pondělí 2. února 2015

Astrologická předpověď na únor 2015

Únor se zdá být jedním z nejsilnějších měsíců tohoto roku. Zakusíme v něm první nádech kvadratury Saturnu a Neptunu, která bude dominovat až do roku 2016. Jestliže se chceme pohnout kupředu, můžeme tento měsíc využít k odhalení přesvědčení, která nás brzdí, a jejich propuštění, k propuštění potřeby mít zaručené výsledky, než se do něčeho pustíme, která nám brání v pokroku, stejně jako potřeby dokonalosti, která nám brání přijímat právě ty věci, které mohou vše urychlit a pomoci nám v dlouhodobé perspektivě. Tito naši vesmírní partneři nám připomínají, že nemůžeme doopravdy propustit něco, co jsme odmítli přijmout, a že nemůžeme překonat těžkosti tím, že se jim budeme vyhýbat, ale tím, že se zcela odevzdáme své cestě a necháme se během procesu přetvářet. To nám samo o sobě poskytne všechno palivo, které budeme na cestu potřebovat, ale stále je to jen malý zlomeček toho, co pro nás má vesmír nachystáno!

Tento měsíc začíná konjunkcí Marsu (mužského principu) s Cheirónem, a konjunkcí Venuše (ženského principu) s Neptunem, a to vše v závěrečném znamení zvěrokruhu - v Rybách. Toto setkání polarit ve znamení, které se touží navrátit k Jedinému Posvátnému Zdroji, značí alchymický čas. Můžeme se ocitnout na vznášející se půdě, stejně jako v potápějícím se písku. Avšak i přesto, že se zdánlivě i pevná půda začne rozplývat, je třeba si uvědomit, že všechno se děje podle Božského pořádku a že vytratit se může pouze to, co bylo falešné. Skutečné nikdy neumírá. Konjunkce Marsu a Cheiróna vypovídá o zraněném a poníženém mužství, které se snaží mít vládu a kontrolu prostřednictvím zastrašování, což nemůže nikdy stačit k vydobytí si respektu. Zde se setkáváme s patriarchátem ve vší jeho slávě: brutální a přitom vyděšený, vládnoucí a přitom slabý. I když v patriarchální síle vždy bývá vítěz a poražený, ve skutečnosti jsme tímto vlivem zraňováni všichni, a to kvůli upřednostňování hodnot a priorit, které nás už ve své podstatě oddělují od našeho skutečného a celistvého já. Ať už jsou to příkazy, jimiž se muži vzdávají své citlivosti, nebo válečný vztek, jemuž se poddávají ženy, my všichni se stáváme něčím méně kvůli přesvědčením, která falešně definují, kým nebo čím jsme.

Zatímco konjunkce Neptunu a Venuše klade důraz soucit nezbytný pro cestu z rozlámaného patriarchátu do alchymické reintegrace, kvadratura se Saturnem nám také připomíná, že nekonečný soucit má páteř z oceli. Odolá vykořisťování a staví nás k výzvě uvědomění, že skutečná síla nemůže být vyhrána ani prohrána. Skutečná síla a moc spočívá uvnitř každého z nás jako přirozené právo a musí být takto i ctěna. Není to moc ovládat druhé, ale utvářet sami sebe a žít svůj život, který jsme si vybrali. V začátku tohoto měsíce vesmír osvětluje rány našeho srdce způsobené patriarchátem, stejně jako potenciál uvnitř každého z nás, který máme k jejich vyléčení. K tomu je však třeba silná schopnost soucitu - k sobě i k druhým - a často i bolestivé očištění a ochota postavit se čelem k oběti, agresorovi i přeživšímu, které jsou uvnitř nás všech. Když léčíme sebe, léčíme i celek. Není tu žádné oddělení mezi naší osobní a kolektivní myslí, jak nám to prezentovala patriarchální síla.

To nás přivádí k problémům našich vztahů: půda pro růst a transformaci nemůže být tou nejúrodnější, když je naplněna nahromaděnými ranami. Tento měsíc musíme věnovat velkou a soucitnou pozornost tomu, jak reagujeme a odpovídáme, co vytváříme a ničíme, když interagujeme s druhými lidmi. Je to čas, kdy si máme uvědomit dynamiku a překážky, které se opakovaně objevují. Když si to čestně přiznáme, můžeme si uvědomit prvotní zranění, která potřebují vyléčit. Jsou to rány, které jsme utržili ještě dlouho předtím, než jsme se setkali s lidmi, s nimiž se nyní stýkáme, ale které se znovu připomínají prostřednictvím současné blízkosti.

