středa 30. července 2014

3. lekce andělů hojnosti: Pocity zasloužení si a jejich síla pro zhmotňování

Jako dodatek k žádosti o pomoc Nebes potřebujete o pomoc žádat také druhé lidi. Pokud nejste zvyklí žádat o asistenci nebo ji přijímat, bráníte si v přijímání hojnosti.
Andělé hojnosti učí, že dávání a přijímání jsou rovnocenně posvátné a důležité. Na výdechu záleží stejně tak jako na nádechu. Jednou přichází příliv, pak zase odliv.
U těch, kteří mají bloky ve svém zhmotňování, je obvyklým problémem jejich neochota přijímat.
Jak například reagujete, když vám druzí nabídnou pomoc? Jak se cítíte a co uděláte? Přijmete jejich nabídky? Nebo je zdvořile odmítnete? Děláte si starosti, že druhé obtěžujete nebo že je obíráte o štěstí, když je žádáte o pomoc nebo ji přijímáte? Máte pocit, že druzí si štěstí a úspěch zaslouží více než vy? Bojíte se, že když si dovolíte přijímat hojnost, že se stane něco špatného? 
Všechny tyto strachy pramení z pocitu nezasloužení si, což znamená, že máte pocit, že si nezasloužíte přijímat. Pokud se cítíte nehodni přijímání, nezáleží na tom, co všechno si nastudujete a jak moc budete praktikovat techniky zhmotňování. Dokud nebudete cítit zásluhu, budete sabotovat svůj úspěch i své štěstí. Budete odhánět všechny odpovědi na své modlitby, protože se necítíte připravení nebo máte pocit, že si je nezasloužíte. 
Pokud to uhodilo hřebík na hlavičku a vyvolalo to ve vás emoce, dopřejte si chvíli na dýchání, pláč a nová uvědomění. Toto je proces hlubokého emocionálního léčení, který vám umožní přijímat pomoc. Když si dovolíte vidět pravdu, budete pak otevřeni přijímání hojnosti ve všech podobách.

Vaše vzory o bohatství
Nevěříme, že by nějak pomohlo obviňovat druhé za vaše finanční těžkosti. Obviňování je nízká energie a zhmotňování se děje rychleji, když je vaše energie duchovně i fyzicky vysoká.
Takže se nyní podíváme na vaše vzory o bohatství skrze z hlediska poučení se - namísto kritizování. Mnohá vaše přesvědčení o hojnosti pramení z toho, co jste se naučili dříve. Nyní se tedy prosím soustřeďte, několikrát se nadechněte a vydechněte, utište svou mysl a své tělo. Všimněte si prvních odpovědí, které k vám přijdou, jakmile si přečtete každou z těchto otázek:

 • Co si pamatuji, že říkala moje matka o penězích?
 • Co si pamatuji, že říkal můj otec o penězích?
 • Měl jsem nějaké výrazné vzory v jiných dospělých ohledně přístupu k penězům a chování vůči nim?
 • Jakým způsobem utráceli nebo spořili peníze?
 • Jak významní dospělí v mém životě hovořili o "ekonomice"?
 • Jakou energii měli mí rodiče, když mi měli dát mé kapesné nebo peníze na oběd?
 • Vydělal/a jsem si peníze, když jsem byl/a mladý/á? Jak mě to ovlivnilo?
 • Jak se má rodina stavěla k dárkům?
 • Které stereotypy jsem slýchal/a o bohatých lidech?

Tyto zážitky ovlivnily vaše přesvědčení o hojnosti. Mohli jste se někde naučit, ať už vědomě nebo nevědomě, že...


 • ...není dostatek zdrojů ani bohatství.
 • ..."ekonomika" ovlivňuje vaše osobní bohatství.
 • ...byste měli vinit ostatní za svou finanční situaci.
 • ...je "bezpečné" přijímat dárky od druhých.
 • ...je radostí či naopak břemenem dávat dary druhým.
 • ...byste měli věřit, že dobré časy budou i nadále.
 • ...jste cenní a zasloužíte si přijímat dobro od druhých.
 • ...peníze jsou kořenem všeho "zla".
 • ...peníze jsou plné bakterií od všech lidí, kteří je drželi.
 • ...bohatí lidé jsou "špatní" nebo jiní než vy.

Když čtete tato přesvědčení, vaše tělo vám signalizuje, které způsoby smýšlení o penězích a bohatství jsou prospěšné a které nikoli. Hluboko uvnitř víte, že peníze jsou jako každý jiný materiální objekt: seskupením molekul tvořených atomy. Je to energie, stejně jako vy! Peníze se staly schváleným prostředkem pro obchody s věcmi a službami. Samy nemají žádnou vlastní hodnotu (a nezačínejme o Federálním rezervním systému ani o Zlatém standardu!).

