čtvrtek 8. května 2014

Otevření intuice

Co je intuice a jak funguje? Někdy je snazší vysvětlit intuici na základě toho, čím není. Není to mysl, která vše počítá. Nefunguje jako počítač, který sčítá a + b + c = d. Nevyužívá principů logiky způsobem, jakým to dělá počítač. Intuice není ego a není ze světa forem a struktur.

Intuice je schopnost vědět beze slov, vnímat pravdu bez vysvětlování. Funguje mimo čas a prostor a spojuje vás s vyšším já. Není vázaná na fyzické tělo. Pracuje s vědomím, že minulost, přítomnost a budoucnost existují současně. Vezme touhy vaší vědomé mysli, jde do budoucnosti a najde cesty, jak vám je splnit. Mluví k vám prostřednictvím vhledů, zjevení a nutkání. Nepřikazuje jako intelekt: "Tohle musím zítra udělat, to mám na seznamu, to by bylo dobré mít hotové." Místo toho vám říká: "Nebylo by to zábavné? Nebyla by to radost? Tohle chci dnes udělat." Intuici často pocítíte jako hravé dítě, které se vás snaží silným vnitřním nutkáním odvést od těžké práce do světa radosti a her. V tomto světě můžete překvapivě nalézt všechny odpovědi, jejichž hledání vám jinak zabere celé měsíce práce.

Intuice dokáže bleskově dávat dohromady myšlenky. Géniové jako Edison nebo Einstein pracovali s velice zušlechtěnou a rozvinutou intuicí. Přinášeli své odpovědi zpoza času a prostoru. Intuice jde skrze známé do neznáma. Může vám pomoci najít odpovědi a informace, které nejsou v mysli žádného jiného člověka. Intuice, šestá čakra, je spojená s indigovou barvou. Pokud vás tato barva přitahuje, je možné, že se v této oblasti otevíráte. Výzvou pro všechny, jimž se otevírá šestá čakra, neboli třetí oko, jak jste si jej nazvali, je své intuici naslouchat a následovat ji v činech.

Následujete-li svou intuici, budou se před vámi otevírat dveře.

Můžete najít odpovědi na problémy, na nichž jste pracovali celá léta. Řekněme, že chcete opustit své zaměstnání a intelekt vám neustále napovídá: "Když odejdeš, nebudeš mít dost peněz, budeš hladovět, to nedokážeš." A intuice říká: "Proč to neudělat, dělej, jako by to bylo možné - možná na tebe čeká zázrak nebo dva, které ti pomohou to zrealizovat." Abyste přemostili prostor mezi intelektem a intuicí, používejte srdeční energii důvěry a naděje. Intuice vám často dá odpovědi, které jakoby nebyly logické, a přesto zafungují, budete-li jim věřit a jednat podle nich.

Jak můžete rozvíjet svou intuici? Nejdříve se naučte jí důvěřovat. Všichni slyšíte ve své mysli šepot, myšlenky o tom, co chcete dělat nebo čím být. Určitě máte vizi plnějšího života, ale mnozí si nedovolíte snít o ní častěji, a ještě méně z vás jí důvěřuje natolik, abyste ji převedli do své každodenní zkušenosti.
Žijete-li však příliš ve světě intuice, můžete se dostat do různých pastí. Jednou z nich je, že intuice pracuje s budoucností a vy můžete být tak oslněni budoucími myšlenkami, že se vám přítomnost bude zdát v porovnání s nimi všední a nudná. Mezi fyzickou a mentální realitou je rozdíl. Fyzický svět je složen z mnohem pomalejší energie než svět intuice nebo svět myšlenek. Pomocí intuice a své mysli můžete v jednom okamžiku dostat nápad, nechat ho dozrát a hned jej také prožít. Zrealizovat ho ve hmotě trvá mnohem déle, protože svět fyzické reality zahrnuje formy a čas. Promýšlet nápady může být mnohem zábavnější, než je pak skutečně vytvářet. Chcete-li přeložit svou intuici do hmotné reality, rozvíjejte si trpělivost, důvěru, sebevědomí, soustředěnost a koncentraci.

