středa 4. února 2015

Co nám chtějí andělé říci o roku 2015 (od Roberta Reevese)

Ahoj, já jsem Robert Reeves a dnes bych se s vámi chtěl podělit o vedení a poselství, která jsem obdržel od andělů ohledně roku 2015. Když se trošku ohlédneme zpět, rok 2014 byl velmi intenzivní! A - přiznejme si to otevřeně - tento pocit jsme měli již několik posledních let! Rok 2011, 2012, 2013 i loňský rok 2014 byly vskutku velké, velmi rychlé a intenzivní roky. Především ten minulý rok byl jako nekonečný bežecký pás. Tolik věcí se dělo! Museli jsme udělat to a to, museli jsme být tam a tam, museli jsme jít tam a tam a měli jsme tolik různých aktivit, do kterých jsme museli vkládat svou energii. A co se týká roku 2015, tento vzor, který se takovou dobu stále opakoval, se začne zvolňovat, abychom si konečně mohli trochu odpočinout.

Andělé mi o tomto roce řekli, že to bude rok péče o sebe samé. A že v něm také začneme dosahovat naplnění svých snů, do kterých jsme vkládali tolik času a energie. Na mě osobně to působí tak, že tento rok bude vše plynout mnohem hladčeji. Trošku se zpomalí, i když ne co se týká intenzity nebo práce a dalších závazků, kterým se budeme potřebovat věnovat, ale nebudeme se přitom cítit tak uspěchaní. Nebude to jako minulý rok, kdy bylo všechno tak hektické. Andělé mi ukázali, že tento rok bude plynout hladce, pokud tedy budeme dělat jeden krok nebo úkol po druhém, a to bez přílišného úsilí.

Co bych nyní chtěl udělat, je podívat se na všech těch dvanáct měsíců. A to tím způsobem, že rok rozdělím na čtvrtiny. Nejprve se tedy podíváme na období od ledna do března, pak od dubna do června, od července do září a od října do prosince. Pro každou z těchto čtvrtí vytáhnu jednu ze svých karet Květové terapie. Jsou to karty, které jsem měl tu čest spoluvytvářet s Doreen Virtue. Na každé kartě je krásný, velký a barevný obrázek květiny. A co se mi na nich také líbí, je to, že slouží i jako prostředek léčení. Neboť květiny i fotografie květin mají léčivé vlastnosti. A andělé mi řekli, že už tím, že meditujeme nad jejich obrázky a díváme se na ně, dáváme jim i našemu Stvořiteli svolení k tomu, aby zasáhli a pomohli nám.
A tak mějme svůj rok 2015 opravdu hladký, lehký a také si ho užijme - což na tento rok také cítím, že se konečně začneme zase i bavit a že práce, kterou budeme vykonávat, pro nás bude potěšující a povznášející! Protože jediný účel, proč jste právě teď na této planetě, je přinést více lásky a více radosti(!) mezi lidi ve svém okolí. Nikdy nenecháme strach vyhrát! Budeme šířit světlo, budeme do světa vnášet radost a štěstí, zábavu a hravost! Náš život byl v průběhu posledních let dost vážný. A tak si pojďme svůj náklad odlehčit. Protože když budeme uvolnění a spokojení i přes všechno, co se děje, naše srdce se začne léčit na velmi hluboké úrovni duše. A vše, co vychází z lásky, léčí. Andělé tedy říkají, že právě to nás s nimi blíže spojuje. Pomáhají nám nezapomínat na naše životní poslání a podnikat ty potřebné kroky!

Co teď tedy udělám? Ještě nikdy jsem to takto neudělal... Ale prostě vytáhnu jednu na každou čtvrtinu roku. A pak tuto kartu vrátím zpátky do balíčku, a to z toho důvodu, že podle andělů je možné, že některé energie se nám budou opakovat, že některé věci budou vyvstávat opakovaně i v dalším průběhu roku. Je tedy možné, že nám některá karta vyjde i dvakrát. Tento rok jsem se opravdu cítil veden k tomu, abych kartu zase vrátil zpět do balíčku ještě než karty znovu zamíchám a vytáhnu kartu na další čtvrtinu roku.
A tak se pojďme tedy podívat, co nám vychází!

