středa 1. července 2015

Astrologická předpověď na červenec 2015

Energii následujícího měsíce bude těžké spoutat. Jen co pocítíme, že jsme dostali to, co jsme potřebovali, proklouzne nám to mezi prsty a my zůstaneme stát a divit se, co se to vlastně stalo. Jistoty je jen malá zásoba. Chceme-li čistý řez, přímou cestu kupředu s obrovskými zářivými směrovkami "TUDY", budeme velmi pravděpodobně zklamáni. Avšak pokud jsme v míru se všemi vzlety a pády svých emocí a entusiasmu, nespřádáme plány dopředu, ale prostě věříme neustále se měnícímu proudu, pak nás tento proud donese přesně tam, kam potřebujeme a červenec nám přinese spoustu zajímavých překvapení. Na jeho konci můžeme mít svou vytouženou jasnost, ale nezískáme ji tou cestou, jakou jsme předpokládali!

Od chvíle, kdy 21.května Slunce opustilo znamení Býka, máme poměrně málo zemité energie a mnozí lidé se tak cítí bez půdy pod nohama. Emoce se zesílily a navzdory okamžikům inspirace a nadšení ohledně současných příležitostí a budoucího potenciálu bylo pro mnohé z nás těžké uskutečňovat své plány a podnikat konkrétní kroky. Jako důsledek toho všeho se na začátku července můžeme cítit poměrně nespokojení. Nějakým zvláštním způsobem prostě nejsme schopni být tak efektivní, jak cítíme, že bychom měli být. Je těžké se na něco soustředit a naše mysli i srdce se mění příliš rychle, než abychom je mohli upevnit. Patříte-li mezi nás také, nebojte se! I když nám tento měsíc přinese spoustu tohotéž, nyní se již blížíme ke konci této zamlžené fáze a potěšeně se pustíme do akce a zhmotňování na začátku srpna. 
Do té doby je však lepší nic neočekávat, všechno prostě přijímat a nikdy nezapomínat na to, že všechny věci se neustále mění, včetně změn samotných. Kdykoli je těžké věci spoutat a určit další krok, můžeme mít pocit, že nám po cestě něco uniklo, že jsme sešli na špatnou cestu nebo že hledáme na špatném místě. Ve skutečnosti však nic z toho není pravda. Jsme prostě uprostřed povznesu, který vyžaduje nějaký čas ke svému naplnění a dokončení, protože naše mysli i srdce potřebují být více kujné a ohebné, aby nás mohly dostat tam, kde potřebujeme být. Nemůžeme prostě přejít z jedné fáze do další, aniž bychom prožili tento čas rozpadu, zmatku, emocí a nerozhodnosti, neboť právě v tomto prostředí se mohou konečně odhalit ty aspekty nás samých, které se předtím nemohly projevit. Můžeme zjistit, že už nám neznámo tolik nevadí jako dřív; nebo náhle přijdeme s úplně novým plánem, který nás nikdy předtím nenapadl, kdybychom mezitím začali pracovat na tom, který nás napadl před několika týdny.  

Obdobně jako červen bude i červenec velmi kreativním časem, ve kterém jsme jak umělci, tak uměleckými díly. Stejně jako Michelangelo spatřil anděla v mramoru a pouze odstranil neandělské části, aby ho z mramoru vysvobodil, náš život nyní zahazuje takovéto kousky jednou sem, jednou tam, aby nám odhalil něco mnohem autentičtějšího a připravil nás na uskutečňování nových plánů a zhmotňování potěšitelných výsledků během následujících měsíců.

