sobota 17. ledna 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 19. do 25.1. 2015


Máme tady další týden nového roku a spolu s ním také mnoho zajímavých událostí. Myslím, že mnozí z nás mohou již teď říct, že nás nový rok nijak nešetří :) Každopádně jsme však našimi anděly neustále vyzýváni k důvěře v nové zítřky, neboť s každým novým probuzením se nám dostává nových příležitostí k důležitým změnám a proměnám, které nám pomohou k většímu štěstí. Ať už tedy prožíváte nějaké problémy nebo ne, pamatujte na to, že každý den je novým začátkem

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Nejsou řazeny chronologicky, i když na sebe mohou navazovat a pěkně se doplňovat :) Všechny platí v průběhu celého týdne. Pokud při čtení textu dostanete nějakou vizi, nápad, pocit nebo něco uslyšíte, napište si to - může to být osobní andělské poselství konkrétně pro vás ;)

- Magda

* * *

Jako první je tady Eso Citů, které vypovídá o lásce, zamilování nebo nějakém pěkném setkání. Je to karta naplnění a přetékajícího poháru lásky. Může to být láska v jakékoli formě - partnerská, přátelská, rodinná, kolegiální, duchovní nebo láska k přírodě. Láska není ničím omezena a je také velmi mocnou silou, která dokáže konat zázraky, a to i tam, kde bychom je už vůbec nečekali. Síla lásky je právě tím, na co se můžeme vždy spolehnout, ať už prožíváme cokoli. Andělé chtějí, abychom věděli, že když jsme schopni milovat, když umíme dávat i přijímat lásku a umíme se těšit z její léčivé a zázračné krásné energie, nemůžeme se nikdy v životě ztratit. Vždy k nám budou přicházet zázračná řešení i laskaví pomocníci v podobě pozemských i nebeských andělů. Tento týden tedy ponese pěkný a milý nádech lásky a v tomto duchu bychom měli zůstávat naladění i my sami. Pokud prožíváme nějaké problémy, máme se více zaměřit na lásku ve svém srdci, která díky tomu dostane prostor pro naše léčení a pomůže nám všechno přestát a vyřešit. A v neposlední řadě se nám také může naskytnout příležitost k seznámení se s někým novým, k oživení současných vztahů, nebo zažijeme něco jiného, co nám rozbuší srdce :)

Jako další je tu karta Organizace. Je to karta logiky, řádu a pořádku. V souvislosti s předchozí kartou to může znamenat, že když se dokážeme podívat na své záležitosti i svůj život z perspektivy lásky a nejhlubších citů, pomůže nám to přeuspořádat si věci v sobě a následně je uvést do pořádku i ve svém životě. I když je to hlavně karta rozumu a logiky, láskyplný náhled a otevřené srdce může naše rozumové jednání a rozhodování skvěle doplňovat. Zvláště pokud jsme se snažili něco vyřešit pouze rozumem, podaří se nám hnout se z místa, když se spojíme se svými nejhlubšími city a necháme se inspirovat oním člověkem nebo zážitkem, jenž nám pomohl otevřít své srdce. Andělé nám připomínají, že ať už uděláme cokoli, tak pokud to vychází z lásky a z našich nejhlubších a nejupřímnějších tužeb, bude to vždy správně bez ohledu na to, jak se bude situace jevit navenek nebo jak ji budou vnímat druzí lidé. Karta také radí vyhledat nějakého poradce či mentora, budeme-li to potřebovat.

