čtvrtek 3. července 2014

Je pro vás bezpečné být silní!

Nepotřebujete se stát mocnějšími, protože právě teď již máte 100% maximální síly. Vždy si pamatujte, že jste stvořeni k obrazu a podobě mocného Božského Stvořitele. Proto máte ve svém nitru veškerou moc Nebes stejně jako všichni ostatní.
Pokud se nyní cítíte bezmocní a neúspěšní, pak je to proto, že jste se rozhodli, že žádnou moc nemáte. Ale to neznamená, že to tak opravdu je!
V duchovní pravdě vám nic nemůže vzít moc, kterou ve vás Bůh stvořil, nikdy! Jediné, co potřebujete udělat, je uvědomit si a uznat svou sílu, a bude vám automaticky přístupná, když si jí budete vědomi a budete si jí vážit.

Síla je v duchovní definici totéž co asertivita. Neznamená agresi, ani šikanování druhých nebo manipulování jimi. Síla nevychází z prestiže, peněz, rodinných poměrů nebo kariéry. Síla pochází od Boha, prostě a jasně. A protože od vás tato síla nemůže být oddělena, nemůže vám v ní ani nikdo bránit - pokud se jí ovšem sami nevzdáte. Vzdávat se své vlastní síly znamená, že čekáte, až dostanete povolení od někoho jiného, než abyste následovali své vnitřní vedení.

Řekněme například, že se chcete vrátit do školy, abyste si zlepšili své vzdělání, které souvisí s vaší vysněnou kariérou. Ale protože jste postavili svého manžela nebo manželku na piedestal a vzhlížíte k němu / k ní jako k autoritě, děláte si starosti, zda vám dá "svolení" k tomu, abyste mohli jít studovat. Strachujete se, zda budete mít peníze, bojíte se odloučení od rodiny, a dokonce pochybujete i o své inteligenci potřebné k dokončení školy. Vidíte, jak snadno dáváte svou sílu jiným? Vaše přání jít do školy je vnitřním vedením, které je Božsky řízeno a ponouká vás k vašemu životnímu poslání. Když půjdete do školy a rozšíříte si své znalosti a sebedůvěru, všichni vaši budoucí klienti z toho budou mít prospěch.
Avšak i když se zdráháte jít do školy kvůli obavám, co tomu řeknou druzí lidé, co udělají, nebo co si pomyslí, stále je ve vašich silách vykonat konečné rozhodnutí sami.

Zelené vlajky z Nebes
Nejste žádná oběť a ani nemůžete být. Dokud zůstáváte střízliví, bdělí a vědomí si svého vnitřního vedení, budete vždy v bezpečí a podporováni. Podobně jako vám andělé posílají červené vlajky, aby vás varovali před nesprávnou osobou, posílají vám také zelené vlajky, aby vám dali najevo, že jdete po správné cestě.
Zelené vlajky jsou pravidelné a neustálé vnitřní pohnutky, které vás vedou k uskutečňování pozitivních kroků nebo vykonávání zdravých životních změn.

Některé ženy byly vychovány v dojmu, že ženy se mají podřídit a odevzdat autoritě a síle muže. To je tak nezdravé a nepřirozené! Každý člověk bez ohledu na pohlaví fyzického těla, do něhož se v tomto životě inkarnoval, má rovnocenný přístup k Božské síle. Mnohé ženy se mi přiznaly, že přirovnávají sílu k mužnosti. Bojí se, že když budou silné, budou tím muže odpuzovat. Šťastnou pravdou však je, že být ženská a přitom silná, je nejen zcela možné, ale také obdivuhodné. Síla neznamená, že si oblečete mužský úbor a půjdete ven zastrašovat lidi. To je případ zaměňování síly s agresí. Není to totéž!

Síla jednoduše znamená, že ctíte své pocity a máte odvahu o nich mluvit bez jakýchkoli omluv nebo snahy kontrolovat reakce druhého člověka. 
Silný člověk je sám se sebou spokojený.
Silný člověk nepotřebuje ničí souhlas, aby byl šťastný.

