sobota 1. listopadu 2014

Astrologická předpověď na listopad 2014

ZMĚNY ZEVNITŘ VEN

Říjen byl celý o trpělivosti s životními výzvami a ochotě ponechat prostor svým zraněním - svým vlastním i zraněním druhých - aniž bychom do toho hned zasahovali a snažili se to "napravit". Tato soucitná trpělivost - ponechání si bezpečného prostoru pro přijetí tváří v tvář bolesti a ochoty ji uznat a neodvracet se od utrpení - byla hybnou silou minulého měsíce a veškeré úsilí, které jsme vynaložili na trpělivou koexistenci s těžkými a složitými pocity, tíživými okolnostmi a aspekty, které se stěží daly unést, se nám v listopadu začnou vyplácet, jakmile Pluto vstoupí do vztahu s Uranem a Cheirónem, který potrvá až do února 2015. Toto uspořádání nám ukáže cestu skrze těžkosti a východ na druhou stranu. Vyzývá nás k tomu, abychom se aktivně zapojili v jakékoli oblasti našeho života, v níž zažíváme problémy - čas trpělivého čekání je za námi - a abychom tak učinili se závazkem z celého srdce vůči otázkám, výzvám a konfliktům, s nimiž jsme konfrontováni. Čím více budeme ochotni to udělat, tím více si budeme uvědomovat, jak moc sami sebe uvádíme do těžkostí jen tím, že odmítáme uznat pravdu, i když ji vidíme, být pravdiví vůči sobě samým, druhým lidem a nebo vůči podstatě života jako takového. 

Pravda je v tomto měsíci hlavním tématem. I když většina lidí, kteří se nacházejí na cestě probouzení, je poznávání pravdy otevřená, podstata pravdy se nyní mění a přicházejí k nám čerstvé pravdy a náhledy. Pokud máte pocit, že vás vaše duchovní cvičení zrazuje, nebo že už nejste tak inspirováni jako dříve, pokud musíte čelit opakujícím se problémům ve svém životě, aspektům sebe samých, které jste považovali za dávno vyřešené a máte dojem, že jste se snad vůbec nezměnili, tento měsíc v sobě nese příslib čerstvých perspektiv a nových příležitostí vstoupit do proudu života s obnovenou vírou a soustředěním. Pluto, Cheirón a Uran nám pročišťují cestu kupředu, aby podpořili ty, kteří si zvolili po ní jít. Nebude vystlána růžemi a možná povede do kopce, avšak s těmito třemi úžasnými společníky budeme mít po svém boku velkou sílu a moudrost.

Nedá se však říci, že bychom měli trpělivost vyhodit z okna! Stále ji potřebujeme, a to vůči sobě samým i druhým lidem. A co je možná nejdůležitější, vůči vývojovému procesu vědomého probouzení, které se na této planetě odehrává a k němuž každý jeden z nás přispívá každou minutu každý den. V tomto měsíci se můžeme ocitnout uprostřed povědomých záležitostí a zažívat mnohé povědomé odezvy, avšak tentokrát si můžeme zvolit nový způsob jednání, spíše než abychom opakovali staré návyky a vzory, které nás nedostaly nikam. Nejhlubší změny v tomto období nejsou ty, které by se daly měřit ve fyzických nebo materiálních smyslu, ale ve smyslu přístupu a porozumění. Když dokážeme vidět obdobnou situaci úplně jinýma očima a vnímat v ní skrytou dynamiku a skryté pravdy, nacházíme se hluboko v procesu transformace, bez ohledu na to, jak věci vypadají zevnějšku. Povznes v daných okolnostech je jako cukrová poleva na dortu, ale na čem skutečně záleží, jsou vnitřní změny: nově přijaté pravdy, uvolněné staré pravdy, ochota následovat své srdce bez ohledu na to, jak moc se to nezdá lidem kolem vás! Toto jsou povznesy a posuny, které tento měsíc zdůrazňuje - vnitřní přeuspořádání, které s sebou přinese plody ve vnějším světě do budoucna (právě proto, potřebujeme trpělivost!)

