neděle 7. června 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 8. do 14.6. 2015

Tak, protože se mi podařilo smazat celý obsáhlý výklad karet strážných andělů na tento týden, poskytnu vám stručné shrnutí celého poselství alespoň touto cestou.

V úvodní promluvě nás andělé uvedli do tématu, které úzce souvisí se životy nás všech, a to je NÁŠ SKLON PŘEBÍRAT ZODPOVĚDNOST ZA DRUHÉ A JEJICH POCITY, kvůli kterému si pak sami bráníme žít naplno svůj vlastní život, protože máme dojem, že bychom ostatním mohli uškodit nebo něco upřít, kdybychom udělali to, k čemu se cítíme vedeni. Andělé nám však připomínají, že jednáme-li na základě svého srdce, které je napojeno na Boží vůli a moudrost a které nás vždy vede správně k tomu nejvyššímu dobru pro všechny, nemusíme si dělat žádné starosti s tím, jak se naše rozhodnutí dotknou životů druhých. Říkají, že si často pleteme ohleduplnost s podřizováním se. Že je sice pravda, že je třeba brát ohled i na druhé, ale že jim nemůžeme naprosto podřizovat vlastní život. Druzí lidé jsou také jen lidé a vnímají věci omezeně svým rozumem a jeho logikou, a tak nevidí dál ani hlouběji pod povrch věcí, tak jako naše srdce a jeho vedení. Naše srdce ví, že i když některá naše rozhodnutí mohou navenek působit jako zraňující (např. chceme-li opustit vztah, který nám ubližuje, a navenek to vypadá, že druhého svou volbou zraňujeme), ve skutečnosti to může být cesta k velkému osvobození a k novému štěstí pro všechny strany. Sami jistě víme, že mnohé těžké i bolestivé situace nám v životě v mnohém pomohly, přestože na první pohled se zdály být pouze negativní. Samozřejmě je vždy třeba jednat v souladu se svým morálním kodexem a jednat na základě čistých záměrů vycházejících z lásky a nikoli z ega. (Máme-li pochybnosti, vždy se můžeme obrátit na své anděly s žádostí, aby dohlédli na to, že budeme opravdu poslouchat své srdce, a případně nám zabránili sejít ze správné cesty.) Andělé říkají, že je nemožné kráčet životem, aniž bychom se - někdy i nepříjemně - dotkli životů druhých, tak jako je nemožné procházet se po trávě, aniž bychom zlomili jediné stéblo trávy, nebo jít po chodníku, aniž bychom šlápli na jediného mravence. Život na Zemi zkrátka není jako život na Nebesích a my se potřebujeme přestat snažit být "dokonalí" a bezchybní. Nemáme sami sebe ani druhé svazovat očekáváním dokonalosti, do které nás tlačí jen naše ego, které nám namlouvá, že nebudeme hodni lásky ani ničeho dobrého, dokud nebudeme dokonalí a nikdo proti nám nebude moct nic mít. Všichni jsme lidé a je třeba to tak brát. Takže si odpusťme, stejně tak odpusťme druhým a zbavme se té obrovské zátěže, která spočívá v našem pocitu, že když se "kvůli nám" někdo cítí špatně, že za to můžeme a že jsme za to zodpovědní. Ne vždy je ublížení opravdu ublížení. Jsme-li k něčemu vedeni svým srdcem, pak i přesto, že se můžeme nepříjemně dotknout někoho druhého, je tato záležitost karmicky čistá a v souladu s vyšším plánem naší i jeho duše.

