sobota 2. května 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 4. do 10.5. 2015

Milí přátelé, 

květen je tradičně měsícem zasvěceným lásce a oslavám radosti a plodnosti. Přestože se mnozí z nás velmi radují a rozhodně se mají z čeho těšit, jiní příliš mnoho důvodů k oslavám nacházet nemusejí. Andělé nás všechny velmi milují a přejí si pro nás, abychom byli šťastní a plni lásky, protože právě to je klíčem k posílení štěstí a lásky v celém světě. Hojně podpoří každého, kdo se nyní oddá oslavám lásky, a ty, kdo jsou nyní nešťastní nebo pesimističtí, hojně podpoří příležitostmi ke změně náhledu na svět. 
Vysíláme-li modlitby za více lásky a štěstí v našem životě, nemusejí přijít hned v té podobě, v jaké je čekáme. Možná, že kdybychom ihned dostali to, co si přejeme, nedokázali bychom si to v životě se svým současným náhledem a přístupem udržet. A to by byla velká škoda. Proto je třeba vítat do svého života vše, co nám může pomoci zajistit takové podmínky (v našem nitru i vně), aby se u nás energiím lásky a štěstí líbilo. Pak k nám budou přicházet ve všech možných formách. Nebojme se tedy propouštět to, co nám dosud v pocitech lásky bránilo. Může to souviset jak s propuštěním negativních přesvědčení a pesimistických názorů, tak i třeba s návykem podřizovat se jiným lidem a zrazovat sebe samé v domnění, že nám to pomůže udržet si jejich lásku. To, že máme něčí přízeň, ještě nemusí znamenat, že jsme milováni. Ve skutečnosti, když zrazujeme sami sebe a upíráme si svobodu, nemůžeme se cítit milováni, ani kdyby nás milovaly tisíce lidí. Pocit milovanosti totiž závisí především na tom, jak moc se milujeme my sami. Jestliže víme, že naše duše nebo tělo něco potřebují, a odmítáme jim to dát, protože upřednostňujeme druhé a jejich názory před sebou samými, rozbíjí se tím naše integrita a schopnosti věřit si a spoléhat se na sebe, protože přirozeně někde v koutku svého vědomí toto všechno vidíme a vysíláme sami sobě zprávu, že se na sebe nemůžeme spoléhat - a naše sebedůvěra klesá. Máme-li se cítit dobře a máme-li mít zdravé vztahy obohacující obě strany, je důležité začít u vztahu, který máme sami se sebou, protože od něj se všechno rozvíjí. Chováme-li se sami k sobě jako k rohožce, vysíláme tuto zprávu o nedostatečné vlastní hodnotě také do svého okolí, které nám začne dávat odpovídající odezvy - začne nám dávat najevo, že jsme méněcenní. Stejně tak, rozhodneme-li se mít se rádi a zodpovědně se starat o své potřeby - s čímž souvisí také nenechat druhé rozhodovat o tom, co máme nebo nemáme dělat, nebo kým máme nebo nemáme být -, vysíláme tím do okolí zprávu o tom, že i my jsme důležití, a podle toho budeme také přitahovat osoby, které k nám budou přistupovat s respektem (a ty, které nás nerespektují, přirozeně odejdou). Andělé říkají, že náš strach ze změn souvisí nejčastěji právě s obavami, co na to řeknou druzí a co když se rozhodnou nás opustit. Jsme-li však sami sobě oporou a jsme si vědomi své vlastní hodnoty, něco takového nás nemůže zastavit. To, že nás někdo opustí, není nijak negativní. Je to prostě přirozený vývoj událostí. My to však bereme jako tragédii, jako něco strašně špatného, co musíme řešit jako problém, a z toho pak vzniká zbytečný stres a starosti, které nás blokují v pozitivním pohybu kupředu. Když některé vztahy končí, vůbec to nemusí znamenat, že jsme něco pokazili nebo nezvládli, nebo že jsme něco špatného udělali. Je to součást přirozeného cyklu, který je přítomen ve veškerém životě na této planetě. Tak jako se pravidelně střídají roční období, je i pro vztahy přirozené procházet všelijakými cykly proměn, které na sebe navazují a které jsou tak přirozené jako zelenající se listí na jaře a opadající listí na podzim. Nic z toho není špatné. Všechno je to přirozené. A tak se nenechme brzdit ve svých změnách soudy ega, ať už vlastního nebo cizího. Naši andělé nás v tom rádi podpoří a dají nám k tomu vše, co budeme potřebovat, stačí si o to říci

- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Všechny tři, které vybírám, platí v průběhu celého týdne, přestože na sebe jistým způsobem navazují, souvisejí spolu a doplňují se. Při čtení výkladu prosím vnímejte vlastní pocity a myšlenky nebo vize, slova a znamení, kterých se vám dostane, neboť mohou představovat doplňující osobní vedení konkrétně pro vás.

