen proto, že sami sobě děláme totéž. Až se rozhodneme odpovědět na něčí volání o pomoc, osvobodíme se od skryté viny plynoucí z toho, že využíváme emocionální vydírání v zájmu vlastních potřeb.

* * *

Podstata zármutku
Když se snažíme ovládat ostatní prostřednictvím svých emocí, nadřazujeme svoje potřeby těm jejich i našemu vztahu. Ovládání tohoto druhu se může rychle zvrhnout: z vydírání se stává emocionální zneužívání. Dopouštíme se ho na úkor svého vztahu. Protože partner takovému chování klade odpor, z mocenského boje se rodí další zármutek.

Podstata léčení
Jestliže své negativní pocity vyjádříme zralým způsobem, přičemž máme v úmyslu léčit, nemohou se proměnit ve zbraně, které by měly nešťastné následky jak pro nás, tak pro ostatní.

Léčivý návrh
Až vezmeš na vědomí, jak se po emocionální stránce rozmazluješ a jak vydíráš ostatní i sebe, promluv si o tom s partnerem a omluv se mu za strach či bolest, jež způsobily, že se takhle chováš. Převezmi zodpovědnost za své pocity - toho dosáhneš, když si uvědomíš, že tyto pocity pramení z minulosti. Aniž kohokoli obviňuješ, poděl se o bolest, kterou nyní procházíš, s těmi, kdo jsou ti nablízku, a tím si získáš partnerovu pomoc. Ta ti pak umožňuje léčit prostřednictvím komunikace vlastní bolest - jednu vrstvu po druhé.

Rozhodnutí pro léčbu
"Rozhodl jsem se vzít na vědomí, jak používám svoje negativní emoce, a jsem odhodlaný nenechat se jimi rozmazlovat ani zneužívat. Místo toho je využiji jako příležitost pro léčení."

Léčivá cvičení
Urči tři situace, kdy jsi použil svoje emoce jako formu útoku. Odpusť ostatním i sobě. Omluvu za svou nezralost sděl dotyčné osobě písemně či telefonicky. Požádej ji o odpuštění. Možná ti tento prožitek bude připadat tak uspokojivý a tak ti pomůže, že bys ho rád zopakoval i v případě dalších lidí.
Pozor: nezkoušej volat někomu, kdo se s tebou rozešel! Tomu raději nepiš. Uvědom si, že telefonát takovému člověku vždycky způsobí, že tvoje "akcie" u něj klesnou; a co se týče dopisu, je možné, že pokud z něj nebude vyzařovat dokonalá celistvost tvého já, tvůj protějšek ho třeba bude brát jako další fígl, jímž ho chceš k sobě připoutat. Jestliže ve tvém nitru přitom zůstane třeba jen stín takového úmyslu - stačí, abys ho chtěl k sobě připoutat i jen svou energií -, přivodíš sám sobě porážku a rozšíříš svoje utrpení.

* * *

- z knihy Milovat z celého srdce, Chuck Spezzano

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.