sobota 18. dubna 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 20. do 26.4. 2015

Milí přátelé, 
po období poměrně silných zážitků a nastalých situací jsme svými anděly nadále vedeni k tomu, abychom setrvali na své cestě a nenechali se odradit dočasným zesílením energií. Říkají, že mnohé věci, které v tomto období začaly, budou nyní pokračovat, a na nás je, abychom se tím nenechali vykolejit, ale prostě je přijímali takové, jaké jsou. Přestože se mohou dít věci až neuvěřitelné, je třeba, abychom si od nich udrželi určitý osobní odstup a nepřipouštěli si je příliš. I kdyby se jednalo o věci, které se naší osoby přímo týkají, nemusíme si je na sebe vztahovat a můžeme je řešit zcela objektivně, aniž bychom jim dovolili narušit naši vnitřní rovnováhu. Právě k vybudování vnitřní rovnováhy jsme byli vedeni v posledních dnech a jsme v tom nadále podporováni. Jsme-li soustředěni v míru ve svém nitru, žádná zbytečná dramata se nás nedotýkají - pokud se sami nerozhodneme se do nich zapojit a ze svého klidného středu vystoupit, jak se často stává :) Být v míru neznamená být necitliví nebo nevšímaví vůči svému okolí, ale uvědomovat si prioritu, kterou náš vlastní vnitřní mír představuje. Jsme-li totiž v míru my sami - přestože si plně uvědomujeme, co se děje a jak vážné to je - dokážeme tak povznášet i druhé a napomáhat jim zvyšovat jejich vibrace. Kromě toho také napomáháme odlehčit negativitu, která může některé situace obklopovat. A v neposlední řadě je náš vnitřní mír rovněž důležitý pro to, abychom dokázali vnímat své vnitřní vedení a rady svých andělů, protože jsme-li roztěkaní a máme-li mysl plnou hluku a šumu, jen těžko můžeme vnímat vedení, které je jemné a míruplné. Je tedy třeba se umět ztišit, nalézt v sobě mír i přese všechny problémy nebo nedořešené záležitosti, a naladit se na lásku ve svém nitru, která je spojena s láskou uvnitř všech ostatních bytostí a láskou Boha. Je to síť, kterou jsme všichni propojeni a skrze kterou můžeme vždy vysílat požehnání ostatním (nebo přijímat požehnání od nich), bez ohledu na naše osobní neshody, nedorozumění nebo vzdálenost. Soustřeďme se tedy na to, abychom se sami o sebe dobře starali, abychom dokázali odmítnout řešit věci, které řešit nechceme nebo na které se nyní necítíme, a udělejme vše pro to, abychom si v sobě vybudovali stabilní základ míru a soucítění. My, druzí lidé i náš svět z tohoto budeme mít mnohem větší užitek, než kdybychom se zapojovali do zbytečných dramat a plýtvali svou drahocennou energií na malicherné záležitosti. Vždy se zeptejme: "Jak a komu to pomůže, když toto nyní udělám? Budu mít z toho dobrý pocit? Budu se cítit lépe?" Pokud ano, směle do toho. A pokud ne, zdvořile odmítněme. A to s ohledem na žádosti ze strany druhých, i na nároky, které na sebe klademe my sami, nebo na věci, které po nás chce naše mysl.
Andělé poukazují i na to, jak málo využíváme své moci, kterou máme nad svým časem a svou energií. Říkají, že velmi málo sami rozhodujeme o tom, co a kde budeme dělat, a spíše necháváme druhé lidi nebo záležitosti, aby rozhodovali o tom, co máme nebo nemáme dělat, co můžeme a co nemůžeme dělat, a co je a co není důležité. Chtějí, abychom nyní my sami rozhodli, co je pro nás prioritní, a abychom se nebáli svou možnost sami rozhodovat o svém čase a energii využívat. Proto ji máme
 
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Všechny tři, které vybírám, platí v průběhu celého týdne, přestože na sebe jistým způsobem navazují, souvisejí spolu a doplňují se. Při čtení výkladu prosím vnímejte vlastní pocity a myšlenky nebo vize, slova a znamení, kterých se vám dostane, neboť mohou představovat doplňující osobní vedení konkrétně pro vás.