První kartou pro tento týden je Sedmička Činu, která vypovídá o potřebě postavit se sami za sebe navzdory odporu okolí. Je možné, že jsme se rozhodli podniknout nějaké změny v životě, ale hned se proti tomu zvedla vlna odporu a nesouhlasu ze strany druhých, které jsme se možná zalekli. Tato karta říká, že se tím nemáme nechat zastavit a že si své stanovisko máme uhájit, jsme-li přesvědčeni, že je to pro nás to pravé. Nikdo jiný nemůže vědět lépe než my, co je pro nás nejlepší - snad s výjimkou Boha a našich andělů, kteří nás vedou prostřednictvím našeho srdce právě k nejrůznějším změnám. Máme-li pochybnosti, vždy můžeme Nebesa požádat o ujištění a o jasné znamení, zda jdeme opravdu tou správnou cestou. V tomto případě se zdá, že jsme si svou cestou jisti, jen máme problém s pocity, že jsme napadáni, kritizováni a že je nám v postupu dál bráněno druhými lidmi. Tito lidé vycházejí ze strachu a jeho iluzí. Mohou mít strach, že když se změníme, přestanou od nás něco dostávat a přijdou tak o zdroj něčeho potřebného. My si však potřebujeme uvědomit, že nejedná-li se o malé děti nebo skutečně nemohoucí osoby, pak je každý člověk schopen se sám o sebe postarat - a má také k dispozici všechny potřebné zdroje nezávisle na nás. Vesmír vždy každému poskytne vše, co potřebuje, je-li daný člověk ochoten to přijmout a řídí-li se svým vnitřním vedením - a to je na volbě každého člověka. Setrvávat ve vztazích, kde jsme vydíráni odpíráním lásky a nuceni se přizpůsobovat omezeným názorům druhých lidí, není prospěšné ani pro nás, ani pro ně, neboť je tím utvrzujeme v nezdravém vzoru chování. Učíme je tím, že ano, že vydírání funguje, a že ho tedy mohou dále používat. A to nejen na nás, ale třeba i na další osoby v jejich životech. To nikomu nic dobrého nepřinese. Jedno jediné Ne může pozitivně ovlivnit mnoho a mnoho lidí i okolností - stačí se jen mít dostatečně rádi na to, abychom překonali svůj strach z vlny nepřízně, kterou lidé vycházející z pozice strachu obvykle projevují. Uvědomme si, že náš život je až příliš cenný na to, abychom ho proplýtvali snahou o nějaké zavděčování se nebo i zbytečné vysvětlování, nejsou-li druzí ochotni naše stanovisko a potřebu změn pochopit. Tato karta nás nabádá k asertivnímu jednání, které je spravedlivé jak pro nás, tak i pro všechny ostatní, třebaže si to momentálně nemusejí uvědomovat a nemusejí s tím souhlasit. Asertivita je projevem zdravé sebelásky - a vycházíme-li z pozice lásky, vždy je všechno dobře.

Další kartou pro tento týden je Desítka Hojnosti. Ta vypovídá o velkých pocitech naplnění, o spokojenosti se sebou samými, a rovněž také o šíření této radosti a spokojenosti mezi ostatní. V souvislosti s předchozí kartou pro nás může znamenat, že jakmile se odvážíme uhájit si své vlastní stanovisko a dokážeme sami sebe nezradit, dodá nám to obrovský pocit spokojenosti, protože si tím ukážeme, že se sami na sebe můžeme spolehnout. Žijeme-li v integritě (tzn. jednáme-li v naprostém souladu s tím, co cítíme jako správné), naše vnitřní já jásá, protože ví, že mu nasloucháme a že mu rozumíme. Takto v nás vzrůstá schopnost věřit si a mít ze sebe samých velmi dobrý pocit. Nemáme se tedy bát si své změny uhájit a uskutečnit je, protože v konečném důsledku to přinese mnoho pozitiv nám i všem ostatním. Tato karta totiž znamená nejen vlastní hojnost a dostatek (čehokoli), ale také jejich sdílení a předávání dál, což nás ještě více naplní. Když jsme sami sobě věrní a dostáváme svým slibům, které jsme si dali, zvyšuje se naše energie a rázem jí máme opět na rozdávání. Je to tedy takové potvrzení toho, že učinit změny, k nimž jsme se cítili vedeni, je opravdu správné a že se není čeho bát, přestože lidé v našem okolí mohou malovat čerty (nebo i samotné peklo) na zeď. Neklaňme se strachu, nechme se inspirovat láskou.

