úterý 2. prosince 2014

Astrologická předpověď pro prosinec 2014

PLNĚNÍ NAŠÍ ROLE PRO TUTO PLANETU

Závěrečný měsíc roku 2014 je pod vládou kvadratury Uranu a Pluta, která nastane mezi 14. a 15. prosincem. Spolu s ní vstupujeme do velkého finále tohoto spojení, které trvalo již od roku 2012 a vytratí se během dubna příštího roku. Není nikdo, koho by se síla tohoto času nedotkla. Životy mnoha lidí jsou si velmi podobné tím, jak vypadaly, než začal tento alchymický tanec dvou planetárních těžkých vah. Nic a nikdo se nevyhnul této destruktivně tvořivé milosti, kterou nám kosmos prokazoval v průběhu uplynulých pár let. Výzvou pro mnohé z nás bylo odpoutat se a důvěřovat, přijímat nastalé změny bez ohledu na to, jak zničující nám v daném okamžiku připadaly. Podívat se do tváře temnotě sebe samých, druhých lidí i samotného života a uvědomit si, že v ní leží hluboká moudrost a věčné pravdy. Tento uplynulý rok byl o uznání a přijetí svého osobního i kolektivního stínu, abychom si následně mohli uvědomit, že to není žádná hrozivá oblast, které bychom se měli bát, kterou bychom měli odmítat či popírat, ale část nás samých, kterou potřebujeme přijmout, uznat, a tím vstoupit do celistvosti všeho, čím jsme. Tento rok si vyžádat tu nejhlubší autenticitu, kterou jsme dokázali předvést. Bylo to kruté a nádherné stejnou měrou, destruktivní a tvořivé zároveň. Abych citovala Joni Eareckson-Tada, když odkazovala na kolečkové křeslo, které symbolizovalo její kvadruplegii z jejích 17 let, tento rok nám zanechal "modřiny požehnání a strašlivou milost". A tento nadcházející měsíc, který to vše dovršuje, nám připomíná, že i když naše cesta nemá žádného konce, některé z těžších časů jsou již nyní za námi.

Samozřejmě má na to také velký vliv náš postoj, který v tomto bodě máme. Čím více jsme se stali otevřenými a schopnými zvládat šoky a překvapení, otřesy a znovusrovnání minulých dvou a půl let, tím lépe můžeme nyní ke konci roku začít vnímat postupné uvolňování tlaku a záblesky energie. Pokud jsme se však rozhodli nadále odolávat a bojovat proti kosmickému přeuspořádávání našich životů, zjišťujeme, že jsme čím dál více vyčerpaní a unavení, a ptáme se, kam na této Zemi vlastně směřujeme. Zdá se to být logické udělat. Musíme přece bojovat za to, na čem nám záleží, a ne se odevzdávat silám, jejichž záměrem se zdá být naše zahubení. Ale ať už se to zdá být logické jakkoli, a ať už to vše vypadá jakkoli negativně, stále máme čas změnu přijmout a nebojovat proti ní, chopit se své úlohy a ne s ní zápasit a snažit se ji zastavit. A i když to uděláme, stále se můžeme napojit na mocné síly transformace ve svých životech a přímo prožít skutečnost, že to, co vypadá jako smrt, je ve skutečnosti životodárný začátek nového života, který je zářivější než cokoli, co jsme dosud poznali.

Tento měsíc začíná příležitostí podívat se jeden na druhého a uvědomit si zranitelnost naší sdílené lidskosti. My všichni máme své osobní bitvy, v nichž bojujeme, své strachy a úzkosti, zahanbení a žal. Nikdo není vůči těmto zásadním změnám lidské říše imunní, přestože někteří mohou snadno usoudit, že někdo to má lehčí než jiní. V průběhu prvního prosincového týdne jsme povzbuzováni k tomu, abychom se podívali na to, co můžeme udělat pro druhé, abychom jim pomohli lépe zvládat jejich trápení a zapomenout na chvíli na svá vlastní. Čím více bude lidí ochotných toto udělat, tím více péče a soucitu bude k dispozici nám všem. I když může být snadné ošetřovat druhým jejich rány, když vyhledávají podporu, může to být těžší v případě, že jsou tyto emoční rány vyjadřovány prostřednictvím hněvu, agrese nebo obrany. Jak bude prosinec pokračovat, bude cenné pamatovat na to, že my všichni se takto někdy chováme. Když v tomto chování rozpoznáme skrytou bolest nebo strach, nedostatek sebevědomí nebo oslabujících pochybností, může nám to pomoci odpovídat druhým takovými způsoby, jimiž nebudeme danou situaci ještě zhoršovat. Lidská mysl je neuvěřitelně složitá a navenek se můžeme jevit jinak, než jací skutečně jsme! Když na toto budeme nyní myslet, pomůže nám to udržet si otevřené srdce i mysl tváří v tvář lidem, kteří by nás jinak přiměli se uzavřít a rychle utéct.