Emocionálně zdraví muži a ženy jsou přitahováni sebevědomými ženami a obdivují je. Možná si to budete potřebovat připomínat, zvláště pokud teprve probouzíte svou sílu a ujímáte se jí.

Začněte tím, že se podíváte na každou oblast svého života, v níž si děláte starosti o to, co si druzí lidé pomyslí. Znamená to podívat se na každý vztah, v němž vyžadujete svolení druhého. Znamená to být si vědomi všech vztahů, které ve vás vyvolávají úzkost nebo strach.
Mnozí lidé mi řekli, že měli hluboko usazený strach ze zneužití své síly, a tak jí nedovolili vyjít na povrch. To je opět zaměňování síly s agresí! Ano, je pravda, že když jste agresivní, pak zneužíváte svou autoritu. Agresivní lidé zraňují druhé, aby si naplnili své vlastní cíle. Ale citlivý a milující pozemský anděl by nikdy nechtěl někomu upřít jeho práva a zranit ho, jen aby něčeho dosáhl. Něco takového se ani nikdy neobjevilo v jeho vědomí. Pokud jste typ člověka, který by dokázal druhé zneužít, pak nejste pozemský anděl.

Někteří lidé se bojí své síly, protože to znamená, že budou nuceni převzít naprostou zodpovědnost za své životy, což je děsí a straší. Pozitivní pravdou však je, že když převezmete zodpovědnost za svůj život, budete mít nad ním kontrolu i moc. To znamená, že už nebudete nadále obviňovat druhé a nebudete si hrát na oběť. Znamená to, že přestanete vyžadovat souhlas druhých k tomu, abyste mohli dělat to, k čemu vás vede vaše duše, a že budete mít odvahu zariskovat a změnit svůj život tak, aby odpovídal vašim snům a vnitřnímu vedení.

Možná se vás vaše matka nebo otec snažili chránit tím, že vám vaši sílu podkopávali. Možná jste byli dítětem se silnou vůlí a vaši rodiče byli vyčerpáni kvůli vlastnímu životu, a tak už neměli čas ani energii, aby se s vašimi mocnými způsoby dokázali vyrovnat. Možná jste byli ztrapněni druhými lidmi, když jste promluvili a řekli pravdu. Druzí lidé vás možná trestali nebo opouštěli kvůli tomu, že jste byli sami sebou. I když tyto reakce druhých lidí mohou ve vás zanechat dlouhotrvající citové rány, nemohou vám vzít vaši sílu. Opět připomínám, že nikdo a nic vás nemůže připravit o sílu, kterou Bůh stvořil uvnitř vás. Vaše síla je věčná a vždy je na 100% intenzivní.
Věřím tomu, že Ježíš se nám snažil ukázat, jak jsme všichni s Bohem spojeni, a že my všichni máme takovou sílu. Řekl, že my všichni můžeme s dostatečnou vírou dosáhnout stejných zázraků, jaké učinil on sám - a ještě více. Je načase přestat si hrát na "malé"! Vaším životním údělem je být tím, kdo změní svět a zachrání celou planetu.

Odkládací taktiky
Ego nechce, abyste věděli, kdo jste. Je radši, když jste zahalení ve strachu a nejistotě a věříte, že naplnit své životní poslání je někde hodně daleko a že nikdy nebudete dostatečně schopní nebo připravení, abyste to zvládli.
Ego je tyranickým vládcem uvnitř nás, který chce, aby každý zůstal v temnotě, aby mohl sám dál vládnout a mít kontrolu. Cena, kterou za jeho tyranii platíme, je ta, že neobjevujeme radosti a požehnání, které přicházejí, když zariskujeme a následujeme své vnitřní vedení. A tak ego používá odkládací taktiky, aby zajistilo, že nikdy nenastoupíme na cestu našeho poslání. Odkládací taktika je jakékoli nezdravé chování, které vás odvádí z vaší cesty. Odkládací taktiky jsou překážky, které vám brání pocítit, že máte pravdu, že máte dostatek času a že jste připravení naplnit volání svého života. 

