úterý 9. června 2015

Poselství archanděla Michaela o vládě národa

Nejen v souvislosti se světovým děním bychom vám dnes rádi poskytli určité náhledy, které by vám mohly pomoci ke zlepšení životních podmínek vás jako jednotlivců i vás jako společnosti. 
Jedním z nejčastějších problémů, kterými se zabýváte, je vaše vláda a politické dění. Velké většině vaší společnosti se již při zmínce o tomto tématu zvedá tlak. My bychom však chtěli, abyste se naučili nechápat vládu a politiku jako něco zlého a negativního, ale spíše jako něco, co je logickým výsledkem hromadného zhmotňování. Často si stěžujete na to, co hrozného zase vláda vymyslela, jak špatné zákony zase odsouhlasila, kde se zase dopustila nespravedlnosti, a na spoustu a spoustu dalších věcí, které jsou vám proti srsti. Každý den se užíráte tím, jak špatná je vláda ve vašem státě, i tím, že se ani za mnoho posledních let tento stav nezměnil... ale je to tak i proto, že VY jste se nezměnili. VY jste nezměnili své naladění a přesvědčení. VY jste nezměnili to, co zhmotňujete. VY jste dosud nepřekonali omezenou víru předchozích generací. Neberte to prosím jako obviňování. Samozřejmě, že nejste zodpovědní za špatná rozhodnutí jiných lidí. Chceme vás však upozornit na to, že jako jednotlivci i jako společnost máte v rukou obrovskou sílu, kterou však hojně využíváte ke zhmotňování toho, co vám ubližuje a co nechcete.
Máte za to, že kvůli vládě se cítíte hrozně. Přitom však právě vaše hrozné pocity a strach zhmotňují stále dokola tu vládu, která vám zpětně posiluje váš strach a hrozné pocity. Dokud si neuvědomíte, že vše začíná u vás - ano, i vaše vláda! - pak budete donekonečna jen lkát v pozici bezmocných obětí doplácejících na mizernou vládu. Žádný stav nezměníte tím, že ho budete nenávidět. Nenávistí si zhmotníte jen více věcí hodných nenávisti. Nechcete-li to, přestaňte nenávidět.

Frustrace, kterou pociťujete při zmínce o vaší vládě a způsobu, jakým zachází s vaším národem, vám jasně říká, že něco není tak, jak má být. Slouží vám jako indikace toho, že něco je v nepořádku a že je třeba něco změnit. Není jejím smyslem, abyste ji v sobě vyživovali, vztekali se, nadávali a stěžovali si na to, jaké jste oběti. Nepříjemné pocity jsou pro vás prostě indikátorem, který vám říká, že je třeba něco udělat jinak. Vláda sama je přitom pouze výsledkem naladění národa - hromadného naladění milionů lidí, kteří ji všichni společně svou energií vytvářejí a zhmotňují. Nechcete-li mizernou vládu, přestaňte ji opakovaně vytvářet svou energií.  Už tím, že přestanete přispívat k současnému stavu vlastními stížnostmi, konáte změnu.
Jste-li vedeni k nějaké konkrétnější formě projevení se, nějakému aktivnímu činu, nechte se vést svým vnitřním vedením, a to vám přitáhne ty nejlepší příležitosti. Vždy můžete udělat něco pro to, aby se věci změnily! Vždy! Byť "pouhou" modlitbou můžete již aktivně přispívat k pozitivitě a posílení dobra! Už to je mnohem větší pomoc než sedět doma a vztekat se nad tím, jak je vláda příšerná, nebo se trápit strachem, jestli nebude válka. Ručíme vám za to, že vždy budete v bezpečí, budete-li naslouchat svému srdci a nebudete upadat do stavů paniky a zmatku. Právě strach je tím, co vás činí hluchými vůči láskyplnému a jemnému vedení vašeho srdce - které je přímo napojeno na Boha a jeho Nekonečnou Moudrost. Bůh vás nikdy nevede špatně. Jste pod jeho ochranou i pod ochranou svých strážných andělů a žádný z vás tuto planetu neopustí dříve, než nastane jeho čas. Nenechte se prosím ovládat strachem z neznáma a soustřeďte se na svůj vnitřní mír. Posílíte-li svou jistotu v sobě samých, budete jistější i ve svých činech, jimiž následně budete moci lépe přispívat k vytváření míru ve světě.