Začneme tedy začátkem roku 2015, a to je období od ledna do března. Karty tedy zamíchám a přitom se modlím za vedení, z něhož budeme mít my všichni užitek, za to, co potřebujeme vědět a jak můžeme být nejlépe v Božské službě. A máme tady kartu karafiátu s názvem Důvěra. V první části roku vás tedy andělé žádají, abyste jim důvěřovali. Abyste věřili, že všechno, co se právě teď děje ve vašem životě, se podle vyššího smyslu dít má. Nepotřebujete teď znát všechny odpovědi. Nemusíte znát každý konkrétní krok, který vás provede tou cestou. Prostě věřte, že Bůh a andělé jsou po vašem boku a budou vám vždy pomáhat v naplňování vašeho Božského životního poslání, vašeho Božského osudu. A tak v průběhu období od ledna do března si budeme potřebovat připomínat, že všechno je tak, jak má být. A že všechno se děje přesně podle plánu.
Andělé také říkají: "Prosím, nikdy se nevzdávejte těsně před zázrakem!" Říkají, že posledních pár let bylo intenzivních a že bylo třeba udělat mnoho práce. Odehrálo se mnoho velkých změn a životních událostí. Začátek roku 2015 se oprošťuje od této staré energie. A naopak přináší novou, vzrušující a motivující energii. Co se tedy máme udělat? Máme věřit jejich plánu. Máme věřit, že všechno se děje z Božského důvodu. A také že se nemusíme vzdávat svých snů. Andělé říkají, že tyto naše cíle jsou nám mnohem blíž, než si umíme představit. A když vydržíme a budeme kráčet dál, pak všechny ty vize, které máme v mysli, celý ten život, který si přejeme mít, se nám začne naplňovat! Můžeme to mít! A tak se prosím nevzdávejte. Neustupujte. Kráčejte dál a vězte, že máte nekonečnou podporu z druhé strany.
Také ještě dodávají, že máme mít důvěru v to, že náš přístup k dané situaci je správný. Pokud tedy budete přemýšlet: "Ach, udělal/a jsem správnou věc? Neměl/a jsem to udělat jinak? Nebyl lepší způsob, jak se s tím vypořádat?", pak vám připomínají, že máte mít důvěru. Máte mít důvěru sami v sebe i ve svou intuici a vědět, že jste udělali to nejlepší, co jste mohli. A že jste udělali to nejlepší pro mnohem větší dobro! Někdy to může být i nepříjemné, ale zároveň budete vnímat, že se tím otevřelo velké léčení. Neděje se to jen pro vás, ale i pro všechny ostatní ve vašem okolí. Děláte tím pozitivní a uzdravující rozdíl.
Je to tedy zajímavý začátek nového roku, že ano? Žádají nás, abychom důvěřovali plánu, který pro nás mají, a také že všechno, co se nyní děje, se opravdu děje v pořádku, že to opravdu bude fungovat.