Vaše životní poslání vždy zahrnuje lásku. A podoba lásky, která vaše poslání obklopuje, spočívá v něčem, co ve vás probouzí nadšení, co vás zajímá, v čem nacházíte pocit smysluplnosti a také ve vašich přirozených talentech a vášních.
Například pokud jste blázen do zvířátek a milujete je téměř více než život sám, je to známka toho, že vaše životní poslání souvisí se zvířátky. Nebo pokud vás velmi těší věnovat se uměleckým a tvořivým projektům, pak je to znamení, že vaše poslání zahrnuje kreativitu a umění. Pokud milujete hovory s lidmi a rádi jim pomáháte dospět k novým náhledům, může vaše životní poslání souviset s konzultacemi, poradenstvím nebo vyučováním.

Pokud se ve svém životě cítíte frustrovaní nebo zablokovaní, nalaďte se na tyto pocity a podnikněte podle nich pozitivní aktivní kroky! A nedovolte nikomu, aby vám říkal, že to udělat nemůžete. 

Když jsem se já prvně rozhodla, že budu následovat své vnitřní vedení a stanu se spisovatelkou, zmínila jsem se o tom svému profesorovi a vedoucímu v psychologii. Okamžitě tu myšlenku zavrhl a řekl mi, že na to, abych se stala publikovanou autorkou knih, nemám. 
Naštěstí jsem jeho výsměchu nedovolila, aby mě zastavil v naplňování svého snu. Nějakým způsobem jsem v sobě sebrala vnitřní odvahu k tomu, abych napsala a vydala svou první knihu i přes to, že mě má osobní autorita (můj vedoucí a učitel) chtěla od toho odradit.
Když se na to dívám zpětně po 25 letech, mohu si snadno představit, že jeho komentáře vycházely z jeho vlastní nedůvěry v sebe a z toho, že si ji projektovat na mě. Kdyby si on sám šel za svými sny, přirozeně by povzbuzoval i druhé lidi k tomu, aby šli za těmi svými. 

Někdy vám lidé budou vymlouvat vaše sny, protože se vás snaží ochránit před zklamáním. Mohu vám zaručit, že kdykoli se vydáte za svými sny, setkáte se se zklamáními, ale dokážete je překonat! Zklamání nejsou životními tresty; jsou to mezníky, které vám ukazují váš pokrok. Nikdy se nebojte selhání nebo zklamání, protože jsou to jen dočasné zážitky na celé cestě vašich naplňujících se snů. Jen proto, že jste jednou upadli, neznamená to, že zůstanete napořád dole - pokud se tedy nevzdáte. 
Osobně jsem zažila mnoho nezdarů ve svém pracovním i osobním životě. Ale i kdybych si za svými sny nešla, stejně bych se s těmito nezdary setkala. Štěstí, které jsem cítila z toho, že jdu za svými sny, mi však dalo sílu a vytrvalost potřebné k tomu, abych tyto životní nezdary překonala.

Jak už jsem se dříve zmínila, když jsem poprvé začala psát knihy, mé děti byly ještě malé a já pracovala na plný úvazek jako sekretářka. Chodila jsem také do školy během svých přestávek na oběd. Byla jsem velmi vytížená! Mohla bych snadno prohlásit, že nemám čas psát knihy. A nikdo by mě nemohl z ničeho vinit! Ale šla jsem si za svým a dokázala to i přes to všechno, protože myšlenka na to, že by mé sny zůstaly nesplněné, mě děsily mnohem více než myšlenka na selhání, kdybych se o to pokusila. 
Nejprve se mě snažilo mé ego dostat. Místo psaní jsem se začala zdržovat domácími pracemi. Měla jsem nevědomé přesvědčení, že si nemohu dovolit naplňovat své sny, dokud nebude můj domov perfektně uklizený. Ospravedlňovala jsem si to tím, že mí synové jsou ještě velmi malí a nechtěla bych, aby se dostali do kontaktu s bakteriemi.
A tak jsem drhla koberce, dokud nebyly zbaveny veškeré špíny. Denně jsem otírala spodek i vrch ledničky. Jinými slovy, přeháněla jsem domácí práce. I když je důležité mít čistou kuchyň a domov, naprosto jasně jsem využívala domácí práce jako obranu proti tomu, abych začala pracovat na svém psaní. Takto jsem si zajišťovala, že nikdy neuspěji, ale že také nikdy nezažiji selhání nebo zklamání, kdyby mou knihu nevydali. 
Jakmile jsem si uvědomila, co dělám, můj nevědomý strach přirozeně začal vyplouvat na povrch, a tak jsem se mu mohla postavit. Postavit se čelem ke svým strachům je klíčem k jejich překonání!