Možná přemýšlíte nad tím, jak by se dala vláda změnit. My bychom vás však spíše než ke změně vlády rádi nejprve přivedli k otázce změny sebe samých. Co když ke změně politiky není vůbec třeba žádné násilí ani nic radikálního, ale jednoduše změna vás samých a tedy i ukončení hromadného negativního naladění a masového zhmotňování špatné vlády? Jen se nad tím zamyslete... Každý večer sedíte jako celý národ u televize, která vás krmí negativitou a podsouvá vám víru, že jste otroci několika jedinců, že nic nezmůžete, že vám neustále něco někde hrozí.. a z celého národa se pak zvedají obrovské vlny energie, které míří přímo k těmto politikům a které přímo zhmotňují mizernou vládu. 
Jak by se tedy vláda mohla změnit, když VY jste se nezměnili? Jak byste chtěli měnit vládu, když jste přitom nezměnili energii, jejímž prostřednictvím ji zhmotňujete? Proč myslíte, že po každém odchodu špatného politika ho nahradí jiný špatný politik? Protože to očekáváte, protože tomu věříte, protože to stále dokola a dokola zhmotňujete tím, jak si na to stěžujete a jak věříte, že nijak jinak to nemůže být!

Jak by mohla být vláda dobrá, když veškerou energii věnujete zhmotňování vlády mizerné?
Jak by se mohli ve vládě udržet dobří lidé, když veškerou energii vysíláte těm špatným?
Jak by mohli mít dobří lidé sílu udržet se v takovém prostředí, když jim předem zhmotňujete stav "bez šance"?
Jak by se vláda mohla změnit, když se dosud nezměnilo vaše myšlení, naladění a postoje?
Jak by mohl vzniknout stav hodný ocenění, když neustále zhmotňujete stav hodný stěžování?

Chcete dobrou vládu? Tak začněte podporovat dobro ve svých myšlenkách i emocích, osvoboďte se od postoje oběti, nalaďte se na pozitivní vize míru, místo rozebírání problémů je řešte, konejte dobro všude, kde můžete, a podporujte svou pozorností a energií ty lidi, kteří dělají to, co se vám líbí. Chcete-li se přímo v politice sami angažovat a přímo tak přispět ke změně v této oblasti, jistě vás podpoří mnoho lidí, kteří také vyznávají podobné hodnoty a přeji si totéž co vy.  
Potíž je v tom, že dobré osobnosti obvykle nemají potřebu na sebe upozorňovat a ukazovat se, a tak se do popředí pozornosti protlačí právě ti lidé, kteří žijí JEN na základě pozornosti a obvykle ji na sebe strhávají šokujícími činy. Veřejnost pak ale neví, že někdo dobrý mezi nimi existuje, a tak vyznává názor, že VŠICHNI politici jsou jen vykořisťovatelé, čímž zhmotňuje právě tento stav, protože právě vykořisťovatelé získávají všechnu její energii a právě oni se v politice udržují. Je třeba, aby morálně vyspělí lidé v politice začali vstupovat do povědomí lidu. Ukažte se, dejte o sobě vědět! 
Dobří lidé mají problém se v politice udržet, protože lid je naladěn negativně a touto energií prostě nepodporuje dobré lidi v politice. Je soustředěn výhradně na ty negativní osobnosti, k čemuž přispívají i média, která se snaží "hrát do noty" většinovému naladění, aby dobře prodávala své pořady nebo noviny, a uveřejňují tedy přednostně takové zprávy, které v lidech posilují strach, hněv a bezmoc. Jistě víte, že na světě se děje i mnoho dobrých věcí. Ty se však ve zprávách nevysílají, protože lidské ego prahne po dramatu, napětí a strachu. Je to něco jako závislost na drogách - lidé ji vyhledávají každý den, aby dostali svou dávku, ale nikdy je to skutečně nenaplní, a tak ji potřebují dál a dál. Dokud se nerozhodnete změnit své zaměření, budete věnovat pozornost neustále jen tomu negativnímu a posilovat tak moc, kterou nad vámi i ve světě má. Obdobně, jako mezi špatnými zprávami existuje mnoho dobrých, i mezi špatnými politiky existují ti dobří, kteří pouze nejsou vidět. Je tedy na VÁS, čemu se rozhodnete věnovat svou pozornost a energii. Rozhodnete-li se začít věnovat pozornost tomu dobrému, začnete si ho do života přitahovat místo toho špatného, a tím to dobré začnete i posilovat a podporovat. I když třeba momentálně dobrého politika neznáte, váš záměr takového člověka najít vám ho přitáhne.
Třiďte informace a vybírejte si jen ty skutečně důležité. Odmítněte číst bulvární plátky nebo články o tom, kdo kde co komu udělal, a plýtvat tak časem na - z velké většiny překroucené a zmanipulované - informace o životech jiných. Zabývejte se sami sebou a tím, co dobrého můžete pro sebe a pro svět dělat. Nechte se inspirovat skutečně hlubokými texty a poselstvími, která vás opravdu obohacují. Sledujte informace týkající se témat, která vás z hloubi duše zajímají a která souvisejí s vaším životním posláním - informace, které opravdu potřebujete.