Tyto čerstvé energie vyvolané Plutem se na začátku měsíce listopadu teprve zakořeňují. Můžeme se ocitnout na horské dráze - jednu minutu budete nahoře, druhou zase dole. To je v pořádku. Stojíme nohama na nové zemi, a může nám zabrat nějakou dobu, než si na to zvykneme. S úplňkem v Býku 6.-7.listopadu budeme v pokušení odmítnout dívat se na život nově a raději upřednostnit staré způsoby... a pak si budeme samozřejmě nadále stěžovat, jak je život nespravedlivý a jak se nic nemění! Bylo by nejlepší, kdybychom do této pasti nespadli! V nadcházejících týdnech se nám naskytne mnoho příležitostí přijmout zásadní posuny v porozumění a prožívání. Bylo by to ohromné plýtvání, kdybychom je přešli jen kvůli povědomým únavným zraněním, staré bolesti a zdánlivého bezpečí "vědomí oběti". Bez ohledu na to, jak nespravedlivý se život může zdát, bez ohledu na to, jak těžce jsme bojovali o to, abychom se změnili, aniž bychom jakoukoli změnu zaznamenali, tento měsíc nám nabízí nespočetné příležitosti udělat věci jinak, budeme-li ochotni převzít zodpovědnost za svou budoucnost, i když na stav své minulosti vliv mít nebudeme. 

Merkur nám bude pomáhat od 8. do 11.listopadu, kdy se vrátí do znamení Štíra po své retrográdní fázi ve Vahách. Pokud přemýšlíte, jak naplníte vhledy, které jste dostali v průběhu října, pak vám Merkur může přinést informace a spojení, která k tomu potřebujete. Jeho dary mohou být zcela přímé, jako například několik užitečných faktů, stejně jako zamotané, jako například objev nějaké části vašeho charakteru, o kterém jste nikdy nevěděli, ale ať už Merkur přinese cokoli, věnujte tomu pozornost, i kdyby to bylo nelogické, protože jednotlivé kousíčky začnou zapadat na své místo a přijatá informace zapadne do souvislého kontextu.

V prvních listopadových týdnech se v pozadí bude odehrávat mocná konjunkce mezi Marsem a Plutem, která vyvrcholí mezi 10. a 12.listopadem. Jedná se o proslulou kombinaci s velmi nepříjemným jménem, která často oznamuje agresivní a zastrašující chování, potřebu mít všechno za každou cenu po svém. Nejsme však povinni destruktivní stránku tohoto spojení vyjadřovat. Existují i jiná cesta, neboť uranská planeta Kronos bude v opozici těmto dvěma těžkým vahám a bude jim (i nám) připomínat, že pravým bojovníkem Věku Vodnáře je bojovník ducha, který ztělesňuje silný soucit ke všemu živému, který vstupuje do srdcí druhých a nikoli do jejich myslí, který zná skutečnou moc a který umožňuje pravdě, aby povstala, podobně jako bublinky na povrch, a nikoli ten, kdo potlačuje pravdu, aby se zavděčil egoistickým lžím a autoritativnímu diktátu mysli. Mars, Pluto a Kronos nás vyzývají k tomu, abychom se nyní stali duchovními bojovníky, abychom pozvedli svůj meč neohrožené pravdy a použili ho k prolomení zatvrzelého ega, do něhož budeme moci vložit léčivý balzám vhledů a moudrosti. 
Také nám připomínají, že než se rozhodneme ho použít na někoho jiného, je třeba se nejprve podívat do zrcadla na své vlastní ego! Jsme-li příliš soustředěni na všechny ostatní kolem nás a na to, kde se oni potřebují změnit, je načase opět pohlédnout na sebe samé a na to, o co skutečně jde. Čemu v sobě samých se vyhýbáme tím, že ukazujeme prstem na někoho jiného? Pluto, Mars a Kronos nás nyní všechny do jednoho přivedou k neohrožené upřímnosti ohledně toho, co a koho vidíme, když se podíváme do zrcadla. Je to upřímnost, která se nám mnohokrát odmění v polovině prosince.

16. listopadu vstupuje Neptun, a následně i Cheirón, do retrográdní fáze, v níž setrvají po následujících pět měsíců. Ti, kdo mají planety ve znamení Ryb, budou částečně pociťovat tento posun již v následujících týdnech, ale prospěch z této změny směru budeme mít všichni. Neptun a Cheirón, velmi mocné síly soucitu a léčení, budou v Rybách odhalovat ta místa v našem nitru, která nyní potřebují tu nejněžnější a nejtrpělivější péči po minulých měsících. Proces, jímž jsme prošli, byl pro mnohé bolestivý, obzvláště pro ty, kteří zažili hluboké ztráty a překonávali žal. Otevřené rány způsobené ztrátami, oddělením a izolací se mohou zdát jako nekonečný temný tunel, na jehož konci není nic víc než záblesk. U těch, kteří si tím procházeli v průběhu tohoto roku, toto světlo začne jemně plápolat, jakmile dojdete na konec. Rozbité střípky životů poničených ztrátou se začnou oživovat, i když žal bude ještě trvat. Nikdo z nás není imunní vůči ztrátě. Je nevyhnutelnou součástí života, ale v posledních měsících na nás měly tyto zážitky obzvlášť velký dopad. Neptun a Cheirón nás na své cestě kupředu vedou k hlubšímu ocenění života a lásky tváří v tvář ztrátě, drahocennosti všeho, co máme nyní v současnosti, a radosti, která je nám přístupná, když dokážeme ocenit všechna požehnání přítomného okamžiku.

