sobota 11. července 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 13. do 19.7. 2015

Milí přátelé,

v průběhu tohoto měsíce dochází z mnoha důvodů i k poměrně neobvyklým výkyvům našich emocí a myšlenek, které s těmito emocemi souvisejí. Cítíme a myslíme na věci, které mohou být naprosto nelogické, avšak proti síle svých citů nějak nedokážeme obstát. Naši andělé říkají, že je to v pořádku, protože procházíme důležitým čištěním, které je zejména vnitřní a které vyžaduje delší časové období. Nemusíme se však bát, že by to takto mělo vypadat celou dobu ;)
Zatímco se budeme oddávat tomuto očišťování vlastních emocí, proti kterému nemá smysl bojovat (neboť nám slouží na cestě ke štěstí!), chtějí nás andělé upozornit na věci, na kterých přitom můžeme zapracovat. Jedna z nich je náš sklon zaměřovat se pouze na to nepříjemné, co ve svém životě máme. Je pravda, že v určitých časových obdobích jako by se proti nám všechno spiklo a všechno bylo JEN nepříjemné. Pravdou však je, že často vidíme věci horší, než jaké jsou, a to jen proto, že přehlížíme ty pěkné, a pak získáváme dojem, že se v našem životě děje JEN špatné. Tak to však není. Jde o to, že jsme-li chyceni do pasti stresu a následné únavy, přestáváme být objektivní a místo toho, abychom vnímali obě strany jedné mince, vnímáme pouze jednu a to tu, která se nám nelíbí. Nejde přitom o absenci dobra, ale o to, že dobrým věcem nevěnujeme svou pozornost. Jsme to my, kdo odvrací hlavu od toho pěkného, a pak si stěžuje, že vidí jen to škaredé. 
Někdy také dobré věci vidíme, ale nemáme z nich žádnou radost. A to obvykle proto, že někde v nitru, hluboko v našem srdci, zamrzla nějaká bolest, něco, co jsme nechtěli cítit, něco, co jsme nechtěli vnímat, a tak jsme to schovali tam, do sklepa svého srdce, odkud to však na nás naléhavě volá a snaží se přitáhnout naši pozornost. A protože je naše vnímání přitahováno dovnitř, do tohoto temného koutku v našem nitru, je úplně jedno, kolik dobrého máme v okolí. Cítíme to, co je uvnitř. A dokud nebudeme cítit mír, lásku, štěstí a radost uvnitř, pak nás nic vnějšího nemůže opravdu naplnit. 
V tomto čase jsme tedy vedeni k léčení svých citů a hloubkovému odpouštění. Odpouštění je přitom pouhé propouštění pocitů, a nijak to nesouvisí s někým jiným. Odpouštění je o nás, je to odpouštění pocitů, je to propouštění pocitů. Je to o nás, je to součást péče o naši duši. Tak jako když máme nemocné tělo a dostaneme na danou nemoc lék, je třeba stejným způsobem léčit i svou duši. Nezáleží na tom, jak staré je naše duševní zranění - nebylo-li opravdu vyléčeno, je stále živé. Bez ohledu na to, kdy v naší minulosti došlo k našemu zranění, toto zranění, nebylo-li dosud uzdraveno, je součástí i naší přítomnosti, každého přítomného okamžiku. Není to tedy něco, co bychom měli pouze přejít a dělat, že to je minulost, pokud přitom stále cítíme bolest - protože tato bolest je přítomná. A tak jí věnujme svou péči. Ne se strachem, ne s hněvem, ale s láskou. Vpusťme do svých ran léčivý balzám, který tolik potřebují. Nechme vyplavit všechno, co do našeho srdce nepatří a co mu jen ubližuje. Je to v pořádku. Je úplně jedno, jak dlouho to potrvá. Čas zde nehraje žádnou roli. Jediné, co je důležité, je nechat své srdce vyléčit se. Tak dlouho jsme mu v tom bránili, ať už z jakýchkoli důvodů, a tak je nyní více než příhodné dopřát mu vše, co potřebuje.
 