Úplněk ve Lvu, který nastane 3.-4.února, nás vyzývá k náhledu na náš svět a lidstvo jako na sdílené dobrodružství, nikoli boj na život a na smrt! Dokážeme-li nahradit obviňování (sebe nebo druhých) uvědoměním, že život se rodí z důsledků, jednoho po druhém, pak nám tento úplněk pomůže přiznat si všechny spojitosti, aniž bychom upadali do pozice oběti, a najít řešení, k nimž nám pomůže porozumění namísto svárů. V tomto úplňku se nachází mnoho naděje a nesmírné možnosti, když v tom všem dokážeme najít požehnání, kterého se nám tím dostává. Stejně tak můžeme zůstat tvrdohlavě slepí vůči jeho moudrosti a ještě zvětšit odstup mezi námi a druhými. Jste však varováni: taková tvrdohlavost může vytvořit mocné karmické odezvy, které k nám vrátí, když to budeme nejméně čekat, a kterým bychom se nejraději vyhnuli! V čase mocném jako je tento, nemůže nic z toho, co uděláme, být nevýznamné, a tak moudrá reflexe nad vlastními rozhodnutími a chováním je pro nás nyní nezbytná.

11.února Merkur končí svou retrográdní fázi a vrací se po třech týdnech nazpět. V tomto bodě můžeme nepopíratelně pocítit všechny problémy, kterým jsme se snažili vyhýbat, obzvláště pokud nás dosud obíraly o energii a potlačovaly naši aktivitu. Falešný mír není mírem a nevyslovená slova nezůstanou v tichosti, ale zůstanou viset ve vzduchu a budou vytvářet tlak a disharmonii, dokud nebudou vyjádřeny. Nemůžeme si prostě dovolit takto nadále žít. Cena je příliš vysoká a náš čas je příliš křehký na to, abychom jím plýtvali na polovičatý život nedokončených záležitostí a neupřímnosti. Jistěže může být těžké říct pravdu, hlavně když to vyžaduje tak hluboké a dalekosáhlé změny, z nichž jsme měli strach. Ale Merkur nás připravuje k pohybu kupředu, a tak musíme zvážit hlouběji než kdy předtím, jaká je skutečná cena za to, že my, druzí i svět kolem nás žijeme v popření a strachu z toho, co - jak v hloubi duše víme - je nevyvratitelně pravdivé.

14.února se dostanou do trojúhelníku Pluto, Cheirón a Jupiter, což tak zůstane i během zbytku měsíce. Toto mocné uspořádání poukazuje na rozšířené vědomí a hlubší vhledy, které získáme jen ochotou vzdát se své ublíženosti a projít obnovou. To samo o sobě vyžaduje odvahu, neboť i když si všichni přejeme uzdravení, snaha o to to uskutečnit v nás může vyvolat mnoho druhů strachu, protože nevíme, co to přesně znamená, a neznáme přesnou cestu, která k tomu vede. My všichni si přejeme se vyléčit, ale aby se to mohlo stát, musíme se vypořádat se silnými emocemi, zážitky a vzpomínkami. K celistvosti nevede žádná oklika. Musíme se prokousat až k samotnému jádru našeho bytí, a to znamená prodrat se vším tím žalem, zahanbením, hněvem, zoufalstvím, abychom je dokázali uvidět i zevnitř a mohli vstoupit do života noví, bez toho, aby si ze stínů našeho nitra všechny tyto věci volaly o další zásahy. Naše ochota toto podstoupit, vkročit na cestu nejhlubšího a nejvíce osvobozujícího léčení, bude podpořena vesmírem, a tak bez ohledu na to, jak silným emocím budeme muset čelit, stále zůstaneme nohama na zemi i ve středu vířících se galaxií. I když máme strach, že nedokážeme ustát intenzitu svého vnitřního světa, vesmír nám umožňuje všechno, čím jsme, smrštit téměř do ničeho. Tento trojúhelník nás zve do vnitřní bouře, abychom do ní vstoupili, doputovali až do jejího centra a uvědomili si, že jedině poté, až si uvědomíme klid a tichost za vší tou devastací, můžeme projít na druhou stranu ke své celistvosti. Toto je cesta bojovníka, který jede do bitvy pro jistou smrt svého falešného já, aby si vydobyl zpět svůj vlastní život ze spárů strachu.