Hovor k penězům
Vaše emocionální reakce na peníze hrají obrovskou roli v tom, kolik přijímáte, dáváte a máte. V následujícím cvičení určíme jakákoli dysfunkční přesvědčení o penězích, které by mohly blokovat váš příliv hojnosti.
Toto cvičení zabere asi 15 minut. Berte tento čas jako investici, která se vám bohatě vyplatí! Protože toto cvičení děláváme na našich seminářích, možná jste ho už dříve absolvovali (nebo nějaké podobné s jiným učitelem). Je to cvičení - stejně jako fyzické procvičování v posilovně - které je třeba pravidelně opakovat.
Zde jsou kroky:


1. Vezměte do rukou papírové peníze jakékoli hodnoty.
2. Dopřejte si chvíli na hluboké dýchání a soustřeďte se.
3. Zaměřte se na peníze ve svých rukou a uvědomte si, že jsou složeny z energie, stejně jako všechno hmotné.
4. I když se to může zdát nelogické, prosím, zkuste to: Řekněte penězům (tiše nebo nahlas), tak jako byste s někým mluvili: "Peníze, jaký z vás mám opravdu pocit?"
5. Poslouchejte odpovědi, které se uvnitř vás objeví ve formě myšlenek, pocitů nebo vizí. Všímejte si prvních odpovědí, které vám přijdou na mysl. Vypište si je, pokud chcete. 
6. Dále jim položte otázku: "Peníze, jak s vámi zacházím?" Všimněte si odpovědi, která vás možná překvapí.
7. Pak se zeptejte: "Peníze, jak bych vás mohl/a mít více?" a opět si všímejte odpovědí.
8. Nakonec se zeptejte: "Co dalšího byste mi ještě chtěly říci?" Pozorujte a vypisujte si (chcete-li) všechny odpovědi, i jakékoli další myšlenky a pocity. 

Dobře? Došli jste k nějakým uvědoměním týkajících se omezujících přesvědčení o penězích? Byli jste překvapeni? 

Z průzkumu našich posluchačů z celého světa jsme díky tomuto cvičení zjistili, že lidé obvykle objeví, že:
 • Nerespektují peníze, protože je nevidí jako reprezentaci své tvrdé práce (nebo práce někoho blízkého), kterou vykonávají, aby si peníze vydělali.
 • Se peněz bojí, protože se jimi cítí ohrožováni a nerozumí "pravidlům" jejich tvoření a spravování.
 • Se cítí jako outsideři, jako by peníze měli pouze druzí lidé.
 • Jsou na peníze nahněvaní, protože se jim vyhýbají, i kvůli špatným finančním systémům ve světě.
 • Se za penězi honí, ale peníze jim stále utíkají.

Energie těchto postojů peníze odpuzuje. Hojnost je přitahována pozitivními, milujícími a vřelými emocemi. To se týká hojnosti lásky, času, nápadů, sebedůvěry, motivace... i peněz. 
Peníze jsou také přitahovány energií respektu. Respektujte peníze, které již máte, tím, že je budete mít úhledně uložené ve své peněžence. Zmačkané a pokrčené peníze vypovídají o tom, že vám na vašich penězích ve skutečnosti nezáleží.

Vděčnost je magnetická a má moc k vám hojnost přitáhnout. Jedno tajemství hojnosti spočívá v tom, že napíšete slova "Děkuji ti" na každý šek, který vyplníte. Posílejte vděčnost každému, komu vypisujete šek, včetně úřadů a veřejných služeb. Děkujte za to, že máte dost peněz k zaplacení těchto účtů. Nahraďte odpor vděčností a sledujte, jak peníze na vašem účtu narůstají.

Překonání nedostatku a omezení
Čím více si budete afimovat hojnost a děkovat za tu, kterou již máte, tím více nečekaných peněz budete dostávat. I když právě teď nevidíte žádný možný zdroj a nemáte ponětí, jak zaplatíte své účty, afirmujte si hojnost i tak. Řekněte: "Děkuji Ti, Bože, za to, že naplňuješ všechny mé potřeby snadno a pohodlně," a pak následujte jakákoli vnitřní volání, jimiž budete vedeni k aktivním činům.
Naproti tomu blokem v hojnosti bývá víra, že dobra je jen omezené množství. Pokud nevěříte, že si zasloužíte dobro, budete se cítit provinile, když ho přijmete, protože budete mít strach, že jste o něj připravili někoho jiného. 
Nekonečné zdroje jsou afirmací, že je dostatek hojnosti pro všechny. To, že máte hezký domeček a bezpečné vozidlo, neznamená, že jste sebrali dům a auto někomu jinému. Totéž platí pro všechny vaše ostatní naplněné potřeby.

