pondělí 10. listopadu 2014

Udržujte si zdravé hranice

Jako laskaví a milující lidé máte svá srdce otevřená dokořán. Šíříte lásku, kudy chodíte, už tím, že jste ochotni druhé plně milovat. Rádi bychom vás nyní jemně navedli k tomu, abyste si v rámci svých vztahů s lidmi vymezili určité zdravé hranice, a to v souladu s vašimi skutečnými potřebami a přáními. Ne vždy se vám totiž dostává stejné ohleduplnosti nazpět. Někteří lidé, kteří si svou schopnost soucitu a láskyplnosti ještě tolik nerozvinuli, k vám mohou přistupovat způsobem, jenž vás může zraňovat, unavovat nebo vysilovat. Neznamená to, že by tito lidé byli „špatní“. Samozřejmě je můžete milovat i soucítit s nimi. To je v pořádku. Je jen důležité, abyste se uměli postavit sami za sebe a za své potřeby. 

Jestliže vám něčí chování nebo naladění ubližuje, podívejte se s menším odstupem jak sami na sebe, tak i na druhého. Na nesouladu, který je mezi vámi, se může dát zapracovat. Možná se tím vy i druhý člověk potřebujete něco naučit. To, co však se sebou a svým přístupem udělá druhý člověk, je čistě na něm a jeho svobodné vůli. Co udělá on, nechte na něm. Vy se potřebujete zaměřit sami na sebe. Váš podíl na dané situaci může spočívat například v tom, že si neumíte dobře vymezit a uhlídat zdravé hranice toho, co jste a co nejste ochotni připustit. Možná prostě neumíte říci ne. Možná neumíte přesně vyjádřit, co vlastně chcete nebo nechcete. Možná se bojíte něco chtít ze strachu, že budete v očích druhého vypadat tak či onak. Možná vám ego našeptává, že budete „špatní“ a že vás lidé nebudou mít rádi, když se vám na druhém něco nebude líbit. Možná neumíte správně komunikovat. Možná máte strach z konfliktů, odmítnutí nebo nesouhlasu. Možná také zrazujete sami sebe a říkáte si, že jste vůči druhému jen nefér, když z něho přitom nemáte dobrý pocit, a snažíte se přesvědčit o tom, že se vám to jen zdá nebo že chyba je ve vás. Toto všechno jsou věci, na kterých se dá pracovat – a na kterých můžete pracovat pouze vy.

Na každém vztahu se podílejí obě osoby a každá na něj působí svým dílem. Stejně tak je každá z nich zodpovědná výhradně za tento svůj podíl a jen ona s ním může pracovat dle potřeby. Proto vás nyní žádáme, abyste se podívali na své vztahy, které vám činí problémy, a na to, jak moc si v nich dokážete udržovat zdravé hranice. Zda nedochází k nerovnováze mezi dáváním a přijímáním. Zda po sobě nenecháváte druhé „šlapat“ a nebo zda naopak vy „nešlapete“ po jiných – což se může stát například při strachu, že vám někdo ublíží poté, co jste už nějaká zranění zažili, a snažíte se mermomocí udržet si všechny dál. Na tom všem se dá pracovat. Nebojte se. Mít nastavené zdravé hranice a udržovat je, je láskyplné pro vás i pro druhé. Je to součást vaší péče o vzájemné vztahy. Možná neovlivníte to, co udělá nebo neudělá ten druhý – neboť je to jeho zodpovědnost a jeho podíl -, ale můžete ovlivnit to, jak se budete cítit vy sami a jak se vy sami postavíte k sobě, k druhému člověku i k vašemu vztahu. Druhý člověk (i další lidé) se pak mohou inspirovat vaším příkladem a naučit se tomutéž láskyplnému přístupu k sobě samým i ke svým mezilidským vztahům. Převezměte tedy zodpovědnost za svůj podíl na vašich vztazích a pracujte na tom, na čem je třeba. Uvidíte, že vám to pomůže. Je zcela v pořádku přiznat si, kolik snesete a kolik už ne, co je pro vás přípustné a co není, a být tolerantní v rámci zdravých mezí. Někdy je skutečně láskyplné i "Ne". 

Vymezení si zdravých hranic není žádné nepřátelství ani podmiňování vztahu. Jedná se o akt láskyplnosti, při kterém respektujete jak druhé, tak i sami sebe. Je to vyvážený a rovnocenný postoj, s nímž můžete utvářet zdravá partnerství plná zdravé úcty, soucitu a tolerance, a v němž si zároveň umožníte učit se ze svých chyb a rozvíjet se skrze příjemné i nepříjemné situace. Na tom není nic špatného ani egoistického. Vycházíte-li při své komunikaci a svém jednání z lásky, pak nikdy nemůžete udělat chybu. Máte-li jakékoli pochybnosti, požádejte nás o vedení a my vám pomůžeme a podpoříme vás. Jsme stále s vámi <3

* * *

(Poselství andělů, Magda Techetová) 


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.