Všichni máte schopnost používat svou intuici a následovat svá tušení. Když vám zvoní telefon, někdy víte, kdo volá. To je intuice. Máte také vizi, kým chcete být. Výzvou je věnovat jí pozornost a mluvit, jednat a chovat se podle ní. Uzpůsobit jí své názory a přístupy. Budete-li jednat podle své intuice, ucítíte svou opravdovou sílu.

Jednáte-li podle intuice, dosáhnete svých cílů rychleji.

Existujete-li zejména na intelektuální úrovni, máte pravděpodobně neustále sepsány seznamy věcí, které byste měli udělat. (Zaposlouchejte se do slůvka "měli".) Nejspíš máte svůj den, týden a měsíc pěkně naplánovaný, a přece si říkáte, proč nemáte z ničeho radost a necítíte se volní. Možná žijete příliš ve světě intelektu. Intelekt a intuice byly též nazvány levou a pravou mozkovou hemisférou. Levá hemisféra je ta vaše část, která si pamatuje, pracuje s logikou a myslí v lineárním čase. Pravá hemisféra představuje intuici a pocity, tvořivost a představivost, svět mimo slova.

Nestačí však jen žít ani jen ve světě intuice, protože takový člověk nedělá nic jiného, než sní a fantazíruje, a možná toho také hodně namluví. Viděli jste lidi, kteří neustále mluví o svých velkých vizích a plánech, ale nic z toho nevytvořili a žijí v bídě. Přenést intuici do fyzické reality vyžaduje značné soustředěné, trpělivost, vůli a záměr. V momentě, kdy vás napadne myšlenka, je ve fyzickém světě už stará. Proto si máte vážit všeho, na čem jste pracovali v minulosti, milovat to, jací jste byli. Vše je okamžitě minulostí, jakmile to přejde z intuice do vědomí, jakmile to uslyšíte. Važte si toho, kdo jste byli a odkud přicházíte, ctěte a milujte svou minulost.

Mnozí máte tendenci podhodnocovat to, kým jste byli. Píšete-li například knihu, možná se vám nelíbí, co jste napsali před rokem. Postupujete-li v kariéře, třeba si postesknete: "Před třemi lety jsem byl/a jen..." Čím více si dokážete vážit své minulosti, tím dříve uslyšíte hlas své intuice a posunete se do další fáze svého života. Je těžké slyšet intuici, nemilujete-li to, kým jste byli, protože intuice se otevírá do té míry, do jaké milujete formy, které jste vytvořili. Čím více milujete, co jste vyvolali v život, na tím vyšší úrovni intuice můžete operovat.

Posílejte si láskyplnou energii do své minulosti.

Je důležité vracet se a pročistit si obsah své paměti, protože jinak vám ego bude přinášet nechtěné negativní vzpomínky, které vás budou brzdit. Všimněte si kvalit duše, které jste si v bolestných obdobích rozvíjeli, a uvědomte si, že jste dělali to nejlepší, co jste uměli. Vhledy, dovednosti a názory, které dnes máte, jste si utvořili právě v té době.
Z každé lekce jste vyšli s novými poznatky, které vám umožnily udělat další krok. Jak často myslíte na všechny ty báječné věci, které se vám podařily? Už teď máte mnoho vzpomínek, jak jste úspěšně dokončili, co jste chtěli. Budete-li si je připomínat, pomůže vám to k úspěchům dnes. A pokud nemáte přesně takové vzpomínky, jaké byste teď potřebovali, máte alespoň podobné prožitky, které vás podpoří, pokud se na ně postupně rozpomenete.

Chcete-li zrealizovat vize ze své intuice, musíte nejprve zachytit jejich obrazy, zpomalit je, držet si je v mysli a pak být dost trpěliví, abyste je mohli postupně převádět v činy. Ve chvíli, kdy zachytíte svou intuici, její vize se stane vzpomínkou a tudíž minulostí. Je důležité připomínat si minulost pozitivními vzpomínkami, protože obsahuje vize, které uskutečňujete v hmotném světě dnes.