Mars se během 4.prosince přesune ze znamení Kozoroha do Vodnáře a znovu povzbudí naši unavenou mysl a vyzve nás k novým myšlenkám, spíše než abychom se stále znovu zabývali těmi starými únavnými myšlenkami, které si dříve prodraly cestu naší šedou mozkovou kůrou. Schopnost myslet jinak je pro nás nyní velký bonus, obzvláště během úplňku v Blížencích 6.prosince, který zvýrazní naše staré mentální návyky, které je třeba propustit. Je třeba zvážit především návyky ve svém chování, avšak většina našich rysů v chování vychází ze stejného druhu myšlenkových pochodů, a právě zde potřebujeme učinit změny, ještě než se skutečně vzdáme chování, která nás držela zpátky. Tento úplněk, který tvoří T kvadraturu s Cheirónem, planetou zranění a léčení, nás nutí čestně si přiznat, jak my sami přispíváme ke svému vlastnímu utrpení, když dovolíme své mysli, aby odbíhala ke starým známým způsobům, jež nám už z dlouhodobého hlediska neslouží. Může to být cokoli, od lpění na minulosti přes úzkostlivá očekávání budoucnosti až po negativní hovory, které se sebou vedeme. Ať už máme jakékoli nenápomocné mentální návyky, nyní nastává skvělý čas se na ně podívat, rozpoznat je a vyřešit, aby se mohly vytratit bez opětovného oživování jejich plamene. K tomu je třeba učinit slib a prokázat disciplínu, ale budeme-li toho schopni, budeme velmi potěšeni, když se pak pohneme kupředu. Svoboda zvolit si svůj vlastní myšlenkový život spočívá na druhém konci této cesty a když si rozvineme nové návyky během přípravy na rok 2015, rozhodně nebudeme výsledkem zklamáni!

8. prosince začíná Jupiter čtyřměsíční retrográdní výpravu přes znamení Lva, která ve spojení se vstupem Saturnu do Střelce (znamení, jemuž vládne Jupiter) 23.prosince, oznámí počátek naplňujícího období, obzvláště u lidí, kteří mají tyto planety ve Střelci. Přirozená hojnost, která se dostavuje s vibracemi Střelce, se zde může projevit potřebou rozvíjet si svou hloubku vnímání v celém rozsahu prožívání a ochotou odložit své uspokojení pro mnohem větší odměny, kterých se nám dostane, jakmile si rozvineme určité vlastnosti. Retrográdní fáze Jupiteru ve Lvu nás postaví tváří v tvář svému egu a tomu, co s ním můžeme udělat. Klade nám otázky o tom, jak interagujeme s druhými lidmi, o naší ochotě ověřit sami sebe, své motivy, své chování a o tom, zda využíváme svou osobnost v nejlepším zájmu jen pro sebe nebo pro lepší kvalitu života všech včetně nás. Saturn ve znamením lukostřelce od nás vyžaduje, abychom nyní plně prožili pravdu, kterou jsme vypotili během poslední dvou let, zatímco procházel znamením Štíra. Ať už jsme zjistili cokoli o sobě, o druhých lidech, nebo o tom, jak život skutečně funguje oproti tomu, jak jsme si mysleli, naším úkolem v dalších třech letech bude žít tuto pravdu na denní bázi. Umožnit jí zakořenit se v našem vědomí a zůstat tam bez ohledu na cokoli. A ano, také, pokud se začne tato pravda přetvářet v něco nového, dovolit si přetvářet se také společně s ní, ve vší přirozenosti. 

Kvadratura Uranu a Pluta, která nastane přesně 15.prosince, vynese na povrch problémy duševních iluzí a masek, které nás dosud klamaly. Dochází k vývoji, ať už fyzickému, mentálnímu, citovému a nebo duchovnímu. Budeme to chtít dotáhnout co nejrychleji do konce, ale vesmír má jiné plány. I když se některé osobní proměny uskuteční mrknutím oka a učiní naši minulost něčím, k čemu se už nikdy nevrátíme, jiné proměny, které se potřebují plně uzemnit a být plně prožity, zaberou nějaký čas, závazky a ochotu vidět všechny jejich stránky, které odkryjí. V dané chvíli neznáme skutečnou podstatu této změny, avšak souhrou okolností v našem životě nakonec zapustí kořeny. I když objevíme novou cestu, která se nám zdá nádherná, nemůžeme to vědět jistě, dokud se po ní nevydáme po celé její délce a obzoru. Ani nemůžeme prohlásit, že to víme lépe než ostatní. Posuzování těchto věcí na první pohled nám neříká nic o tom, co se skrývá za prvním rohem. Budeme-li příliš unáhlení v přijímání proměn a budeme se prohlašovat za obnovené, aniž bychom změnu prožili v celé její plnosti, pak nám toto uskupení planet připomene, že vesmír tu není jen proto, aby nám přinášel prospěch a uskutečňoval věci, které si žádáme. Ale že jsme součástí kolektivního organismu, jenž věčně putuje do své celistvosti a vyvíjí se v každém okamžiku. Jako takový procházíme proměnami znovu a znovu, a s každou z nich se životem více a více odhalujeme. Toto uskupení nás udržuje v pokoře a nabádá nás k důkladné kontrole nad naším egem. Nejsme v žádném závodu a nikdo, včetně nás, nepotřebuje vyhrát.

