pátek 22. srpna 2014

Poselství archanděla Michaela o pesimismu a skepsi

Často slýcháme vaše stížnosti na to, že se vaše modlitby neplní a že se výsledky vaší duchovní práce nedostavují. Stejně jako i v mnoha dalších případech je příčinou těchto negativních zkušeností váš strach. Strach, že se vaše přání možná nesplní, že se nesplní tak, jak jste si to přáli, že se stane něco špatného nebo že bude vše ještě horší, a dokonce i strach, že se všechno krásně vyplní, je obrovskou překážkou všem možným zázračným řešením, která se vám nabízejí, ale jimž se tímto vším úporně bráníte.

Když se podíváte hlouběji do svých obav, zjistíte, že vám dávají jakýsi falešný pocit bezpečí. Ten máte proto, že jste na problémy a těžkosti tak zvyklí, že jsou vám známé, a tudíž vám připadají "bezpečné". Nebýváte zvyklí, že by se vám všechno krásně dařilo, (protože jste si dosud opakovaně vytvářeli přesný opak), a tak je pro vás těžké uvěřit tomu, že by to tak opravdu mohlo být. Spíše uvěříte tomu, že všechno půjde špatně - protože tak to přece většinou je! - ale tím spíše si to budete nadále zhmotňovat a nadále se přesvědčovat o tom, že je spolehlivější věřit v to špatné. Nechce se vám věřit v dobré věci, když jich vidíte tak málo. Přijde vám bezpečnější věřit v negativní výsledky. Ale právě tato nedůvěra, která pramení ze strachu ze změn, je jednou z hlavních příčin, proč se to dobré někdy neplní a proč nedostáváte odpovědi na své modlitby ani výsledky svých žádostí.

I když se každý den mnohokrát modlíte a žádáte o nebeskou pomoc a zázračná řešení, nedůvěra vašeho rozumu těmto řešením stojí v cestě. I přesto, že jste jasně vyslovili svá přání, nemůže k jeho naplnění dojít, dokud tomu brání váš strach, pochybnosti, pesimismus a skepse. Nacházíte-li se v takovémto stavu smýšlení, uvažování a naladění, podporujete tím pouze další nárůst svých problémů. Nečekáte nic dobrého, i když jste o to prosili. Často vyslovujete své modlitby pouze jako nějakou "pojistku", na kterou však nijak zvlášť nespoléháte, a nadále se snažíte mít všechno pod kontrolou a řídit průběh věcí, abyste si sami zajistili žádoucí výsledky, i když se to třeba odehrává jen ve vaší mysli. 
Vaše mysl je však velmi omezená, protože spoléhá pouze na řešení, která jsou logicky odvoditelná a předvídatelná. Jen malý zlomeček všech možných řešení je logicky odvoditelný vaší myslí. Vaše mysl nevidí všechny souvislosti, nevidí všechny možnosti, nevidí všechna řešení. Logiku v oněch zázračných řešeních vždy uvidí až zpětně. Není možné, aby vaše mysl předem věděla, co a jak přesně bude a jak to logicky souvisí s výsledkem. Avšak právě kvůli této absenci logiky na jiná řešení než svá vlastní nespoléhá a vás vede k tomutéž.

Jakmile žádáte o pomoc, které ovšem nevěříte, protože nevíte, jakým způsobem se odehraje a uskuteční, stává se vaše žádost - z vaší strany - zrušenou. V podstatě tím říkáte: "Ano, chtěl/a bych pomoci, ale nevěřím, že se to opravdu stane, a tak se tím budu raději nadále zabývat sám/sama." A to není nic jiného než vaše vlastní, svobodné rozhodnutí, které musíme vždy respektovat ze zákona svobodné vůle. 

Pokud požádáte o pomoc, které pak následně sami bráníte v uskutečnění, je to stejné, jako kdybyste si domů pozvali návštěvu, a pak jí na prahu zabouchli dveře před nosem.