Černý Měsíc (druhé novoluní), který nastane 18.-19.února, nám na této cestě pomůže. I když nás všechna novoluní vyzývají k tichému uctění nových zrození, toto novoluní - na hranici mezi Vodnářem a Rybami - prohlašuje, že nové znamená opravdu nové, ne pouhé předělávání starého směřující k jistému výsledku, který nám však nepřinese zásadní změny. Toto není novoluní ve smyslu "Ok, tak já to zase nějak zkusím", ale ve smyslu "Je načase zahladit všechny stopy a doopravdy prokázat své odhodlání ke změně". Je to pro nás v tomto roce první velkou příležitostí kolektivně povznést stagnující energii, která nás všechny udržuje zaseknuté v minulosti, ve starých vzorcích a sterilních podmínkách. Čím více lidí to nyní dokáže, tím lépe, neboť potenciál tohoto novoluní se nemůže projevit bez hlubokého ANO všemu, co bude nutné k povznesu a bdělosti. Může to znít jako ztráta nebo kompromis, ale pokud tím projdeme, zjistíme, že je to jen osvobození se od pout a lpění, která omezovala naši schopnost ztělesnit pravdu.

Konjunkce mezi Venuší a Marsem vytrvá až do konce února. Připomíná nám, že posvátný svazek mužského a ženského - opaků, které společně vytvářejí celek - není jen metafora pro rovnováhu, ale žijící, dýchající proces pronikající našimi životy. I když jejich archetypální přítomnost nejčastěji prožíváme prostřednictvím svého vlastního pohlaví, nesmíme dovolit, aby nás tyto polarity rozdělovaly, neboť v samotném jádru nejsme ani muži ani ženami, mužskými ani ženskými, bohy ani bohyněmi, ale alchymickou fúzí obojího a něčím více: plodnou silou tvořivosti i destrukce, kde ani jedno není dobré nebo špatné, ale jednoduše součástí vesmírného pořádku.

21. a 22.února překračují Mars a Venuše nebeský rovník do severní polokoule a vnášejí svou energii mnohem silněji do našeho přítomného vědomí, zbavují ho pout a lpění na minulosti. Je načase přehodnotit význam mužskosti i ženskosti, přestat je vnímat tak, jak jsme je vnímali v průběhu partiarchální historie a zvážit jejich role v našem vstupu do Věku Vodnáře. Nenabízí se nám žádné odpovědi, nejsou tu žádná pevná a rychlá pravidla, jen položené otázky a pochybnosti, které souvisejí s naší vnitřní idetifikací s nejzákladnější dualitou celé existence. Toto všechno je pro nás vesmírnou připomínkou toho, že nejsme tím, kým jsme si mysleli, že jsme, a stejně tak ani nikdo jiný!

Udržování si otevřené mysli tváří v tvář zdánlivě nezvratitelnému je pro nás v těchto dnech nezbytné. Dosavadní status quo a podstupování pouze těch změn, po nichž zůstane zachováno, je součástí starého světa, který se nyní rozplývá. Změna vyžadovaná postupujícím Věkem Vodnáře probíhá podle úplně nového pořádku. Oprošťuje nás od prekonceptů a předsudků, těžkostí vzniklých kvůli posuzování dobrého a špatného a vynáší na světlo Pravdu s velkým "P" tváří v tvář polopravdám, klamům a lžím, o nichž jsme mnohdy ani nevěděli, jak nám byly známé a vlastní. A tato exploze začíná v našem nitru, v nás, jakmile si dovolíme rozbít tu zatvrdlou skořápku svého přesvědčení "takhle svět funguje", otevřít ji a objevit nezodpovězené otázky a neuvědoměné pravdy. Jak se bude únor chýlit ke konci, musíme se připravit na to, že nebudeme vědět nic. Neboť právě v tomto Božském nevědomí můžeme objevit požehnání prázdnoty a bohatého potenciálu, který v sobě skrývá naše kolektivní očištění.

- Sarah Varcas

* * *

zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/february-2015-astro-energy-report
překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.