Poslední kartou je Léčitel Myšlenek, což je karta velkého úklidu a všech změn, které do našeho života vnesou čerstvý vítr a jasnost. Vzhledem k tomu, že je to myšlenková karta, působí i poněkud chladně, avšak my jsme nyní k tomuto postoji vyzýváni, neboť ne vždy nám ve změnách pomohou roznícené emoce. Máme si nyní udělat v hlavě jasno a nechat odejít vše, co cítíme, že jít má. To se týká také lidí, kteří od nás pouze berou a nedávají nic zpět. Jakékoli nezdravé vztahy, v nichž setrváváme, ubíjejí naši sebeúctu, a tím, že si je neustále udržujeme, podkopáváme nohy sami sobě. Chceme-li se cítit milováni, je důležité podle toho také jednat. V první řadě tedy milujme sami sebe a dejme si sami svolení ke změnám (viz. předchozí karty)... a pak je prostě udělejme. Žádné další výmluvy, žádné další důvody, proč to nedělat, žádné další ústupky. Tato karta říká, že je načase opravdu jít za svým a nenechat si do toho už mluvit. Dělali jsme to takto už dlouho a k ničemu to nevedlo, jen jsme byli ještě více vyšťavení a zmatení. Mějme se tedy rádi a ukliďme si ve svém životě. Všechno přitom můžeme udělat láskyplně. Andělé však chtějí, abychom si nespílali za to, že se nám to nedaří vždy. Říkají, že v takových podmínkách, v jakých mnozí z nás žijí, by bylo až zdraví škodlivé, kdybychom se nedokázali konečně naštvat a od plic někomu něco říct. Být duchovní a láskyplní neznamená, že musíme všem mazat med kolem pusy. Nechat upřímně něco vyjít ven na povrch může být to nejláskyplnější, co můžeme udělat. Může to druhého přimět k důležitému přehodnocení a zamyšlení - i když také nemusí. My však nejsme zodpovědní za druhé, ale sami za sebe a za to, zda dohlížíme na naplňování svých vlastních potřeb. Nemůžeme dovolit, abychom své vlastní potřeby zanedbávali jen proto, že to někdo druhý považuje za vhodné nebo že by se nahněval, kdybychom to nedělali. Takto bychom celý život prožili v jedné velké omezené iluzi a celý by nám proplul mezi prsty. Neplýtvejme tedy svým časem ani energií a pojďme dál. Naši andělé nám v tom pomohou a zařídí také vše, s čím si sami nebudeme vědět rady. Rovněž jim můžeme odevzdat své starosti ohledně reakcí druhých. Nechme to na nich a my se starejme o sebe a o to, co udělat můžeme. 

SHRNUTÍ
Tento týden se zdá být v určitém smyslu radikální :) U mnohých z nás dojde k vyvrcholení dlouhodobé frustrace, která dosahuje své meze a která nás nyní vede k uskutečnění změn, které jsme dlouho odkládali - především kvůli strachu z negativních reakcí jiných lidí. Tato frustrace nám přišla na pomoc, neboť bez ní bychom se zřejmě nedovedli rozhodnout, a tak ji nemáme brát jako něco škodlivého, ale jako něco, co nás přirozeně popostrkuje dál, prospěšným směrem. 
V této době si potřebujeme uvědomit, že nejsme nikým méně než druzí a že stejně jako oni, i my máme právo na svůj život a na to, abychom ho žili, jak chceme. Tento projev vlastní sebeúcty nám pomůže přestát dočasnou vlnu nepřízně a odporu, která může vzejít od lidí v našem okolí - ale také z našeho vlastního ega, které vždy hledá důvody, proč změny nedělat a proč všechno udržovat při starém. V egu jsou často zakořeněné ty názory našich blízkých, které jsme kdysi přejali (jako děti jsme to udělali automaticky) a které nás velmi dlouho omezovaly a strašily. Možná se jich úplně nezbavíme, ale můžeme se naučit se podle nich neřídit. Když si uvědomíme, že láska je pro nás důležitější než strach, otevřou se nám brány možností dokořán navzdory těm nejomezenějším přesvědčením a iluzím, které nám ego předhazuje ve snaze zabránit nám ve změně - a předejít tak ztrátě kontroly, kterou nad námi dosud mělo. Všechno JE pod kontrolou - pod tou nejvyšší, pod ochranou Boha a našich andělů. Pod touto ochranou se nikdy nemůže stát nic, co by nebylo nejlepší pro nás všechny a co by nevedlo nás a náš svět k míru a lásce - třebaže někdy prostřednictvím změn, které nám nejsou příjemné. Ve hmotném světě sice existují i temné protipóly, avšak my sami rozhodujeme o tom, zda se budeme soustřeďovat více na ně a nebo na to dobré, co si přejeme ve světě posílit. 