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Trojka Myšlenek. Je to karta vypovídající o nějakém zklamání, nepříjemném rozhodnutí či zjištění a o potřebě zpracovat své emoce. Mohou to přitom být emoce vzešlé z čerstvých, nedávných událostí, ale i emoce velmi staré, které se zkrátka chtějí po celé té době dostat konečně ven. Přestože nemusíme daným událostem či okolnostem úplně rozumět, po nějakém čase pochopíme, jak důležité všechny byly pro nás duchovní růst a také pro nové štěstí v životě. Je možné, že si nyní budeme přiznávat některé nepříjemné pravdy, které jsme celou dobu věděli, ale nechtěli jsme si je připustit kvůli svému strachu z bolesti a nebo kvůli touze po "klidu". Avšak klid vykoupený potlačením citů je velmi drahý a nevýhodný. Potlačené city jsou potlačenou energií - a pro energii je přirozené proudit. Když nemůže proudit kvůli nějaké zábraně, udělá všechno pro to, aby zábranu prorazila. Odmítáme-li jí uvolnit cestu, bude neustále zvyšovat tlak a její vliv na nás, naše myšlení, naše emoce i naše jednání a chování bude čím dál markantnější. Za mnohými našimi nepříjemnými náladami a zážitky stojí potlačený žal, hněv, strach nebo jiné podobné emoce. Je to potlačená energie, která potřebuje ven. A tak je na nás, abychom jí nyní uvolnili cestu.
Tato karta může také poukazovat na naše zklamání z nenaplněných přání, nebo vztek na to, že se pořád neplní to, co si přejeme, cestou, jakou si představujeme. Ale vesmír ví, co dělá, a pokud zatím nenastal ten pravý okamžik ke splnění našich přání, je možné, že máme pro své sny ještě něco vykonat (zejména s ohledem na své myšlenkové nastavení, citové rozpoložení a jiné vnitřní změny nás samých) a zbývající čas tedy efektivně využít pro dobré věci.

Druhou kartou pro tento týden je Vnitřní síla. Ta nám říká, že máme na to, abychom všechno zvládli. I když se necítíme silní, i když máme pocit, že všechno "voráme" a že je něco nad naše síly, tato karta říká "Ne, ne, ne, tak to není! Ty na to máš!" A je to myšleno zcela upřímně a láskyplně. Říká nám také, že na sebe ani na situaci nemáme vyvíjet tlak. Je důležité se uvolnit a přistupovat k sobě i k dané situaci s mírem a jemností. Čím více něco hrotíme, tím pravděpodobnější je, že přitom přeslechneme jemné vedení našeho srdce a nasekáme spoustu omylů nebo si vytvoříme další zbytečné problémy. Toto je karta soucitné síly. Soucitná síla znamená být silní, ale ne agresivní, ne plní strachu. Je to síla vycházející z klidné víry, že všechno je tak, jak má být, a že do našeho života by nikdy nepřišlo nic, na co bychom neměli. Věřme tedy a najděme v sobě tuto sílu. Všichni ji máme.

Třetí kartou pro tento týden je Dvojka Činu, která vypovídá o rozhodování a přemýšlení o dalších krocích na naší cestě. Možná se nám naskytla nějaká nová šance a my teď přemýšlíme, co s tím. Jít do toho, nebo nejít? Vybrat si tuto možnost nebo tamtu? Udělat to takto či jinak? V tomto období můžeme spojit své síly s někým dalším, ať už v jakékoli oblasti. Je to i karta spolupráce, a tak se nebojme přijmout asistenci či doprovod někoho dalšího, kdo nás podpoří a kdo třeba půjde po naší cestě s námi i nadále.
Tato karta také vypovídá o tom, že máme vůči věcem spíše vlažný postoj, než že bychom z nich byli nadšení. Ale to nevadí. Toto není čas k akci, ale spíše k rozmýšlení se, k tomu udělat si ve věcech jasno, popřemýšlet, co bychom chtěli a co bychom pro to mohli udělat... a až nastane ten pravý čas (a ten jistě poznáme), budeme už vědět, co a jak, a pustíme se do toho.

SHRNUTÍ
Tento týden je o odstraňování našich vnitřních překážek, které nám brání v cestě za štěstím v našem životě. Nejsme nyní vedeni k nějakým velkým zásadním činům ve svém vnějším životě, ale k hloubkovému léčení vlastního nitra. Právě tam často leží hlavní příčiny naší nespokojenosti nebo smutku, a tak si dopřejme péči, kterou potřebujeme. Nic nám neuteče. Všechno je tak, jak má být. Není kam spěchat. Jakmile se odblokujeme vnitřně, začnou nám mizet i překážky z vnějšího života. Zvláště pokud jsme opakovaně a dlouhodobě řešili nějaký problém a ne a ne ho vyřešit zasahováním do něj, je velmi pravděpodobné, že je tento problém pouze odrazem našeho problému uvnitř - a čím déle řešíme ten vnější, tím déle v nás setrvává ten vnitřní. Poznávání vlastních stínů nemusí být příjemné, ale ani nepříjemné. Je to zkrátka důležitý proces, který vede k léčení a uvolňování dosavadních pout, jež nás omezovala z hloubi našeho nitra. Tento proces je zbytečné soudit nebo se snažit předvídat, jak bude probíhat. Prostě mu důvěřujme. Naši andělé nám zaručují, že ať projdeme jakoukoli změnou na základě vedení a potřeb našeho srdce, vždy to povede pouze k větší lásce a štěstí. A toho se přece nemusíme bát :)
Mějme tedy důvěru v Život sám a pozvěme si na pomoc i své anděly. Jsou tady pro nás dnem i nocí a nedělají žádné rozdíly mezi "maličkostmi" a "velkými záležitostmi". Vše, s čím potřebujeme pomoci, je z jejich pohledu důležité a rádi nám s čímkoli pomohou. Dopřejme si tedy andělský léčivý týden.

* * *


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.