První kartou, kterou jsem vytáhla, byla Pětka Myšlenek, která v podstatě vystihuje vše, o čem andělé hovořili v úvodní promluvě. Vypovídá o tom, že překážky na naší cestě nás mnohdy pouze přesměrovávají na lepší cestu a že kvůli nim nemáme zahořknout. Nemáme si vyčítat nedokonalost a stejně tak ji nemáme vyčítat druhým. Neznamená to nechat si všechno líbit a nikdy se proti ničemu neohradit, ale ani to neznamená všem se za všechno mstít a lpět na potrestání, ať už druhých a nebo i sebe samých. (Mnohdy si upíráme dobro v domnění, že si to zasloužíme za to, že jsme se dopustili chyb, což může být příčina některých problémů, které nyní prožíváme.) Tato karta nás tedy vede k odpuštění a vzdání se potřeby dohlížet na potrestání druhých. Jsme tady, abychom žili svůj vlastní život, ne abychom řešili životy druhých.

Druhou kartou byla karta Velké Arkány s názvem Úspěšné dokončení, která vypovídá o tom, že se nám podaří něčeho skvělého dosáhnout a nechat něco za sebou. Je to karta vypovídající o tom, že jsme "přišli domů", ať už to pro nás znamená cokoli. Dostaneme se na místo, kam patříme, kde cítíme sounáležitost a spřízněnost, ať už je to doslova nový domov, a nebo třeba pěkný vztah, úspěch v kariéře, zvládnutí životní zkoušky nebo konečně projevení sebe samých bez přetvářek, bytí sami sebou a takoví, jací jsme. Je to také dobré znamení, uvažujeme-li o nějakých změnách. Tato karta nám říká, že půjdeme správným směrem a že všechno nakonec dobře dopadne.

Třetí kartou byl Léčitel Hojnosti, což může znamenat buď osobu nebo situaci. Jako osoba je to někdo tvořivý a úspěšný, komu upřímně záleží na druhých lidech, ale zároveň stojí nohama na zemi a umí si vychutnávat svůj život. Sami jsme tím vedeni k zaujetí tohoto postoje.
Ohledně situace pak říká, že o sobě nemáme pochybovat a že se máme sami chopit kormidla vlastní lodi, protože na to máme. Dosavadní neúspěchy přitom mohly pramenit právě z výše uvedeného problému s pocity, že si nic dobrého nezasloužíme, když nejsme dokonalí, čímž jsme si do života možná přitahovali všelijaké zábrany a zklamání. Tato karta nás vede k převzetí zodpovědnosti za hojnost v našem vlastním životě, protože jsme to my sami, kdo si ji vytváří a nebo naopak nevytváří.

Celkově v tomto týdnu budeme pracovat na odstraňování problémů, které jsme si způsobovali přebíráním zodpovědnosti za jiné lidi a jejich pocity. Možná jsme se kvůli nim ponižovali, podceňovali, zanedbávali své potřeby, omezovali se, bránili si ve štěstí a podřizovali svůj život jejich představám o tom, jak by to mělo být. Je třeba si pamatovat, že jako lidé vidíme věci velmi omezeně a že v každé situaci existuje mnohem více pod povrchem, než co je vidět na povrchu (obdobně jako ledovec). Naše srdce vidí i pod povrch a ví, pro co všechno bude naše rozhodnutí dobré, přestože na povrchu se může zdát být zraňující nebo nežádoucí. Naše ego se oproti tomu dívá výhradně na povrch a argumentuje tím, co máme před očima, čímž nás utvrzuje v omezení a v domnění, že to tak je správné, že pouze když s námi všichni souhlasí a všem se naše rozhodnutí zamlouvá, je toto rozhodnutí správné. To však vychází pouze ze strachu ze změn a zdánlivého pocitu bezpečí, když bude vše při starém. Jsme tady jako pozemští andělé proto, abychom se odvážili prolomit staré vzorce strachu - včetně strachu z toho, že se někomu znelíbíme nebo že někoho zklameme - kterým se nikdo jiný zatím neodvážil postavit. Neznamená to, že budeme druhým škodit nebo ubližovat. Naše srdce by nás nikdy nevedlo k ničemu, co by nesloužilo k vyššímu dobru nás i ostatních. A uvědomíme-li si tuto skutečnost, nemusíme o ničem pochybovat.

- Magda

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.