pondělí 18. května 2015

Retrográdní fáze Merkuru 19.5.-11.6. 2015

Merkur vstupuje do své retrográdní fáze v 1:44 Greenwichského hlavního času 19.května a zůstává ve svém vlastním znamení, Blížencích, v průběhu celé této fáze. Prakticky je to zvídavý Merkur hledající informace a odpovědi, hodnotící události minulých tří měsíců, ptající se na záležitosti vztahů a spojení s druhými lidmi a všeobecně hodnotící a probírající nedokončené záležitosti. Účinně pročišťuje hromady nevyřízených záležitostí a umožňuje nám tak pozitivní pokrok v následujících měsících. To samozřejmě také znamená, že budeme v následujících týdnech muset řešit momentální nedorozumění, ať se nám to líbí nebo ne! Může to být potíž, která brání našemu přání se posunout už dál, ale pokud se zavážeme k roztřídění chaosu a navrácení se na správnou stopu nyní, budeme mít vše, co se nyní zdá být ztraceným časem, potom srovnáno. Pokud se s tím však snažíme bojovat a ignorujeme stupňující se jasná znamení, že něco někde je nakřivo, můžeme si být zcela jisti tím, že jakmile se Merkur vrátí zpět do přímého směru, budeme si přát, abychom byli lépe poslouchali jeho varování a učinili to, co bylo třeba!

Retrográdní stav Merkuru je přitom v opozici s Velkým Atraktorem. Tento anomální bod v prostoru nás táhne k sobě, až za sebe, ať už se nám to líbí nebo ne. Velký Atraktor nám připomíná, že ve světě nekonečných možností se v určitém bodě cyklu proměny musí všechny věci vzájemně jak odpuzovat, tak i přitahovat. Tak jako děti odpuzují jídla, která si dospělí vychutnávají, a tak jako láska našeho života se může stát naším největším nepřítelem, když vášeň ukáže svou druhou stránku, existence polarity je středobodem samotné podstaty bytí. Musíme znát extrémy, abychom mohli najít rovnováhu, která umožňuje celistvost, využívat příležitosti, které se předtím zdály být příliš bizarní, než aby mohly být skutečné, opustit to, co pro nás svět znamenal, a připravit se na propuštění stránek naší povahy, která nás dříve činila tím, kým jsme. Velký Atraktor je naším portálem do budoucnosti, zrozený z nejhlubších protikladů, které nás v přítomnosti mohou paralyzovat.
Nemůžeme Velkému Atraktoru odolávat, ale můžeme se odevzdat intenzitě extrémů, která nám umožňuje překonat rozpory a paradoxy v každé naší buňce, dokud si je neuvědomíme jako napětí, které udržuje život v pohybu. Ve svých nejtemnějších hloubkách bojujeme s osudem, s věcmi, které jednoduše nemůžeme změnit, s vlastnostmi svého bytí, před kterými nemůžeme uniknout. Opozice Merkuru v tomto bodě při jeho retrográdní fázi klade otázku "Co děláme, když něco nemůžeme změnit? Co to znamená žít život utvářený silami, které jsou mimo náš dosah?". Zatímco astrologická praxe odkrývá hluboce tvořivou roli, kterou máme v podniku našeho života, Velký Atraktor nám připomíná, že my všichni jsme stále jen tím nejmenším hrotem na povrchu relativně malé planety mezi stovkami slunečních soustav putujících nekonečným Vesmírem! Někdy nám připomíná, že život zkrátka dělá, co dělá, odkrývá se tak, jak musí, a my se s tím musíme prostě srovnat!

Toto všechno může znít spíše negativně a kapitulativně: nic, co bychom chtěli slyšet. Což je přesně ta pointa. Samotný fakt, že to nechceme slyšet, je důvodem, proč na nás nyní Merkur křičí hlasitě a jasně. Stále existuje mnoho věcí, které prostě nevíme. Nekonečná moudrost nám není dost blízko na dotek. Nejsme architekty tohoto úžasného Vesmíru, ale jeho pouhou malou částí. Ať už sebevíc prahneme po kontrole a vládě nade vším, Nebesa nám nyní připomínají věci, které zkrátka přesahují naši vlastní autoritu a na které plýtváme svým časem i energií, když se je snažíme ovlivňovat.

Toto je čas na vypořádání se se vším, co je jinak, než jak jsme si mysleli, že by to mělo být - obzvláště co se týká vztahů. V následujících týdnech Merkur zdůrazňuje vše, co jednoduše nemůžeme ovládat: odpovědi přijímané od druhých; rozhodnutí učiněná těmi, které milujeme, jež mohou převrátit náš svět vzhůru nohama; nedorozumění, která jako by přišla zničehonic odnikud, jen proto, že vy a já jsme odlišní lidé; dynamika okamžitě vycítěná při setkání s někým druhým, která nemá žádné racionální vysvětlení: 'Mám tě rád/a', 'Rád/a bych tě poznala víc', 'Doufám, že už se nikdy neuvidíme'. Nevyhnutelný sled života zkrátka dělá to, co dělá: je to souhra naší energie s energií druhého, která vytváří své výsledky mimo naši kontrolu. Bez ohledu na to, jak tvrdě se snažíme získat výsledek, který chceme - zatímco se v průběhu procesu zaplétáme do nití vyhýbání se a popírání - nejsou zde žádné záruky. Život nás nyní volá k tomu, abychom žili pravdivě v přítomnosti, namísto abychom se snažili tvořit budoucnost, kterou si představujeme. Říkejte pravdu. Říkejte vše tak, jak to je, což je samotný účel, bez ohledu na výsledek.