Podívejte se teď na seznam všech svých "měl/a bych" vytvořený vaším intelektem. Můžete strávit týdny a měsíce, ba dokonce roky, ve snaze mapovat si v mentální rovině svou budoucnost, promýšlet si každý budoucí krok. Je přínosné mít plán, protože vám dodává důvěru a víru, že můžete dosáhnout svých cílů. Nejdůležitější ale je držet si vytrvale vizi svých cílů. Pokud následujete svůj plán příliš striktně, nezbyde prostor pro zázraky a tvůrčí proud vaší energie. Když následujete svou intuici, tvoříte vždycky rychleji a snadněji vše, co chcete. Intuice vám ve své hravosti může pomoci dosáhnout všech cílů a vizí vašeho intelektu, a obyčejně je ještě převýší. Intuice často řekne: "Co kdybychom dnes nic nedělali? Pojďme na procházku, pojďme do lesa, do knihkupectví, pojďme se dát do něčeho zcela neproduktivního." A pak, věřte nevěřte, na konci dne budete mít vykonaný daleko větší krok směrem ke svým vyšším cílům, než kdybyste splnili všechny úkoly ze svého seznamu. Možná vás napadla myšlenka, která vám ušetřila půl roku cesty - protože intuice žije v budoucnosti.

Mnozí byste byli raději v budoucnosti než v přítomnosti či minulosti. Pamatujte však, že jedna věc je žít v budoucnosti a přinést si vize do současnosti, a druhá podle nich také jednat. Nejednáte-li podle svých vizí, nebudete schopni vytvořit si život podle svých představ.

Nejlepší způsob, jak otevřít svou intuici, je naslouchat jí.

Kolik z vás slyšelo tiché rady ve své mysli a ignorovali jste je? Kolik z vás například slyšelo vnitřní hlas napovídající, co byste rádi studovali a dělali za práci, ale neustále jste si vytvářeli důvody, proč to nejde? Nebylo by snazší vytvářet si důvody, proč to jde? Brzdit se vyžaduje mnohem víc energie, než dovolit si postoupit dopředu. Uvědomte si, jak jste vyčerpaní, když se noříte do negativního, a jak nabití se cítíte - a jak lehce se věci hýbou -, když se obracíte k pozitivnímu.
Možná opravdu chcete odejít ze zaměstnání a začít se věnovat svému koníčku nebo nějakému dlouhodobému zájmu jako své nové práci. Vaše mysl vám našeptává, že to je klidně možné, že to půjde. Uslyšíte o jiných lidech, kteří také uspěli v podobném oboru, a budete objevovat další a další potvrzení, zprávy vesmíru, že to je ta cesta, kterou máte jít. Intuice vás směřuje do budoucnosti, k věcem, které vás přitahují a rádi je děláte. Budete-li následovat svůj vnitřní hlas, budete mít otevřené dveře, kamkoliv přijdete. A pokud narazíte na dveře zavřené, je to zpráva vesmíru, že je nějaká lepší varianta, kudy jít. Nesnažte se je prorazit a rozhlédněte se raději po jiných, otevřených dveřích.

Intuice k vám mluví v přítomném čase. Pomocí nutkání, záblesků myšlenek, vhledů a pocitů vás posouvá určitým směrem. Abyste ji dobře slyšeli, věnujte pozornost svému vnitřnímu světu myšlenek a pocitů. Když se nutíte dělat jednu věc, zatímco vaše pocity vás vedou k něčemu jinému, nevěnujete své intuici pozornost. Vaše intuice vám neustále dává znamení a v každé chvíli vám říká, co dělat, abyste otevřeli svou energii. Vždycky vás směruje k oživení a na vyšší cestu.

Váš intelekt může často s intuicí bojovat. Vaše kultura, věda a akademický svět, které jsou orientovány na rozvoj racionální, logické mysli, vás vedou k uctívání intelektu. Přesto mnohé z vašich velkých vynálezů - jako rádio, elektrické světlo, televize a mnohé další - vzešly ze spolupráce intelektu s intuicí. Intelekt bývá vysoce rozvinutý; zbožňuje být pánem situace. Intuice ho také může lekat. Mnozí jste přesvědčení, že jdou-li věci příliš lehce, je něco v nepořádku. Nebo když na něčem tvrdě nepracujete, výsledky nemají takovou hodnotu. To je jeden ze způsobů, jak vás intelekt může kontrolovat.