Kartu dám tedy zpátky do balíčku, který zamíchám... Také ještě očistím jeho energii, abychom se mohli pohnout dál, k další čtvrtině roku, a to teď bude období od dubna do června. Opět se ptám andělů, co potřebujeme vědět pro tuto část roku. Jaké vedení nám chcete dát? A kartou pro druhou čtvrtinu roku je karta chryzantémy s názvem Rodinná harmonie. Ta nám říká, že je pro nás důležité, abychom se cítili šťastní sami se sebou. Často tato karta znamená, že jsme své vlastní štěstí svěřili do náruče někoho jiného. Že si říkáme, že napřed musí být šťastní všichni naši milovaní, naši rodiče, naše děti, naši přátelé, naši příbuzní apod., abychom se pak mohli cítit šťastní také. Andělé s tím však nesouhlasí. Říkají, že právě když se soustředíme sami na sebe, pak naše energie povznáší i ostatní. Stáváme se paprskem světla, který pomáhá všem v našem okolí. Právě tehdy k vám lidé přicházejí a ptají se vás na vaše tajemství, ptají se vás, proč jste tak šťastní, jak je možné, že vypadáte tak mladě. Je to proto, že pro sebe děláte správnou věc.
Tato karta říká, že se mohou objevit nějaké problémy ve vaší rodině a že nemáte dovolit, aby tyto problémy měly moc nad vaším vlastním štěstím. Zasloužíte si být šťastní bez ohledu na to, co říkají ostatní lidé, bez ohledu na to, co druzí zrovna dělají, nebo jak se rozhodují. Jen vy máte moc nad svým štěstím! A můžete si vybrat - buď se necháte pohltit strachem, který kolem sebe druzí šíří, a nebo se rozhodnete se sami povznést, soustředit se na světlo a na mír, a právě tím můžete druhým pomoci vnést léčivou energii do jejich dramat a konfliktů, namísto toho, abyste se jimi nechali nalákat do hádek a argumentování. Znáte to, něco vám řeknou a vy se hned začnete bránit a obhajovat a už se hádáte. Tato karta říká: Nedělejte to! Nenechte se zatahovat do těchto dramat! Místo toho zůstaňte šťastní a to NAD všemi těmito věcmi. A co se stane, je to, že oni všichni si všimnou vašeho štěstí a začnou přemýšlet: "Proč vlastně já prožívám drama?" A pak se k vám připojí na vyšší úrovni míru a radosti. Právě to po nás andělé chtějí, abychom takovýto postoj zaujali. Ne nadarmo nám říkají, že jsme míruplní bojovníci. Protože my nevybíháme ven se zbraněmi, ale vybíháme plni míru, následujeme svá slovy svými činy a říkáme: "Dobrá. Pokud ty tak chceš přemýšlet, je to ok. Ale já tak přemýšlet nechci a nebudu se do toho zapojovat. Nebudu se účastnit této konverzace." Nemusíte u toho ani být přítomni a poslouchat je.
Pro mě samého to byla velká lekce. Vždy jsem si totiž z jakéhosi divného důvodu myslel, že u těchto rozhovorů musím být a musím ty lidi poslouchat. Pak se mi jednoho dne rozsvítilo a řekl jsem si: "Proč to vlastně dělám? Vždyť můžu klidně odejít!" A tak jsem to tak začal i dělat. Místo abych poslouchal jejich stížnosti, omluvil jsem se, že potřebuji odejít, a už jsem je neposlouchal. Ve skutečnosti si i oni mohou díky tomu uvědomit, že jejich stěžování jim žádné naplnění nepřinese. A přestanou to dělat. Uvědomil jsem si, že je to mnohem míruplnější způsob, že to danou situaci léčí a že jim to pomáhá měnit jejich smýšlení mnohem lépe, než kdybych se do jejich stěžování zapojil nebo to poslouchal.
Takže v období od dubna do června se budeme soustřeďovat na svůj vlastní mír, své vlastní štěstí. A právě to nás dovede k rodinné harmonii. Nechci prosím, abyste si mysleli, že si tímto nějak zhmotníte problémy v rodině - není to sebenaplňující proroctví. Neříkám tím, že se něco stane. Andělé nás tím vedou k zamyšlení se nad tím, kam směřujeme. A říkají nám tím, že v tomto období roku budou naši blízcí potřebovat naši podporu, a to prostřednictvím toho, že budeme sami šťastní, že budeme soustředěni sami na sebe a budeme se starat o své osobní potřeby. Právě tím můžeme přinést všem to nejlepší léčení. V tomto období se tedy budeme věnovat sebelásce a péči o sebe.