2.července nastane úplněk v Kozorohu v 2:21 Greenwichského času. Společně s Venuší, která bude v červenci dva týdny nacházet v prvním stupni znamení Panny, nám daruje hromadu zemitosti, kterou můžeme využít, a tak se ujistěte, že z toho dostanete maximum! Tento úplněk je zahalen atmosférou ambivalence (současná existence protichůdných citových postojů - pozn. překl.) Chceme se s věcmi vypořádat a konečně si za ně udělat čárku, avšak přitom jsme si silně vědomi toho, že na ně stále ještě není vhodný čas. Energii tohoto úplňku je tedy nejlepší využít k tomu, abychom uzemnili a upevnili své naděje a aspirace, jasně si je vymezili a nechali je testovat tváří v tvář neustále se měnící realitě. Je to opravdu něco, když ani úplněk v Kozorohu není povolán do akce, ale tady to máme! Taková je prostě povaha současné energie. Jsme ještě stále utvářeni a modelováni, ať už se nám to líbí či nikoli, a stále ještě nejsme těmi, jimiž potřebujeme být, abychom mohli pokročit do další fáze. Je důležité mít na paměti, že ať už se nyní cítíme jakkoli, za pár dní už se takto cítit nebudeme, a za pár týdnů už budeme mít úplný pokoj! A tak neplýtvejte žádným časem ani energií na identifikování se se současnými emocemi v tomto okamžiku. Jednoduše dovolte životu, aby udělal to, co musí udělat, sami sobě dovolme cítit se tak, jak se cítíme, a dejme si načas.

Den po úplňku započne Pluto svou řadu opozic, nejprve vůči Slunci (3.-9.), pak vůči Marsu (11.-19.) a posléze Merkuru (14.-17.), které signalizují první z mnoha stupňů, jimiž se povzneseme do čerstvých a zaměřených činností během srpna. Během těchto dvou týdnů můžeme začít třídit zrna od plev, dokonce i když se zrno mění ze dne na den a když se včerejší pleva zdá být nyní slibným zrnem zítřka. Pravdou nyní je, že cokoli může být klíčem k pokroku, naprosto cokoli! I naprosto bezvýznamná událost, zdánlivě nedůležitá osoba v periferii života, vlak, který jsme stihli jen proto, že nám ujel ten obvyklý, jakýkoli nezajímavý okamžik v sobě může nést zásadně úrodné semínko budoucnosti. Pluto se nám chystá odhalit některé z důležitějších prostředků, pomocníků a příležitostí a dát nám je k dispozici. A tak dávejte pozor a pamatujte: nic k nám nepřichází už hotové, vše vyžaduje naši pozornost a péči, aby to mohlo projevit svůj plný potenciál. Pluto nás zve k zabývání se těmi aspekty současnosti, které v sobě nesou slib budoucnosti, ale je třeba to udělat s otevřenou myslí ochotnou být vedena, než se snažit je pevně držet v rukou, prohlašovat je za své a využívat je k zavírání dveří mezi sebou a našimi sny. Následující snaha nebude nic platná, bez ohledu na to, jak sebevědomí nebo odvážní se cítíme. Toto není vhodný čas pro tvrdohlavé lpění a trvání si na svém, ale pro ochotnou poddajnost, dovolení si nechat se vést, utvářet, slepě být vedeni životem krok za krokem, být v míru s nevěděním, kam míříme, ale s důvěrou, že se tam nakonec dostaneme.

Od 11. července až do konce měsíce se nám budou opakovaně nabízet příležitosti vypořádat se s každodenními problémy, které nám berou čas a energii, jež bychom raději uplatnili někde jinde. Nejedná se o velké život měnící problémy (pokud nějaké chcete, budete si muset počkat!) ale o běžné nenápadné iritace, které nám tak často vstupují do cesty a brání nám ve spokojenosti a efektivním konání. Jejich určení je nyní součástí procesu příprav, je to pro nás příležitost chopit se svého času a pozornosti a přestali je dávat těm problémům, které nás zaměstnávají více, než je nutné. 

Pravdou je, že někdy musíme zatnout zuby, abychom pokročili ve věcech, na nichž nám opravdu záleží. Není nijak dobré čekat, dokud nenastanou lepší podmínky a všechno bude přesně takové, abychom mohli rozkvést. Někdy prostě musíme udělat to, co udělat můžeme, když můžeme. Potřebujeme na to pamatovat hlavně v srpnu, kdy bude naše akce potřebná a kdy budeme uskutečňovat plány, a tak nyní je vhodný čas k prozkoumání podmínek, do nichž si promítáme své naděje a sny. Fantazírování o tom, jak jednou budeme žít někde v budoucnosti v nějakém mystickém čase, až všechno magicky zapadne na své místo, není aktem tvořivosti, ale vyhýbání se! Vesmír není povinen nám servírovat dokonalý život na talíři. Místo toho nás vyzývá k tvořivému tanci, který vyžaduje oddanost, závazek, úsilí a soustředěný záměr posílený životní silou, která proudí našimi žilami a vším kolem nás. I když červenec není nejvhodnějším časem pro spřádání plánů, jejich tesání do kamene a řízení se jimi, je to skvělý čas pro co nejčestnější a nejupřímnější zkoumání toho, jak sami omezujeme své možnosti tím, že vyžadujeme, aby okolnosti a podmínky byly "přesně tak a tak", abychom mohli začít jednat.