První kartou pro tento týden je Osmička Hojnosti. Je to karta, která vypovídá o nějakém učení se, o lekcích a o vzdělávání. Pokud hledáte způsoby, jak zlepšit oblast financí nebo kariéry ve svém životě, je tato karta doporučením ke zjištění dalších informací, ke vzdělávání se v dané oblasti, k rozvíjení svých vědomostí a zkušeností, a to jak praktických (které přímo souvisejí s danou oblastí), tak i duchovních (např. učení se o bohatém myšlení), neboť tato dvě hlediska spolu úzce souvisejí. Člověk, který vystuduje ekonomickou školu, nemusí být bohatý, jestliže neumí bohatě myslet. A obdobně člověk, který bohatě myslí, ale neumí zacházet s penězi, nemusí být bohatý. Je třeba obě hlediska správně doplnit. Víme-li tedy o nějakých svých omezených přesvědčeních, která by nám mohla bránit ve finančním či kariérním naplnění, neváhejme se jich vzdát a nahradit je místo toho něčím pozitivním. 
V souvislosti s momentálními energiemi a událostmi nám tato karta říká, že tím vším, čím nyní procházíme, se učíme důležité věci. Možná si rozvíjíme schopnost vytrvalosti, trpělivosti, výdrže nebo jasné komunikace, schopnost hlídat si své hranice, rozhodovat o svém životě sami nebo si nebrat věci osobně a zabraňovat tak zbytečným konfliktům. Možností je spousta a tato karta nám říká, že všechno, co se děje, má svůj smysl - a protože je to karta hojnosti, pak je také příslibem toho, že vše, na čem nyní pracujeme, nám přinese své plody a výsledky.

Druhou kartou je Pryč se starým, sem s novým. Je to karta propouštění již nefunkčních záležitostí a naznačuje, že věci, které z našeho života nyní odcházejí, nebo které se nacházejí ve fázi rozpadu, jsou v souladu s nebeským pořádkem a není se čeho bát, protože všechno je přesně tak, jak má. Pokud se v našich životech odehrají nějaké zásadní události, které změní náš úhel pohledu, přimějí nás se zamyslet nebo rozbourají starý řád, který se nám stal vězením, máme si být vědomi toho, že nám to všechno slouží k velkému osvobození a že nic z toho není negativní. Potřebujeme-li v nějakém ohledu probuzení, pak nám tyto záležitosti pomohou právě k tomu. Andělé říkají, že tato karta neznamená žádná dramata, ale zkrátka důležité změny, které by tak jako tak časem přišly, a to jako odpovědi na naše vlastní modlitby. Pokud něco měnit nechceme, nemusíme. Jestliže však dosavadní stav věcí není v souladu s tím, co si opravdu přejeme, časem budeme potřebovat změnu vykonat, a tak je jen na nás, zda budeme ještě čekat a nebo zda se pohneme dál. 
Strach opustit to, co již známe, bývá velký, a andělé nám tedy radí volat si na pomoc archanděla Michaela, který tato pouta strachu dokáže přetnout a který nám pomůže cítit se bezpečně a jistě bez ohledu na to, čím si procházíme. Modlitba je nejlepší od srdce, upřímně, vlastními slovy, tak, jak to cítíme. Žádejme o ochranu pro sebe i své blízké, avšak mějme na paměti, že druzí lidé o sobě a svém štěstí rozhodují sami, a tak, i když bychom si pro ně přáli určité věci, není v naší moci o tom rozhodovat. Každý člověk je ve své vůli svobodný a sám si tedy volí, zda se bude trápit a nebo zda se osvobodí a bude šťastný. Místo druhých lidí se soustřeďujme na sebe a na to, co můžeme udělat se svým vlastním životem. Nakonec tím druhé můžeme inspirovat, neboť uvidí, že změna je možná, a že vykročit do neznáma nemusí být zdaleka tak děsivé, jak se může zprvu zdát. To, co nám tolik brání ve zcela přirozených změnách, je pouze naše ego, které za žádnou cenu nechce nic měnit a které v každé změně vidí katastrofu. S takovou bychom se však nikam nedostali a světu bychom nic lepšího nepřinesli. S pomocí našich andělů se tedy odvažme pokročit dál, a to s vědomím, že všechno je tak, jak má být, a že jednáme-li v souladu se svými srdcem a s tím, jak to cítíme jako správné, bude to vždy v naprostém pořádku.

Poslední kartou je Šestka Hojnosti, která vypovídá o velké podpoře a pomoci. V souvislosti s předchozími kartami to znamená, že ať potřebujeme jakoukoli podporu či pomoc v průběhu životních změn nebo při rozvíjení v osobní oblasti, dostane se nám jí. Mohou to být lidé, kteří nám dají informace, něco pro nás udělají, poskytnou nám citovou oporu, pomohou nám finančně či materiálně, nebo k nám potřebné věci přijdou jinou cestou. Tato karta značí rovnováhu mezi dáváním a přijímáním a může tedy znamenat jak obdržení daru a pomoci, tak i to, že ji máme poskytovat my sami, cítíme-li se k tomu vedeni. Přece jen, chceme-li přijímat, je důležité také něco vydávat.
Andělé však poukazují na to, že většina z nás obvykle hlavně dává, a nyní tedy nastal čas toto dávání vyrovnat přijímáním. Týká se to i péče o sebe, svou duši a tělo, takže pokud jsme opakovaně nabádáni ke cvičení, změně stravy, zjištění informací o těchto věcech, nebo co se týká péče o duši, tak k pobytu o samotě, k procházce v přírodě, psaní do deníku, rozhovoru s přítelem atd., máme se do toho pustit a nic neodkládat. 