A jako poslední pro tento týden je tu nádherná karta Splňte si své sny, která hovoří sama za sebe. Říká, že jsme na všechno připravení. Že už se nemáme držet zpátky a máme se prostě vydat za tím, za čím jsme chtěli jít celou dobu, ale neodvažovali jsme se. Důvodem mohl být právě předchozí zmatek a nejasnosti, které jsme si však díky láskyplnému přístupu a novém přehodnocení situace vyjasnili, a tak se nyní můžeme hnout vpřed. Nemáme se bát, i když se třeba necítíme úplně připravení. Dostává se nám velké podpory a andělé říkají, že nám kryjí záda a jistí nás :) I ty nejmenší kroky, které vykonáme pro naplnění svých snů, se rozhodně počítají. Přinejmenším tyto kroky už podpoří naši sebedůvěru, která nám možná chyběla k tomu, abychom se k něčemu odhodlali. Jakýkoli čin, který uděláme pro své sny, napomáhá k tomu, abychom si sami sebe více vážili a projevovali si tak respekt a úctu. Naše sny jsou stejně tak důležité jako sny druhých. A když si svůj sen splníme a budeme šťastní, přirozeně tím inspirujeme a podpoříme také všechny ostatní. Není žádný důvod držet se zpátky, když si něco upřímně přejeme a může nás to udělat šťastnými. Tato karta také slibuje, že se nám dostane všech potřebných zdrojů a podpory - jakmile uděláme ten první krůček a vydáme se na cestu, kterou jsme dosud odkládali. 
Andělé s oblibou připomínají, že lidská víra je životní silou pro naše sny. Nefunguje to tak, že Vesmíru řekneme "Ukaž, a já uvěřím". Naopak Vesmír říká "Uvěř, a já ti ukážu." A přesně o tom to všechno je. A nejen ohledně víry ve své sny a jejich naplnění, ale také víry v sebe samé a svou schopnost se na naplňování svých snů podílet. JE to v našich silách. I přesto, že se na své cestě můžeme setkat s mnoha omezeními, a že je třeba mít i důvěru ve Vyšší moudrost, která ví, že ne vždy nás naše přání vedou ke štěstí, vždy budeme nakonec dovedeni do cíle, který nás naplní - a to ještě víc, než bychom si dokázali představit. Nemáme se nechat odradit tím, že se nám někdy něco nesplnilo, a brát to jako důkaz, že se ničemu nedá věřit. Přání, která se nesplnila, se nesplnila z dobrých důvodů, které však nevidíme nebo nechápeme. Máme-li však víru ve svém srdci, pak víme, že všechno je tak, jak má být, a že je to tak pro nás i pro druhé nejlepší. S tímto vědomím se tedy vydejme vpřed a pusťme se do všeho, k čemu se cítíme vedeni. Není se čeho bát.

SHRNUTÍ
Pro tento týden vyšly poměrně silné karty. První z nich je kartou nejhlubšího naplnění a něčeho nového v souvislosti s našimi city a druhé dvě spadají do Velké Arkány, což signalizuje významné životní změny a posun. Dostaneme se do kontaktu s vlastní láskou a touhami uloženými hluboko v našem srdci, díky čemuž snáze poznáme směr, jímž se chceme vydat, a to nám zase následně pomůže zorganizovat si své záležitosti tak, abychom se pohnuli z místa a konečně začali pracovat na věcech, které jsme si celou dobu přáli, ale do kterých jsme se neodvážili pustit, protože jsme byli zmatení a neměli ve věcech jasno. Dalo by se říct, že v tomto týdnu nám láska otevírá oči. Oči zaslepené strachem, lítostí, bolestí, nejistotou, pochybnostmi, pesimismem, nevyléčenými ranami z minulosti, nezdravými přesvědčeními, škodlivými mentálními či fyzickými návyky nebo jinými věcmi, které naše vnitřní vidění zakalují a znejasňují. Když uděláme lásku svou prioritou, bude pro nás světlem, které nám posvítí na cestu a které prosvítí každý mrak zatemňující naši oblohu. Když postavíme své sny do popředí místo dosavadního utlačování do pozadí, dostane náš život nový směr a my sami budeme schopni vidět věci z nového úhlu pohledu. 
Zajímavá jsou také čísla těchto karet - eso má číslo 1, karta Organizace číslo 4 a karta Splňte si své sny opět číslo 1. Jedničky jsou čísla nových začátků, nových myšlenek a nápadů, a také nás vybízejí k tomu, abychom uměli stát sami za sebou a nedělali se závislými na jiných lidech a jejich uznání, popř. na jiných věcech, na nichž můžeme být závislí. Číslo 4 je pak číslo andělů, kteří nás bezmezně milují, pomáhají nám a chtějí pro nás jen to nejlepší. Tato andělská čísla ještě podporují a zesilují poselství celého výkladu, který je v podstatě celý o lásce a její roli, kterou hraje v našich životech i v naplňování našich snů. Patří k tomu i naše schopnost milovat sami sebe i svůj život natolik, abychom si DOVOLILI chtít své sny naplnit a abychom věřili, že je to opravdu možné! JSME hodni splněných snů! Opravdu si to zasloužíme - už proto, že existujeme. Nejsme tady proto, abychom trpěli. A přestože naše životy nemusejí být procházkami růžovým sadem, láska v našem nitru nás povede bezpečně po těch cestičkách, které nám pomohou všechno zvládnout a stát se silnějšími, moudřejšími, zkušenějšími - a otevřenějšími ještě větší lásce. 

Je to tedy opravdu krásné poselství a na nás je, abychom si tento (a nejen tento) týden udělali co nejláskyplnějším. Třebaže nebudeme znát odpovědi úplně na všechno, s láskou v srdci přesto půjdeme tím správným směrem. Udělejme si z lásky prioritu a nikdy nemůžeme nic pokazit

* * * 


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.