pátek 18. července 2014

Andělští aktivisté

Nebuďte línými služebníky světla! Zvedněte se, běžte dělat svou práci, vykonejte svůj podíl a pomozte nám ostatním. Existují skutečné světové problémy, které vyžadují vaši pozornost právě teď! Kdyby byl tento svět dokonalý, vy ani já bychom tu nebyli potřební. Mohli bychom prostě zůstat doma na nebesích a posílat shora své modlitby.

Pasivní pozemský anděl dovoluje vládě dělat, co se jí zlíbí, pasivně-agresivní pozemský anděl si na vládu stěžuje, agresivní pozemský anděl může proti vládě vystoupit i násilím, a asertivní pozemský anděl si je problémů vědom, zapojuje se do dění a promlouvá.
Když si budete číst noviny, abyste si udělali přehled o světě a místních událostech, dělejte to přes svůj objektiv pozemského anděla: Zaprvé mějte na paměti, že "noviny" jsou jen něčím názorem na to, co se děje. Každé noviny budou tutéž záležitost popisovat různými způsoby. Mnohé noviny jsou vlastnictvím společností a reportéři jsou placeni za to, aby psali zaujaté zprávy, kterými se zavděčí určitým finančním nebo politickým programům.  

Dívejte se na všechny novinky jako na "Božské úkoly". Než abyste si začali o daný problém dělat starosti nebo mu dovolili, aby vás naštval či rozesmutněl, modlete se za něj! Tím, že posíláte do dané situace své modlitby, pomáháte. Když se pozemský anděl nahněvá, uvolňuje do atmosféry jedovaté energie. Je důležité využívat tyto skutečné lidské emoce konstruktivními způsoby.

Jsem velmi pyšná na všechny pozemské anděly, kteří věnují svůj čas sledování zpráv, včetně videí a dokumentů na YouTube, Hulu a dalších internetových stránkách. Jsem pyšná na pozemské anděly, kteří jsou si vědomi problémů, jimž naše planeta právě nyní čelí! A obzvláště jsem pyšná na ty z vás, kteří podnikají aktivní kroky k tomu, aby pomáhali, jako je podepisování a sdílení peticí, kontaktování místních představitelů, bojkotování nezdravých produktů, podnikání pochodů za mír, a tak dále.

Pozitivní myšlení to samo o sobě nevyřeší
V minulosti se pozemští andělé často vyhýbali tomu, aby se na tyto problémy vůbec podívali. Možná zkoušeli užívat "pozitivní myšlení" jako způsob, jak se vyrovnat s tímto světem. Jistě, pozitivní myšlení je důležité, alespoň tehdy, když je také doprovázeno pozitivními aktivními kroky.

Svůj domov si neuklidíte jen tím, že budete pozitivně myslet. Musíte vzít smeták a mop.
Nemůžete svou rodinu nakrmit jen pozitivním myšlením. Musíte se fyzicky účastnit tvorby jídla.
Nemůžete si udržovat čisté vlasy jen pozitivním myšlením. Musíte si je aktivně umýt šamponem.

A stejně tak je to i s očišťováním a péčí o náš svět. Vy i já máme zodpovědnost za svůj podíl. A tak těm z vás, kteří podnikají aktivní kroky, aby planetě pomohli, milionkrát děkuji!
Stát si za tím, co je správné, a účastnit se řešení problémů, které se dotýkají vaší duše, je součást vaší hrdinské cesty pozemského anděla. Býváme i neochotní hrdinové, kteří jsou prostě do služby povoláni. Pomyslete na Johanku z Arku... nebo ve světě fikce také na Froda z Pána Prstenů, Jakea Sullyho z Avatara nebo Dorothy z Čaroděje ze země Oz.

Pozemští andělé a narcisté
Pozemští andělé vědí, co lidé chtějí slyšet, a jsou velmi intuitivní. A tak odpovídáme jejich egu, abychom se jim zavděčili, a jejich pocit nároku narůstá. To nás dělá snadnými cíli pro "narcisty", kteří jsou závislí na tom, že je jejich ego hýčkáno druhými.

"Nevěnuj žádnou pozornost tomu muži za oponou!" Tato slavná slova z Čaroděje ze země Oz dokonale sedí na naše oči otevírající zjištění, jak to v našem světě běží. S tím, jak se opona ztenčuje a vibrace energií se zvyšují, vidíme naprosto jasně všechnu tu šokující chladnokrevnou pravdu o některých našich osobních vztazích, stejně jako o politických machinacích, o ropných magnátech a finančních baronech, o farmaceutickém průmyslu, společnostech vyrábějících pesticidy a produkujících suroviny pro naše jídlo, o poplatcích a také o způsobu, jakým jsou lidé a zvířata využíváni jako zboží bez ohledu na jejich pocity nebo pravdu.

Narcisté jsou lidé, jejichž jediný zájem je soustředěn na jejich vlastní potřeby a pohodlí. Nejsou schopni si představit, jak se někdo druhý cítí, a ve skutečnosti je to ani nezajímá. "Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch", který je užíván terapeuty k diagnóze mentálních a osobnostních poruch, definuje narcistického člověka jako někoho, kdo má nejméně pět z těchto vlastností:

1. Ohromný smysl pro vlastní důležitost (tato osoba zveličuje své úspěchy a talenty a očekává, že bude uznávaná jako nadřazená neúměrně svým úspěchům).
2. Je až příliš zaměstnána svými fantaziemi o neomezeném úspěchu, moci, oslnivosti, kráse nebo dokonalé lásce.
3. Věří tomu, že je zvláštní a výjimečná a že jí tedy mohou rozumět pouze jiní vysoce postavení lidé (a instituce).
4. Má velkou potřebu obdivu.
5. Má sklon dělat si velké nároky (tzn. neopodstatněná očekávání, že s ní bude zvláště příznivě zacházeno nebo že se druzí automaticky podřídí jejím požadavkům); v mezilidských vztazích druhého vykořisťuje (tzn. využívá druhé, aby dosáhla svých cílů)
6. Postrádá schopnost empatie (a je neochotná rozpoznávat nebo se ztotožnit s pocity a potřebami jiných lidí).
7. Závidí druhým nebo věří tomu, že oni závidí jí.
8. Projevuje se arogantními a povýšenými způsoby.