Andělé pro nás k této kartě mají jedno zásadní poselství: Máme si dovolit cítit se dobře. Může to znít zvláštně, ale oni nám nyní připomínají jednu důležitou skutečnost, a to je ta, že často sami sobě bráníme v dobrých pocitech, když vidíme, že ostatní se dobře nemají nebo necítí. Myslíme si, že na to nemáme právo, když oni se mají špatně. Někde v nitru nám přijde nepatřičné nebo dokonce nespravedlivé, abychom se cítili dobře, když někdo jiný se trápí. Pozemští andělé mají zvláštní dojem, že druhým prokazují solidaritu, když i svou vlastní energii sníží a cítí se špatně společně s druhými. Tím však ale nikomu nepomáhají a nic šlechetného se v tom neukrývá, přestože to mohou myslet dobře. 
Andělé to přirovnávají k lékaři záchranné služby a zraněnému. Lékař sám musí být zcela v pořádku, aby zraněnému mohl pomoci. Nijak by mu nepomohl, kdyby zranil ještě sám sebe. Ve skutečnosti by tím danou situaci ještě zhoršil. Je jedním z pravidel zachraňování, že zachránce musí v první řadě dbát na své vlastní bezpečí, aby nezvýšil počet raněných a situaci tak ještě nezkomplikoval. Mějme tedy tento příklad na paměti, až budeme mít zase sklon upírat si své štěstí kvůli tomu, že někdo jiný se šťastně necítí. Takto bychom se všichni jen věčně trápili a nikdo by se nikam neposunul. Nemějme žádné výčitky ani pocity viny kvůli tomu, že se cítíme dobře. Naši andělé nám s tím rádi pomohou, protože vědí, že právě vibrace radosti, lásky, zdraví a spokojenosti jsou tím, co pomáhá tyto vibrace posilovat a šířit i ve společnosti a ve světě. Čím více lidí se bude cítit dobře, tím menší bude jejich tendence sobě nebo druhým ubližovat, vyvolávat dramata nebo upadat do strachu. Budou se soustřeďovat na lásku, hojnost, zdraví a pomoc dalším, čímž se vytvoří nádherný mocný řetěz pozitivních změn. A to je velmi důležité.

SHRNUTÍ
Tento týden bude plný duchovních lekcí, které si potřebujeme osvojit. Velmi nám pomůže, když budeme mít otevřenou mysl i srdce a budeme přijímat věci tak, jak jsou, a dovolovat jim, ať se dějí, nebojovat s nimi ani proti nim. Budeme-li se cítit vedeni k nějakým konkrétním činům, můžeme je vykonat bez otálení, avšak jinak setrvávejme spíše v klidu a míru a do ničeho se nežeňme. Nenechme se také strhnout k unáhlenému jednání, ke kterému míváme sklon, zapleteme-li se do pavučin strachu. Kdykoli budeme mít strach, zavolejme si na pomoc a ochranu archanděla Michaela a nechme ho, aby nám pomáhal. Může nás provázet neustále, a tak ho klidně požádejme i o to, aby s námi zůstal pořád a dohlížel na nás a na naše blízké. Archandělé mohou být se všemi lidmi zároveň, protože nejsou omezeni časem ani prostorem. Jsou tady pro nás, aby nám pomáhali, a tak se nebojme je přizvat do svého života. 
V tomto týdnu bude také dobré zjišťovat si informace o věcech, které se chystáme řešit nebo které si přejeme rozvinout. Vše, co budeme potřebovat, dostaneme, a to mnohdy i nečekanými cestami, a tak mějme oči otevřené, protože pomoc může přijít i v jiných podobách, než bychom si představovali. 
Rovněž si máme uvědomit, že být šťastní je naše přirozené právo a životní nutnost. Setrvávat v neštěstí nikomu nic nepřináší a sami sobě tím ubližujeme, a to nejen duševně, ale i fyzicky, neboť tělo trpící permanentním strachem a stresem začne záhy trpět i nemocemi. Mějme tedy na paměti, že rozhodovat o svém čase a energii tak, abychom byli skutečně šťastní, je nejen dobré, ale i nezbytné! A to jak pro nás, tak i pro druhé, kterým nemůžeme opravdu pomáhat, jsme-li sami nemocní a plni bolesti. Začněme o svém životě rozhodovat tak, jak to opravdu chceme. Nemějme strach a vydejme se takovým směrem, který je naprosto v souladu se směrem našeho srdce. Naši andělé nás budou láskyplně doprovázet a kdykoli by nám hrozilo něco nepříznivého, pošlou nám jasná znamení, kterými nám dají najevo, že tudy cesta nevede. Nebojme se věřit jim i jejich vedení. Jsou tady pro nás a my společně s nimi tvoříme tým, který na této Zemi vykonává tolik důležité změny vedoucí k větší lásce a všeobecnému zdraví. Posilujme lásku a zdraví tím, že začneme sami u sebe. My sami jsme tou jedinou osobu, o které můžeme rozhodovat. A tak se rozhodujme tak, abychom tuto osobu učinili skutečně šťastnou

* * *


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.