Vzdejte se přesvědčení, že "vláda vám škodí, vláda vás ohrožuje, vláda ničí váš stát"... protože to všechno, co se nyní děje, je pouze výsledkem vašich minulých myšlenek a jiných forem vaší soustředěné energie. Změníte-li tuto energii a její směr, přestanete tento stav zhmotňovat a věci se mohou začít měnit. Uvěřte, že dobří lidé ve vládě MAJÍ šanci, a dejte jim ji. Můžete vysílat své modlitby a pozitivní vize, i když třeba nevíte, komu přesně. Můžete například říci:

"Vysílám nyní pozitivní energii podpory a přízně každému člověku v politice, který může udělat dobré věci pro tento stát a náš národ, kdo může do současné situace vnést světlo a lásku, kdo má silný morální kodex a říká pravdu, a kdo tuto mou podporu potřebuje."

Vaše energie se tak dostane vždy tam, kde je potřebná, a místo současné vlády, která je pouze výsledkem vašeho minulého zhmotňování, bude využita jinými, dobrými lidmi, kteří díky ní postoupí dál a bude se jim dařit lépe. Takto můžete po nějakém čase na scéně uvidět nové, neznámé tváře, které v sobě nesou velký potenciál k dobrým změnám a které jsou skutečně důvěryhodné. Nejste-li si úplně jisti, komu můžete věřit, doporučujeme vám setkávat se s těmito lidmi nejlépe osobně, hovořit s nimi, je-li to možné (ne vždy mají možnost pohovořit si s každým) a dát na svůj vlastní pocit. Informujte se o tom, jaká přesvědčení a hodnoty vyznávají, jaké jsou jejich cíle a také nakolik jsou v souladu se svým srdcem. Nečekejte však od NIKOHO, že bude dokonalý a bezchybný. Sami jistě víte o mnohých svých stinných stránkách, a tak vězte, že i lidé, kteří mohou vykonat v politice dobré věci, nemusejí být ve všem naprosto nejlepší. Nenechte se odrazovat vzhledem nebo něčím, co se vám na nich zrovna osobně nelíbí, protože to nemusí znamenat, že je daný člověk špatný a že nemůže udělat něco dobrého. Rovněž se nenechte odrazovat zmanipulovanými médii, která jsou často placena za šíření pomluv a šlapání po jméně dobrých lidí, které se činitelé ovládaní vlastním egem snaží oslabit. Neřešte ani to, co daný člověk dělal nebo nedělal v minulosti. Minulost je MINULOST! Neřešte minulost, řešte to, co je teď! Dělejte to, co můžete udělat teď! A to je podpořit ty dobré lidi, kteří se nyní snaží projít dál, dostat se do vlády, kde je chcete mít i vy, a tak už neplýtvejte svou energií na pravý opak a začněte věnovat svou pozornost jim. 
I když třeba nikoho konkrétního neznáte, brzy se o něm můžete dozvědět. Chcete-li s tím pomoci, můžete například říci:

"Jsem ochotný/á poznat a podpořit dobré lidi, kteří mohou pozitivně přispět této vládě a zemi." 

Tato ochota je k vám přivede. Už ochota otevřít se jim je velmi pozitivní pro vás, pro váš život i vaši zemi. Už jen tím, že si uvědomíte, že máte na výběr, že máte možnost něco změnit, byť "jen" vlastní myšlení, je obrovská pozitivní změna, protože tak už nepodporujete dosavadní zaryté přesvědčení, že jste oběti, ani nezhmotňujete špatnou vládu. 