Když pracujete s intuicí, vše probíhá snadno a lehce.

Intelekt miluje plánování na základě logiky, intuice je spontánní. Flexibilita je tu důležitá. Pokud se příliš rigidně držíte svých původních plánů, můžete minout mnoho zpráv své intuice, které vám napovídají, jak dělat věci jednodušeji. Až se budete příště něčemu vnitřně bránit, zastavte se a zeptejte se sebe sama, co byste dělali raději. Možná tato vaše činnost není to nejlepší, co můžete pro věc udělat, nebo ještě nepřišel ten správný čas. Budete-li si důvěřovat a jednat podle svých pocitů, tak jak se budou v dané chvíli odvíjet, budete plynout v souladu s proudem své intuice a vesmíru.

Intelekt má svou úlohu, kterou je formulace plánů, rozhodování o směru cesty, nebo převádění nápadů do konkrétních činů. Intelekt je jako kapitán lodi, který konzultuje mapy, dělá plány a kormidluje. Přesto aktuální kurz plavby nakonec určí počasí a směr větru a kapitán musí zůstat pružný a používat své plány jen jako vodítka. Stejně tak je to s intelektem, který kormidluje vaši loď. Intuice vás upozorní na bouře před vámi, na odbočky (které se ukážou být zkratkami), a sleduje a navrhuje takovou cestu, která vám přinese vaše nejvyšší dobro. Používejte svůj intelekt ke stanovení cílů, k nasměrování výš. Soustřeďte k cestě vzhůru i svou vůli a záměr - to je nejlepší využití intelektu: ať vás udržuje ve vašem směru, stanovuje cíle a propojuje vás se světem. Vaše intuice vás pak povede k cíli tou nejlepší, nejrychlejší a nejjednodušší cestou, budete-li následovat své pocity, nutkání, vnitřní tušení a hlubší touhy.

Vezměme si například člověka, který si chce najít novou práci, novou kariéru. Kdyby se dokázal uvolnit a představoval si její obrazy, intuice by ho k ní zavedla. Jednoho dne by například měl hravou chuť jít se projít ven a jako náhodou by potkal někoho, kdo by mu dal prvotní inspiraci, nebo by ho napadla myšlenka, která by mohla odsartovat sérii dalších kroků. Intelekt se může snažit prošlapávat cestu podle přísně logického plánu a často nevidí, jak by věci mohly do sebe zapadnout. Následování svých pocitů a intuice chce notnou dávku důvěry, protože intuice obvykle ukazuje vždy jen jeden krok dopředu. Svou intuici můžete otevírat tím, že se budete učit naslouchat svým pocitům a jednat podle nich. Máte-li chuť něco udělat, udělejte to. Nenuťte se chodit do zaměstnání, které vás nebaví - poslouchejte své pocity. Začněte se otevírat novým možnostem, jak si vydělávat peníze na živobytí. Jednat podle svých pocitů může vyžadovat velký skok v důvěře. Ohlédněte se za prožitkem, kdy jste následovali svá vnitřní hnutí, jednali podle nich a byli jste příjemně překvapeni svým úspěchem.

Následování intuice chce velkou důvěru a víru. Abyste si obojí více rozvíjeli, vzpomeňte si, kdy jste si věřili, slyšeli tiché rady své mysli a jednali podle nich. Intuitivní jednání vyžaduje flexibilitu a spontánnost. Vzpomínejte na chvíle, kdy jste byli pružní, nechali být plán plánem, a výsledek byl nakonec ještě lepší, než jste čekali. Chcete-li zvýšit svou produktivitu, poslouchejte svůj vnitřní hlas a jednejte podle něj. Hrajte si. Dělejte to, co jste vždycky chtěli. Staňte se znovu dítětem. Najděte si v životě zábavu a vaše tvůrčí energie se probudí a bude tak živá, jako nikdy dřív.

* * *

- z knihy Osobní síla skrze uvědomění, Sanaya Roman


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.