Čeho se bojíte? Dopřejte si chvíli na to, abyste se svým strachům postavili a uviděli, že opravdu pocházejí z vašich dětských nočních můr a pocitu, že nemáte vůbec žádnou moc.

Návykové odkládací taktiky
Odkládací taktiky jsou obvykle chování, v němž uvíznete coby ve způsobu, jakým se vyhýbáte svému strachu. Těmi nejčastějšími u pozemských andělů jsou:

  • Přejídání
  • Závislost na návykových látkách
  • Závislost na prohlížení internetu
  • Chorobné nakupování
  • Závislost na lásce

Jedna z nenápadných a zákeřných odkládacích taktik je zachraňování přítele. To znamená, že trávíte více než hodinu denně na telefonu a řešíte se svým přítelem jeho problémy a dramata. Mohla bych také dodat, že tento přítel má vždy nějaké nové drama v rukávu. Ano, a také bych mohla zmínit, že nemá žádný zájem na tom něco měnit. Pouze vám volá, aby s vámi poklábosil o tom, jak je výjimečný kvůli tomu, že má tolik úžasných problémů. Volá vám, protože tím, že mu nasloucháte, mu dáváte pocit uznání jeho způsobu života. Využívá vás jako vlastní odkládací taktiku, protože dokud bude přecházet z jednoho dramatu do druhého, bude mít výmluvu, proč nemá čas ani energii k tomu, aby se soustředil na své životní poslání.
Tomuto příteli můžete poskytnout všelijaké úžasné rady, ale on je nikdy neposlechne, ani s nimi nic nepodnikne. Vždy vám řekne nějakou "ano, ale" výmluvu, proč vaši radu nemůže následovat.
Toto není přátelství, pokud druhý člověk nenaslouchá zase vám poté, co jste prodiskutovali ten jeho. Obvykle je však tento typ přítele jedním z králů či královen dramatu (viz. kapitola o škodlivých vztazích), který hledá někoho, kdo mu dá uznání. Nepotřebujete jednostranné vztahy; jsou škodlivé a vyčerpávající. Přerušte tedy nekonečný cyklus tohoto vztahu-odkládací taktiky a přiznejte si tuto mocnou pravdu:
Vy využíváte tohoto přítele stejně tak jako on vás.
Využíváte tento vztah, protože vám slouží jako odkládací taktika.
Můžete si jím ospravedlňovat, proč nepracujete na svém životním poslání, protože jste příliš zaneprázdnění pomocí příteli a jeho problémy. Ale když k sobě budete upřímní, uvidíte, jakou ztrátou času je tato dohoda, kterou jste spolu nevědomě uzavřeli.

Tento typ neustálého dramatu a jednostranného vztahu potřebuje být ukončen nebo dán do pořádku. Vaší prioritou číslo jedna by měla být v první řadě péče o své vlastní fyzické, mentální a duchovní zdraví, tak abyste mohli být živým členem své komunity i své rodiny. A součástí péče o sebe zahrnuje také to, že si bez výjimky dopřejete každý den jednu hodinu, během níž se soustředíte na své vášně, priority a poslání (což je vše jedno a totéž). 