Narcistický člověk se obklopuje lidmi, kteří s ním souhlasí, a kdokoli se začne na něco ptát, je z tohoto okruhu ihned vyhozen. Narcista je silně nejistý a žárlivý a vidí lidi a zvířata jako objekty, které útočí na jeho ego. 
Sociopaté (nebo psychopaté) vidí druhé lidi a zvířata rovněž jako objekty. Podobně jako narcista nemá sociopat schopnost empatie. Narcisté i sociopaté vědí, že nejsou jako ostatní lidé, protože mají nedostatečné svědomí a nejsou schopni mít výčitky. To však před druhými lidmi skrývají a předstírají, že se cítí provinile nebo nešťastní, což využívají jako prostředek k manipulaci. Jejich největší manipulativní zbraní je schopnost vyvolat v druhých lidech - kteří svědomí mají - strach z pocitu viny, a tak je přimějí, aby pro ně udělali to, co chtějí.
Sociopaté jsou často chápani jako násilní lidé a často je tomu skutečně tak. Ale existují i nenásilní sociopaté, kteří využívají druhé, aby za ně násilí páchali oni. Na rozdíl od narcistů, kteří potřebují druhé, aby je ujišťovali o jejich nadřazenosti, sociopaté věří i sami, že jsou nadřazení. Věří, že lidé, kteří mají svědomí, jsou slabí a podřadní. Lidé a zvířata jsou pro ně prostředky k pobavení a k tomu, aby získali více peněz a moci.
Narcisté i sociopaté mají potřebu dominovat druhým a mít nad nimi kontrolu. Oba tyto druhy lidí vás budou vykořisťovat bez jakéhokoli pocitu viny.
Když se tedy učíme o tom, jak to v tomto světě chodí, vidíme, jak se sociopaté a narcisté vyšplhali až na vrchol politické scény. Protože 96% populace je schopna normálního svědomí, jsme také důvěřiví a věříme, že i naši vůdci mají svědomí. Takže jsme se také podřídili jejich vůli, tak jak to předpovídaly studie o chování. 
Nyní, když jsme toto jádro vyloupli, co s tím uděláme?

  • 1. Máme duchovní sílu. Druzí lidé nemohou ovládat, potlačovat ani zpoplatňovat vaši schopnost využívat svou mysl ke zhmotňování, modlitbám a myšlení. I proto vás vaši andělé tolik vedou k detoxikaci a střízlivé mysli, neboť střízlivá mysl se mnohem snáze soustředí a je více silná, než když je pod vlivem nějakých látek. Proto jste tak silně vedeni k tomu, abyste sami se sebou uzavřeli dohodu, že se budete detoxikovat.
    Jste mnohem mocnější, než si myslíte, a jste v dobré společnosti dalších služebníků světla, kterým na této planetě hluboce záleží. Bude však třeba se tomu odevzdat, tvrdě pracovat, detoxikovat se a poznávat sami sebe, ale společně to zvládneme!
  • 2. Svá slova následujte činy. Nejrychlejší cestou ke zdravé sebedůvěře je jednat v souladu se svými nejvyššími ideály. To neznamená, že musíte být dokonalí. Ve skutečnosti ve vás perfekcionismus vždy zanechá špatné pocity o sobě samých. Znamená to však, že přestanete dělat všechny ty věci, kvůli kterým se cítíte provinile. Znamená to pravidelně se sebou hovořit a přiznat si své vlastní chování. Zeptejte se svého Vyššího Já: "Které změny chceš, abych provedl/a, tak abych kráčel/a po své nejvyšší cestě?"
  • 3. Seznamte se s triky a taktikami narcistů a sociopatů. Znalost a prozíravost jsou našimi největšími pojistkami, když dokážeme předvídat jejich následující chování a jsme díky tomu připravení. Nepodléhejte jejich taktikám, kterými ve vás vyvolávají pocity strachu a viny. Když reagujete strachem a vinou, je to pro ně jako hra, ve které se vám celou dobu smějí, zatímco hrajete tak, jak chtěli.
  • 4. Obklopte se srdečnými lidmi. Nyní, když víte, jak rozpoznat narcistu nebo sociopata, vyhněte se jim za každou cenu. Hrají bezcitné a vypočítavé hry a jedinou cestou, jak vyhrát, je odejít z této hry. 

Zde je úžasná modlitba pro vypořádání se s narcisty a pro to, abyste byli asertivními andělskými aktivisty:

"Drahý Bože, děkuji Ti za to, že mě vedeš k tomu, abych byl/a silný/á, sebevědomý/á a abych měl/a otevřené srdce. Děkuji Ti za to, že mi pomáháš nacházet zdravé způsoby, jak se vypořádat s mými pocity. Děkuji Ti, že mě vedeš k tomu, abych měl/a úctu ke svému tělu. Děkuji Ti, že mi posíláš srdečné, vřelé, důvěryhodné a milé přátele. Děkuji Ti za to, že mi pomáháš otevřít oči a vidět pravdu. A děkuji Ti také za to, že na nás všechny dohlížíš a chráníš nás. Amen."


* * *

- z knihy Asertivita pro pozemské anděly, Doreen Virtue (z anglického originálu Assertiveness For The Earth Angels)
 překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.