Navzdory rozšířené víře o moci a bezmoci, když rozpoznáme limity svého vlastního vlivu, je to zásadně osvobozující. Když tak učiníme, můžeme se jednoduše přestat snažit přetvářet to, co odmítá být utvářeno čímkoli jiným než svou vlastní přirozeností. V srdci Velkého Atraktoru najdeme hluboký a výživný mír, když mu jednoduše dovolíme, aby si nás přitáhl a aby bylo po jeho. Protože "po jeho" je koneckonců i "po našem". Skrze naše přijetí všeho, co nemůžeme změnit, se stáváme živoucím, dýchajícím odrazem ducha Stvořitele, nikoli odporujícím jeho vyjádření, ale přijímajícím ho jako sílu s větší inteligencí, než jakou má naše 'malé já', které si vždy myslí, že ví všechno nejlépe. Jakmile se dostaneme do souladu se svým osudem coby aktivní přispěvatelé, nebude nic, co bychom nemohli udělat nebo být, neboť vše, co se od nás žádá, je, abychom byli tím, kým a čím již jsme.

Toto období retrográdní fáze Merkuru odkryje i mnoho o tom, co měnit můžeme a co je prostě základní přirozeností života, našeho i druhých lidí. Až bude končit, budeme již vědět, o čem máme a o čem nemáme diskutovat. Těmto odhalením můžeme odporovat, ale náš odpor neznamená, že máme pravdu a že Vesmír by se měl utvořit podle našeho programu! Znamená to, že jsme příliš malí a příliš sebevědomí, co se týká naší moci ve stále se rozvíjejícím Vesmíru, který odkrývá stále hlubší zákoutí nekonečného prostoru. Je toho ještě tolik, co se musíme dozvědět! V nekonečnosti stvoření jsme pouzí novorozenci. Jedině oslavováním této skutečnosti můžeme být dostatečně otevření na to, abychom přijali ještě větší zásadní odhalení pravdy, až bude čas. Postupující Věk Vodnáře není cílem, vyvrcholením věčného vývoje, ale spíše jednou zastávkou na nekonečné cestě proměn, odhalením nových způsobů, jak žít a milovat, novým módem existence. V kosmickém smyslu je to stále nižší příčka velmi dlouhého žebříku natahujícího se do nekonečného prostoru o kterém skoro nic nevíme. 

Velký Atraktor všechno polarizuje, včetně nás samých. Nabízí nám objektivitu i subjektivitu zároveň a vede nás k volbě, který náhled upřednostníme. Vždy však bude pravdivý i opak. Za vší touto polaritou leží budoucnost, zrozená z tvořivého napětí protikladů i podobností protkaných našimi životy. Zatímco bude Merkur putovat svou retrográdou v průběhu následujících týdnů, budeme mít šanci tyto polarity uzřít, přijmout paradoxy a rozpory, odlišné náhledy v rámci prostoru jednoho vztahu a ctít je za to, čím jsou: úrodnými semeny budoucnosti, nikoli problémy, které bychom měli vyřešit, aby zapadly do našeho jednotvárného pohledu na věc.

Pokud jsme zametli nějaké smetí pod koberec, řekli 'ano', když jsme přitom cítili 'ne', svázali se, když přitom naše duše toužila po svobodě, nyní je čas učinit přesný opak a odkrýt pravdu. Přitom však musíme přijmout to, že volby, které činíme, mohou mít následky, které nemůžeme ovládat. Každé rozhodnutí přináší svou vlastní sílu a moc, která se projeví, jakmile rozhodnutí učiníme, a potáhne vpřed svým vlastním životem. Takto můžeme někdy "správnou" věcí vyhořet a naopak "špatnou" věcí se dostat přesně tam, kam jsme potřebovali. Síla a moc vybrat si je naše, pak ale začíná horská dráha poháněná nejen našimi vlastními přáními, ale také přáními Vesmíru: silou proměn, která pohání naše životy časem i prostorem takovými způsoby, kterým ještě neumíme rozumět.

Budoucnost se rodí v každém okamžiku. My jsme jejími tvořiteli i jejím předmětem, přehazováni sem a tam vlivy, které jsou mimo naši kontrolu. Takový je paradox v srdci lidského bytí: máme ohromnou tvořivou sílu, ale přitom nedostatek vlivu nad svým tvořením. Je to práce Velkého Atraktoru, který nám poskytuje svobodu utvářet sebe samé bez jakýchkoli záruk. Společně se silou Merkuru v retrográdě v Blížencích nás vyzývají, abychom se chopili svého tvořivého potenciálu, procvičovali ho s integritou a přitom si uvědomovali, že co má být, to prostě bude. Tím nejcennějším cílem je prostě ctít to, kým právě teď jsme, a dělit se čestně o sebe samé se životem. Přítomný okamžik je vše, co máme, a když ho dobře prožijeme, je to to nejlepší, co můžeme udělat. Budoucnost nemáme utvářet, ale máme ji přijmout, jakmile nastane, v bezpečí vědomí, že spočíváme v náručí života samotného, kolébáni nekonečným Vesmírem zrozeným dle vlastního návrhu.


* * *

zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/18th19th-may-11th12th-june-2015-mercury-retrograde-in-gemini-opposing-the-great-attractor
překlad: Magda Techetová

Mercury retrograde in Gemini May 2015, The Great Attractor, freewill and fate, conscious evolution, Age of Aquarius, conscious relationships, deep truth, living with paradox, creative power, surrender

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.