Být asertivní znamená být upřímní k sobě samým i k druhým, jak už jsme v této knize mnohokrát uvedli. To znamená mít odvahu postavit se čelem ke svým závislostem i jiným odkládacím taktikám. Pokud jste nad svou závislostí zcela ztratili kontrolu, vyhledejte odbornou pomoc, včetně online nebo osobních podpůrných skupiny jako Al-Anon nebo Alcoholics Anonymous. Tyto 12-ti krokové programy jsou téměř pro každou závislost, včetně poruch v příjmu potravy, chorobného utrácení, spoluzávislých vztahů a užívání drog. Existují také úžasná a bezplatná online 12-ti kroková setkání, která můžete snadno najít tím, že zadáte do vyhledávače "online programy 12 kroků".
Mnohá z těchto návykových chování jsou ve skutečnosti projevy vaší touhy po větším štěstí a míru. Ego vám namlouvá, že když si dáte jednu další skleničku alkoholu, jednu další cigaretu, když si koupíte jedny další šaty, atd. atd.... pak budete konečně šťastní a v míru.
Buďte k sobě upřímní a přiznejte si, že tyto odkládací taktiky ve skutečnosti dělají pravý opak a brání vám ve štěstí, zdraví i naplnění. Upřímně si se svou odkládací taktikou promluvte a rozlučte se s ní. Buďte ochotni si odpustit a stejně tak i každému, kdo vám toto chování umožňoval. Váš smysl pro humor vám může pomoci vidět tuto odkládací taktiku jako součást lidských slabostí a výstředností.

Každý zážitek pro vás může být učitelem a příležitostí se něco naučit a vyrůst. A tak všechny ty odkládací taktiky, v nichž jste uvízli, vás mohly naučit něco nového a přinést vám požehnání, i když je třeba ještě nevidíte. Účelem odkládacích taktik je zabránit vám v pohybu kupředu. Jsou to taktiky vaší podvědomé mysli a ega, jak vás uchránit před odmítnutím nebo zklamáním v souvislosti s vašimi sny. Odkládací taktiky umožňují vašim snům, aby zůstávaly v neustálém stavu odkladu, díky čemuž se nemusíte nikdy potýkat s bolestí, kdyby se nesplnily.
Avšak sny, podobně jako lístky do loterie, mohou uspět jedině tehdy, když jim dáte šanci. Každý den jim věnujte alespoň jednu hodinu. Nezáleží na tom, co budete dělat, ale hlavně že to bude něco - cokoli, co souvisí s vašimi sny. 

Závislost na lásce
Věřte tomu nebo ne, můžete se stát závislými i na lásce! Ne na Božské lásce, která je 100% zdravá. Pozemští andělé jsou velmi náchylní k závislostem na lásce kvůli jejich neustálé touze najít požehnání nebeské lásky a romantického partnera duše. 
Závislost na lásce znamená, že bez ustání hledáte "toho pravého" nebo "tu pravou", abyste mohli zažívat pohádkovou romanci, o které sníte. Jste poblouzněni endorfiny a neurotransmitery, které s láskou souvisejí, jako je například fenylethylamin (PEA), látka v sekretech vašeho mozku, která vám navozuje skvělé pocity, jaké prožíváte při zamilovanosti. Tatáž látka je obsažena v čokoládě a patří do stejné kategorie jako drogová extáze. PEA vám dodává pocit, jako byste se vznášeli ve vzduchu. Další návykovou látkou související s láskou je oxytocin, hormon, který se uvolňuje, když je žena sexuálně vzrušená. Tento hormon ji citově poutá k jejímu partnerovi. To je jeden z důvodů, proč mnohé ženy nedokážou mít pouze příležitostný sex: oxytocin v nich vyvolává potřebu mít s tím, s kým se vyspí, vážný vztah. 

Závislost na lásce může být nebezpečná, pokud se kvůli své závislosti na pocitech lásky a uvolňovaných látkách zapletete s násilným nebo nevhodným člověkem. Také to může vést k nakažení sexuálně přenosnými chorobami a nízké sebedůvěře nebo hanbě.

