neděle 1. února 2015

Retrográdní fáze Merkuru ve Vodnáři (21.1.-11.2. 2015)

Retrográdní fáze Merkuru začala 21.ledna, den po novoluní ve Vodnáři. V těchto týdnech se není kam schovat. Podvody či klamy, ať už větší či menší, se budou odhalovat, ať už se nám to bude líbit nebo ne, a to nikoli proto, aby to zničilo ty, kdo podvádějí, ale aby jim to poskytlo volání k probuzení, což jim pomůže pohnout se správným směrem a dostat se do souladu s pravdou a autenticitou. Všichni budeme mít příležitost podívat se sami sobě do očí a uvidět, kdo se na nás opravdu dívá, ještě než si nakreslíme tvář, kterou světu ukazujeme raději.

Síla této retrográdní fáze Merkuru nemůže být přeceněna. V konjunkci s Měsícem a v opozici s Černou Lunou a Jupiterem ve Lvu nebude brát žádné vězně, ani nebude uštědřovat rány. Naopak nám tento čas přislibuje svobodu právě tím, že se zbavíme svého klamání a balamucení, které nás vězní. Nemluvíme tady o složitých podvodech, ale o každodenním uhýbání a obcházení, které podnikáme ve snaze se vyhnout tomu, abychom se museli podívat do očí člověku, kterým opravdu jsme. Je načase prozářit náš vnitřní svět a rozhlédnout se očima doširoka otevřenýma. Uvědomit si, že ty části nás samých, kterým se raději vyhýbáme, jsou stejně tak hodny našeho přijetí jako ty ostatní, ale že jsme se natolik zapletli do hry předstírání, že ani nevíme, že ji hrajeme! Jedná se o problém identity: naší citové investice do osoby, kterou jsme vnímali, že jsme. Je načase podívat se na nálepky, které jsme si pro sebe vybrali, a proč pro nás tolik znamenají. Ať už jsou duchovní, politické, náboženské nebo nějaké jiné, osvojujeme si je a mohou být užitečné k naší loajalitě ve složitém světě. Avšak všechny tyto nálepky se stávají identitou, jejíž význam s časem narůstá. Jaké to je prostě je zahodit, být bez nálepek a být zkrátka na chvíli jen sami sebou? Jaké to je vytratit se do pozadí, aniž bychom byli definováni jako něco nebo někdo? Jaké to je prostě zahodit své jméno a stát se nikým: beze jména, bez identity nebo podstaty; beze smyslu? 

Právě tomu se snažíme prostřednictvím svých nálepek a identit vyhnout. Je jen málo věcí, které jsou znepokojivější, než být zcela beze smyslu, bez významu pro kohokoli nebo pro cokoli. Bezvýznamní. Každý hledá smysl, který by svému životu dal, a aby nacházel smysl v jeho vzestupech a pádech. Je to lidskou přirozeností. Avšak nyní toto všechno Vesmír odfukuje pryč, abychom mohli zažít to, co se skrývá za vším tím "Jsem toto, tamto nebo něco dalšího" a objevili "JÁ JSEM", které obnáší všechno bez jakýchkoli povyků či fanfár. Abychom přijali plně svou zvolenou identitu, musíme také nezbytně přehlédnout to v našem nitru, co se s touto představou neslučuje. A právě zde leží ten nejpodstatnější klam. Ve skutečnosti jsme vším. Nikdo není úplně neměnný, ať už uvnitř nebo vně. Je to právě napětí paradoxu a často i absurdita lidskosti, které nás pohání kupředu životem, abychom hledali odpovědi, smysl a moudrost dostatečné pro uzpůsobení toho, kdo jsme. Na své cestě se pak smiřujeme s něčím menším než se svou autenticitou a pravdou, abychom zapadli, byli přijímáni sami sebou i druhými a měli pocity smyslu a účelu. Na své cestě k celistvosti se stáváme alternativními verzemi sebe samých, ale mír každopádně leží v tom bodě, v němž můžeme být vším a ničím, prostě naživu a rezonovat s energií, která proudí úplně vším. S něčím se identifikovat vyžaduje oddělenost: "Já jsem tady tím a ty jsi tamtím jiným". Zahození tohoto identifikování nám umožní skutečné spojení za hranicemi falešných bariér, které jsme vybudovali mezi sebou a druhými lidmi.

Tato retrográdní fáze Merkuru od nás vyžaduje stát se ničím, abychom se následně mohli stát vším, čím jsme. Nabádá nás k propuštění našich nejhýčkanějších identit, i kdyby jen na chvíli, abychom mohli zažít to, co leží pod tím. Čím více jsme se citově vkládali do rčení jako "Já jsem tento typ osoby žijící tímto stylem života", tím spíše budeme v těchto týdnech překračovat tuto svou identitu, nikoli proto, že bychom si vyloženě lhali o tom, jací jsme, ale protože jsme něčím mnohem více než tím, co nám dovolují naše nálepky. Naše zářivá vesmírná podstata se identifikací nijak nezmenšuje ani nezvětšuje. Jednoduše však nemůže být definována pojmy, které by uspokojily lidskou mysl, a tak zůstává mimo naše vědomí tak dlouho, dokud si nevědomě osvojujeme identity, které ji uspokojují. V těchto týdnech se můžeme vzdát své potřeby být někým a vstoupit do posvátného pole, které nás spojuje se vším a se všemi, a kde žádné oddělení neexistuje. Jakmile bude život následně vyžadovat, abychom si opět zvolili svou identitu, což se nevyhnutelně stane, můžeme tak učinit bez takového citového vkládání, bez energetického úsilí, bezpečně a s vědomím, že jakékoli vnímání sebe sama je pouze mdlým odleskem nesmírného božství, které tvoří naši samotnou podstatu.

Užijte si tento čas retrográdní fáze Merkuru. Dovolte sobě samým odpadnout. Budete díky tomu mnohem živější.

- Sarah Varcas

* * *

zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/21st22nd-january-11th-february-2015-mercury-retrograde-in-aquarius
překlad: Magda Techetová

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.