Naše změny pozitivně přispějí ke všemu, co si přejeme vytvořit v našem vlastním životě i ve světě. Přestaneme-li si hrát na šedé myšky a vyloupneme se ze svých skořápek, objevíme svět svobody, o jaké se nám ani nesnilo. Ano, lidé mohou být protivní, nepřejícní, zastrašovat nás, vyhrožovat nám, citově nás vydírat, snažit se s námi manipulovat apod., ale to všechno dělají jen proto, že se bojí. My však kvůli jejich strachu nemůžeme brzdit pozitivní změny, kvůli kterým jsme sem na tuto Zemi přišli. Nejsme tu proto, abychom tento stav ještě podporovali vlastním strachem. Jsme tu proto, že jsme silné osobnosti, které jsou schopny dosavadní zatvrzelé vzory založené na strachu a egu prolomit a vnést do této temnoty nové světlo. Začněme s tím tedy sami u sebe a svého života. Vnesme do něj nové světlo a radujme se z naplnění, které to přinese nám i mnoha dalším lidem.

Dávno minulo období, kdy nám všechno museli dovolovat rodiče. Nyní jsme sami sobě rodiči - a pokud z jakéhokoli důvodu potlačujeme své vlastní potřeby a snižujeme svou vlastní hodnotu, pak jsme si poměrně mizernými rodiči. Dítě, o jehož blaho se máme starat, místo toho zanedbáváme, říkáme mu, že je méně důležité než druzí, nechceme mu dovolit jít dál a rozvíjet se, protože by se mu mohlo stát kdeco všechno špatného, a stále ho jen strašíme, omezujeme a ponižujeme. Jestliže se sami k sobě takto chováme, měli bychom s tím něco udělat. Nikdo jiný to za nás nezmění. Nikdo jiný nás neosvobodí ani nenaplní, nikdo jiný za nás nerozhoduje. My sami zodpovídáme za to, zda jsou naše potřeby uspokojovány a zda jsme šťastní. Nestačí si to jen přát, je třeba podle toho také jednat a projevovat tuto zodpovědnost ve svých rozhodnutích a činech. Mějme vždy na paměti, že žít v integritě je součástí sebelásky a že když budeme jednat na základě lásky a integrity, bude vždy všechno tak, jak má být, a jak je to nejlepší pro všechny. Věřme svému vedení, neboť Bůh a andělé, kteří nás skrze něj vedou, vidí všemi směry (i v čase) a můžeme se tedy spolehnout na to, že jejich vedení vždy povede k lásce a míru pro všechny, bez ohledu na dočasné nepokoje nebo vlny odporu. 

Na světě jsou důležitější věci než strach. Stejnou energii, kterou tak usilovně věnujeme snaze zapadnout a zavděčovat se druhým, bychom místo toho mohli využít na ochranu oceánů, lesů či jiných ekosystémů, záchraně zvířat, pomoci lidem, kteří to skutečně potřebují a kteří si pomoci váží, promlouvání či psaní o tématech, která podle nás potřebují změnu, aktivní účast na realizacích inspirativních projektů a k mnoha a mnoha dalším SKUTEČNĚ důležitým věcem, kvůli kterým jsme sem přišli. Všechny tyto záležitosti jsou naším posláním. Cokoli oslovuje naše srdce (ať už radostně při aktivitách, jež jsou nám blízké, nebo naopak silným rozhořčením, které nás burcuje k akci), je součástí vyššího plánu, který jsme si před příchodem na tento svět společně s Bohem sestavili a kvůli kterému jsme nyní tady. Dejme tedy přednost dobru a pozitivním změnám před stíny strachu. Strach nás nikam nedovede, protože nás udržuje nehybné a brání nám v životě. Pokud jsme strachem trpěli až příliš dlouho a pod srdcem nám vyrostl kámen, nastal nyní čas nechat ho rozpustit a otevřít se kráse opravdové lásky, která vychází z vědomí, že i my jsme důležití a že si zasloužíme být milováni. Dopřejme si všechno, co tak potřebujeme. To všechno nám pomůže dostat se dál, a tím také dát pozitivní inspiraci všem těm lidem, kteří se dosud schovávají ve svých skořápkách. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥
* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.