Změnit život obnáší i risk a nejistotu. Můžeme žít na hraně, dokonce i dlouhý čas. Peníze mohou být skoro pryč, naše budoucnost nejistá. Můžeme čelit všelijakým zkouškám a testům a zůstat pevně stát vůči všem pomlouvačům a nepřejícím. Jen velmi málo lidí, kteří vykonávají velké změny, se vyhnou těmto výzvám, neboť jsou součástí celého procesu, nikoli znamením, že by něco bylo špatně. V ohni transformace v nás mnohé věci shoří. Nikdy nemůžeme vědět, co všechno bude proces obnášet, dokud se v něm nenacházíme. Během přípravy se však můžeme zaměřit na ta místa v nás, v nichž touha mít všechno jednoduché a být neustále spokojení omezuje příležitosti, a uvědomit si, že i když je změna často nepříjemná, tak to nejnepříjemnější je z dlouhodobého hlediska často to nejtvořivější a také nejvíce osvobozující. Soustředěná pozornost na omezení, která sami sobě způsobujeme - pronikání do širších obzorů za naší komfortní zónou, kterou jsme nechtěli překročit - nám tento měsíc umožní být mnohem efektivnější ve svých činech, a to i do budoucna. Bude lepší nenechat si tuto příležitost ujít čekáním na to, až všechno zapadne na místo, kde to chceme, a místo toho začít sami hrát svou roli ve hře!

16. července v 1:25 Greenwichského času nastane novoluní ve znamení Raka, které zdůrazní moc volby a otupujících důsledků, které se dostavují, když se volbě vyhýbáme. Jsme povzbuzováni k tomu, abychom přijali svou osobní autoritu a vládu a nesoudili, že nad našimi životy má moc něco jiného. Ano, všelijaké síly na nás mají svůj dopad každý den, ale obětovat jim svou vůli místo abychom je ovládli a pokročili dál, je vědomá volba být obětí místo hráčem. Žít zářivý život je paradoxní prožitek bytí jak mistry svého vlastního osudu, tak bytí pouhým zlomkem nekonečného vesmíru, v němž je náš osud protkán se všemi ostatními bytostmi. Nemůžeme jednat v izolaci, ale místo toho je třeba si zvolit cestu, která ctí naše vlastní potřeby stejně jako potřeby druhých a samotné Matky Země. Jak to uděláme, je věc každého z nás, avšak v čase tohoto novoluní jsme zváni ke kontemplaci nad mocí vědomé a odhodlané volby, neboť když tak učiníme, pak se celá nebesa pohnou a povznesou společně s námi, dají nám vedení, zpětnou vazbu a vhledy, které nám budou všechny velmi užitečné v následujícím měsíci.

18.července vstupuje Venuše do prvního stupně Panny na krátkou návštěvu, která potrvá do 31. Během tohoto času zároveň vstoupí do retrográdní fáze, a to 25. Její přítomnost ve znamení Panny nás povzbudí k důkladnější kontrole a prohlídce plánů, úmyslů a nápadů, které začnou být hmatatelnějšími po předchozích proměnlivých týdnech. I když to stále ještě nebude nejlepší čas k naší akci, povzbuzuje nás k tomu, abychom se oprostili od překážek a připravili se na srpen. 23.července se Merkur a Slunce posunou z vodní říše Raka do plamenů Lva, kdy nám pomohou vykreslit pevnější plány, bude-li to potřeba. Pokud vás trápily výkyvy v motivaci a emocích, pak vás tento posun velmi potěší a pomůže vám stát pevněji na nohou a povznést se. Zatímco bude Slunce putovat svým vlastním znamením, začneme vnímat, kam míříme, se stálejším výhledem a vytrvalou inspirací, které se nebudou každých pět minut měnit!