Když Slunce vstoupí do znamení Kozoroha 21.prosince, následováno úplňkem v Kozorohu 22.prosince, Uran bude dokončot svou pětiměsíční retrográdní fázi v Beranu. Je to čas začít jednat a následovat svá slova také činy! Uran nám umožní přijmout posilující inovativní změny a odevzdat se všemu, co děláme ve jménu svobody. Rok 2015 můžeme učinit rokem, jaký tu ještě nebyl, a Uran nás právě k tomu vybízí. Pokud jsme došli k závěru, že potřebujeme ve svých životech učinit nějaké změny, nyní nastal čas to udělat a pustit se do toho. Uran je na naší straně. Vnitřní proces zkoumání je již za námi. Teď je čas dohnat vnější svět a jsme to my, kdo to může uskutečnit, nečekat na to, až nás zázrak dostane tam, kde chceme být, ale stát se tím zázrakem sami pro sebe i pro druhé navzájem, a začít změny a proměny na světě jako nikdy předtím - čím radikálnější, tím lepší! Jak už jsme zmínili dříve, Saturn vstupuje do Střelce 23.prosince s cyklem ve jménu hesla "zůstaňte věrni své pravdě bez ohledu na cokoli!", aby se naplnilo vesmírné poselství, které nás vede k tomu, abychom začali vykonávat to, co jsme přislíbili tomuto světu!

26.prosince se Severní Uzel, Uran, Cheirón a Pluto seřadí do řady, ve které vytrvají až do poloviny ledna. Takto zformují most mezi starým a novým rokem, na němž si budeme moci rozmyslet, co si vezmeme dál s sebou a co už naopak přehodíme přes zábradlí do propasti. Je zde však varování. Podstupujeme riziko, že si ze života v tomto bodě uděláme zbytečně velkou práci. Můžeme mít sklony stres vystupňovat stres jen proto, abychom se motivovali k zaujetí pozice, prohlásili "co je moc, to je moc" a rozhodli se žít v roce 2015 jinak. V pořádku, je-li to to, co potřebujeme ke změně v roce 2015, tak ať se tak stane. Ale můžeme se rozhodnout nedělat z toho tak osobní drama a uvědomit si, že tato planeta i všichni její obyvatelé se nyní nacházejí v procesu hluboké a mocné obnovy. Je mnoho věcí, kterých je třeba se vzdát - staré návyky a způsoby života, které zraňují Matku Zemi i ty, kdo na ní žijí, únavná přesvědčení, která nás staví proti sobě navzájem i proti přírodě; životní styly, které staví osobní uspokojení nad kolektivní dobro. Je mnoho důkazů, jak moc je všude potřebná změna: v oblasti sociální, politické, environmentální i duchovní. Nemusíme si vytvářet osobní drama, jen abychom se udrželi bdělí. Tato kolektivní cesta by nás měla dovést k naplnění svého příslibu k uskutečnění transformace, která je třeba, žití ve větším míru a kladení menších nároků na zemi i její obyvatele.

Jak se bude tento měsíc a spolu s ním i rok 2014 chýlit ke konci, dostaneme příležitost ohlédnout se zpět za uplynulým rokem, který tolika lidem přinesl fenomenální proměny, i čas extrémního stresu a těžkostí. Také nám však ukázal, kým máme být, abychom přežili v tomto vyvíjejícím se světě, a jak dostat do souladu svá přání s přáními kolektivními, tak aby nakonec vyhrály všechny strany. Uran a Pluto nám tento měsíc připomínají, že neexistuje žádný cíl cesty, jen neustálý proces změny. Otázkou je její směr a hloubka, a také to, zda nás směřuje k probuzení a nebo hlubšímu dřímotu, zatímco naše planeta prožívá bolesti při rození nového věku. Tento uplynulý rok nám nabídl četné příležitosti dostat se do souladu s naším pravým já namísto toho falešného a zkoumat, kým vlastně jsme za pastmi ega a identifikace. V následujícím roce můžeme využívat vše, co nás tento proces naučil, v každodenním životě, a zbavovat se všech překážek, které nám brání v kolektivní evoluci směřující k celistvosti a hluboké, občerstvující obnově.

- Sarah Varcas

* * *

zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/december-2014-astro-energy-report
překlad: Magda Techetová

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.