Pokud věříte, že jste možná závislí na lásce, můžete získat pomoc u podpůrné 12-ti krokové skupiny SLAA (Sex and Love Addicts Anonymous), která má bezplatnou online podporu, aby vám pomohla zbavit se nevhodných vztahů. SLAA je založena na stejném efektivním modelu jako Alcoholics Anonymous, který pomohl milionům lidí. Navštivte www.slaafws.org k nalezení zdrojů a online setkání.

Perfekcionismus a paralýza
Pokud máte sklony k perfekcionismu, možná se pokoušíte odkládat práci na svých snech, protože věříte, že ještě není ten pravý čas. To vám zajistí, že se na své cestě životního poslání nikdy nehnete kupředu. Protože - přiznejme si to na rovinu - nikdy nebude ideální čas k tomu, abyste začali na svých snech pracovat. 
Vaše ego se vám pokouší namluvit, že se nejprve musíte cítit zcela připravení, než začnete. Ale pravdou je, že ego vám nikdy nedovolí cítit se připravení, protože jeho lži jsou vždy doprovázeny pocity nejistoty a úzkosti. Vaše ego se vás bude snažit přesvědčovat, že jste nepřipravení, nekvalifikovaní, nepraví nebo falešní.
Ve skutečnosti je jednou z nejoblíbenějších odkládacích taktik ega taktika s názvem "Fenomén podvodníka". To znamená, že se srovnáváte se všemi ostatními a využíváte přesvědčení svého ega o oddělenosti a uvěříte, že jste někým méně než ostatní.
Ego se vám bude snažit namlouvat, že nejste dostatečně kvalifikováni nebo že jste podvodník, který podvádí na cestě za úspěchem. Varuje vás, že budete možná považováni za podvodníky a že všechna vaše tvrdá práce vyjde nazmar.
Pokud budete poslouchat tato varování svého ega, skončíte paralyzovaní pod záminkou, že se snažíte jen chránit. Budete mít strach udělat první krok, protože si ještě podvědomě pamatujete z dětství nebo jiných životů, kdy jste byli zesměšněni (nebo něco horšího). 
Nikdy nenastane čas, kdy si budete připadat dokonale připravení, kvalifikovaní nebo dostateční. To proto, že takový čas prostě neexistuje. Vždy budete zlepšovat sebe samé i svůj život. Vždy se objeví nějaký problém nebo drama, které se vás bude snažit vystrnadit z vaší cesty. Vždy bude nějaká světová krize nebo nějaký rozvrat týkající se vašeho milovaného blízkého, a vždy budete mít spoustu oprávněných důvodů, proč se zaměřit na ně místo svého snu.

To nás vrací k tomu, co jsem zde již opakovaně připomínala: pouze jednu hodinu denně zasvěťte pouze svému snu. Bude to jako džin v kouzelné lampě, který plní vaše přání. Pokud máte dojem, že hodinu denně si dovolit nemůžete, podívejme se na vaše přesvědčení. Možná jste ráno i večer unavení a zbytek dne se věnujete práci a jiným povinnostem. To jen znamená, že musíte prostě zvýšit svou hladinu energie, tak abyste měli každý den k dispozici více času. V žádném případě to neznamená nalévat se kofeinem nebo jinými drogami k povzbuzení energie.
Vaše energie potřebuje být přirozeně stimulována prostřednictvím cvičení, slunečního světla a zdravého stravování. Když investujete čas do cvičení a zdravé výživy, budete odměněni mnoha hodinami užitečného času navíc každý den. A tento čas navíc můžete přímo vynaložit na denní práci na svých snech.
(V jedné z následujících kapitol si o způsobech, jakými zvýšit svou energii, povíme více.)

Pokud ještě nevíte, co je vaším životním posláním, nejste sami! Prozatím se zaměřte na to, co můžete udělat teď. Víte, které aktivity vám působí potěšení a přinášejí vám duchovní růst. A tak věnujte svůj čas těmto aktivitám. 