Hromadný postoj "my chudáci, my otroci vlády" nevytvoří nikdy nic jiného než právě to. Když vláda činí rozhodnutí, která se vám nelíbí, ale která nemůžete změnit, je to jen výsledkem vašeho přesvědčení "vláda je špatná a my s tím nic nezmůžeme". Toto všechno jsou jen výsledky vaší práce! Výsledky vašich myšlenek, vašich emocí, vaší SOUSTŘEDĚNÉ ENERGIE! Jako jednotlivci máte ohromnou moc - co teprve jako celý národ? Víte, jaký potenciál máte všichni dohromady? Víte, kolik dobrého byste mohli vytvořit, kdybyste si jediný večer nestěžovali, ale věnovali se skutečným řešením a posilování dobra? 
Někteří z vás mají pocit, že když si nebudou stěžovat, bude to znamenat, že jim to nevadí, ale tak to není. Nestěžovat si znamená VĚDOMĚ SE ROZHODNOUT NEPOSILOVAT NADÁLE SOUČASNÝ STAV svou energií. A to jak v politice, tak i ve všech ostatních oblastech vašeho života.

Nesoustřeďujte se na vládu a její špatná rozhodnutí. Soustřeďte se na sebe a na to, co do vlády přivoláváte. Když změníte toto, změní se i vláda, a tím se změní také rozhodnutí, která vláda činí. Nesoustřeďujte se na problém, soustřeďte se na řešení. Vaše frustrace vám slouží jen jako informace, že současný stav není v pořádku a že je třeba udělat něco pro jeho změnu. I když třeba nemůžete nebo nechcete zasahovat přímo do politiky, můžete ovlivnit to, co sami zhmotňujete a k čemu přispíváte svou energií. To změnit můžete! A je to velmi důležité! Vůbec nevadí, že nejste politik, ale třeba pekař nebo uklízečka. Všichni jste důležití a všichni rovným dílem přispíváte k tomu, co se děje v tomto světě. 
VY VŠICHNI JSTE VLÁDA! Všichni jste si rovni ve schopnosti zhmotňovat žádoucí či nežádoucí stav! Všichni jste si rovni ve svobodě volit si své myšlenky a naladění a jimi si přitahovat odpovídající zážitky a změny do života svého i vašeho národa!
Politik NEMÁ větší moc než vy. Politik prostě působí ve vládě státu, ale přitom jí vaše pečivo a chodí po vámi vyleštěné podlaze. Všichni jste stejně důležití a stejně mocní a všichni se rovnocenně doplňujete. Vaše iluze, že politici jsou někým víc nebo že mají větší moc než vy, vám působí největší utrpení. Když si uvědomíte, že jsou to lidé jako vy, a že stejně jako oni, máte i vy moc vybírat si, co podpoříte a co nikoli, přestanete se cítit tak podřízení a bezmocní, a snáze se vymaníte ze svého omezeného postoje, kterým si zhmotňujete další a další omezení. Máte-li za to, že vaši politici mají moc nad vašimi životy, pak samo sebou, že jste k smrti zděšení! Když si však uvědomíte, že nad svým životem máte moc jen vy a váš milující Stvořitel, budete se cítit svobodně a snáze tak budete utvářet mír na Zemi, včetně svého státu. A právě proto jste tady - abyste vytvářeli mír. Zbavte se tedy všeho, co vám pocit míru neumožňuje - svých omezených přesvědčení, strachu, hněvu a jiných negativních emocí, pesimismu, stěžování si, zmanipulovaných zpráv apod. Nesnažte se ovládat vnější okolnosti a mít nad nimi kontrolu, jen abyste se mohli cítit klidně. Pocit míru si musíte zvolit vy sami. Nikdo a nic nemůže způsobit, že se budete cítit dobře nebo špatně. Sami si volíte své naladění. A právě tehdy, když se rozhodnete změnit své naladění, začnou se měnit i vnější podmínky v souladu s tím, jak jste si nastavili své nitro. Právě to podpoříte ve světě. 

MÁTE MOC! Pamatujte si to. Máte obrovskou moc, jen jste ji zatím využívali ke tvoření bezmoci. Změňte způsob, jakým využíváte svou energii, a uvidíte, že věci se zlepší. Možná ne hned, možná ne ze dne na den, ale zlepší se. Nenechte se zastrašovat dramatickými scénáři ani chaosem, který doprovází každé znovuzrození nového pořádku. Přijměte skutečnost, že k vybudování nových, pevných základů jsou nutné změny, i to, že ne do všech můžete zasahovat. Vždy však můžete povolat nás a Stvořitele do jakékoli situace, v níž si sami nebudete vědět rady. Společně zvládneme všechno, co bude důležité pro tento svět, pro vaši společnost i pro vás samotné.


* * *


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.