pondělí 13. října 2014

Věřte své vnitřní moudrosti

Hluboko ve středu naší bytosti je nekonečná studna lásky, nekonečná studna radosti, nekonečná studna míru a nekonečná studna moudrosti. To je pravdou pro každého z nás. Avšak jak často se s těmito vnitřními poklady spojujeme? Jednou denně? Jednou za čas? Nebo si těchto vnitřních pokladů nejsme vůbec vědomi?
Jen na chvilku zavřete oči a spojte se s touto částí sebe. Stačí chvilka, jeden nádech, abyste se do svého středu dostali. Vejděte do té nekonečné studny lásky. Pociťte tu lásku. Nechte ji růst a rozšiřovat se. Nyní vejděte do té nekonečné studny míru. Pociťte ten mír. Nechte ho růst a rozšiřovat se. Nyní vejděte do té nekonečné studny moudrosti, té části sebe sama, která je naprosto spojena se vší moudrostí vesmíru - v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti. Věřte té moudrosti. Nechte ji růst a rozšiřovat se. Až se nadechnete znovu a vrátíte se na své místo, ponechte si to vědomí, ponechte si ten pocit. Mnohokrát dnes a mnohokrát zítra a po každý další den svého života si připomínejte poklady, které v sobě odjakživa máte a které jsou vzdáleny na jediný nádech.
Tyto poklady jsou částí vašeho duchovního spojení a mají zásadní důležitost pro vaše zdraví.

Tělo, mysl a duch - potřebujeme být vyrovnaní na všech třech úrovních. Zdravé tělo, šťastná mysl a dobré, silné duchovní spojení jsou pro naši celkovou harmonii a vyrovnanost nezbytné.
Jednou z hlavních výhod silného duchovního spojení je, že můžeme žít úžasné, kreativní, naplňující životy. A automaticky se zbavíme spousty zátěží, které většina lidí nosí s sebou.
Nebudeme už muset mít strach a nést vinu a stud. Až pocítíme jednotu se vším životem, zahodíme zlost, nenávist, předsudky a potřebu soudit. Až splyneme v jedno s léčivou silou vesmíru, nebudeme už potřebovat ne-moc. A věřím, že budeme schopni i zvrátit proces stárnutí. Břemena způsobují stárnutí; stahují naši náladu dolů.

Pokud budeme denně procvičovat spojení se svými vnitřními poklady, můžeme doslova změnit svět. Lidé, kteří žijí pravdu, mění svět. Protože pravdou našeho bytí je, že jsme naplněni bezpodmínečnou láskou. Jsme naplněni neuvěřitelnou radostí. Jsme naplněni klidem a mírem. Jsme napojeni na nekonečnou moudrost.
Potřebujeme to vědět a žít to!

Dnes se duševně připravujeme na zítřek. Myšlenky, které myslíme, slova, která říkáme, a přesvědčení, která přijímáme, dávají tvar našim zítřkům. Každé ráno si stoupněte před zrcadlo a afirmujte si:

Jsem plný/á bezpodmínečné lásky a dnes ji vyjadřuji.
Jsem plný/á radosti a dnes ji vyjadřuji.
Jsem plný/á míru a dnes ho sdílím.
Jsem plný/á nekonečné moudrosti a dnes ji praktikuji.
A toto je pravdou o mně.

To je silný způsob, jak začít den! Dokážete to!

Pamatujte, že naše duševní napojení nepotřebuje prostředníka, jakým je církev, guru či náboženství vůbec. Můžeme se docela dobře modlit a meditovat sami. Církve, guruové a náboženství jsou dobré, jestliže podporují jednotlivce. Ale je důležité, aby každý z nás měl přímé spojení se zdrojem všeho života. Pokud jsme vědomě spojeni s tímto zdrojem, náš život plyne úžasnými způsoby.
Tak jak se tedy spojit, respektive znovuspojit - spojeni jsme přece byli všichni, když jsme přišli na tento svět. Možná naši rodiče své spojení ztratili a učili nás, že jsme ve světě sami a ztraceni. Možná si naši prarodiče zvolili náboženství, které dávalo moc kněžím a ne lidem. Existuje několik náboženství, která nám říkají: "Jsme zrozeni coby hříšníci a jsme nižší formou života než červi v prachu." Také existují náboženství, která ponižují ženy či určité třídy nebo skupiny lidí. Tohle patří mezi způsoby, kterými zapomínáme, kým opravdu jsme - božskými, úžasnými vyjádřeními Života.

Naše duše ovšem vždy hledají růst a integraci, příležitost vyléčit se a vyjádřit vše, čím jsme. Někdy je těžké porozumět způsobům, kterými si naše duše zajišťují růst. Naše duše, části našich bytostí, mají určitá očekávání a potřeby. Pokud nejsou tyto potřeby, například hmotné zajištění, okamžitě naplněny, staneme se ustrašenými, zatvrzelými a někdy zlobnými. V takových chvílích se ale ještě víc než v jiných musíme držet své víry, že v našich životech pracuje vyšší moc a pokud jsme otevřeni a ochotni růst a učit se, zafungují věci pro naše dobro. 

Největší příležitostí k růstu nám často bývají nejbolestnější chvíle, období, která dávají naší osobnosti nejvíce zabrat. Jsou to příležitosti, jak si vyvinout větší lásku a důvěru sami v sebe. Vědět, že ostatní také zažívají překážky, vám může a nemusí pomoci. Nyní na planetě prožíváme zrychlený růst. Teď je víc než dřív třeba být k sobě láskyplný a trpělivý. Neodmítejte příležitosti k růstu. V těžkých obdobích praktikujte vděk a žehnání, jak jen můžete.
Bolest je vždycky odporem naší osobnosti k většímu růstu. Odoláváme změnám, protože nevěříme, že Život funguje dokonale a že jsme přesně tam, kde máme být, abychom zažili to, co potřebujeme k růstu a vývoji do podoby zázračné bytosti v úžasném vesmíru. Jsme trvale v procesu pozitivního růstu.

Události v našem životě jsou pouze zkušenostmi. Naše zkušenosti nejsou naše identita ani naše cena. Nechceme se soustřeďovat na zkušenosti. Nechceme říkat "Nepovedl/a jsem se", ale spíše "Zažil/a jsem, že se něco nepovedlo, a nyní se léčím". Růst je jen způsobem, jak změnit nahlížení na různé věci.
Život je učení. Jsme tu, abychom se učili a rostli. Neznalost není zločin. Neznalost je ignorance nebo neporozumění. Takže nechceme sebe ani druhé soudit za to, že něco neznají. Život bude vždy větší než naše schopnost ho pochopit. Všichni jsme v procesu učení, růstu a získávání většího porozumění. Ale nikdy nebudeme "vědět vše".
Zklidnění a to, že se obrátíme dovnitř, nám pomáhá nacházet odpovědi, které pro toto životní období potřebujeme. Když poprosíme o výpomoc nebo dokonce zavoláme o pomoc, naše vnitřní já zareaguje. 

* * *

- z knihy Život!, Louise L. Hay


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.