Můžete se ptát: Ale co lidé bez domova a žebráci? Ti nevypadají, že by měli dostatek. Jak by mohla existovat neomezená hojnost, když tolik lidí finančně strádá?

Tato pozorování jsou pravdivá. Avšak afirmováním chudoby nijak nepomůžete ke zmírnění utrpení. Už nápomocné kroky, k nimž jste vedeni, budou stačit. Můžete se stát bohatými filantropy, kteří darují peníze chudým. Nebo se můžete zapojit do nějaké úžasné dobročinné společnosti. Nebo možná také budete učit druhé, jak si zhmotnit naplnění svých vlastních potřeb. 

Jste cenní!
Tady je pravda: Peníze nejsou ani dobré, ani špatné. Jsou neutrálním předmětem, jemuž lidé vštěpili hodnotu a význam. Lidé o ně soutěžili a zabíjeli se kvůli nim. Trávili čas odloučení od rodin, aby je získali. Ale peníze jsou jen papír a kov s uměle přisouzenou hodnotou. 
Hodnota peněz je váš čas. Kolik času vám zabere, než vyděláte peníze, které máte? Ocenění sebe samých vám pomůže ocenit i peníze, které si vyděláte. 
Jste velmi cenní! Bůh vás stvořil s láskou, moudrostí a inteligencí. Máte velmi potřebné životní poslání, které můžete naplnit jen vy. 

Bez ohledu na to, co jste v tomto životě udělali nebo neudělali, jste cenní!
Bez ohledu na to, co vám kdo řekl, jste cenní!
Na vás záleží a jste potřební!
Zasloužíte si respekt!

Propuštění minulosti
Pocity nezasloužení si mohou také pramenit z minulých životů, kde jste možná coby jeptiška nebo mnich složili sliby chudoby a sebezapření. Nevědomě vás ovšem tyto sliby ovlivňují v průběhu času i dnes. Bohatství ve vás možná vyvolává podezření a ostražitost přede vším kromě skromné soběstačnosti. 
I když nevíte, zda jste tyto sliby chudoby složili nebo ne, pomůže vám jejich uvolnění i tak. Vzdát se svých starých slibů chudoby a utrpení vás může rozesmutnit, ale také vám může velmi pomoci. Abyste se oprostili od těchto slibů, udělejte si chvíli o samotě v tichosti a řekněte nahlas nebo v duchu:

"Drahý Bože, Vyšší Já, Ježíši a archandělé Michaeli a Razieli [jehož jméno znamená "Boží tajemství"], jsem připraven/a propustit všechny sebezničující sliby, které jsem vyslovil/a v jakémkoli životě. Žádám vás, abyste ode mě oddělili, sejmuli a rozvázali ode všech slibů chudoby, sebezapření nebo sebeničení. Prosím, aby následky všech těchto slibů byly nyní a navždy vymazány ve všech směrech času pro všechny, jichž se to týká. Amen."

Můžete cítit mrazení nebo chvění, zatímco probíhá uvolňování karmy. To vaše DNA propouští starou potlačenou energii, tak abyste se mohli osvobodit ode všeho, co vás dříve svazovalo a blokovalo. 
Jako dodatek ke slibům, vaši hojnost v tomto životě mohly ovlivnit také kulturní odlišnosti z minulých životů. V minulých životech bylo společné bydlení ve vesnicích a klášterech, kde vám bylo poskytováno jídlo, nápoje, oblečení i přístřeší. Každý pracoval a o všechno se dělil.
Pro mnohé lidi je toto jejich první západní kapitalistický život, v němž se musejí zaopatřit sami. Pro ty, kteří strávili celé životy dělením se se všemi jako tým, je velmi složité se tomu přizpůsobit. V oněch životech neexistovaly žádné šekové nebo bankovní systémy, poplatky nebo účty. A tak v nich může myšlenka na vlastní finanční zodpovědnost vyvolat negativní reakce! A negativní reakce blokují příliv hojnosti.
Je velmi nápomocné uvědomit si, že i v tomto životě jste stále součástí komunity. Nakonec, máte schopnost zhmotnit si bohatství, a tak se můžete dělit s dalšími, kteří to potřebují. Pokud vám není příjemné zhmotňovat peníze pro sebe, udělejte to pro pomoc, ve kterou věříte! Můžete se stát andělským lidumilem a přispívat svými penězi hodnotným dobročinným organizacím nebo praktikovat "desátky", kdy darujete 10% svého příjmu.* * *

- z knihy Andělé hojnosti, Doreen Virtue (z anglického originálu Angels of Abundance) překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.