25.července započne Venuše svou retrográdní fázi, která potrvá do 6.září. Nejprve poputuje znamením Lva, což bude období procesu vnitřního přeuspořádávání, které nám umožní lépe uspokojit své vlastní potřeby v poslední čtvrti tohoto roku. Retrográdní fáze Venuše ve Lvu je soběstačná a vědomá si své vlastní hodnoty bez potřeby vnějšího potvrzování. Toto je užitečná síla pro následující měsíce, během nichž budeme mířit kupředu a hneme se svými změnami a plány, které se mohou mnohdy setkat s odporem našeho okolí. Když je Venuše v retrográdní fázi, zdůrazňuje hodnotu sebepřijetí stejně jako potřeby umět se objektivně ohodnotit, abychom mohli určit, kde a jak můžeme nejlépe uplatnit své volání a potenciál.

26. července vstoupí Uran, posel náhlých zvratů, kterým říkáme osud (ale které jsou ve skutečnosti pouze naším vlastním odrazem) na pět měsíců do retrográdní fáze. Během tohoto času se přeuspořádá náš vnitřní svět: naše systémy přesvědčení, myšlenky a pocity, návyky v chování a náhledy, které nás držely v pasti. Uran odkrývá, kde jsme omezováni vlastním obrazem o sobě samých, když máme přitom tolik co vyjádřit. Můžeme přijmout jeho sílu k tomu, abychom propustili některé z našich nejochraňovanějších náhledů ve prospěch větší svobody a k tomu, abychom se stali tím, kým opravdu jsme. Uran, "Velký Budíček", nám připomíná, že ta nejdůležitější probuzení spočívají v tom, že jsme vyhozeni z pohodlné kolébky přesvědčení, že moc dobře víme, kdo jsme a co potřebujeme. Prohlédnout omezení, jež na nás uvrhl vnější svět, je jedna věc. Avšak překonání těch, která jsme na sebe uvrhli my sami, je věc druhý, neboť jakmile překonáme svá vnitřní pouta, budeme skutečně svobodní.

Což nás přivádí k poslednímu dni, 31. červenci, kdy nastane úplněk ve Vodnáři. Protože v tomto období bude Uran v retrográdní fázi, bude tento úplněk částečně důležitý pro ty, kteří opravdu chtějí poznat sami sebe. Vypovídá o zodpovědnosti, která se svobodou přichází ruku v ruce, stejně jako o potřebě duchovní vyspělosti a zralosti společně s ochotou čelit výzvě svých vnitřních i vnějších překážek. Tento úplněk nás konfrontuje s důsledky našich přesvědčení ohledně probuzení a jejich dopadem na naše životy.  Pokud jsme se zakuklili v duchovní bublině nebo se příliš intenzivně soustředili na problémy "tam venku" na úkor vnitřních žádostí, pomůže nám tento úplněk přesměrovat naši pozornost. Duchovnost neznamená utíkat před něčím ani se stavět na piedestal, z něhož máme právo soudit druhé, ale aspekt lidského prožitku, jenž je k dispozici všem, každému z nás. K tomu je třeba hluboké odevzdání, čestnost a upřímnost a ochota čelit i těm nejtěžším stránkám sebe samých, druhých lidí a života samotného, abychom následně mohli poznat podstatu existence zevnitř, bezprostředně, nikoli utěšujícími frázemi nebo mystickým srovnáváním. Probouzíme se vůči všemu, nejen vůči těm kouskům, které si vybereme - a tento úplněk osvětlí nevybíravou povahu procesu, jenž vyžaduje, abychom se sami podívali životu do očí a poznali ho sami, jako my. Téměř krutá upřímnost tohoto úplňku nám může přinést mnohá překvapení, ale díky spojení Uranu a Cheiróna je jasné, že to budou dobrá překvapení! Někdy je třeba být probuzeni tvrdě, abychom si uvědomili to, co si uvědomit musíme. Zatímco se červenec bude chýlit ke konci, my se budeme chystat do akce, abychom mohli vstoupit do dalšího cyklu zhmotňování. A tento úplněk nám na další cestě poskytne onu dlouho očekávanou směrovku.

- Sarah Varcas

* * *

zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/july-2015-astro-energy-report
překlad: Magda Techetová

Astrology of July 2015, Full Moon in Capricorn, New Moon in Cancer, Full Moon in Aquarius, Pluto in Capricorn, Venus in Virgo, Venus retrograde, Venus in Leo, Uranus retrograde, Sun in Leo, Mercury in Leo

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.