Kartu vrátím zpět a opět celý balíček očistím, aby poselství té další bylo zcela nové a čerstvé. Opět se ptám andělů, co potřebujeme vědět. Říkají, že teď mám míchat trochu déle. Máme tu tedy období od července do září. Ten rok nám ale ubíhá rychle, že? :D Sejmu kartu z vrchu balíčku.. a je to karta rudé růže s názvem Otevřete své srdce. Co říkáte, kdo by tuto květinu nemiloval? Veškeré její poselství je o lásce. A říká nám, že v tomto období roku se máme opravdu soustředit na své vlastní srdce a být v něm přítomni. Máme se zcela soustředit na lásku - a dodávají, že i na vděčnost. Máme se zaměřit na všechno to krásné, co již ve svém životě máme, a za co jsme vděční. Pamatujte, že naše štěstí nezáleží na tom, kolik peněz máme v bance nebo na jiných materiálních věcech. Tato karta nás žádá, abychom se soustřeďovali na všechna požehnání, kterých se nám dostává. Zaměřte se na radost, kterou dokážete cítit, na lásku, která vás obklopuje a je všude kolem vás. Protože právě to nám navyšuje ty peníze na účtu! Právě to nás naplňuje na hluboké duchovní a duševní úrovni.
Andělé tedy říkají, že až se dostaneme do období července až září, máme pracovat s rudými růžemi. Můžete si nějaké koupit nebo si vystavit její fotografie ve svém domově či na pracovním stole. Protože její působení nám pomůže otevřít své srdce dokořán a prožívat mnohem více vášně, lásky a léčení. Andělé také říkají, že pokud se cítíte být vedeni k tomu stát se léčiteli a pracovat s různými energiemi, bude pro vás toto období obzvlášť zábavné, protože jakmile otevřete své srdce, všechno bude pracovat pro vás. Všechno zapadne na své místo. Kurzy a lekce budou pro vás dokonale načasované, budete mít dostatek peněz, dokonalou dopravu i ubytování, nebo cokoli jiného, co potřebujete. A pak vyjdete jako velmi silní, dobří a úspěšní léčitelé.
Je to také čas pro to, abychom se znovu napojili na svou vášeň a uvědomili si, že i každodenní práce pro nás může být zábavná. Že je to něco, co děláme rádi. I to se mi moc líbí na nové energii roku 2015. Rok 2014 byl tak rychlý, že jsme sotva popadali dech. A tady od andělů vnímám, že dostaneme celou tuto čtvrtinu roku na to, abychom se mohli soustředit na přijímání. Na přijímání, vstřebávání a prociťování lásky. Z toho jsem opravdu šťastný :) Už to nebude ten stresující mód typu "práce práce práce" jako v posledních letech. Bude to mnohem snadnější a klidnější. A poté, co budeme přijímat, začneme i dávat, a to prostřednictvím inspirace. Začneme inspirovat druhé lidi, sdílet s nimi poselství, která dostáváme, učit je o tom, co sami dobře víme, a dávat jim informace. Vyváží to všechno - přinese nám to hojnost, kterou potřebujeme, a dodá nám to dobrý pocit z vykonané práce. Každý den tohoto roku bude zábavný - prostě vyskočíme v postele, pustíme se do toho a budeme si to užívat!
Když jsme pracovali s Doreen na knížce Život bez bolesti, zjistili jsme, že když se lidé zaměřují na lásku a na všechno dobré, čeho se jim dostává, bolest ze všeho negativního se vytrácí. Nemusejí se ani zaměřovat přímo na léčení bolesti. A přesto se uzdravila, protože láska ji přemohla. Nemohla přežít v těle plném lásky. Bolest ani negativita nemohou žít ve vašem nádherném těle, když je plné dobra. Jsem opravdu nadšený z této čtvrtiny roku, kdy se nám začne dostávat mnohých dobrých věcí a bude se nám bohatě vyplácet práce vycházející ze srdce. To se mi moc líbí!