Ano, žádost o pomoc je důležitým krokem, ale stejně tak důležité je tuto pomoc DOVOLIT. Nemůžeme jít proti vaší svobodné vůli. Nemůžeme vám pomáhat, když to doopravdy nechcete. Pokud žádáte o pomoc a přitom nám nedovolíte opravdu zasáhnout, je to vaše rozhodnutí a proti tomu nemůžeme nic dělat. Jestliže se tedy vaše modlitby nenaplňují, je to jen proto, že čekáme na VÁS. 
Čekáme, až se sami rozhodnete pomoc přijmout a skutečně nám ji umožnit. Dokud se budete snažit mít všechno pod kontrolou, nedáváte nám pro pomoc a řešení prostor. Dokud se budete situací nadále zabývat a "šťourat" se v ní, je to z vaší strany jasné přání "Chci se tím zabývat sám a chci na to přijít sám." Proti vaší svobodné vůli nikdy nepůjdeme my ani Bůh. Máte plné právo pomoc nepřijmout a odmítnout. Pokud se tak však rozhodnete, nemůžete se divit, že se výsledky nedostaví. Nefunguje to tak, že "Vy si dělejte nějakou svou práci bokem a já budu nadále dělat to svoje." Jestliže jste požádali o pomoc - protože vidíte, že si sami neporadíte - je nezbytné danou záležitost PLNĚ a ZCELA odevzdat do našich rukou.

Ale to ne, to vaši mysl děsí. Váš rozum říká, že když něco neřeší on sám svou logikou, pak to zůstane neřešené. Vaše ego toho také využije a začne vám našeptávat, že jste slabí, neschopní a že přece musíte růst, a tudíž musíte trpět a na všechno přijít sami. A i když ho nebudete poslouchat a o pomoc si řeknete, začne vám hledat ve vnějším světě důkazy, proč v ni nevěřit a proč se raději spoléhat na sebe. Takovým typickým pokusem o podkopání vaší víry bývá: "No jen se podívej, jak to dopadlo tehdy..." nebo "Představ si, jak budeš trpět, když..."  

Vaše víra NENÍ logická. Víra nespočívá v tom, že máte jasný důkaz, že to bude tak a tak. Skutečně věříte tehdy, když nevíte, co jak bude, ale věříte, že to bude pro vás i pro ostatní to nejlepší. Skutečná víra spočívá v tom, že věci odevzdáte ze svých rukou (když vidíte, že žádné vaše vlastní řešení nefunguje) a necháte si pomoci Vyšší silou. Zároveň zůstáváte otevřeni impulsům svého vnitřního vedení, které rovněž nespadá do logiky, ale je jasné a silné a vede vás přesně tam, kam je třeba. 

Mít víru a otevřít se Božské pomoci vyžaduje odvahu, ne opodstatněné důkazy, že všechno bude podle vašich představ. Jistotu máte v Bohu a jeho nekonečné moudrosti, která dalece přesahuje možnosti vaší vlastní mysli, nikoli ve snaze mít všechno neustále pod kontrolou svého rozumu. Je velký rozdíl mezi skutečným vnitřním mírem, jenž pramení z čisté víry, že všechno bude dobré a o vše bude postaráno, a falešným pocitem bezpečí či jistoty, který vychází z dojmu, že si vše musíte pojistit sami tím, že budete věci sami řídit a kontrolovat. Když doopravdy nevěříte a pochybujete, jste pesimističtí a plni skepse, máte hluboko uvnitř pocit falešného bezpečí. Cítíte tak, že když budete předem očekávat špatné, nemůže vás pak potkat žádné nepříjemné překvapení, které by vás jinak mohlo zaskočit nepřipravené a zničit vás.

Jak málo věříte sami v sebe i v Boha! Jak často si svou nedůvěrou a skepsí sami bráníte v zázračných řešeních!  

Když nemáte skutečnou víru, jak můžete čekat, že se ve vašem životě projeví její výsledky? Jak by se mohly vaše modlitby a žádosti zhmotnit, když jim vůbec nevěříte? Jak můžete čekat, že se začnou dít zázraky, když jim svým rozumem sami bráníte v naplnění, když tvrdíte, že "To se stejně nestane" nebo "To by se muselo stát to a ono...", "To by bylo sice hezké, ale...", "No jo, ale...", "Jo, jasně, ale stojím nohama na zemi..." nebo říkáte jiné věci, jimiž sami popíráte možnost naplnění svých modliteb? Uvědomte si prosím, že vaše DOVOLENÍ a UMOŽNĚNÍ naší pomoci je nezbytnou součástí realizace vašich přání! To, že o pomoc požádáte, je jedna věc, ale zda nám ji opravdu dovolíte provést, je věc druhá. Obojí je důležité. 
Jestliže v sobě nosíte strach a pochybnosti, vysíláte do Vesmíru jasné přání: "To se nestane." "To není možné." A jak jistě víte, Vesmír vám vždy posílá nazpět to, co vyzařujete, díky zákonu přitažlivosti. K čemu tedy dojde? Začnete dostávat důkazy, že vaše přání se neplní a že jeho naplnění není možné. Je to přitom pouhý odraz vašich myšlenek a vašeho naladění! A to můžete kdykoli změnit! Pokud se neustále díváte jen na projevy ve vnějším světě a podle nich se pak rozhodujete, čemu věřit, uzavíráte se do bludného kruhu, kde si sami tvoříte své vlastní utrpení a pak se v něm nadále více a více utvrzujete, následkem čehož si ho pak vytváříte čím dál více - a tak pořád dokola. Udělejte si laskavost, přestaňte pochybovat a vystupte z tohoto kruhu ven.