Nikdy nezapomínejte na to, že vy sami rozhodujete o svém rozvrhu. Nepotřebujete nikoho prosit o svolení, abyste mohli mít denně hodinu pro sebe. Dejte si toto svolení sami a buďte svou vlastní autoritou, která vám dá čas na psaní, vyhledávání, tvoření nebo jiné činnosti související s vašimi záměry a vášněmi. Svou vlastní sílu v životě pocítíte, jakmile se osvobodíte od všech a od všeho, co vás jen okrádalo o čas i energii. Prozkoumejte každou oblast svého života a zeptejte se sami sebe, co vám to dává. Pokud máte nekonečné množství vztahů a situací, v nichž jste vy ten jediný dávající a pečující, zaměřte se na to. Proč si vybíráte takové nevyrovnané vztahy s přemírou dávání nebo přijímání? Někdy si vybíráme tyto nevyrovnané, jednostranné vztahy kvůli tomu, že nám dávají pocit moci a kontroly. Když jsme těmi, kteří poskytují veškeré dávání, cítíme se pak ve srovnání s člověkem, který má život plný dramatu, lépe. Nebo se podílíme na drbech a pomluvách, protože nám to dává pocit výjimečnosti, že se na tom můžeme také podílet. 
Ale pamatujte, že pocit výjimečnosti, je dvousečná zbraň. Když se cítíte lepší než někdo druhý, vycházíte ze svého ega. Tam je všechno černobílé. Pokud se cítíte lepší nebo horší než někdo druhý, nacházíte se v módu svého ega, které ve vás vyvolává pocit oddělenosti.
Jedinou cestou k míru a k útěku od tyranie ega, je prostřednictvím neustálého tréninku vaší mysli, aby věděla, že jste s každým v jednotě. Samozřejmě je v pořádku přijímat komplimenty a cítit se dobře, protože to je součást péče o sebe samé a část sebelásky. Když vám někdo řekne něco pěkného, je milé to přijmout jako dar, protože to dar je. Buďte vděční a neshazujte komplimenty. Jinak je to stejné, jako kdybyste odmítli přijmout dárek, který vám chce někdo dát.

Nikdy, nikdy se neshazujte ani neponižujte, ať už z legrace nebo vážně. Když o sobě říkáte ošklivé věci, často se tím snažíte mít kontrolu nad něčím pocity viny vůči vám. Můžete to dělat i zcela nevědomě. 
Slova, která o sobě říkáte, se ukládají do vaší podvědomé mysli, odkud pak ovlivňují vaše sebevědomí a sebedůvěru. Je nezbytné, abyste o sobě mluvili pouze pozitivně. Můžete být velmi pokorní a přitom ze sebe mít dobrý pocit. Pokora znamená, že ctíte a respektujete sami sebe i druhé, což je něco naprosto jiného než sebeponižování, kdy se shazujete za to, že nejste dost dobří.

Mějte ze své síly dobrý pocit
Podívejte se na to, jak spolu interagují děti nebo zvířata, a uvidíte dokonalé příklady upřímné asertivity. Všimnete si, že zvířata i děti nemají žádné zábrany v projevování svých potřeb a vyjadřování svých pocitů. To proto, že všem žijícím bytostem je projevování se naprosto přirozené.
Podobně jako u každého nového životního návyku si postupně budete zvykat i na svou osobní sílu. Ze začátku se můžete cítit nepříjemně, když otevřeně a upřímně mluvíte sami za sebe. Možná budete čekat, kdy přijde první rána, ve smyslu očekávání, že vás někdo obviní nebo potrestá za to, že jste promluvili. Možná se znovu probudí vaše fobie z někdejších školních dní, kdy vám nebylo dovoleno mluvit, dokud jste nedostali svolení.
Ale s každým menším či větším pokrokem, který se při vašem vyjadřování dostaví, vzroste vaše sebedůvěra i dobrý pocit ze své síly. 
Pamatujte, že síla je přirozená. Proto, když si dovolíte být silnější, stáváte se svým skutečným a přirozeným já.* * *

- z knihy Asertivita pro pozemské anděly, Doreen Virtue (z anglického originálu Assertiveness For The Earth Angels)
 překlad: Magda Techetová

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.