sobota 9. května 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 11. do 17.5. 2015

Milí přátelé,

nacházíme se téměř v půlce května a naši andělé by nám rádi připomněli, jak moc nás milují a že se na ně můžeme kdykoli obrátit. Je to důležité hlavně ve chvílích, kdy se cítíme nemilováni, nepřijímáni a odmítáni ze strany druhých lidí nebo kdy se potýkáme s odsudky a kritikou svého vlastního ega. Pokud se podceňujeme a nemilujeme, naše okolí nám to odráží nazpět jako zrcadlo, a na nás je, abychom se milovat začali, a změnili současný stav zevnitř. Snahou měnit ostatní nebo jejich názory pouze vyčerpáváme svou energii. Nemůžeme rozhodovat o tom, co si kdo má nebo nemá myslet a jak se má nebo nemá chovat. Rozhodujeme pouze o sobě samých, o tom, jak se k čemu postavíme a s kým budeme trávit svůj čas, jak se rozhodneme my sami a co uděláme se svým vlastním životem. Naučme se tedy na těchto situacích měnit sebe samé i svůj život bez potřeb souhlasu ostatních a dosáhněme tak velké vnitřní i vnější svobody. Upřímné touhy vycházející z našeho srdce nás nikdy nevedou k ničemu, co by nám nebo někomu jinému ublížilo nebo uškodilo. Přestože naše rozhodnutí může přinést mnoho změn, které my nebo druzí lidé nemusíme snášet úplně lehce, v konečném důsledku vedou k tomu nejvyššímu dobru nás i všech ostatních a všem nám přinášejí lásku a mír. Nemusíme se tedy bát jít za jeho vedením, přestože mohou mít druzí z této změny strach. S tím, jak stoupne naše sebeúcta, začneme přitahovat laskavější přátele i situace a vše se začne vyvíjet k lepšímu, dokonce i ty záležitosti, s nimiž jsme si dosud nevěděli rady.
Cítíme-li se dostatečně hodni lásky, nemáme obvykle problém postavit se sami za sebe a naplňovat své potřeby v souladu se svým srdcem. Jestliže se však trýzníme pocity nemilovanosti či sebekritikou, jen těžko uvěříme, že jsme hodni toho, abychom do svého života přijali něco dobrého. Tento v hloubi duše skrytý pocit nezasloužení si je jednou z nejčastějších příčin, proč se nám neplní naše přání nebo proč nám vždy přijde něco menšího, než co jsme si přáli. Nevěříme, že jsme toho dobrého hodni. Spíláme si za spoustu chyb, za nedokonalost, za věci, které jsme udělali nebo neudělali, a někdy dokonce i za to, co vůbec nebylo chybou, ale co za chybu označil někdo jiný a obvinil nás. Existuje mnoho nevyléčených ran, které v sobě dosud nosíme a které nám někde v nitru srážejí naši hodnotu. Díváme se sami na sebe přes jakési sítko, které odfiltruje všechno dobré a hezké, co bychom na sobě mohli ocenit, a ukazuje nám jen to, čím na sobě pohrdáme, co se nám na sobě nelíbí, co na sobě odsuzujeme a co odmítáme přijmout a milovat. Milovat je třeba všechno, co je naší součástí. Lidskost sama o sobě zahrnuje jak příjemné, tak i nepříjemné stránky. Ty příjemné představují to, čím můžeme přispívat světu (a tím i sami sobě), ty nepříjemné zase to, na čem můžeme zapracovat a skrze co se můžeme rozvinout a něco důležitého se naučit. Obojí je hodno lásky. A naši andělé chtějí, abychom se na sebe naučili dívat stejně tak, jako se na nás dívají oni - s láskou bez podmínek, s obdivem za všechno, co jsme přestáli a dokázali, s úctou k sobě i k druhým i ke vší naší lidskosti a všemu, co k ní patří. Od nikoho nelze očekávat "dokonalost" v lidském smyslu. "Dokonalé" duše, které se rozvinuly natolik, že dosáhly všeho vědění, na Zemi nenajdeme, neboť ty se již nepotřebují nic učit, a tak pomáhají nám, učícím se, přímo z Nebes svým vedením, modlitbami a Božskými zásahy. Zde na Zemi jsme všichni proto, abychom se naučili vytvářet lásku a mír i v těžší, fyzické rovině, a abychom si osvojili důležité poznání, které naše duše potřebuje. Nespílejme si tedy za tuto skutečnost, která je nám všem společná, jednejme tak, jak uznáme za nejlepší, promlouvejme o tom, o čem mluvit potřebujeme, buďme svobodní a láskyplní a mějme také toleranci k druhým, kteří procházejí vlastními lekcemi. To hlavní, co můžeme udělat, je rozvíjet sami sebe, a to v souladu s vedením našeho srdce, které vždy touží po tom nejvyšším dobru pro nás i pro všechny ostatní. Naše srdce je kompasem, jehož střelka směřuje k míru a lásce. I kdybychom sešli z cesty, srdce nám bude správnou cestu ukazovat pořád. Kdykoli se můžeme rozhodnout se tím směrem vydat. A tak nám všem přeji, ať máme dostatek odvahy i sebelásky k tomu, abychom tak učinili

- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.


První kartou pro tento týden je Devítka Hojnosti, která nám vyšla i minule a připomíná nám, že si máme užívat svůj život. Pokud jen stále řešíme nějaké problémy, naše duše i tělo strádají a na nás jako zodpovědných jedincích je, abychom se o jejich potřeby postarali a zajistili si vše, co potřebujeme pro to, aby nám bylo dobře. Znamená to opravdu si užívat radostné činnosti, smát se, jednat tak, jak chceme a jak nám to činí radost, uvolnit se a na řešení problémů byť jen na krátký čas úplně zapomenout. Andělé nás varují před možnými následky stresu a přehnané vážnosti, ke které máme sklon, stejně jako zveličování a dramatizování mnohdy i naprosto triviálních záležitostí. Mnohé věci, které se nás dotknou, nemusejí být zdaleka tak tragické, jak si je vykládáme, a nemusejí nám působit vůbec takový stres, jaký si myslíme. Je třeba se nyní neodkladně postarat o vlastní duševní i fyzické zdraví a přestat stavět druhé lidi nebo své problémy na první místo. Tato karta nám říká, že máme oficiálně povoleno si užít - a to nekompromisně!

Druhou kartou je Čtyřka Činu. Je to milá karta plná vřelosti, vstřícnosti a také oslav. Vypovídá o příjemné společnosti, odměnách za dobrou práci, a obdobně jako předchozí karta také o přestávce a uvolnění, popř. oslavě a odměnění se. Může to znamenat i konkrétní důvody k oslavám, jako je např. narození miminka, svatba, promoce nebo něco podobného, ale obecně je to zkrátka znamení toho, že je načase dát si pohov a po vší té vážnosti se konečně odvázat. Andělé říkají, že cítíme-li se stažení (hlavně v oblasti břicha a srdce), je to negativní známka našeho nedostatku radosti, který bychom měli napravit tím, že si dopřejeme něco příjemného - ať už činnost nebo třeba nějakou změnu jako obměnu okruhu přátel, posezení s těmi, s nimiž si opravdu přejeme být a s nimiž netrávíme čas jen z povinnosti, procházku v přírodě, výlet, nebo nákup něčeho luxusního, co se nám líbí. Nyní si máme dopřát zaslouženou odměnu a také zábavu a odpočinek.

Poslední kartou je Pomocník Myšlenek, který může znamenat buď konkrétní osobu, a nebo situaci. Jako člověk je to někdo, kdo vždy velice rychle ví, co a jak udělat, je sebevědomý a odvážný, impulzivní, a někdy může být i poměrně necitlivý. Známe-li někoho takového, je možné, že s ním budeme mít nyní co do činění.
Obecně pak tato karta znamená rychlý sled událostí, kdy se dá vše do pohybu a věci se budou odehrávat rychle. Andělé k tomu říkají, že pro nás je to upozornění právě na to, abychom se do ničeho nehnali a neřítili, když máme pocit, že něco nejde dost rychle. Upozorňují na to, že spěch a nátlak věci naopak zbrzdí a mnohdy je i úplně pokazí, a tak nám poslali právě předchozí dvě karty, které vypovídají o tom, jak moc je pro nás důležité se nikam nehnat, ale uvolnit se, radovat se a nezůstávat uvěznění ve své hlavě. A pokud se přece jen dostaneme do nějaké situace s rychlým spádem, máme si ve svém srdci i v mysli ponechat svůj vnitřní mír. Naši andělé nám s tím velmi rádi pomohou.