Tak, teď opět kartu vrátím, znovu balíček vezmu do ruky a druhou do něj vysílám bílé světlo s modlitbou, aby andělé očistili jeho energii, tak aby informace, která k nám přijde, byla jasná a čistá. Na období od října do prosince zde máme kartu oranžové lilie s názvem Pozvedněte své myšlenky. Andělé mi to ještě vyjasňují... Takže, jakmile se budeme blížit k závěru roku, budeme se potřebovat soustředit na povznášení svých myšlenek. Vypadá to, že někteří lidé začnou být sklíčení. Budou si říkat: "Hm, byl to pěkný rok, splnilo se mi pár snů, odpočinul/a jsem si, cítil/a jsem se dobře, dobil/a jsem si baterky, ale to bylo určitě jenom dočasné, a teď to s dalším rokem znovu začne a bude to těžké." Andělé říkají NE! Vůbec to tak nemusí být! Nepotřebujeme další rok 2014 nebo 2012. Potřebujeme právě tu novou energii, která k nám přichází. Už to, že sledujete toto video - a já věřím, že jistě víte, o čem mluvím - znamená, že je stále více a více duchovně otevřených lidí než kdy předtím. Samozřejmě, vždy existovali lidé, kteří se o spiritualitu zajímali. Lidé meditují už staletí. Ale v této době se o tom baví.
Když jsem se já vydal na tuto cestu, tak první věc, které jsem se věnoval, bylo reiki. A stal jsem se mistrem reiki ve svých 16 letech. V té době nikdo neměl ponětí, co to vlastně je! Nikdo nevěděl, co je reiki, když se o tom mluvilo. A dnes za mnou chodí i lidé z korporátního světa, z byznysu, mnohdy i s uzavřenou myslí, a ptají se mě, zda bych jim neprovedl léčení reiki. Říkám si, jak k tomu vůbec přišli? :D Ale právě o tom je současný svět. Je tu tolik duchovnosti, protože právě to teď potřebujeme! Svět potřebuje, abyste měli pozitivní, povznášející myšlenky, abychom mohli propustit strach, deprese, smutek a dokonce i přebytek váhy. Ať už vám v naplnění svých snů bránilo cokoli, toto bude období, kdy se s tím poperete jednou provždy. Vím, že se tím možná nechávám trochu unést, jsem do toho zapálený skoro jako archanděl Michael, ale prostě to tak opravdu je. Musíme si uvědomit, že opravdu existuje vážný důvod, proč jsme právě teď tady a bavíme se o spiritualitě, učíme o ní, píšeme o ní a žijeme jí každý den svého života. A právě tím se ukončí krutovláda strachu, který po tolik let všechno ovládal. Tolik věcí se stalo jen proto, že někde někoho ovládl strach! Ale teď, vy i já, můžeme toto změnit díky tomu, že se soustřeďujeme na světlo, mír a pozitivitu. A když to děláme, šíříme to dál. Dostává se to ven mezi další lidi, kteří si začnou uvědomovat, že mají na výběr. Že mohou buď setrvávat ve strachu a nebo se zaměřit na mír. Velmi dlouho na to lidé zapomínali. Ale součástí účelu, proč tady jste, i toho, proč sleduejte toto video, je to, že během období října až prosince to budeme vykonávat. Budeme vyhazovat odpadky, tak abychom se navrátili k tomu, co nás těší, a k radosti.
Víte, když jsem začal svou kariéru naturopata, spisovatele, řečníka atd., velmi rychle jsem se naučil jednu věc, a to vzít si svůj diář nebo kalendář a vypsat si do něho věci, které rád dělám. Tady půjdu cvičit, tady půjdu na zahrádku, tady se uvidím s přáteli, a tak podobně. A teprve do času, který pak zbyl, jsem si naplánoval psaní nebo jiné činnosti, které souvisely spíše s mým podnikáním. Lidé se mě nevěřícně ptali, jak to tak mohu dělat. A já říkám: A proč ne? Dlouho jsme byli zvyklí pracovat tak moc, že i těch pět minut, které nám zbyly na zábavu, jsme strávili snahou všechno postíhat. V tomto období v roce chci, abyste ze své zábavy udělali prioritu číslo jedna. Nebojte, práci dokončíte. A to mnohem produktivnějším způsobem, když se zaměříte nejprve na potěšení! Když budete milovat každý den! Žádné mračení, bručení ani stěžování si vám k ničemu nepomůže. Pomůže vám, když budete milovat to, co děláte. A přesně to se stane. Přesně to se mi tak líbí na novém roce 2015, protože jeho energie je o tolik jiná! Je osvěžující! Dává nám příležitost popadnout dech. Takže tohle cítím, že nám andělé chtěli předat na rok 2015. Že to bude opravdu zábavný čas, bude to období, kdy se budeme moci uvolnit, znovu nabýt sil a přijmout všechno dobro, které si zasloužíme.

Doufám tedy, že se vám líbilo, co nám andělé sdělili - mně tedy rozhodně ano! Těším se na vás zase brzy a do té doby se o sebe prosím pěkně starejte a přeji vám, ať se vám splní všechny vaše sny!

* * *

zdroj: http://robertreeves.com.au/videos/
překlad: Magda Techetová

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.