22. listopadu Slunce vstupuje do znamení Střelce a je následováno novoluním, které opět vyvolá záležitosti trpělivosti a její role na cestě vědomého rozvoje. Toto novoluní promlouvá k našemu přání "vyřešit" život. Oproti pozadí minulých století, během nichž byla upřednostňována mysl a duch byl postupně více a více ignorován, byl případ, kdy jsme nedokázali najít odpověď na problém a cítili se bezmocní, považován za selhání. Schopnost aplikovat logiku na život a učinit ho lepším, se stala standardem, jímž se vše poměřovalo. Tento standard se však nyní odsouvá. Unavená logika nemá šanci oproti postupujícímu astrologickému Věku Vodnáře, jemuž vládne Uran, který nedokáže myslet omezeně. Musíme být nyní otevření novým způsobům, výzvám, které vyžadují nelogické odezvy: naději tváří v tvář zoufalství, lásce tváří v tvář agresi, moudrosti tváří v tvář ignoraci, a co je nejdůležitější během tohoto novoluní, trpělivosti tváří v tvář nevědění, co dělat! Pokud nám tedy toto novoluní přinese hádanky, do nichž budeme celí žhaví, jen abychom je vyřešili, bude nejlepší chvíli počkat, protože toho existuje více, co je třeba objevit, než něco podnikneme, a více moudrosti, která se nám odhalí, než pokročíme dál!

Zatímco bude Slunce ve Střelci až do 21.-22.prosince, dostanou se Merkur a Jupiter do kvadratury, která nám pomůže zkoumat svou mysl i srdce, i to, jak odlišný by svět mohl být, kdybychom se jen rozhodli žít život jinak. Neboť toto je podstata změny: zevnitř ven, znovuzrození našich myslí i srdcí, aby se následně mohl změnit i svět, nikoli naopak. V průběhu posledního listopadového týdne nás bude kvadratura Slunce a Neptunu opět vyzývat k tomu, abychom přijali nové náhledy, nové perspektivy, čerstvé pravdy. Nemůžeme prožít změnu, když budeme využívat "prošlé" staré pravdy.  

Skutečně změnit nás mohou jen nadčasové pravdy, a dokud podle nich nebudeme žít, budeme navždy lapení v představách někoho jiného o tom, jaký by měl život být, i když je nyní považujeme za své vlastní. Je po nás vyžadována oběť: toho, kým jsme byli, starých pravd převzatých ze života někoho jiného, přesvědčení, která nám brání v rychlé vývojové změně. Obětovat je třeba všechno, co zakrývá samotné jádro našeho já, co potlačuje naši pravou identitu a co nám přináší jen pocity prázdnosti a nedokonalosti. Všechno, na čem jsme lpěli, protože nám to ze začátku pomáhalo se ochránit před pocity prázdnosty, ale co nás nyní připoutává k našemu starému já, které již není zářivé ani živé.

V závěru měsíce se dostane Měsíc do čtvrti 29.listopadu, kdy nám připomene, že na naší cestě není nic předurčeno, bez ohledu na to, jak moc jsme si to mysleli. To byl starý způsob: udělejte tohle a budeš šťastný navždy a tvůj život bude naplněn úspěchem a vším, o čem jsi snil. Nový způsob říká: "Když si ani neumíš představit, co všechno je možné, tak se o to ani nesnaž! Prostě žij, buď přítomen v tomto okamžiku, následuj klíče, naslouchej moudrosti, kterou ti život vdechuje každý den." Když tak učiníme, budeme vědět, co dělat, kým být a kdy zase někým přestat být  nebo něco dělat. Svoboda, která vychází z žití tímto způsobem, odhaluje fakt, že ono propouštění starého nebyla žádná oběť, ale jednoduše návrat k našemu vlastnímu já (které tu bylo vždy, avšak schované do skořápky identity), který byl však ztížen naším odporem vůči skutečnosti, že nic, na čem jsme tolik lpěli, nebylo skutečné, a že skutečný je pouze přítomný okamžik.

- Sarah Varcas

* * *

zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/november-2014-astro-energy-report
překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.