SHRNUTÍ
Tento týden je ve znamení klidu a míru. Zvláštní skutečností při tom může být to, že se do tohoto míru a radosti budeme možná muset trochu nutit :) Jak jsme zvyklí jet v zajetých kolejích stresu a neustálého řešení problémů, budeme potřebovat zpomalit a přehodit výhybku. Práce jsme vykonali už tak dost, nemusíme se tedy hnát dál a dál, jak to po nás často chce naše nebo cizí ego, ale je třeba si dopřát čas na oddech a vychutnání si plodů své práce i dobrých pocitů ze sebe samých. Je naprosto v pořádku těšit se ze sebe samých! A stejně tak je v pořádku užívat si uznání za to, co jsme dokázali, ať už nám ho projeví druzí a nebo si ho věnujeme sami. Toto uznání a ocenění nemá nic společného s egoismem, naopak je to životně důležitý projev sebelásky, která posiluje naše zdraví a životní sílu. Jestliže neustále něco děláme, ale nikdy si za to nedopřejeme dobrý pocit ze sebe sama, pak také nikdy nedosáhneme pocitu naplnění a budeme se hnát zase dál a dál, dokud nevyčerpáme své síly a neonemocníme z toho fyzicky či duševně. Andělé chtějí, abychom neměli strach z toho, být šťastní sami ze sebe. Máme nyní zapomenout na ty lidi a jejich názory, které nás shazují nebo které nás shodily v minulosti, na názory církví nebo cizí přesvědčení, která člověku upírají dobré věci pod pohrůžkou trestu, a odevzdat se Boží lásce, která si pro nás přeje jen to nejlepší a rozhodně nechce, abychom sami sebe ponižovali a shazovali či znevažovali své úspěchy a pokroky. Máme-li na tomto světě dobře fungovat a přinášet mu to nejlepší, co můžeme, je třeba, abychom byli sami zdraví a spokojení, jak fyzicky, tak i duševně. Cokoli tedy nyní potřebujeme, dopřejme si to. Nehleďme na to, co kdo říká nebo co si kdo myslí, teď jsme na řadě my a je naprosto v pořádku dát si to, co jsme tolik chtěli a potřebovali.
S tím souvisí také potřeba asertivity a vymezení si hranic co se týká našeho času a energie. Nemusíme dělat všechno podle toho, jak to chtějí druzí. Je třeba mít na paměti, že i my jsme lidé a i my potřebujeme odpočinek, oddech a přijímání energie v různých formách. Staráme-li se zodpovědně za potřeby své duše a svého těla, pak prokazujeme velkou úctu daru, jenž nám byl dán Bohem. Pokud ne, pak nám Bůh i naše vlastní duše a tělo dávají jasně najevo, že takto to nejde a že je třeba na své potřeby dbát. Mnohdy si odmítáme dovolit něco změnit nebo si něco dopřát, dokud nám to někdo neschválí a neřekne nám, že můžeme. My sami však rozhodujeme o svém životě, a tak je důležité se naučit schvalovat vlastní rozhodnutí sami. Jsou-li naše volby založeny na moudrosti našeho srdce, pak je vždy všechno v pořádku a my si nemusíme dělat žádné starosti, natož výčitky.  
Dovolme si začít se plně milovat, tak jako si to přejeme od druhých. Čím více budeme milovat sami sebe a ctít svou krásu i dar svého života, tím láskyplnější a uctivější osoby budeme do svého života přitahovat. Dokud se budeme zanedbávat a přistupovat k druhým z pozice strádání a nedostatku, pak jediné, co si přitáhneme, bude další strádání a další nedostatek. Změňme tyto nepříjemné okolnosti tím, že změníme sami sebe. Tam to všechno leží. A právě to si nyní máme uvědomit a něco s tím podniknout ;) 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥
 
* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.