Všechno závisí pouze na vašem rozhodnutí, vaší víře, vaší ochotě ke změně a vaší svobodné vůli, která určuje, co budete prožívat a jak. Pokud máte dojem, že se nic neděje, může to být právě proto, že stále čekáme jen na vás - až se odpoutáte, až se odvážíte, až se odhodláte a otevřete se zázrakům, o které jste žádali. Nikdo toto rozhodnutí nemůže udělat za vás. Dokud se budete chtít utápět v sebelitování, obviňování jiných lidí nebo vnějších podmínek, stěžování si, apod., nemůže zasáhnout ani Bůh. Je jedno, kolikrát jste žádali o pomoc - když nám z vlastní vůle bráníte v zásahu kvůli strachu, nedůvěře, pochybnostem, pesimismu a skepsi, sami si naplňujete přesný opak a my s tím nemůžeme vůbec nic dělat, protože se jedná o vaše vlastní svobodné rozhodnutí.

Chtěli bychom vás požádat, abyste byli stateční. Přestaňte se strachovat. Přestaňte si hledat důvody, proč setrvávat v utrpení. Propusťte ze své mysli všechny ty hororové scénáře i logické výmluvy. Uvolněte ze svého srdce všechny ty sžíravé pocity vzteku, křivdy, ublíženosti i další, které vám brání se otevřít a věřit. Pamatujte, že dokud se sami opravdu nerozhodnete svůj stav změnit a opravdu se vzdát svého pesimismu a nedůvěry, nic se nezmění. Vždy budeme muset čekat na vás, až se vy sami svobodně rozhodnete, že nechcete dál trpět a že jste ochotni připustit zázraky. Všechno záleží jen na vás a na vaší ochotě přijmout do svého života nečekaná a nelogická řešení. Až přestanete omezovat svůj svět svým pouhým chladným rozumem a dáte prostor srdci a jeho čisté lásce a důvěře, uvidíte, jak rychle se dají věci do pohybu a že ta překvapení, ze kterých jste měli takový strach, nemusejí být vůbec tak špatná a nepříjemná, jak váš rozum původně předpokládal.

Dovolte sami sobě být šťastní. Dovolte nám vám pomoci. Když k vám přijde nějaká informace, pomocník, rada nebo nápad, neodbývejte je svým pesimismem. Když se vám naskytne možnost posunout se dál, nebraňte si v tom. Neodbývejte druhé lidi a jejich rady s tím, že "vám to fungovat nebude" nebo že "to vy stejně udělat nemůžete". Uvěřte, že COKOLI je možné. Neomezujte sebe ani svůj život svým smýšlením a uvažováním. Právě to je totiž tou největší překážkou v naplňování vašich přání. Právě tím si nejčastěji bráníte ve štěstí a pokroku. MŮŽETE být šťastní a vaše přání se opravdu MOHOU uskutečnit. Jen si musíte přestat říkat a přesvědčovat se, že to tak není.

Vy sami máte všechno ve svých rukou. Nemusíte se snažit všechno ovládat a řídit, aby bylo všechno v pořádku. Právě tehdy, když přestanete svá řešení omezovat na ta výhradně logická, umožníte zázrakům, aby se začaly dít. Dokud budete stát před zavřenými dveřmi ze strachu, že by za nimi mohlo čekat něco špatného, budete velmi nešťastní a frustrovaní, protože jediné, co budete vidět, jsou jedny zavřené dveře. Když však strach překonáte a dovolíte si tyto dveře otevřít, můžete stanout v úžasu, kolik krásných cest se za nimi nachází, kolika úžasnými cestami se můžete vydat a kolik darů a požehnání na nich můžete potkat. Neomezujte prosím svůj život. Dovolte si otevřít se novým možnostem. Nikdo vás nepovede k utrpení ani temnotě. Nenechte se strašit svým rozumem a dejte prostor svému srdci. Vaše srdce vidí mnohem dál než váš rozum, protože není omezeno logikou. I když neví, co a jak bude, ví, že to bude dobré. A to je přece to hlavní. 
Nebojte se tedy a vykročte kupředu. Všechno bude v pořádku.

* * *

(M.T.)Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.