neděle 25. ledna 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 26.1. do 1.2. 2015

Milí přátelé, máme tady poslední lednový týden. Měsíc utekl jako voda a my pomalu vstupujeme do druhého. Přestože se děje mnoho věcí a také rychlým tempem, andělé nás žádají, abychom na sebe nekladli přehnané nároky, nenutili se do věcí, na které se necítíme, a brali větší ohled na potřeby své duše i těla. Hodláme-li dosahovat některých svých cílů, chtějí nám říci, že to nemusí být nutně v termínu, který jsme si určili, ale že ve všem funguje také dokonalé Božské načasování - a tak, i když ne všechno se nám daří plnit tak rychle nebo tak brzy, jak bychom chtěli, máme věřit, že je to tak správně, a uvolnit se. Tento týden bychom měli k sobě být laskavější a přes všechnu aktivitu si nezapomínat dopřávat také relaxaci a duševní i fyzickou péči.
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Budou celkem tři a všechny nám dávají poselství pro celý týden. Přestože prožíváme individuální situace a máme individuální pocity, přesto se v našich prožitcích a lekcích nacházejí určité podobnosti, které tyto karty vystihují. Velkou roli v tom, co společně prožíváme, hrají také globální energie, které putují světem a mohou mít na nás i naše prožívání určitý vliv. Výklad tedy shrnuje to nejdůležitější, co nás v tomto období spojuje, a co bychom si měli uvědomit, abychom tento čas využili k tomu nejvyššímu dobru jak pro nás, tak i pro druhé a pro svět.

- Magda

* * *

První kartou pro tento týden je Tvořivost a hojnost. V klasickém tarotu je to karta Císařovny a vypovídá o období plodnosti. Pokud si přejete miminko, může to být znamení, že je příhodná doba k jeho početí. Jinak tato karta říká, že můžeme dosáhnout všeho, co si přejeme, když budeme plně sami sebou. Máme dát prostor své tvořivosti a začít třeba psát, malovat, modelovat, začít nový projekt nebo nové podnikání, a to vše dělat pro čistou vášeň, potěšení a zájem, které v těchto činnostech nacházíme. Vždy je to něco, co nám přináší uspokojení. Jsme povoláni do akce. Prokázali jsme víru ve své sny, naučili se mnoho potřebných dovedností a získali mnoho zkušeností, a nyní máme jít a uplatnit je pod vedením svých andělů. Když se svým vášním odevzdáme, přinesou nám své ovoce. Co dobře zasadíme, to nám přinese bohatou úrodu. Karta kromě budoucí hojnosti vypovídá i o tom, jak je důležité nečekat se svou spokojeností až na budoucnost, a dopřát si nyní trochu luxusu. Především pokud jsme dlouho jen vydávali energii, je důležité ji zase přijmout a potěšit se :)

Dále je tu Pomocník Hojnosti, který nás vyzývá k organizaci našich plánů a jejich následnému uskutečňování. Vypišme si tedy, co všechno potřebujeme udělat nebo vyřídit, vytvořme si plán, poraďme se s odborníkem, bude-li to třeba, a pak se do toho pusťme. Jsme nekonečně podporováni svými anděly, kteří nás milují a pomohou nám se vším, co budeme potřebovat nebo chtít.
Karta může představovat také osobu, a to velmi laskavou a spolehlivou. Je to někdo, kdo má velké srdce a smysl pro humor. Dokáže vykonat mnoho věcí ve velmi krátkém čase a uvádí věci do dění. Může pro vás být velkou podporou a můžete mu zcela důvěřovat. Pokud někoho takového znáte, pravděpodobně spolu budete mít co do činění :) 

Třetí kartou pro tento týden je Šestka Hojnosti, která představuje rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. Rovněž představuje nečekané zdroje, které se objeví, aby nás podpořily. Mohou to být nejen zdroje financí, ale i citová opora, rada nebo cokoli jiného, co zrovna nejvíce potřebujeme. Nebesa nám chtějí pomáhat a na nás je, abychom jejich darům otevřeli svou náruč. Také se však nemáme bát sami pomáhat a dávat, budeme-li se k tomu cítit vedeni a budeme-li mít dostatek energie. Prožíváte-li nějaký smutek, může vám pomáhání druhým pomoci k ulehčení. Pro tento týden je to však hlavně o přijímání, o ochotě nechat se obdarovávat, aniž bychom se hned cítili povinni laskavost oplácet a vracet, a jednoduše se těšit z toho, čeho se nám dostává. Vděčné srdce nikdy nikomu neublíží :)

SHRNUTÍ
Během tohoto týdne budeme konat mnoho věcí. Budeme aktivní a začneme pracovat na věcech, na které jsme se připravovali. Pokud se ještě potřebujeme na něco připravit, je na to ten nejvhodnější čas. Nemáme podléhat spěchu, ale ani nic neodkládat. Do svých činností se máme vkládat celým srdcem, máme je dělat s potěšením a s vědomím, že všechno, co má dobrý základ, vždy přinese také bohaté výsledky. Budeme se potřebovat také věnovat sami sobě a vlastnímu potěšení, které je nezbytné nejen pro naši vlastní sebeúctu a sebevědomí, ale také pro to, abychom měli na všechny ty činnosti dostatek energie. Bude k nám přicházet pomoc a podpora ve všech možných podobách, a tak mějme oči otevřené, protože tato pomoc nemusí přijít v takové formě, v jaké jsme si ji představovali. Přesto však může mít mnohem pozitivnější účinek. Můžeme si totiž uvědomit, že to, co jsme původně chtěli, nebylo zase tak podstatné, jako to, co nám nyní Nebesa sesílají do cesty. Vesmír i naši andělé vědí, co nás dovede do cíle, a pomáhají nám k tomu. Budeme-li otevřeni různorodosti forem, v jakých bude pomoc přicházet, a budeme si jí vážit, ať to bude cokoli, můžeme s překvapením zjistit, že nám to pomohlo mnohem více než to, co jsme původně vyžadovali. Možná si přejeme dostat peníze a místo toho se nám dostane setkání s člověkem, který pozvedne naši sebedůvěru - a přestože jsme zdánlivě měli problém s penězi, skutečný problém mohl spočívat v naší nedostatečné sebedůvěře, kvůli které jsme se neodvažovali podniknout to, k čemu jsme byli vedeni a co by nám potřebné peníze přineslo. Ne vždy je problém v tom, v čem si myslíme, že je :) Mějme tedy důvěru v Nebesa, žádejme o to, co si přejeme, přijímejme vděčně vše, co nám posílají, naslouchejme svému vnitřnímu vedení, následujme ho vlastními činy a aktivními kroky, a brzy začneme sklízet hojnou úrodu, ať už to pro nás znamená cokoli.
Je to pěkný týden plný darů a potěšení a také aktivity, kterou je třeba rovnoměrně vyvážit péčí o sebe samé. Tato rovnováha je klíčem ke spokojenosti jak fyzické, tak i duševní ♥ 

* * *

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.